A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Брусилівська селищна об’єднана територіальна громада
Житомирська область, Брусилівський район

Бюджет громади

Інформація щодо фактичного виконання показників загального фонду місцевих                 бюджетів об'єднаних територіальних громад за січень-червень 2017 року

                                      

 Інформація щодо фактичного виконання показників спеціального фонду місцевих об'єднаних територіальних громад за січень-червень 2017 року

       

 

 

 

 

05 грудня 2018 року відбулось 32 засідання виконавчого комітету селищної ради на якому було розглянуто 29 питань порядку денного. Одним із найголовніших питань – це розгляд проекту бюджету Брусилівської селищної ради на 2019 рік.

 

Про селищний бюджет

на _2019 рік
 

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів селищної ради Овсієнко І.Л., керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в України", Бюджетним кодексом України та враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2019 рік:

1.1Доходи селищного бюджету у сумі 120038317,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 119738317,00 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету  300000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів селищному бюджету згідно з додатком 1,1 до цього рішення.

Затвердити медичну  субвенцію т додаткову дотацію з місцевого бюджету селищному бюджету згідно з додатком 1,2 до цього рішення.

1.2Видатки селищного бюджету у сумі 120038317,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 119738317,00 гривень, видатки  спеціального фонду селищного бюджету грн..

2.Встановити, що у 2018 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 2 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік обсяги міжбюджетних трансферти згідно з додатком 4 ,в тому числі інші субвенції з селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень згідно з додатками 4.1 до цього рішення.

5. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі  400 000,00 грн.

6.Затвердити на 2019 рік резервний фонд селищного бюджету  у сумі 200 000,00 грн.

 

7. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 47298000,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України , надати право селищній раді  отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

11.  Установити, що джерелами формування загального фонду селищного бюджету  на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного  бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

13.Надати право селищному голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

14.  Додатки 1 - 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

                                              

В.В.Габенець, селищний голова

 

 

                  

   Інформація про виконання селищного бюджету за 1 півріччя 2018 року

 

    На виконання статті 28 Бюджетного

кодексу України управління фінансів

Брусилівської селищної ради

надає інформацію про виконання селищного

бюджету за 1 півріччя 2018 року

 

 

  Протягом  січня – червня 2018 року до  селищного бюджету надійшло  55837,2 тис.грн., що складає 101,4% плану звітного періоду, в тому числі до загального фонду надійшло 54598,6 тис.грн. доходів, або 100,2% запланованого обсягу та до спеціального фонду – 1238,7 тис.грн., або 202,3% запланованого обсягу.

За 1 півріччя 2018 року до загального фонду селищного бюджету надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 22660,4 тис.грн., що становить 100,6% плану звітного періоду.

  Серед власних доходів селищного бюджету надійшло: податку та збору на доходи фізичних осіб – 12503,0 тис.грн, або 100,1% до плану на півріччя; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 519,3 тис.грн., або 125,1% до плану на півріччя; акцизного податку з виробленого в Україні пального – 191,3 тис.грн. або 100,0% до плану на півріччя; акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального – 714,1 тис.грн. або 100,0% до плану на півріччя; акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 195,6 тис.грн., або 100,0% до плану на півріччя; податку на майно (плата за землю) – 4464,4 тис.грн., або 100,1% до плану на півріччя; єдиного податку – 3746,6 тис.грн., або 100,0% до плану на півріччя; адміністративних штрафів –0,6 тис.грн., або 100,0% до плану на півріччя; плати за надання інших адміністративних послуг – 233,0 тис.грн, або 100,0% до плану на півріччя; надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 86,5 тис.грн., або 102,3% до плану на півріччя; державного мита – 4,5 тис.грн., або 103,5% до плану на півріччя; інші надходження – 3,6 тис.грн..

  За 1 півріччя 2018 року повернуто 2,1 тис.грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.

 Доходи спеціального фонду селищного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 758,7 тис.грн., в т.ч.: екологічний податок – 7,4 тис.грн.; грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 9,8 тис.грн.; власні надходження бюджетних установ – 716,6 тис.грн.; цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування – 24,9 тис.грн.

  За звітний період бюджет селищної ради до загального фонду отримав :

базову дотацію у сумі 2628,6 тис.грн;

дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 2304,7 тис.грн.;

освітню субвенцію у сумі 17308,4 тис.грн.;

медичну субвенцію у сумі 6219,1 тис.грн.;

субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 191,9 тис.грн.;

субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у сумі 294,5 тис.грн.;

субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 601,2 тис.грн.;

субвенцію за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 28,6 тис.грн.;

субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань –203,6 тис.грн.;

інші субвенціі у сумі 264,4 тис.грн.

До спеціального фонду селищного бюджету надійшли інші субвенції у сумі 480,0 тис. грн.;

 

  Видатки загального фонду селищного бюджету за І півріччя 2018 року становили 54933,6 тис. грн., що перевищує відповідний показник І півріччя 2017 року на 11302,2 тис.грн.

  Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

  Найбільшу питому вагу, 60,4 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти у сумі 33180,4 тис. грн., що на 6699,8 тис.грн. більше ніж за І півріччя 2017 року.

  На видатки по охороні здоров’я протягом І півріччя 2018 року спрямовано 10686,5 тис. грн., що становить 19,5 відсотка видатків селищного бюджету, що на 2126,7 тис.грн. більше ніж у І півріччі 2017 року.

  На соціальний захист та соціальне забезпечення протягом звітного періоду спрямовано 1815,4 тис. грн., що на 536,4 тис.грн більше видатків І півріччя 2017 року.

По установах культури за І півріччя 2018 року проведені видатки становлять 1554,4 тис. грн., що на 187,1 тис.грн. менше видатків І півріччя 2017 року.

  На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 233,8 тис. грн., що на 65,0 тис.грн. більше видатків проведених у І півріччі 2017 року.

  Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (селищної ради) спрямовано коштів у загальній сумі 5686,2 тис. грн., що на 1056,6 тис.грн. більше показника відповідного періоду минулого року.

 На розвиток житлово-комунального господарства за І півріччя 2018 року направлено 985,1 тис.грн. коштів селищного бюджету, що на 484,4 тис.грн. більше видатків, проведених у І півріччі 2017 року.

 На економічну діяльність спрямовано протягом звітного періоду 688,6 тис.грн., що на 639,8 тис.грн. більше видатків відповідного періоду минулого року.

 Аналізуючи виконання селищного бюджету в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 43536,9 тис. грн., що на 7112,9 тис.грн. більше видатків, проведених у І півріччі 2017 року.  

 На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно  383,7 тис.грн. та  250,8 тис. грн.

 На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 5111,4 тис. грн.

 По спеціальному фонду селищного бюджету проведено видатків на загальну суму 1787,1 тис. грн.

                                                                                          

                                                                                          Брусилівська селищна

                                                                                          рада

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь