Звіт про виконання бюджету  Брусилівської селищної ради 

за 2020 рік

 

  Протягом 2020 року  до  селищного бюджету об’єднаної територіальної громади   зараховано 123195,1 тис. грн.,  що  складає 99,7% плану звітного періоду, в тому числі до загального  фонду надійшло  119285,6 тис. грн.  доходів, або 99,1% запланованого обсягу та до спеціального фонду – 3909,5 тис.грн., або 124,7% запланованого обсягу. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження зменшились на 4881,5 тис.грн..

З державного бюджету в повному обсязі, а це 1969,6 тис.грн. надійшла річна сума базової дотації . Загальна сума одержаних з державного бюджету субвенцій у звітному періоді склала 44370,9 тис.грн., в т.ч.:

освітня субвенція – 39027,4 тис.грн.;

медична субвенція – 2497,5 тис.грн.;

на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 2846,0 тис.грн.;

У відповідності до затвердженого розпису на 2020 рік повністю профінансовано з місцевого бюджету дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, сума якої склала 2055,5 тис.грн. Загальна сума субвенцій одержаних з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам у звітному періоді склала 6664,0 тис.грн., в т.ч.:

на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1614,6 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 43,4 тис.грн.;

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 278,3 тис.грн.;

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 773,4 тис.грн.;

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 272,7 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 28,1 тис.грн.;

на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 1266,3 тис.грн.;

на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 367,0 тис.грн.;

Інші субвенції – 2020,2 тис.грн.;

Обсяг власних та закріплених доходів загального фонду при затвердженому плані на 2020 рік в сумі 64385,5 тис. грн. складає 64225,6 тис.грн., що на 6014,5 тис.грн. є більше надходжень 2019 року або на 10,3%.

Найбільшу  питому  вагу  в  надходженнях загального фонду  займає  податок  на  доходи  фізичних  осіб  (57,6%), надходження за 2020 рік склали 36986,7 тис.грн., що на 2915,7 тис.грн. більше надходжень за 2019 рік.

Другим за обсягом є єдиний податок. Питома вага єдиного податку в надходженнях загального фонду займає 16,8%. За звітний період надходження склали 10782,4 тис.грн., що на 311,1 тис. грн.. більше надходжень минулого року.

Питома вага податку на майно складає - 16,6%. Податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та транспортного податку. За звітний період до селищного бюджету зараховано 10684,6 тис.грн.  податку на майно, що на 975,1 тис.грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року, в тому числі:

 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1006,5 тис.грн.;
 • плати за землю – 9653,1 тис.грн.;
 • транспортного податку – 25,0 тис.грн..

Обсяг  власних доходів спеціального фонду  при затвердженому плані на  2020 рік в сумі 3015,1 тис.грн. фактично складає 3791,0 тис.грн., перевиконання складає 775,9 тис.грн.. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 2909,7 тис.грн. за рахунок зменшення надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків.

У доходах  спеціального  фонду  найбільшу  питому   вагу  займають власні  надходження  бюджетних  установ  (63,2%), їх отримано в сумі 2395,3 тис. грн., що на 721,9 тис.грн. більше від  обсягу визначеного  на  2020 рік.

Питома вага коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній  або комунальній власності складає – 25,9%. За звітний період надходження склали 981,5 тис.грн.

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності  склали 130,7 тис.грн., питома вага 3,4%.

Фото без опису

 

Видатки

Видатки  селищного бюджету за 2020 рік  виконано у сумі 121014,5 тис. грн., що складає 97,3% до річного  плану з урахуванням змін.  Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій  розпорядників коштів селищного бюджету.   

По загальному фонду  видаткова частина бюджету  складає 112518,3  тис.грн., при плані звітного періоду з урахуванням змін 116488,7 тис. грн., або виконана на 96,6% . Видатки  спеціального  фонду  склали  8496,3 тис. грн., або 108,4%   плану на вказаний період з урахуванням змін.

Протягом 2020року із селищного  бюджету ОТГ в першу чергу проводилось фінансування  захищених статей,  на  які  направлено  94590,9 тис. грн., або 84,1 % від обсягу видатків за звітний період загального  фонду, з них на заробітну плату з нарахуваннями  87300,4 тис.грн, на медикаменти 32,1 тис.грн., продукти харчування по всіх галузях 459,0 тис.грн., на оплату спожитих енергоносіїв 6799,4 тис.грн.

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проведена в повному обсязі  по термінах  виплат. Простроченої кредиторської  заборгованості  немає.

Виплата енергоносіїв  проводилась в повному обсязі до фактичних нарахувань. Станом на  01.01.2021 року  кредиторська заборгованість відсутня.

 

На забезпечення державного управління протягом  2020 року направлено 20406,7 тис.грн., що на 47,9 тис. грн.. менше  від 2019 року.  На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 17724,7 тис.грн., що на 1470,6 тис.грн. менше 2019 року, на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв 533,9 тис.грн., що на 13,4 тис.грн. більше 2019 року.

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління  за 2019 рік становлять 207,0 тис.грн., які направлені на утримання  КУ «Трудовий архів». 

Видатки на проведення місцевих виборів у сфері державного управління склали 1284,3 тис.грн.

Видатки на утримання установ та закладів освіти становили 71769,1 тис.грн. що на 6946,0 тис. грн.. більше від 2019 року. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 61991,1 тис.грн., на оплату медикаментів використано 31,3 тис.грн., на харчування використано 459,0 тис.грн. коштів загального фонду , на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв 5689,5 тис.грн.

     На утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи з селищного бюджету протягом року направлено  659,5   тис.грн., що на 92,7 тис.грн. більше від 2019 року. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 468,9тис.грн., на оплату енергоносіїв  4,6тис.грн., на навчально-тренувальну роботу 186,0 тис.грн.

    На утримання галузі охорона здоров’я протягом звітного періоду направлено 9962,8 тис.грн., з них на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню використано 9030,7 тис.грн. що на 7019,3 тис.грн. менше від 2019 року (відбулось переведення фінансування багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню напряму з  Національної служби України з 01 квітня 2019 року) та на первинну медичну допомогу населенню 339,0 тис.грн.. що більше відповідного періоду минулого року на 68,5 тис.грн.   На заробітну плату з нарахуваннями по галузі направлено  6626,3 тис.грн, на оплату спожитих енергоносіїв 1591,8 тис.грн., на оплату медикаментів спрямовано 466,2 тис.грн., на продукти харчування використано 100,0 тис.грн.

   На галузь  культури протягом 2020 року направлено 3548,3 тис.грн. , що на 1237,2 тис. грн.. менше відповідного періоду минулого року. На заробітну з нарахуваннями направлено 3095,1 тис.грн., на оплату спожитих енергоносіїв 227,2 тис.грн.

    На галузь соціального забезпечення направлено 4520,9 тис.грн., що на 588,5 тис.грн. менше від попереднього періоду. На заробітну плату з нарахуваннями  направлено 4020,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 19,7 тис.грн.

 

 На галузь житлово-комунального господарства направлено 1271,0 тис.грн

На здійснення заходів із землеустрою  використано 47,8 тис.грн.

На транспорт та транспортну інфраструктуру , дорожнє господарство направлено 99,9 тис.грн.

Інша діяльність направлено 83,7 тис.грн., в тому числі на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 33,0 тис.грн. та на інші заходи громадського порядку та безпеки – 50,7 тис.грн.

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління  за 2018 рік становлять 124,5 тис.грн.  які направлені на утримання  КУ «Трудовий архів». 

 

Спеціальний  фонд

Видатки спеціального фонду за звітний період  склали  8496,3 тис.грн., а саме:

 • Органи самоврядування -  420,1 тис.грн.;
 • Інша діяльність у сфері державного управління – 10,9 тис.грн.
 • Освіта -  2768,1 тис.грн.
 • Охорона здоров’я – 100,0 тис.грн.
 • Соціальний захист та соціальне забезпечення – 61,8 тис.грн.
 • Культура і мистецтво – 206,6 тис.грн.
 • Фізична культура і спорт -12,0 тис.грн.
 • Економічна діяльність – 3479,00 тис.грн.
 • Субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 500,0 тис.грн.
 • Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів – 937,9 тис.грн.
 •  

 

 

    Ірина ОВСІЄНКО, начальник відділу