Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Брусилівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 із змінами. 

 

Фото без опису

1. Визначення проблеми

  Розвиток країни неможливий без ефективного розвитку громад, які потребують відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для нашої громади.

    Відповідно до статті 10 та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів, в тому числу і єдиного податку, в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному чинним законодавством.

  Рішення про встановлення єдиного податку є нормативно-правовим актом, копія якого надсилається в електронному вигляді у десятиденний термін з дня його прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники єдиного податку, але не пізніше 1 липня, та оприлюднюється офіційно до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановленого податку або змін до нього (плановий період). В іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі, якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення єдиного податку, такий податок, до прийняття рішення, справляється виходячи з норм Податкового кодексу України із застосування його мінімальних ставок.

   Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, виконання Програми економічного та соціального розвитку Брусилівської селищної ради визначена проблеми потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків рік»

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення сесії Брусилівської селищної ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків »  п.1.3 Єдиний податок

 

 

Ірина ОВСІЄНКО, начальник відділу фінансів