A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Брусилівська селищна об’єднана територіальна громада
Житомирська область, Брусилівський район

Громадський бюджет

   Відповідно до ст.ст. 3, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розробки, впровадження та реалізації громадського бюджетування у Брусилівській селищній раді, інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів селищного бюджету, враховуючи пропозиції  спільного засідання  постійної комісії з  питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, малого і середнього бізнесу та постійної комісії  з питань  дотримання законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування від 31.08.2018,  селищна рада затвердила Положення про Громадський бюджет у Брусилівській селищній раді.

 

 

 

Додаток до рішення 20 сесії  селищної ради 7 скликання

від  04.09.2018 №  671

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадський бюджет Брусилівської селищної  ради (бюджет участі)

 

         Положення про Громадський бюджет Брусилівської селищної ради (надалі -Положення) визначає основні засади процесу взаємодії органів місцевого самоврядування та мешканців Брусилівської селищної ради щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу і використання коштів селищного бюджету.

         Це Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також із використанням кращого європейського досвіду у галузі партиципаторного (громадського) бюджетування.

  1. Загальні поняття

1.1. Визначення понять:

1.1.1. Громадський бюджет Брусилівської селищної ради (бюджет участі)  (далі – Громадський бюджет)– це селищна бюджетна програма, що базується на місцевій ініціативі – формі прямого волевиявлення мешканців Брусилівської селищної ради (ОТГ), що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів селищного бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів. Кошти Громадського бюджету спрямовуються на реалізацію проектів, які подані мешканцями Брусилівської  селищної ради та здобули найбільшу підтримку серед мешканців шляхом рейтингового голосування.

1.1.2. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, викладені у формі описання із належним обґрунтуванням, розрахунками, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації за рахунок коштів Громадського бюджету.

1.1.3. Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить опис проекту (додаток 1).

1.1.4. Автор проекту – фізична особа, якій виповнилося 16 років; об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); орган самоорганізації населення (ОСН); житлово-будівельний кооператив (ЖБК); житлово-будівельне товариство (ЖБТ); інші громадські організації.

1.1.5. Картка оцінки проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу та оцінки поданих проектів, згідно з вимогами цього Положення (додаток 2).

1.1.6. Голосування – процес визначення мешканцями Брусилівської селищної ради проектів-переможців, серед відібраних виконавчим комітетом Брусилівської селищної ради

1.2. Формування Громадського бюджету здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету, коштів фізичних та юридичних осіб                            (співфінансування).

1.3. Формування Громадського бюджету відбувається на регулярній основі в обсязі до 1% доходів загального фонду селищного бюджету без урахування трансфертів.

1.4. У формуванні Громадського бюджету Брусилівської селищної ради на відповідний рік селищна  рада та її виконавчі органи орієнтуються на суму, необхідну для реалізації проектів, які набрали найбільшу кількість голосів під час рейтингового голосування.

1.5. Проекти мешканців громади за обсягом фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету поділяються на:

1.5.1. Великі – з обсягом фінансування від 50 тис.грн. до 200 тис. грн. Обсяг фінансування великих проектів становить 50% від загального обсягу Громадського бюджету.

1.5.2. Малі – з обсягом фінансування до 50 тис.грн. Обсяг фінансування малих проектів становить 50 % від загального обсягу Громадського бюджету.

1.6. У випадку, якщо обсяг фінансування, необхідний для реалізації великих або малих проектів-переможців, відрізняється від вказаних відсоткових значень, виконавчий комітет має право змінити співвідношення між великими і малими проектами.

1.7. Інформація про Громадський бюджет оприлюднюється у розділі «Громадський бюджет» на офіційному веб-сайті Брусилівської селищноїради.

  1. Порядок проведення інформаційної кампанії

2.1. Інформаційна кампанія Громадського бюджету проводиться постійно.

2.2. Інформаційна кампанія проводиться за рахунок коштів селищного бюджету.

2.3. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів.

2.4. Інформаційна кампанія передбачає:

2.4.1. Ознайомлення мешканців із основними положеннями та вимогами Громадського бюджету, повідомлення про останні зміни.

2.4.2. Заохочування мешканців до подання проектів.

2.4.3. Інформування про хронологію з етапами та датами проведення заходів.

2.4.4. Представлення отриманих проектів і заохочення до участі у голосуванні.

2.4.5.Інформування  мешканців про перебіг та результати голосування.

2.4.6 Проведення навчань та тренінгів з проектного менеджменту для мешканців Брусилівської селищної ради.

2.5. Інформаційну кампанію проводить відділкультури, туризму та діяльності засобів масової інформаціїБрусилівської селищної ради, а також інші виконавчі органи селищної ради у співпраці із депутатами селищної ради та громадськими організаціями.

2.6. Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців громади з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки членів  територіальної громади .

  1. Вимоги до Проектів та порядку їх подання

3.1. Проекти для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету можуть подавати автори проектів.

3.2. Від одного автора впродовж одного року може надходити і бути зареєстровано не більше одного проекту.

3.3. Проект повинен бути спрямованим на поліпшення екологічності та комфорту проживання мешканців, естетичного вигляду селища та сільських населених пунктів, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності громади.

3.4. На стадії розробки проекту ініціатор може звернутись за консультацією до структурних підрозділів Брусилівської селищної  ради до компетенції якого відноситься дане питання. Посадові особи зобов’язані допомогти у формуванні типового кошторису ініціативи.

3.5. Проекти повинні відповідати таким вимогам:

3.5.1. Назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно українською мовою, в межах одного речення.

3.5.2. Проект подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою (додаток 1).

3.5.3. Зміст проекту не суперечить чинному законодавству України.

3.5.4. Реалізація проекту належить до сфери компетенції виконавчих органів Брусилівської селищноїради.

3.5.5. Проект може бути зорієнтований на виконання завдань і цілей місцевого самоврядування, діючих у Брусилівській селищній раді концепцій, стратегій та селищних програм.

3.5.6. У разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану населеного пункту.

3.5.7. Проект повинен бути реалізований впродовж одного бюджетного року і спрямований на кінцеві результати, зазначені у формі.

3.5.8. Великий проект повинен мати попередню підтримку не менше 50 осіб, які зареєстровані і проживають на території Брусилівської селищної ради, що засвідчується відповідними підписами.

3.5.9. Малий проект повинен мати попередню підтримку не менше 25 осіб, які зареєстровані і  проживають на території Брусилівської селищної ради, що засвідчується відповідними підписами.

3.5.10. При формуванні проектних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www. minregion. gov. ua (підрозділ “Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

3.5.11 Доступ до об’єктів, на які спрямовані кошти Громадського бюджету Брусилівської селищної ради, повинен бути вільним для всіх мешканців громади.

3.6. В рамках Громадського бюджету Брусилівської селищної ради не фінансуються проекти, які:

3.6.1. Суперечать чинному законодавству України.

3.6.2. Суперечать напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами.

3.6.3. Передбачають винятково розробку проектної документації.

3.6.4. Носять незавершений характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів).

3.6.5. Передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

3.6.6. Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів селищного бюджету.

3.6.7. Містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.

3.7. Терміни подачі проектів: постійно.

3.8. Проекти подаються до відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій селищної ради.

3.9. Зміни або об’єднання проектів можливе  лише за взаємною згодою авторів проектів не пізніше, ніж за 7 календарних днів до кінцевого терміну приймання проектів.

3.10. Автор (автори) проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду.

3.11. Автор проекту  або уповноважена ним особа повинен представити проектна засіданні виконавчого комітету. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих поправок до проектів можливе не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.12. Ознайомлення із відсканованими заповненими формами проектів (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів громадських проектів і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди) здійснюється на офіційному веб-сайтіБрусилівської селищної ради у розділі «Громадський бюджет».

  1. Попередня оцінка Проектів

4.1. Усі подані проекти підлягають попередній оцінці, яка включає технічну та експертну оцінки.

4.2. Уповноваженим робочим органом є відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій селищної ради.

4.3. Уповноважений робочий орган:

4.3.1. Веде реєстр отриманих проектів.

4.3.2. Здійснює технічну оцінку повноти і правильності заповнення форми проекту.

4.3.3. У разі, якщо проект неповний або заповнений з помилками,  телефоном або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи впродовж 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція відхиляється.

4.3.4. Передає копію заповнених бланків проектів до відповідних виконавчих органів Брусилівської селищної ради з метою здійснення більш ретельної перевірки та надання висновку на предмет можливості реалізації проекту у межах визначеної автором/авторами  орієнтовної вартості (кошторису) та строку.

4.3.5. Виступає ініціаторами зустрічей з авторами проектів у разі, коли більше, ніж один проект стосується одного об’єкта. Якщо впродовж 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проектів, останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільного проекту або не знімуть один з проектів, проекти розглядатимуться в своєму початковому варіанті.

4.3.6. З метою здійснення експертної оцінки передає відскановані форми проектів та висновки відповідних структурних підрозділів селищної ради на розгляд виконавчого комітету Брусилівської селищної ради.

4.3.7. Забезпечує належне зберігання всіх поданих проектів.

4.3.8. Здійснює комплекс заходів  з оголошення та проведення відбору проектів, підведення та оприлюднення підсумків голосування з розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-сайті Брусилівської селищної ради, в засобах масової інформації тощо.

4.4. Будь-які втручання в зміст проектів чи  об’єднання декількох проектів можливості лише за згодою їх авторів.

4.5. За підсумками експертної оцінки щодо кожного поданого проекту відділом економічного розвитку, торгівлі та інвестицій селищної заповнюється картка оцінки проекту (додаток 2). Картка містить позитивну або негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту, а саме невідповідності технічним критеріям, зазначаються аргументовані причини відмови.

4.6. На основі рішення виконавчого комітету Брусилівської селищної ради уповноважений робочий орган- відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій селищної складає окремі списки позитивно і негативно оцінених великих і малих проектів.

4.7. Списки великих і малих проектів, які отримали позитивну попередню оцінку, підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті Брусилівської селищної ради без зазначення авторів. Автори цих проектів повідомляються відділом економічного розвитку, торгівлі та інвестицій селищної ради про те, що їх проекти будуть брати участь у голосуванні.

4.11. Автори проектів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються  відділом економічного розвитку, торгівлі та інвестицій селищної ради про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням.

  1. Голосування та підрахунок результатів

5.1. Вибір кращих проектів серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку виконавчого комітету Брусилівської селищної ради , шляхом голосування здійснюють громадяни, які зареєстровані та проживають на території Брусилівської селищної ради (ОТГ) та яким виповнилось 16 років, за наявності паспорта громадянина України.

5.2. Голосування триває 15 днів.

5.3. Голосування здійснюється у відповідних рубриках на сайті Брусилівської селищної ради.

 

Секретар селищної ради                                                         А.А.Волошенко

 

 

Додаток 1

ПРОЕКТ,

реалізація якого планується за рахунок

коштів місцевої бюджетної програми «Громадський бюджет Брусилівської селищної ради (бюджет участі)»

 

                                                                   

                                                                                                                                                                          Додаток 2

Картка оцінки проекту,

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів

Громадського бюджету Брусилівської селищної ради

у _________ році

 

 

Додаток 3

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь