Інформація про виконання селищного бюджету за 2017 рік

 Протягом  2017 року до  селищного бюджету надійшло 104775,5 тис.грн., що складає 104,5% плану звітного періоду, в тому числі до загального фонду надійшло 96248,3 тис.грн. доходів, або 104,2% запланованого обсягу та до спеціального фонду – 8527,2 тис.грн., або 108,8% запланованого обсягу.

За 2017 рік до загального фонду селищного бюджету надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 41992,7 тис.грн., що становить 110,5% плану звітного періоду.

     Серед власних доходів селищного бюджету надійшло: податку та збору на доходи фізичних осіб –21572,9 тис.грн, або 110,5% до плану на рік; податку на прибуток підприємств комунальної власності – 18,7 тис.грн., або 103,7% до плану на рік; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 223,0 тис.грн., або 112,2% до плану на рік; акцизного податку з виробленого в Україні пального – 444,8 тис.грн. або 105,9% до плану на рік; акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального – 1707,3 тис.грн. або 101,0% до плану на рік; акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 757,7 тис.грн., або 107,5% до плану на рік; податку на майно (плата за землю) – 9594,2 тис.грн., або 112,3% до плану на рік; єдиного податку – 6721,6 тис.грн., або 105,8% до плану на рік; коштів, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог п.43 розділу VI Бюджетного кодексу України та постанови КМУ від 08.02.2017р. № 96 – 373,8 тис.грн.; адміністративних штрафів –8,4 тис.грн., або 100,0% до плану на рік; адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 36,8 тис.грн, або100,0% до плану на рік; плати за надання інших адміністративних послуг – 395,9 тис.грн, або 105,4% до плану на рік; надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 124,1 тис.грн., або 100,0% до плану на рік; державного мита – 11,4 тис.грн., або 104,6% до плану на рік; інші надходження та кошти від реалізації безхазяйного майна  склали відповідно 3,6 тис.грн. та 0,6 тис.грн.

      За 2017 рік повернуто 2,1 тис.грн. збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року.

      Доходи спеціального фонду селищного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 1533,6 тис.грн., що на 124,3 відсотки більше в порівнянні з затвердженими показниками, тобто сума отриманих надходжень перевищує запланований обсяг доходів на 849,8 тис.грн.

      За 2017 рік до спеціального фонду надійшло: екологічного податку – 11,1тис.грн.; грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 19,8 тис.грн.; власних надходжень бюджетних установ –1384,4тис.грн.; коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 67,6 тис.грн.; коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 50,7 тис.грн.

За звітний період бюджет селищної ради до загального фонду отримав :

базову дотацію у сумі 3910,2 тис.грн;

додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 8656,0 тис.грн.;

стабілізаційну дотацію у сумі 179,3 тис.грн.;

субвенцію на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у сумі 2591,1 тис.грн.;

субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 219,8 тис.грн.;

освітню субвенцію у сумі 25610,8 тис.грн.;

медичну субвенцію у сумі 11930,6 тис.грн.;

субвенцію на придбання соціального житла для дітей, позбавлених батьківського піклування у сумі 230,5 тис.грн.;

субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій у сумі 185,0 тис.грн.;

субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 89,3 тис.грн.;

інші субвенціі у сумі 424,8 тис.грн.;

субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду у сумі 75,7 тис.грн.;

субвенцію за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду у сумі 152,4 тис.грн.;

До спеціального фонду селищного бюджету надійшли:

субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 5073,8 тис.грн.;

субвенція на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 759,0 тис.грн.;

інші субвенції у сумі 548,4 грн.;

субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду у сумі 612,4 тис.грн.

Видатки загального фонду селищного бюджету за 2017 рік становили 87612,1 тис. грн.

Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

Найбільшу питому вагу, 54,7 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти у сумі 47958,5 тис. грн.

На видатки по охороні здоров’я спрямовано 18757,6 тис. грн., що становить 21,4 відсотка видатків селищного бюджету.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 3084,5 тис. грн.

По установах культури проведені видатки становлять 3679,2 тис. грн.

На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 351,8 тис. грн.

Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (селищної ради) спрямовано коштів у загальній сумі 10140,1 тис. грн.

На розвиток житлово-комунального господарства (благоустрій населених пунктів) направлено 1522,3 тис.грн. коштів селищного бюджету.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг використано 1592,7 тис.грн.

Аналізуючи виконання селищного бюджету в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 69338,6 тис. грн.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно  827,8 тис.грн. та  576,1 тис. грн.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 7612,2 тис. грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету проведено видатків на загальну суму 14121,6 тис. грн.

                                                                                          Брусилівська селищна

                                                                                          рада

 

 

 

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України управління фінансів Брусилівської селищної ради

надає інформацію про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2017 року

 

Протягом  9 місяців 2017 року до  селищного бюджету надійшло 74092,8 тис.грн., що складає 102,1% плану звітного періоду, в тому числі доходи загального фонду склали 67936,8 тис.грн. та спеціального фонду 6156,0 тис.грн.

За січень - вересень 2017 року до загального фонду селищного бюджету надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 27533,7 тис.грн., що становить 103,8% плану звітного періоду.

Серед власних доходів селищного бюджету надійшло: податку та збору на доходи фізичних осіб –14207,0 тис.грн, або 104,9% до плану на 9 місяців; податку на прибуток підприємств комунальної власності – 10,5 тис.грн., або 100,0% до плану на 9 місяців; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 178,9 тис.грн., або 100,0% до плану на 9 місяців; акцизного податку з виробленого в Україні пального – 233,4 тис.грн. або 100,0% до плану на 9 місяців; акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального – 855,1 тис.грн. або 100,0% до плану на 9 місяців; акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів –673,3 тис.грн., або 101,2% до плану на 9 місяців; податку на майно (плата за землю) – 6693,9 тис.грн., або 104,1% до плану на 9 місяців; єдиного податку – 4259,9 тис.грн., або 100,1% до плану на 9 місяців; адміністративних штрафів –8,3 тис.грн., або 100,0% до плану на 9 місяців; адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 30,0 тис.грн, або150,0% до плану на 9 місяців; плати за надання інших адміністративних послуг – 286,4 тис.грн, або 118,5% до плану на 9 місяців; надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 86,0 тис.грн., або 127,5% до плану на 9 місяців; державного мита – 9,0 тис.грн., або 107,3% до плану на 9 місяців; інші надходження та кошти від реалізації безхазяйного майна  склали відповідно 3,5 тис.грн. та 0,6 тис.грн.

За 9 місяців 2017 року повернуто 2,1 тис.грн. збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року.

Доходи спеціального фонду селищного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 965,5 тис.грн., що на 109,0 відсотків більше в порівнянні з затвердженими показниками, тобто сума отриманих надходжень перевищує запланований обсяг доходів на 503,5 тис.грн.

За січень - вересень 2017 року до спеціального фонду надійшло: екологічного податку – 7,3 тис.грн.; грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 18,8 тис.грн.; власних надходжень бюджетних установ – 821,1 тис.грн.; коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 67,6 тис.грн.; коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 50,7 тис.грн.

За звітний період бюджет селищної ради до загального фонду отримав :

базову дотацію у сумі 2932,5 тис.грн;

додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 6491,8 тис.грн.;

освітню субвенцію у сумі 19590,4 тис.грн.;

медичну субвенцію у сумі 8917,6 тис.грн.;

субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 179,9 тис.грн.;

субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій у сумі 45,0 тис.грн.;

субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 35,2 тис.грн.;

інші субвенціі у сумі 237,3 тис.грн.;

субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду у сумі 75,7 тис.грн.;

субвенцію за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду у сумі 153,7 тис.грн.;

До спеціального фонду селищного бюджету надійшли:

субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 3486,0 тис.грн.;

субвенція на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 729,0 тис.грн.;

інші субвенції у сумі 360,0 грн.;

субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду у сумі 615,5 тис.грн.

Видатки загального фонду селищного бюджету за 9 місяців 2017 року становили 60481,0 тис. грн.

Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

Найбільшу питому вагу, 54,6 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти у сумі 33035,0 тис. грн.

На видатки по охороні здоров’я спрямовано 12627,1 тис. грн., що становить 20,9 відсотка видатків селищного бюджету.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 2284,8 тис. грн.

По установах культури проведені видатки становлять 2579,9 тис. грн.

На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 227,2 тис. грн.

Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (селищної ради) спрямовано коштів у загальній сумі 7083,4 тис. грн.

На розвиток житлово-комунального господарства (благоустрій населених пунктів) направлено 1073,1 тис.грн. коштів селищного бюджету.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг використано 1209,7 тис.грн.

Аналізуючи виконання селищного бюджету в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 48492,0 тис. грн.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 513,1 тис.грн. та  421,9 тис. грн.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 5013,7 тис. грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету проведено видатків на загальну суму 4024,2 тис. грн.

                                                                                          Брусилівська селищна

                                                                                          рада

       

 

 

 

      «Про виконання селищного бюджету Брусилівської ОТГ за 1 півріччя 2017 року»

 

 

БРУСИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

 

Загальна характеристика виконання бюджету

 

  Бюджет ОТГ  Брусилівської селищної ради  на  2017  рік  розроблено  відповідно  до Конституції України, Бюджетного та  Податкового  кодексів України, Закону України "Про місцеве самоврядування",  Закону  України        "Про  Державний  бюджет  України  на  2017  рік ".   

   Бюджет  селища  на  2017  рік зі змінами та доповненнями, затверджений  по  доходах    в  сумі  85257,8 тис. грн.,  по  видатках  в  сумі  88715,6 тис. грн. Обсяг  доходів  загального  фонду  бюджету  визначено  в  сумі  83717,3 тис. грн., спеціального  фонду  бюджету – 1540,5 тис. грн..  Обсяг  видатків  загального  фонду    визначений  в  сумі  85516,0  тис. грн.,  спеціального  фонду  бюджету  в  сумі  3199,6  тис. грн.  Установлено  розмір  оборотної  касової  готівки селищного бюджету ОТГ  в  сумі   170,0 тис. грн.

  Протягом  звітного  періоду  рішеннями  4 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 07.02.2017р., 5 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 27.03.2017р., 6 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 12.04.2017р., 7 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 09.06.2017р. проведено  уточнення  планових  показників селищного бюджету  , в тому  числі  за  рахунок  перевиконання селищного бюджету за 1 квартал 2017 р. на суму 1197,8 тис.грн., затвердження  дефіциту  бюджету (спрямування вільних  залишків станом  на  01.01.2017р.) на суму 3083,6 тис. грн.

Аналіз   виконання доходної частини  загального  і  спеціального  фондів місцевого бюджету за 1 півріччя 2017 року.

  За 1 півріччя 2017  року  до  селищного бюджету ОТГ   зараховано 46847,5 тис. грн.,  що  складає 107,2% плану звітного періоду, в тому числі до загального  фонду надійшло  45326,0 тис. грн.  доходів, або 106,8% запланованого обсягу.

  За звітний період до загального фонду селищного бюджету ОТГ  базова дотація надійшла в сумі 1954,8 тис. грн. та додаткова дотація в сумі 4327,8 тис.грн. Загальна сума одержаних з державного бюджету субвенцій у звітному періоді склала 22228,8 тис.грн., в тому числі освітньої субвенції 15774,5 тис.грн. та медичної субвенції 5944,7 тис.грн.

  Власних та закріплених доходів акумульовано до загального фонду 16814,6 тис. грн., що становить 120,6%  плану звітного періоду.

  За січень - червень 2017 року забезпечено виконання планового показника по всіх джерелах загального фонду.

  Найбільшу  питому  вагу  в  надходженнях загального фонду  займає  податок  на  доходи  фізичних  осіб  (48,8%) та податок на майно (23,3%).

  Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків належать податки (податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, , плати за землю та єдиного податку). За 1 півріччя 2017 року до селищного бюджету зараховано 6590,9 тис. грн. місцевих податків , або 109,6% планового показника, в тому числі:

 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 229,4 тис. грн.;
 •  плати за землю – 3690,1 тис. грн.;
 • єдиного податку – 2671,4 тис.грн.

  За 1 півріччя 2017 року  бюджет Брусилівської селищної ради ОТГ  отримав 1521,5 тис. грн. доходів спеціального фонду,  що  складає  121,3%  затвердженого розпису на січень - червень 2017 року.

  Власних та закріплених доходів надійшло до спеціального фонду 556,0 тис. грн., що становить 192,4%  плану звітного періоду.

   У доходах  спеціального  фонду  найбільшу  питому   вагу  займають власні  надходження  бюджетних  установ  (86,9%), їх отримано в сумі 483,1 тис. грн., тобто 168,9% від  обсягу визначеного  на  1 півріччя 2017 року.

Видатки

  Видатки  селищного бюджету за 6-ть місяців 2017 року виконано в цілому у сумі 43631,4 тис. грн., що складає 50,5 % до річного  плану.  Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій  розпорядників коштів селищного бюджету.   

  По загальному фонду  видаткова частина бюджету  складає 43631,4 тис.грн., при плані звітного періоду з урахуванням змін 50 425,0 тис. грн., або виконана на 86% . Видатки  спеціального  фонду  склали  853,3 тис. грн., або 32%   плану на вказаний період з урахуванням змін.

  Протягом 6-ти місяців 2017р. із селищного  бюджету ОТГ в першу чергу проводилось фінансування  захищених статей,  на  які  направлено 41799,7 тис. грн., або 93 % від обсягу видатків за звітний період загального  фонду з них на заробітну плату   36424,0 тис.грн, на медикаменти 260,2 тис.грн., продукти харчування по всіх галузях 361,1 тис.грн., на оплату спожитих енергоносіїв 4754,4 тис.грн.

  Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проведена в повному обсязі  по термінах  виплат. Простроченої кредиторської  заборгованості  немає.

  Виплата енергоносіїв  проведена в повному обсязі до фактичних нарахувань.

  На  фінансування  соціально-культурної  сфери  ОТГ із загального фонду  направлено  тис. грн.,16 458,402 або 81,0 % загального  фонду бюджету, в тому  числі на :

 • освіту – 26480,6 тис. грн., або  89,6% від  уточненого плану на 6 місяців 2017р.;
 • центр первинної медико-санітарної допомоги-2416,4 тис.грн.,або 86% від уточненого плану на 6 місяців2017р.;
 • центральну районну лікарню – 6139,9 тис. грн., або 96,6%  від  уточненого плану на 6 місяців 2017 р.;
 • культуру – 1741,5 тис. грн., або 78 % від уточненого плану на 6 місяців 2017 р.;
 • фізичну  культуру  і  спорт – 168,8 тис. грн., або 79,7 % від уточненого плану на 6 місяців 2017 р.;
 • Територіальний центр -982,5 тис.грн або 89 % від уточненого плану на 6 місяців 2017 р.;
 • Центр соціальної служби сімї та молоді – 161,9 тис.грн або 96,6 % від уточненого плану на 6 місяців 2017 року;
 • Органи місцевого самоврядування – 4629,6 тис.грн.або 89 % від уточненого плану на 6 місяців 2017р..

        На виконання програм по охороні здоров’я (туберкульоз) використано 26,7 тис.грн. що становить 20% плану на звітний період; забезпечення ліками хворих на цукровий та не цукровий діабет 4,3 тис.грн що становить 3% плану на звітний період; на оплату громадських робіт направлено 13,8 тис.грн. що становить 39% плану на звітний період; надано матеріальної допомоги жителям селища на суму 120,7 тис.грн що становить 74% плану на звітний період; надана фінансова підтримка об’єктам житлово-комунального господарство на суму 106,0 що становить 100% плану на звітний період; на благоустрій селища направлено  394,7 тис. грн. що  становить 61 % від плану  звітного  періоду видатків  загального  фонду; на утримання та поточний ремонт доріг направлено 48,8 тис.грн що становить 8% плану на звітний період; надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на суму 51,5 тис.грн. що становить 99% плану на звітний період( управління праці та соціального захисту населення 40,0 тис.грн.; програма пожежної безпеки 11,5 тис.грн); проведені інші видатки(утримання трудового архіву) в сумі 35,0 тис.грн. що становить 96% плану на звітний період; надана інша субвенція районному бюджету в сумі 136,1 тис.грн що становить 100% плану на звітний період( надання соціальних послуг 65,0тис.грн; на надання пільг інвалідам по зору 65,0 тис.грн.; надання пільг на оплату ЖКГ сім’ям загиблих АТО 6,1тис.грн.)

Спеціальний  фонд

  Видатки спеціального фонду за звітний період  склали  853,3 тис.грн., а саме:

 

 • 0170- органи самоврядування- 78,7 тис.грн (придбання комп. техніки)
 • 2180-центр первинної медикосанітарної допомоги - 42,0 тис.грн.(проектна документація кап. Ремонт ФП с.Осівці)
 • 6060- благоустрій – 49,95 тис.грн. (придбання зупинок Ястребенька, Ястребня, Дубрівка)
 • 6310- реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку- 49,8 тис.грн. (проектна документація термомодернізація ЗОШ №1 смт Брусилів)
 • 8600- Інші видатки -3,0 тис.грн. (документація на землю                                                                                                                                                                                                                                                                        І.Л.Овсієнко, начальник управління фінансів