Регуляторна діяльність

Останні новини в розділі "Регуляторна діяльність" внизу сторінки.

ПЛАН   ДІЯЛЬНОСТІ  БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА  2018 РІК   СТ. 1

ПЛАН   ДІЯЛЬНОСТІ  БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ З ПІДГОТОВКИ  ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ  2018 РІК   СТ. 2

Про затвердження Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів Брусилівською селищною радою

Додаток № 1 до плану діяльності Брусилівської селищної ради

з підготовки проектів регуляторних актів на __2018___ рік

Додаток №2 Форма складання експертного висновку про відповідність проекту

регуляторного акта принципам регуляторної політики та його регуляторного

впливу

У К Р А Ї Н А

БРУСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРУСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

_____ сесія                                                                        сьомого скликання

 

від     _________                                                                                             № ___

 

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2019 рік

 

         Відповідно до статей 10, 12, 265, 266, 267, 269-289, 293 Податкового Кодексу України, п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Брусилівська селищна  рада

ВИРІШИЛА:

            1. Встановити на 2019 рік на території Брусилівської селищної ради  такі місцеві податки і збори:

         1.1. Податок на  майно, який складається з                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

         1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначивши його елементи згідно додатку 1.

         1.1.2. Транспортного податку,  визначивши його елементи згідно     додатку 2.

         1.1.3. Плати за землю, визначивши його елементи згідно додатку 3.

 

         1.2.Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, визначивши його елементи згідно додатку 4.

        

2. Встановити акцизний податок для підакцизних товарів реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України у відсотках від вартості ( з податком на додану вартість), визначивши його елементи згідно додатку 5.

        

3. Встановити, що місцеві податки та збори, встановлені цим рішенням, вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

        

4. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачають чинність   рішення Брусилівської селищної ради:

         - від 14.07.2017  № 202 «Про затвердження ставок місцевих податків і зборів на  2018 рік».

 

         5. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Брусилівської селищної ради.

 

         6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально – економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу.

 

 

Селищний голова                                                                В.В.Габенець

 

 

 

Додаток №1

до рішення  ___ сесії ___ скликання

Брусилівської селищної ради

 від ___.___.2018 року №____

 

Елементи податку на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки

 

         1. Платники податку

         Платники податку визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

         2. Об’єкт оподаткування

         Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

         3. База оподаткування

         База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

         4. Пільги із сплати податку

         Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України

         4.1.Відповідно підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

         а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

         б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

         в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

         Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

         4.2.Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб надані в межах норм підпункту 266.4.2. пункту 266.4. статті 266 Податкового кодексу України.

         4.3.Відповідно підпункту 266.4.3. пункту 266.4 Податкового кодексу України пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, для фізичних осіб не застосовуються до:

         об’єкта /об’єктів оподаткування, якщо такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;

         об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здається в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

        

 

         5. Ставка податку

         Ставки податку у відсотках розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування відповідно Додатків 1.1,1.2 (додається).

         6. Податковий період

         Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         7. Порядок обчислення суми податку

         Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку, встановленому підпунктами 266.7.1-266.7.3,266.7.5 та пунктом 266.8 ст. 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України.

         8. Порядок сплати податку

         Податок сплачується відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України.

          9. Строки сплати податку

         Строки сплату податку визначені пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

            

 

 

Секретар селищної ради                                                      А. А. Волошенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення  ___ сесії ___ скликання

Брусилівської селищної ради

 від ___.___.2018 року №____

 

Елементи транспортного податку

       

         1. Платники податку

         Платники податку визначені пунктом 267.1. статті 267 Податкового кодексу України.

         2. Об’єкт оподаткування

          Об’єктом оподаткування визначено пунктом 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.

         3. База оподаткування

         Базу оподаткування визначено пунктом 267.3. статті 267 Податкового кодексу України.

         4. Ставка податку

         Ставка податку визначена пунктом 267.4. статті 267 Податкового кодексу України.

         5. Податковий період

         Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         6. Порядок обчислення податку

         Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначені пунктами 267.6-267.8 Податкового кодексу України.

         7.Порядок сплати податку

         Податок сплачується у відповідності до пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України.

         8. Строки сплати податку

         Строки сплати податку визначені пунктом 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар селищної ради                                                          А. А. Волошенко

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

до рішення  ___ сесії ___ скликання

Брусилівської селищної ради

 від ___.___.2018 року №____

 

Елементи плати за землю.

 

         1.Платники  податку за землю

         1.1.Платників  земельного податку визначено  статтею 269 Податкового кодексу України.

         1.2.Платників орендної плати визначено пунктом 288.2 статті 288 Податкового кодексу України.

         2.Об’єкт оподаткування

         2.1.Об’єкти оподаткування земельним податком визначено статтею 270 Податкового кодексу України.

         2.2.Об’єкти оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.3 статті 288 Податкового кодексу України.

         3. База оподаткування

         Базу оподаткування земельним податком, визначено пунктом 271.1 ст. 271 Податкового кодексу України.

         4.Ставка податку

         Ставки земельного податку визначені у Додатку 3.1.

         Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, відповідно до пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України та не може бути меншою за розмір земельного податку.

         5. Пільги із сплати податку

         5.1.Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України.

         5.2.Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України.

         5.3.Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.

         5.4.Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2-284.4 статті 284 Податкового кодексу України.

         5.5.Перелік пільг для юридичних осіб, наданих у межах норм пункту 284.1 статті 284 податкового кодексу України.

         Пільги щодо сплати земельного податку визначені у Додатку 3.2.

         6.Податковий період

         Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         7.Порядок обчислення плати за землю

         Порядок обчислення визначено статтею 286 Податкового кодексу України.

         8. Строки оплати плати за землю

Строки сплати визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

 Секретар селищної ради                                              А. А. Волошенко

 

Додаток №4

до рішення  ___ сесії ___ скликання

Брусилівської селищної ради

 від ___.___.2018 року №____

 

Положення про оподаткування єдиним податком

         1. Платники  податку

         Платниками єдиного податку є фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,  та поділяються на такі групи платників єдиного податку:

         а) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 300000 гривень;

         б) друга група - фізичні особи - підприємці, які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

         - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

         - обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

         Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.3' КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність  з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та  побутових виробів  з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам встановленим для третьої групи.

 

         2.Ставка податку.

         Встановити ставки для фізичних осіб - підприємців, на один календарний місяць залежно від виду діяльності згідно національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із внесеними до нього змінами:

-    для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб) 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.

- для другої групи платників єдиного податку (фізичних осіб)  20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року.

 

         Ставки єдиного податку для третьої та четвертої групи визначені статтею 293 Податкового кодексу України.

 

         3. Податковий  період

         Податковим (звітним) періодом  для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

 

         4.Порядок нарахування та строки  сплати  єдиного податку

         Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

         Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

      Сплата єдиного податку першої та другої групи здійснюється за місцем податкової адреси.

 

         5.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

      Платники єдиного податку першої і другої груп  подають до контролюючого органу податкову декларацію  платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображають обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені  пунктом 295.1 статті 295 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                       А. А. Волошенко

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5

до рішення  ___ сесії ___ скликання

Брусилівської селищної ради

 від ___.___.2018 року №____

Положення  про оподаткування акцизним податком

        1. Платники податку

Платниками податку є:

Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів;

Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

 

2. Об'єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є операції з:

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів.

 

3. База оподаткування:

Вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України.

 

4. Підакцизні товари та ставки податку:

Для підакцизних товарів реалізованих відповідно до підпункту  213.1.9  пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках від вартості (з  податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів, є дата здійснення розрахункової операції, відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок - є дата надходження оплати за проданий товар.

 

5. Порядок і строки сплати податку:

Суми податку перераховуються до бюджету платниками акцизного податку протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим Кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

 

Секретар селищної ради                                               А.А.Волошенко

                                                                                     

                                                                                             Додаток 1.1
до рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік   СТАВКИ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

 

                                                                                               Додаток 3.1
             до рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 СТАВКИ земельного податку

 

                                                                                              Додаток 3.2
до рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку1

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Брусилівської селищної ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

 

1.Визначення проблеми

Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку.

Відповідно до пункту 12,3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до бюджету об'єднаної територіальної громади та є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади .

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини селищного бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади, селищна рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік».

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 1 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб селищного бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити додаткові надходження до селищного бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної громади;

- забезпечити своєчасне надходження до селищного бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення селищної ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ. Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії селищної ради ради та не приймати рішення селищної ради ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

Така альтернатива не є прийнятною ,так, як відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом за мінімальними ставками, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива 2.

Прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечує досягнення цілей державного регулювання , чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території населених пунктів селищної ради та наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2019 рік

За рахунок прийняття максимальних ставок буде значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, але така альтернатива є непосильною для платників податків і зборів Брусилівської об'єднаної територіальної громади, у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податків та зборів, а це призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, соціальної напруги серед населення.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива2

1.Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до селищного бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3.Створить сприятливі фінансові можливості селищної влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між селищною радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

Альтернатива3

1.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. 2.Спрямування надлишків на соціально - економічний розвиток

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між селищною радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками.

