Пилипонська ЗОШ вересень 2017 р. жовтень 2017 р. листопад 2017р. Всього:      
               
КЕКВ-2111- Заробітна плата 8402,96 9054,64 29430,20 46887,80      
КЕКВ-2120-Нарахування на заробітну плату 1848,65 1992,02 6474,64 10315,31      
КЕКВ -2282- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку 897,14 2340,00 0,00 3237,14      
КЕКВ-2210- Предмети, матеріали, обладнання 0,00 357,14 0,00 357,14      
КЕКВ-2240- Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 279,63 1217,44 1497,07      
КЕКВ - 3142- Реконструкція та реставрація інших об*єктів 185131,43 687,00 18476,00 204294,43      
КЕКВ-2230- Продукти харчування 646,33 303,69 0,00 950,02      
КЕКВ-2275- Оплата інших енергоносіїв 0,00 279,63 1217,44 1497,07      
               
  Всього : 196926,51 15293,75 56815,72 269035,98