Фото без опису  Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Брусилівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 із змінами.

 

I. Визначення проблеми

  Розвиток країни неможливий без ефективного розвитку громад, які потребують відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для нашої громади.

  Відповідно до статті 10 та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів, в тому числу і земельного податку, в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному чинним законодавством.

  Рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку є нормативно-правовим актом, копія якого надсилається в електронному вигляді у десятиденний термін з дня його прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники земельного податку, але не пізніше 1 липня, та оприлюднюється офіційно до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановленого податку або змін до нього (плановий період). В іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі, якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, такий податок, до прийняття рішення справляється виходячи з норм Податкового кодексу України із застосування його мінімальних ставок.

   Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, виконання Програми економічного та соціального розвитку Брусилівської селищної ради визначена проблеми потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку ».

  Причини виникнення проблемице безпосередня вимога чинного законодавства України, згідно з якою органи місцевого самоврядування кожного року ухвалюють рішення про місцеві податки і збори на наступні бюджетні періоди.

  В разі не встановлення органом місцевого самоврядування місцевих податків, будуть застосовуватись мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громадян по встановленню таких ставок.

  Ухвалення рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2022 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок плати за землю та пільг з її сплати. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплату податку на майно в частині податку за землю, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури селища.

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Брусилівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку»