ВідпоФото без описувідно до пп. 24 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, ст. 69 Бюджетного Кодексу України, враховуючи рекомендації  постійних комісій селищної ради, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити на 2018 рік місцеві податки у порядку визначеному ст. 10 Податкового кодексу України:

1.1. Місцеві податки: - податок на майно;- єдиний податок.

2.Встановити на території Брусилівської селищної ради на 2018 рік податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

2.1. Пільги із сплати податку:

2.1.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток , що перебувають у власності фізичної особи платника податку  зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості- на 60 кв.метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості- на 120 кв.метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування  у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків , у тому числі їх часток), на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

2.2. Ставка податку:

2.2.1. Ставки  податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

2.2.2. Ставки  податку для об'єктів нежитлової нерухомості, в тому числі - що перебувають  у власності фізичних осіб -0,01 відсотка ;

        - що перебувають у власності юридичних осіб у розмірі: 

       - 0,3 відсотка для нежитлового нерухомого майна розміщеного в смт.Брусилів,

        - 0,2 відсотка для ринків смт. Брусилів (юридичних осіб);

        - 0,2 відсотка для нежитлового нерухомого майна розміщеного в інших населених пунктах селищної ради  від  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

2.2.3. Базовий податковий  (звітний) період дорівнює календарному року.

3. Встановити ставку транспортного податку у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

4. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб- підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

4.1. – для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

4.2. – для другої групи платників єдиного податку – 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу ХIV Податкового кодексу України.

5. Справляння податку за земельні ділянки в 2018 році, які розташовані

в межах Брусилівської селищної ради  здійснювати відповідно розроблених та затверджених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель,з урахуванням коефіцієнтів індексації: за 2014 рік у розмірі 1,249, за 2015 рік у розмірі 1,433( для с/г угідь 1,20 ), за 2016 рік  у розмірі 1,06  (для с/г угідь 1,0) та відповідним коефіцієнтом індексації встановленим за 2017 рік, за такими ставками:

        5.1. Ставки земельного податку для юридичних та фізичних осіб власників земельних ділянок:

5.1.1. Землі житлової забудови – 0,05% від їх нормативної грошової оцінки;

5.1.2. Землі с/г угідь (рілля,сіножаті,пасовища,багаторічні насадження) – 1,0 % від їх нормативної грошової оцінки;

5.1.3. Землі надані для комерційного використання, транспорту та

зв’язку,  промисловості, сільськогосподарського, технічної інфраструктури   – водного фонду -1,0 % від їх нормативної грошової оцінки;

        5.2. Ставки земельного податку для юридичних та фізичних осіб-підприємців, у яких земельні ділянки перебувають у постійному користуванні(крім державної та комунальної форми власності) - 1,5 %;

         5.3.  Землі різного цільового призначення розташовані за межами населених пунктів,нормативну грошову оцінку яких не проведено – 5 % від нормативної грошовоїоцінки площі ріллі по області,  крім земель с/г угідь для яких встановити ставку податку- 3% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

6. Встановити, що для фізичних осіб на території Брусилівської селищної  ради в 2018 році надаються податкові пільги шляхом звільнення від сплати земельного податку  в межах граничних норм, встановлених статтями 281, 282  Податкового Кодексу України.

7. Встановити акцизний податок для підакцизних товарів реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі відповідно до підпункту 213.1.9  пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України у відсотках від вартості (з  податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

8. Затвердити Положення про порядок справляння місцевих податків і зборів у 2018 році (додається).

9. Встановити пільги зі сплати земельного податку юридичних та фізичних осіб на території Брусилівської селищної  ради на 2018 рік відповідно до додатку.

10. Дане рішення набирає чинності з  01.01.2018 року.

11. Секретарю Брусилівської селищної ради надіслати дане рішення до Брусилівського відділення Житомирської ОДПІ  згідно вимог чинного законодавства.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної  ради  з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу .

 

 

                                                                                                                                                     В.В.Габенець,селищний голова