Альтернатива 3

За рахунок зростання надходжень до місцевого бюджету буде вирішено більша кількість соціальних проблем громади.

Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплат місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій .

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

203

60

203

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100,0

29,6

100,0

 

Вид альтернативи

 Вигоди

 Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.

Встановлення пільг щодо сплати податків і зборів для окремих категорій громадян.

Відкритість та прозорість процедури нарахування та сплати податків і зборів.

Вдосконалість відносин між селищною радою, органом фіскальної служби та субєктами господарювання, повязаних зі справлянням податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками.

 

Альтернатива 3

Відсутні

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць

 

 В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувалися.

 

 ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною. Місцеві податки та збори будуть сплачуватися платниками відповідно до Податкового кодексу України за мінімальними ставками, громадяни втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до селищного бюджету, а це не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення об’єднаної територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних

закладів та інше)

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення вирішить важливі аспекти проблеми, забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння місцевих податків і зборів, наповнення селищного бюджету, виконання програми соціально-економічного розвитку громади.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого відбудеться зменшення надходжень до селищного бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

 Надходження додаткових коштів до місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток територіальної громади.

Сплата податків і зборів за обгрунтованими ставками.

Встановлення пільг для окремих категорій населення.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та процедур з його офіційного опублікування. Сплата податків і зборів за встановленими ставками

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Наповнення селищного бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток територіальної громади

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційного оприлюднення. Надмірне податкове навантаження спричинить занепад малого бізнесу.

Надмірне податкове навантаження, призведе до ризику переходу суб’єктів підприємницької діяльності в «тінь», як наслідок зменшення робочих місць та розміру заробітної плати.

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку

 

Зменшення надходжень до селищного бюджету. Підвищення соціальної напруги

 

 

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До селищного бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Брусилівської селищної ради.

 

 V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

 Зазначену проблему планується розв'язати шляхом:

 - Розробки проекту рішення Брусилівської селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік» та АРВ до нього;

 - Проведення консультацій з суб’єктами господарювання;

 - Оприлюднення проекту рішення з АРВ та отримання пропозицій та зауважень;

 - Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії, щодо відповідності проекту рішення вимогам ст.4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

 - Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

 - Прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» на пленарному засіданні сесії селищної ради;

 - Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

 - Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 Встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2019 рік є основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

 Адміністрування даного регуляторного акта встановлено нормами Податкового кодексу України..

 Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 4.

 Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився через відсутність суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва.

 Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення сплати та інші адміністративні процедури.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

 Запропонований термін дії регуляторного акта один рік. В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акту.

 У разі, якщо селищна рада до першого липня не прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, що є обов’язковим згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок,які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно встановлювати ставки місцевих податків і зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом України порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

 Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності). Для відстеження результативності дії регуляторного акту основними є такі показники:

 - сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців 1,2 групи) тис.грн.;

 - кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців 1,2 групи) на яких поширюватиметься дія акта, осіб;

 - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 

Статистичні показники:

Назва показника

2017 рік

(факт)

2018 рік

(очікувані)

2019 рік

(очікувані у в’язку з прийняттям рішення)

Розмір надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків ( податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців) (тис.грн.) в тому числі:

10648,253

11809,656

12990,622

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

609,018

685,500

754,050

Плата за землю

8985,155

9898,100

10887,910

Єдиний податок

1054,080

1226,056

1506,262

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються у разі відсутності друкованих засобів масової інформації відповідних рад у місцевих друкованих засобах масової інформації. Таким чином, рівень поінформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним.

Даний регуляторний акт буде розміщено на офіційній веб-сторінці Брусилівської селищної ради  та в засобах масової інформації.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись статистичним методом.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності регуляторним актом.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до селищного бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

Начальник управління фінансів                                                                   І.Л.Овсієнко

 

 

 

 

 Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 квітня 2018 р. по 01 травня 2018 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

дата 27.03.2018

Робочі наради та зустрічі (опитування)

3

Обговорено та запропоновано залишити розміри ставок місцевих податків і зборів на 2019 рік на рівні діючих ставок

2

Дата: з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.

