Фото без опису  Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Брусилівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків» п.1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 із змінами.

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

  Розвиток країни неможливий без ефективного розвитку громад, які потребують відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для нашої громади.

  Відповідно до статті 10 та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів, в тому числу і податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному чинним законодавством.

   Рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є нормативно-правовим актом, копія якого надсилається в електронному вигляді у десятиденний термін з дня його прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, але не пізніше 1 липня, та оприлюднюється офіційно до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановленого податку або змін до нього (плановий період). В іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі, якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, такий податок, до прийняття рішення справляється виходячи з норм Податкового кодексу України із застосування його мінімальних ставок.

  Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, виконання Програми економічного та соціального розвитку Брусилівської селищної ради визначена проблеми потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків» п.1.1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Причини виникнення проблеми:

  Проблемою є те, що в разі неприйняття рішення « Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків» п. 1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ Податок буде нараховуватись за мінімальними ставками (оскільки ПКУ чітко не встановлює мінімальний розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, слід вважати, що надходження до селищного бюджету від справляння даного податку будуть 0 грн.).

  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зараховується в повному обсязі до місцевого бюджету і є одним з основних джерел наповнення дохідної частини бюджету територіальної громади.

  Від розміру ставок і рівня сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки залежить рівень наповнення дохідної частини селищного бюджету, що в свою чергу спричинить недофінансування заходів соціального спрямування.

 

Аналіз регуляторного впливу  проекту рішення сесії Брусилівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків» п 1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки