Брусилівська селищна об’єднана територіальна громада
Брусилівський район, Житомирська область

ЗВІТИ

              «Про виконання селищного бюджету Брусилівської ОТГ за 1 півріччя 2017 року»

БРУСИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

 

Загальна характеристика виконання бюджету

 

  Бюджет ОТГ  Брусилівської селищної ради  на  2017  рік  розроблено  відповідно  до Конституції України, Бюджетного та  Податкового  кодексів України, Закону України "Про місцеве самоврядування",  Закону  України        "Про  Державний  бюджет  України  на  2017  рік ".   

   Бюджет  селища  на  2017  рік зі змінами та доповненнями, затверджений  по  доходах    в  сумі  85257,8 тис. грн.,  по  видатках  в  сумі  88715,6 тис. грн. Обсяг  доходів  загального  фонду  бюджету  визначено  в  сумі  83717,3 тис. грн., спеціального  фонду  бюджету – 1540,5 тис. грн..  Обсяг  видатків  загального  фонду    визначений  в  сумі  85516,0  тис. грн.,  спеціального  фонду  бюджету  в  сумі  3199,6  тис. грн.  Установлено  розмір  оборотної  касової  готівки селищного бюджету ОТГ  в  сумі   170,0 тис. грн.

  Протягом  звітного  періоду  рішеннями  4 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 07.02.2017р., 5 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 27.03.2017р., 6 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 12.04.2017р., 7 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 09.06.2017р. проведено  уточнення  планових  показників селищного бюджету  , в тому  числі  за  рахунок  перевиконання селищного бюджету за 1 квартал 2017 р. на суму 1197,8 тис.грн., затвердження  дефіциту  бюджету (спрямування вільних  залишків станом  на  01.01.2017р.) на суму 3083,6 тис. грн.

Аналіз   виконання доходної частини  загального  і  спеціального  фондів місцевого бюджету за 1 півріччя 2017 року.

  За 1 півріччя 2017  року  до  селищного бюджету ОТГ   зараховано 46847,5 тис. грн.,  що  складає 107,2% плану звітного періоду, в тому числі до загального  фонду надійшло  45326,0 тис. грн.  доходів, або 106,8% запланованого обсягу.

  За звітний період до загального фонду селищного бюджету ОТГ  базова дотація надійшла в сумі 1954,8 тис. грн. та додаткова дотація в сумі 4327,8 тис.грн. Загальна сума одержаних з державного бюджету субвенцій у звітному періоді склала 22228,8 тис.грн., в тому числі освітньої субвенції 15774,5 тис.грн. та медичної субвенції 5944,7 тис.грн.

  Власних та закріплених доходів акумульовано до загального фонду 16814,6 тис. грн., що становить 120,6%  плану звітного періоду.

  За січень - червень 2017 року забезпечено виконання планового показника по всіх джерелах загального фонду.

  Найбільшу  питому  вагу  в  надходженнях загального фонду  займає  податок  на  доходи  фізичних  осіб  (48,8%) та податок на майно (23,3%).

  Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків належать податки (податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, , плати за землю та єдиного податку). За 1 півріччя 2017 року до селищного бюджету зараховано 6590,9 тис. грн. місцевих податків , або 109,6% планового показника, в тому числі:

 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 229,4 тис. грн.;
 •  плати за землю – 3690,1 тис. грн.;
 • єдиного податку – 2671,4 тис.грн.

  За 1 півріччя 2017 року  бюджет Брусилівської селищної ради ОТГ  отримав 1521,5 тис. грн. доходів спеціального фонду,  що  складає  121,3%  затвердженого розпису на січень - червень 2017 року.

  Власних та закріплених доходів надійшло до спеціального фонду 556,0 тис. грн., що становить 192,4%  плану звітного періоду.

   У доходах  спеціального  фонду  найбільшу  питому   вагу  займають власні  надходження  бюджетних  установ  (86,9%), їх отримано в сумі 483,1 тис. грн., тобто 168,9% від  обсягу визначеного  на  1 півріччя 2017 року.

Видатки

  Видатки  селищного бюджету за 6-ть місяців 2017 року виконано в цілому у сумі 43631,4 тис. грн., що складає 50,5 % до річного  плану.  Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій  розпорядників коштів селищного бюджету.   

  По загальному фонду  видаткова частина бюджету  складає 43631,4 тис.грн., при плані звітного періоду з урахуванням змін 50 425,0 тис. грн., або виконана на 86% . Видатки  спеціального  фонду  склали  853,3 тис. грн., або 32%   плану на вказаний період з урахуванням змін.

  Протягом 6-ти місяців 2017р. із селищного  бюджету ОТГ в першу чергу проводилось фінансування  захищених статей,  на  які  направлено 41799,7 тис. грн., або 93 % від обсягу видатків за звітний період загального  фонду з них на заробітну плату   36424,0 тис.грн, на медикаменти 260,2 тис.грн., продукти харчування по всіх галузях 361,1 тис.грн., на оплату спожитих енергоносіїв 4754,4 тис.грн.

  Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проведена в повному обсязі  по термінах  виплат. Простроченої кредиторської  заборгованості  немає.

  Виплата енергоносіїв  проведена в повному обсязі до фактичних нарахувань.

  На  фінансування  соціально-культурної  сфери  ОТГ із загального фонду  направлено  тис. грн.,16 458,402 або 81,0 % загального  фонду бюджету, в тому  числі на :

 • освіту – 26480,6 тис. грн., або  89,6% від  уточненого плану на 6 місяців 2017р.;
 • центр первинної медико-санітарної допомоги-2416,4 тис.грн.,або 86% від уточненого плану на 6 місяців2017р.;
 • центральну районну лікарню – 6139,9 тис. грн., або 96,6%  від  уточненого плану на 6 місяців 2017 р.;
 • культуру – 1741,5 тис. грн., або 78 % від уточненого плану на 6 місяців 2017 р.;
 • фізичну  культуру  і  спорт – 168,8 тис. грн., або 79,7 % від уточненого плану на 6 місяців 2017 р.;
 • Територіальний центр -982,5 тис.грн або 89 % від уточненого плану на 6 місяців 2017 р.;
 • Центр соціальної служби сімї та молоді – 161,9 тис.грн або 96,6 % від уточненого плану на 6 місяців 2017 року;
 • Органи місцевого самоврядування – 4629,6 тис.грн.або 89 % від уточненого плану на 6 місяців 2017р..

        На виконання програм по охороні здоров’я (туберкульоз) використано 26,7 тис.грн. що становить 20% плану на звітний період; забезпечення ліками хворих на цукровий та не цукровий діабет 4,3 тис.грн що становить 3% плану на звітний період; на оплату громадських робіт направлено 13,8 тис.грн. що становить 39% плану на звітний період; надано матеріальної допомоги жителям селища на суму 120,7 тис.грн що становить 74% плану на звітний період; надана фінансова підтримка об’єктам житлово-комунального господарство на суму 106,0 що становить 100% плану на звітний період; на благоустрій селища направлено  394,7 тис. грн. що  становить 61 % від плану  звітного  періоду видатків  загального  фонду; на утримання та поточний ремонт доріг направлено 48,8 тис.грн що становить 8% плану на звітний період; надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на суму 51,5 тис.грн. що становить 99% плану на звітний період( управління праці та соціального захисту населення 40,0 тис.грн.; програма пожежної безпеки 11,5 тис.грн); проведені інші видатки(утримання трудового архіву) в сумі 35,0 тис.грн. що становить 96% плану на звітний період; надана інша субвенція районному бюджету в сумі 136,1 тис.грн що становить 100% плану на звітний період( надання соціальних послуг 65,0тис.грн; на надання пільг інвалідам по зору 65,0 тис.грн.; надання пільг на оплату ЖКГ сім’ям загиблих АТО 6,1тис.грн.)

Спеціальний  фонд

  Видатки спеціального фонду за звітний період  склали  853,3 тис.грн., а саме:

 

 • 0170- органи самоврядування- 78,7 тис.грн (придбання комп. техніки)
 • 2180-центр первинної медикосанітарної допомоги - 42,0 тис.грн.(проектна документація кап. Ремонт ФП с.Осівці)
 • 6060- благоустрій – 49,95 тис.грн. (придбання зупинок Ястребенька, Ястребня, Дубрівка)
 • 6310- реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку- 49,8 тис.грн. (проектна документація термомодернізація ЗОШ №1 смт Брусилів)
 • 8600- Інші видатки -3,0 тис.грн. (документація на землю                                                                                                                                                                                                                                                                        І.Л.Овсієнко, начальник управління фінансів