Вид консультацій:

У телефонному та усному режимі

15

Отримана інформація про місцеві податки і збори на 2019 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри ставок місцевих податків і зборів на 2019 рік на рівні діючих ставок

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 203 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%

 

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) , грн

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

5379,27

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

5379,27

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

203

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7), грн

1091992,00

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год.х 22,41 грн.= 22,41 грн.

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год.х 22,41 грн.= 22,41 грн.

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

44,82

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

203

16

Сумарно, гривень

9098,46

Х

0

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1091992,00

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9098,46

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1101090,46

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1101090,46

0

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних що наданні управлінням фінансів Брусилівської селищної ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

Процедура, що потребує корегування

Корегуючий механізм

Х

Х

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

1101090,46

 

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

 

У К Р А Ї Н А

БРУСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРУСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

_________ сесія                                                                сьомого скликання

 

від     _________                                                                                                                                                                               № ___

 

Про затвердження Положення про громадські пасовища

 

Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , ст. ст. 34, 83 Земельного Кодексу України, ч. 5 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши клопотання власників великої рогатої худоби, жителів сіл Водотиї, ___, керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про громадські пасовища (додаток 1).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, використання природних ресурсів та розвитку населених пунктів Брусилівської територіальної громади, планування та забудови території.

 

Селищний голова                                                                                                                                                           В.В.Габенець

 

 

 

 

                                                                                            Додаток № 1

до  рішення     сесії 7 скликання

Брусилівської селищної ради

від  ________. 2017 року № ___

Положення

про громадські пасовища на території населених пунктів, що входять до складу Брусилівської селищної ради

Це положення про громадські пасовище розроблено з метою забезпечення потреби територіальних громад населених пунктів, що входять до складу Брусилівської селищної ради  у випасанні худоби за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності не наданих у власність та користування, з метою сприяння розвитку скотарства, зокрема молочного та м’ясного поголів’я великої рогатої худоби, шляхом спільного використання пасовища власниками худоби, територіальної громади у відповідно до вимог Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та інших нормативних актів України з для врегулювання земельних відносин щодо спільного використання пасовища власниками худоби, членами територіальних громад населених пунктів, що входять до складу Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області.

Громадське пасовище формується за бажанням членів територіальної громади – власників худоби із земель запасу державної та комунальної  власності і призначається для спільного використання на добровільних засадах власниками худоби після оформлення права комунальної власності територіальної громади, пасовища використовуються для загального користування, відповідно земельний податок і орендна плата за земельні ділянки не сплачуються.

Кількісний і персональний склад користувачів громадських пасовищ формується щорічно, на початок року на підставі волевиявлення громадян (письмових заяв) на ім’я селищного голови і погоджується на загальних зборах жителів відповідного населеного пункту та затверджується виконкомом селищної ради, на загальних зборах також погоджується термін і сума плати за користування громадським пасовищем та інші питання щодо організації використання пасовища. Оплата за випасання худоби здійснюється безпосередньо на рахунок селищної ради кожним користувачем (на рахунок спеціального фонду ради). Проведення загальних зборів оформляється відповідним протоколом, який і подається на затвердження виконкому селищної ради.

Питання поліпшення пасовища (підсів, удобрення тощо), забезпечення тварин водою, проведенням заходів з відновлення трав’яного покриву, побудови тварино могильника  та інші питання, що виникають, вирішуються в рамках вимог діючого законодавства за рахунок коштів користувачів, а в окремих випадках шляхом створення спеціального фонду як за рахунок внесків користувачів, так і благодійних внесків інших фізичних і юридичних осіб та грантів.

 

Секретар селищної ради                                                                                                                                              А.А.Волошенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Травня, 2022 р., 14:51
         До уваги жителів району !  У газеті «Відродження» та на сайті Брусилівської селищної ради  в розділі «Регуляторна політика» (https://brusylivska-gromada.gov.ua ) буде оприлюднений проєкт регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу проєкту рішення виконавчого комітету селищної ради «Про затвердження  тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському автобусному маршруті № 1 у смт Брусилів «вул. Весняна-Лікарня»».
24 Березня, 2021 р., 17:02
  Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Брусилівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків» п.1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 із змінами.
24 Березня, 2021 р., 16:58
  Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Брусилівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 із змінами.
24 Березня, 2021 р., 16:50
    Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Брусилівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 із змінами. 
24 Березня, 2021 р., 16:37
    Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308, зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151, з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднюються проєкти рішень Брусилівської селищної ради «Про встановлення ставок  та пільг із сплати місцевих податків» та «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» в мережі Інтернет за адресою: brusylivska-gromada.gov.ua в розділі «Регуляторна діяльність» з аналізом регуляторного впливу.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь