Фото без опису

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання висновку служби у справах дітей Брусилівської селищної ради про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України

 (назва адміністративної послуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 (найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги)

 

1.

Найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронноїпошти та веб-сайту центру надання адміністративних послуг

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради

Адреса: 12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 7

Тел./факс: (050) 02-03-401

Веб-сайт: https://brusylivska-gromada.gov.ua/cnap-centr-nadannya-administrativnih-poslug-brusilivskoi-selischnoi-radi-18-34-02-12-03-2021/

Електроннапошта: cnap_brusiliv_sr@ukr.net

Режим роботи:

Понеділок, субота: з 08.00 - до 15.30

вівторок – п’ятниця: з 08.00 - до 16.45

Неділя – вихідний день

Без перерви на обід

 

Віддалені робочі місця відділу «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради:

 

Адреса ВРМ: с. Водотиї, вул. Центральна, 18

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

вівторок – п’ятниця – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихіднідні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Покришів, вул. Центральна, 19-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Морозівка, вул. Миру, 203

Режим роботи: Понеділок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соловіївка, вул. Франка, 2-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Дивин, вул. Центральна, 3

Режим роботи: Середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Привороття, вул. Центральна, 5

Режим роботи: Вівторок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Нові Озеряни, вул. Н. Сосніної, 20

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця - з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Озера, вул. Житомирська, 1-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихіднідні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соболівка, вул. Центральна, 29-Б

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Скочище, вул. Мороженка, 40-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Лазарівка, вул. Набережна, 5

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Яструбенька, вул. Вишнева, 63

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Містечко, вул. Шляхова, 3

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Ставище, вул. Житомирська, 143

Режим роботи: Понеділок – четвер –  з 08.00 – до 16.45

П’ятниця – з 08.00 – до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Хомутець, вул. Центральна, 16

Режим роботи: Понеділок – четвер – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихіднідні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

 • письмова заява; 
 • письмова згода заявника на обробку персональних даних;
 • копія паспорта заявника, дитини (у разі наявності);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) заявника, дитини (у разі наявності);
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • витяг з реєстру територіальної громади заявника, дитини;
 • довідка про фактичне місце проживання (у разі, якщо місце проживання відрізняється від місця реєстрації);
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • копія свідоцтва про розірвання шлюбу, (у разі коли шлюб розірвано);
 • акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини;
 • копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників).
 • копія документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (подається для тимчасового виїзду за межі України дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги).

3.

Платність або безоплатність адміністративної послуги

Безоплатно

4.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету селищної ради

5.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

 

6.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за довіреністю

(з посвідченням особи) або поштою

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сімейний кодекс України», Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини», постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 2-4 Правил перетинання державного кордону громадянами України» від 01.03.2022 № 179.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання висновку служби у справах дітей Брусилівської селищної ради про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межіУкраїни

 (назва адміністративної послуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 (найменування суб’єкта надання послуги)

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

Дія

В - виконує,

У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

2

Формування справи, занесення даних до реєстру

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1-2 днів

3

Підготовка проекту рішення на виконком селищної ради по даній заяві

Спеціаліст служби у справах дітей селищної ради

У

 

Протягом

1 – 5 днів

4

Прийняття рішення виконкомом селищної ради

Засідання виконкому селищної ради

З

30-ти денний термін

5

Підготовка рішення виконкому до підписання його селищним головою

Секретар виконкому селищної ради

 

 

В

5-ти денний термін

6

Видача рішення виконкому

Адміністратор ЦНАП

В

Наступного дня після підписання селищним головою

7

Запис у бланку проходження документів про факт здійснення дозвільної процедури та повідомлення про це замовника.

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

Загальна кількість днів надання послуги

 

25-30

Загальна кількість днів передбачена чиним законодавством

 

30

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання висновку служби у справах дітей Брусилівської селищної ради щодо визначення місця проживання дитини

 (назваадміністративноїпослуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 (найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги)

 

1.

Найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту центру надання адміністративних послуг

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради

Адреса: 12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 7

Тел./факс: (050) 02-03-401

Веб-сайт: https://brusylivska-gromada.gov.ua/cnap-centr-nadannya-administrativnih-poslug-brusilivskoi-selischnoi-radi-18-34-02-12-03-2021/

Електронна пошта: cnap_brusiliv_sr@ukr.net

Режим роботи:

Понеділок, субота: з 08.00 - до 15.30

вівторок – п’ятниця: з 08.00 - до 16.45

Неділя – вихідний день

Без перерви на обід

 

Віддалені робочі місця відділу «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради:

 

Адреса ВРМ: с. Водотиї, вул. Центральна, 18

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

вівторок – п’ятниця – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихіднідні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Покришів, вул. Центральна, 19-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Морозівка, вул. Миру, 203

Режим роботи: Понеділок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соловіївка, вул. Франка, 2-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Дивин, вул. Центральна, 3

Режим роботи: Середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихіднідні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Привороття, вул. Центральна, 5

Режим роботи: Вівторок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Нові Озеряни, вул. Н. Сосніної, 20

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця - з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Озера, вул. Житомирська, 1-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соболівка, вул. Центральна, 29-Б

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Скочище, вул. Мороженка, 40-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Лазарівка, вул. Набережна, 5

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Яструбенька, вул. Вишнева, 63

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Містечко, вул. Шляхова, 3

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Ставище, вул. Житомирська, 143

Режим роботи: Понеділок – четвер–  з 08.00 – до 16.45

П’ятниця – з 08.00 – до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Хомутець, вул. Центральна, 16

Режим роботи: Понеділок – четвер – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

 • письмова заява;  
 • письмова згода заявника на обробку персональних даних;
 • копія паспорта заявника, дитини (у разі наявності);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) заявника, дитини (у разі наявності);
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • витяг з реєстру територіальної громади заявника, дитини;
 • довідка про фактичне місце проживання (у разі, якщо місце проживання відрізняється від місця реєстрації);
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • копія свідоцтва про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);
 • довідка з місця навчання, виховання дитини (у разі наявності);
 • довідка-розрахунок заборгованості по сплаті аліментів (у разі наявності);
 • довідка про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік;
 • акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини, заявника.

3.

Платність або безоплатність адміністративної послуги

Безоплатно

4.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету селищної ради

5.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

 

6.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за довіреністю

(з посвідченням особи) або поштою

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини»


 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання висновку служби у справах дітей Брусилівської селищної ради щодо визначення місця проживання дитини

 (назваадміністративноїпослуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 (найменуваннясуб’єктанаданняпослуги)

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

Дія

В - виконує,

У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

2

Формування справи, занесення даних до реєстру

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1-2 днів

3

Підготовка проекту рішення на виконком селищної ради по даній заяві

Спеціаліст служби у справах дітей селищної ради

У

 

Протягом

1 – 5 днів

4

Прийняття рішення виконкомом селищної ради

Засідання виконкому селищної ради

З

30-ти денний термін

5

Підготовка рішення виконкому до підписання його селищним головою

Секретар виконкому селищної ради

 

 

В

5-ти денний термін

6

Видача рішення виконкому

Адміністратор ЦНАП

В

Наступного дня після підписання селищним головою

7

Запис у бланку проходження документів про факт здійснення дозвільної процедури та повідомлення про цезамовника

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

Загальна кількість днів надання послуги

 

25-30

Загальна кількість днів передбачена чиним законодавством

 

30

           

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу органу опіки та піклування Брусилівської селищної ради на вчинення правочинів щодо нерухомого майна на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини

 (назва адміністративної послуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 (найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги)

 

1.

Найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронноїпошти та веб-сайту центру надання адміністративних послуг

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради

Адреса: 12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 7

Тел./факс: (050) 02-03-401

Веб-сайт: https://brusylivska-gromada.gov.ua/cnap-centr-nadannya-administrativnih-poslug-brusilivskoi-selischnoi-radi-18-34-02-12-03-2021/

Електронна пошта: cnap_brusiliv_sr@ukr.net

Режим роботи:

Понеділок, субота: з 08.00 - до 15.30

вівторок – п’ятниця: з 08.00 - до 16.45

Неділя – вихідний день

Без перерви на обід

 

Віддалені робочі місця відділу «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради:

 

Адреса ВРМ: с. Водотиї, вул. Центральна, 18

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

вівторок – п’ятниця – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Покришів, вул. Центральна, 19-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихіднідні.

Перерва на обід з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Морозівка, вул. Миру, 203

Режим роботи: Понеділок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихіднідні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соловіївка, вул. Франка, 2-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Дивин, вул. Центральна, 3

Режим роботи: Середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Привороття, вул. Центральна, 5

Режим роботи: Вівторок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Нові Озеряни, вул. Н. Сосніної, 20

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця - з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Озера, вул. Житомирська, 1-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соболівка, вул. Центральна, 29-Б

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Скочище, вул. Мороженка, 40-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Лазарівка, вул. Набережна, 5

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Яструбенька, вул. Вишнева, 63

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Містечко, вул. Шляхова, 3

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Ставище, вул. Житомирська, 143

Режим роботи: Понеділок – четвер–  з 08.00 – до 16.45

П’ятниця – з 08.00 – до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Хомутець, вул. Центральна, 16

Режим роботи: Понеділок – четвер – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерви на обід – з 12.00 – до 12.30

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

 • письмова заява;  
 • письмова згода заявника на обробку персональних даних;
 • копія паспорта заявника, дитини (у разі наявності);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) заявника, дитини (у разі наявності);
 • документ, що підтверджує право власності на майно;
 • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства (у разі наявності);
 • заява згода щодо вчинення правочину кожного з батьків, одного з них;
 • довідка про склад сім’ї; 
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • витяг з реєстру територіальної громади заявника, дитини;
 • довідка про фактичне місце проживання (у разі, якщо місце проживання відрізняється від місця реєстрації);
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • копія свідоцтва про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);
 • копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
 • копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників).

3.

Платність або безоплатність адміністративної послуги

Безоплатно

4.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету селищної ради

5.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

 

6.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за довіреністю

(з посвідченням особи) або поштою

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини».


 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу органу опіки та піклування Брусилівської селищної ради на вчинення правочинів щодо нерухомого майна на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини

 (назва адміністративної послуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 (найменування суб’єкта надання послуги)

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

Дія

В - виконує,

У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

2

Формування справи, занесення даних до реєстру

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1-2 днів

3

Підготовка проекту рішення на виконком селищної ради по даній заяві

Спеціаліст служби у справах дітей селищної ради

У

 

Протягом

1 – 5 днів

4

Прийняття рішення виконкомом селищної ради

Засідання виконкому селищної ради

З

30-ти денний термін

5

Підготовка рішення виконкому до підписання його селищним головою

Секретар виконкому селищної ради

 

 

В

5-ти денний термін

6

Видача рішення виконкому

Адміністратор ЦНАП

В

Наступного дня після підписання селищним головою

7

Запис у бланку проходження документів про факт здійснення дозвільної процедури та повідомлення про це замовника

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

Загальна кількість днів надання послуги

 

25-30

Загальна кількість днів передбачена чиним законодавством

 

30

           

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу органу опіки та піклування Брусилівської селищної ради на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина

 (назва адміністративної послуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 (найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги)

 

1.

Найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту центру надання адміністративних послуг

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради

Адреса: 12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 7

Тел./факс: (050) 02-03-401

Веб-сайт: https://brusylivska-gromada.gov.ua/cnap-centr-nadannya-administrativnih-poslug-brusilivskoi-selischnoi-radi-18-34-02-12-03-2021/

Електронна пошта: cnap_brusiliv_sr@ukr.net

Режим роботи:

Понеділок, субота: з 08.00 - до 15.30

вівторок – п’ятниця: з 08.00 - до 16.45

Неділя – вихідний день

Без перерви на обід

 

Віддалені робочі місця відділу «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради:

 

Адреса ВРМ: с. Водотиї, вул. Центральна, 18

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

вівторок – п’ятниця – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихіднідні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Покришів, вул. Центральна, 19-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Морозівка, вул. Миру, 203

Режим роботи: Понеділок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соловіївка, вул. Франка, 2-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Дивин, вул. Центральна, 3

Режим роботи: Середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Привороття, вул. Центральна, 5

Режим роботи: Вівторок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Нові Озеряни, вул. Н. Сосніної, 20

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця - з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Озера, вул. Житомирська, 1-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соболівка, вул. Центральна, 29-Б

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Скочище, вул. Мороженка, 40-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Лазарівка, вул. Набережна, 5

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Яструбенька, вул. Вишнева, 63

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Містечко, вул. Шляхова, 3

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихіднідні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Ставище, вул. Житомирська, 143

Режим роботи: Понеділок – четвер–  з 08.00 – до 16.45

П’ятниця – з 08.00 – до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Хомутець, вул. Центральна, 16

Режим роботи: Понеділок – четвер – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

 • письмова заява;  
 • письмова згода заявника на обробку персональних даних;
 • копія паспорта заявника, дитини (у разі наявності);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) заявника, дитини (у разі наявності);
 • документ, що підтверджує право власності на майно;
 • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства (у разі наявності);
 • заява згода щодо вчинення правочину кожного з батьків, одного з них;
 • довідка про склад сім’ї; 
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • витяг з реєстру територіальної громади заявника, дитини;
 • довідка про фактичне місце проживання (у разі, якщо місце проживання відрізняється від місця реєстрації);
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • копія свідоцтва про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);
 • копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
 • копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників).

У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

3.

Платність або безоплатність адміністративної послуги

Безоплатно

4.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету селищної ради

5.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

 

6.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за довіреністю

(з посвідченням особи) або поштою

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини».


 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу органу опіки та піклування Брусилівської селищної ради на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина

 (назва адміністративної послуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 (найменування суб’єкта надання послуги)

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

Дія

В - виконує,

У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

2

Формуваннясправи, занесенняданих до реєстру

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1-2 днів

3

Підготовка проекту рішення на виконком селищної ради по даній заяві

Спеціаліст служби у справах дітей селищної ради

У

 

Протягом

1 – 5 днів

4

Прийняття рішення виконкомом селищної ради

Засідання виконкому селищної ради

З

30-ти денний термін

5

Підготовка рішення виконкому до підписання його селищним головою

Секретар виконкому селищної ради

 

 

В

5-ти денний термін

6

Видача рішення виконкому

Адміністратор ЦНАП

В

Наступного дня після підписання селищним головою

7

Запис у бланку проходження документів про факт здійснення дозвільної процедури та повідомлення про це замовника

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

Загальна кількість днів надання послуги

 

25-30

Загальна кількість днів передбачена чиним законодавством

 

30

         

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу органу опіки та піклування Брусилівської селищної ради на право підпису від імені малолітньої (неповнолітньої) дитини

 (назва адміністративної послуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 (найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги)

 

1.

Найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту центру надання адміністративних послуг

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради

Адреса: 12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 7

Тел./факс: (050) 02-03-401

Веб-сайт: https://brusylivska-gromada.gov.ua/cnap-centr-nadannya-administrativnih-poslug-brusilivskoi-selischnoi-radi-18-34-02-12-03-2021/

Електроннапошта: cnap_brusiliv_sr@ukr.net

Режим роботи:

Понеділок, субота: з 08.00 - до 15.30

вівторок – п’ятниця: з 08.00 - до 16.45

Неділя – вихідний день

Без перерви на обід

 

Віддалені робочі місця відділу «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради:

 

Адреса ВРМ: с. Водотиї, вул. Центральна, 18

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

вівторок – п’ятниця – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Покришів, вул. Центральна, 19-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Морозівка, вул. Миру, 203

Режим роботи: Понеділок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соловіївка, вул. Франка, 2-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Дивин, вул. Центральна, 3

Режим роботи: Середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Привороття, вул. Центральна, 5

Режим роботи: Вівторок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. НовіОзеряни, вул. Н. Сосніної, 20

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця - з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Озера, вул. Житомирська, 1-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соболівка, вул. Центральна, 29-Б

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Скочище, вул. Мороженка, 40-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Лазарівка, вул. Набережна, 5

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Яструбенька, вул. Вишнева, 63

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Містечко, вул. Шляхова, 3

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Ставище, вул. Житомирська, 143

Режим роботи: Понеділок – четвер–  з 08.00 – до 16.45

П’ятниця – з 08.00 – до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерви на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Хомутець, вул. Центральна, 16

Режим роботи: Понеділок – четвер – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

 • письмова заява;
 • письмова згода заявника на обробку персональних даних;
 • копія паспорта заявника, дитини (у разі наявності);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) заявника, дитини (у разі наявності);
 • документ, що підтверджує право власності на майно;
 • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства (у разі наявності);
 • заява згода щодо вчинення правочину кожного з батьків, одного з них;
 • довідка про склад сім’ї; 
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • витяг з реєстру територіальної громади заявника, дитини;
 • довідка про фактичне місце проживання (у разі, якщо місце проживання відрізняється від місця реєстрації);
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • копія свідоцтва про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);
 • копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
 • копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників).

3.

Платність або безоплатність адміністративної послуги

Безоплатно

4.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету селищної ради

5.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

 

6.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за довіреністю

(з посвідченням особи) або поштою

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини».

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу органу опіки та піклування Брусилівської селищної ради на вчинення правочинів щодо нерухомого майна на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини

 (назва адміністративної послуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 (найменуваннясуб’єктанаданняпослуги)

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

Дія

В - виконує,

У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

2

Формування справи, занесення даних до реєстру

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1-2 днів

3

Підготовка проекту рішення на виконком селищної ради по даній заяві

Спеціаліст служби у справах дітей селищної ради

У

 

Протягом

1 – 5 днів

4

Прийняття рішення виконкомом селищної ради

Засідання виконкому селищної ради

З

30-ти денний термін

5

Підготовка рішення виконкому до підписання його селищним головою

Секретар виконкому селищної ради

 

 

В

5-ти денний термін

6

Видача рішення виконкому

Адміністратор ЦНАП

В

Наступного дня після підписання селищним головою

7

Запис у бланку проходження документів про факт здійснення дозвільної процедури та повідомлення про це замовника.

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

Загальна кількість днів надання послуги

 

25-30

Загальна кількість днів передбачена чиним законодавством

 

30

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу органу опіки та піклування Брусилівської селищної ради на реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини

 (назва адміністративної послуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 (найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги)

 

1.

Найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту центру надання адміністративних послуг

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради

Адреса: 12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 7

Тел./факс: (050) 02-03-401

Веб-сайт: https://brusylivska-gromada.gov.ua/cnap-centr-nadannya-administrativnih-poslug-brusilivskoi-selischnoi-radi-18-34-02-12-03-2021/

Електронна пошта: cnap_brusiliv_sr@ukr.net

Режим роботи:

Понеділок, субота: з 08.00 - до 15.30

вівторок – п’ятниця: з 08.00 - до 16.45

Неділя – вихідний день

Без перерви на обід

 

Віддалені робочі місця відділу «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради:

 

Адреса ВРМ: с. Водотиї, вул. Центральна, 18

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

вівторок – п’ятниця – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихіднідні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Покришів, вул. Центральна, 19-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Морозівка, вул. Миру, 203

Режим роботи: Понеділок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соловіївка, вул. Франка, 2-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Дивин, вул. Центральна, 3

Режим роботи: Середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Привороття, вул. Центральна, 5

Режим роботи: Вівторок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. НовіОзеряни, вул. Н. Сосніної, 20

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця - з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Озера, вул. Житомирська, 1-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соболівка, вул. Центральна, 29-Б

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Скочище, вул. Мороженка, 40-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Лазарівка, вул. Набережна, 5

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Яструбенька, вул. Вишнева, 63

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Містечко, вул. Шляхова, 3

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Ставище, вул. Житомирська, 143

Режим роботи: Понеділок – четвер–  з 08.00 – до 16.45

П’ятниця – з 08.00 – до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Хомутець, вул. Центральна, 16

Режим роботи: Понеділок – четвер – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

 • письмова заява;  
 • письмова згода заявника на обробку персональних даних;
 • копія паспорта заявника, дитини (у разі наявності);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) заявника, дитини (у разі наявності);
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • витяг з реєстру територіальної громади заявника;
 • витяг з реєстру територіальної громади дитини (у разі зняття з реєстрації);
 • свідоцтво про шлюб;
 • свідоцтво про розірвання шлюбу, у разі коли шлюб розірвано;
 • довідка-розрахунок заборгованості по сплаті аліментів (у разі наявності);
 • акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини.

3.

Платність або безоплатність адміністративної послуги

Безоплатно

4.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету селищної ради

5.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

 

6.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за довіреністю

(з посвідченням особи) або поштою

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини».

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу органу опіки та піклування Брусилівської селищної ради на реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини

 (назва адміністративної послуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирськоїобласті

 (найменування суб’єкта надання послуги)

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

Дія

В - виконує,

У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

2

Формування справи, занесення даних до реєстру

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1-2 днів

3

Підготовка проекту рішення на виконком селищної ради по даній заяві

Спеціаліст служби у справах дітей селищної ради

У

 

Протягом

1 – 5 днів

4

Прийняття рішення виконкомом селищної ради

Засідання виконкому селищної ради

З

30-ти денний термін

5

Підготовка рішення виконкому до підписання його селищним головою

Секретар виконкому селищної ради

 

 

В

5-ти денний термін

6

Видача рішення виконкому

Адміністратор ЦНАП

В

Наступного дня після підписання селищним головою

7

Запис у бланку проходження документів про факт здійснення дозвільної процедури та повідомлення про це замовника.

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

Загальна кількість днів надання послуги

 

25-30

Загальна кількість днів передбачена чиним законодавством

 

30


 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання висновку органу опіки та піклування Брусилівської селищної ради щодо доцільності/недоцільності позбавлення батьківських прав громадян відносно їх дітей

 (назва адміністративної послуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 (найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги)

 

1.

Найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту центру надання адміністративних послуг

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради

Адреса: 12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 7

Тел./факс: (050) 02-03-401

Веб-сайт: https://brusylivska-gromada.gov.ua/cnap-centr-nadannya-administrativnih-poslug-brusilivskoi-selischnoi-radi-18-34-02-12-03-2021/

Електронна пошта: cnap_brusiliv_sr@ukr.net

Режим роботи:

Понеділок, субота: з 08.00 - до 15.30

вівторок – п’ятниця: з 08.00 - до 16.45

Неділя – вихідний день

Без перерви на обід

 

Віддалені робочі місця відділу «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради:

 

Адреса ВРМ: с. Водотиї, вул. Центральна, 18

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

вівторок – п’ятниця – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Покришів, вул. Центральна, 19-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Морозівка, вул. Миру, 203

Режим роботи: Понеділок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соловіївка, вул. Франка, 2-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Дивин, вул. Центральна, 3

Режим роботи: Середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Привороття, вул. Центральна, 5

Режим роботи: Вівторок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Нові Озеряни, вул. Н. Сосніної, 20

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця - з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Озера, вул. Житомирська, 1-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соболівка, вул. Центральна, 29-Б

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Скочище, вул. Мороженка, 40-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Лазарівка, вул. Набережна, 5

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Яструбенька, вул. Вишнева, 63

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Містечко, вул. Шляхова, 3

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Ставище, вул. Житомирська, 143

Режим роботи: Понеділок – четвер–  з 08.00 – до 16.45

П’ятниця – з 08.00 – до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Хомутець, вул. Центральна, 16

Режим роботи: Понеділок – четвер – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

 • письмова заява;  
 • письмова згода заявника на обробку персональних даних;
 • копія паспорта заявника, дитини (у разі наявності);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) заявника, дитини (у разі наявності);
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • витяг з реєстру територіальної громади заявника, дитини;
 • довідка про фактичне місце проживання (у разі, якщо місце проживання відрізняється від місця реєстрації);
 • свідоцтво про шлюб;
 • свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);
 • довідка-розрахунок заборгованості по сплаті аліментів (у разі наявності);
 • характеристика з місця проживання, в якій вказано, що батьки (один із них) ухиляються від виконання батьківських обов'язків;
 • акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини;
 • характеристика на дитину з навчального закладу, в якій вказано, що батьки (один із них) ухиляються від виконання батьківських обов'язків (у разі наявності);
 • інші документи, що можуть свідчити про ухилення від виконання батьківських обов’язків.

3.

Платність або безоплатність адміністративної послуги

Безоплатно

4.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету селищної ради

5.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

 

6.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за довіреністю

(з посвідченням особи) або поштою

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини».


 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу органу опіки та піклування Брусилівської селищної ради щодо доцільності/недоцільності позбавлення батьківських прав громадян відносно їх дітей

 (назва адміністративної послуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 (найменування суб’єкта надання послуги)

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

Дія

В - виконує,

У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

2

Формування справи, занесення даних до реєстру

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1-2 днів

3

Підготовка проекту рішення на виконком селищної ради по даній заяві

Спеціаліст служби у справах дітей селищної ради

У

 

Протягом

1 – 5 днів

4

Прийняття рішення виконкомом селищної ради

Засідання виконкому селищної ради

З

30-ти денний термін

5

Підготовка рішення виконкому до підписання його селищним головою

Секретар виконкому селищної ради

 

 

В

5-ти денний термін

6

Видача рішення виконкому

Адміністратор ЦНАП

В

Наступного дня після підписання селищним головою

7

Запис у бланку проходження документів про факт здійснення дозвільної процедури та повідомлення про це замовника

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

Загальна кількість днів надання послуги

 

25-30

Загальна кількість днів передбачена чиним законодавством

 

30

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання рішення органу опіки та піклування Брусилівської селищної ради щодо участі у вихованні дитини того з батьків, що проживає окремо від дитини

 (назва адміністративної послуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 (найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги)

 

1.

Найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту центру надання адміністративних послуг

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради

Адреса: 12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 7

Тел./факс: (050) 02-03-401

Веб-сайт: https://brusylivska-gromada.gov.ua/cnap-centr-nadannya-administrativnih-poslug-brusilivskoi-selischnoi-radi-18-34-02-12-03-2021/

Електронна пошта: cnap_brusiliv_sr@ukr.net

Режим роботи:

Понеділок, субота: з 08.00 - до 15.30

вівторок – п’ятниця: з 08.00 - до 16.45

Неділя – вихідний день

Без перерви на обід

 

Віддалені робочі місця відділу «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради:

 

Адреса ВРМ: с. Водотиї, вул. Центральна, 18

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

вівторок – п’ятниця – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Покришів, вул. Центральна, 19-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Морозівка, вул. Миру, 203

Режим роботи: Понеділок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соловіївка, вул. Франка, 2-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Дивин, вул. Центральна, 3

Режим роботи: Середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Привороття, вул. Центральна, 5

Режим роботи: Вівторок, четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Нові Озеряни, вул. Н. Сосніної, 20

Режим роботи: Понеділок – середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця - з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Озера, вул. Житомирська, 1-А

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Соболівка, вул. Центральна, 29-Б

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Скочище, вул. Мороженка, 40-А

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід –  з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Лазарівка, вул. Набережна, 5

Режим роботи: Понеділок, середа – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Яструбенька, вул. Вишнева, 63

Режим роботи: Вівторок – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Містечко, вул. Шляхова, 3

Режим роботи: Четвер – з 08.00 - до 16.45

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Ставище, вул. Житомирська, 143

Режим роботи: Понеділок – четвер–  з 08.00 – до 16.45

П’ятниця – з 08.00 – до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід– з 12.00 – до 12.30

 

Адреса ВРМ: с. Хомутець, вул. Центральна, 16

Режим роботи: Понеділок – четвер – з 08.00 - до 16.45

П’ятниця – з 08.00 - до 15.30

Субота, неділя – вихідні дні.

Перерва на обід – з 12.00 – до 12.30

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

 • письмова заява;  
 • письмова згода заявника на обробку персональних даних;
 • копія паспорта заявника, дитини (у разі наявності);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) заявника, дитини (у разі наявності);
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • копія свідоцтва про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);
 • витяг з реєстру територіальної громади заявника, дитини;
 • довідка про фактичне місце проживання (у разі, якщо місце проживання відрізняється від місця реєстрації);
 • довідка про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік;
 • довідка-розрахунок заборгованості по сплаті аліментів (у разі наявності).

3.

Платність або безоплатність адміністративної послуги

Безоплатно

4.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету селищної ради

5.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

 

6.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за довіреністю

(з посвідченням особи) або поштою

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини».


 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання рішення органу опіки та піклування Брусилівської селищної ради щодо участі у вихованні дитини того з батьків, що проживає окремо від дитини

 (назва адміністративної послуги)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирськоїобласті

 (найменування суб’єкта надання послуги)

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

Дія

В - виконує,

У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

2

Формування справи, занесення даних до реєстру

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1-2 днів

3

Підготовка проекту рішення на виконком селищної ради по даній заяві

Спеціаліст служби у справах дітей селищної ради

У

 

Протягом

1 – 5 днів

4

Прийняття рішення виконкомом селищної ради

Засідання виконкому селищної ради

З

30-ти денний термін

5

Підготовка рішення виконкому до підписання його селищним головою

Секретар виконкому селищної ради

 

 

В

5-ти денний термін

6

Видача рішення виконкому

Адміністратор ЦНАП

В

Наступного дня після підписання селищним головою

7

Запис у бланку проходження документів про факт здійснення дозвільної процедури та повідомлення про це замовника.

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом

1 дня

Загальна кількість днів надання послуги

 

25-30

Загальна кількість днів передбачена чиним законодавством

 

30