Фото без опису  Протягом  2017 року до  селищного бюджету надійшло 104775,5 тис.грн., що складає 104,5% плану звітного періоду, в тому числі до загального фонду надійшло 96248,3 тис.грн. доходів, або 104,2% запланованого обсягу та до спеціального фонду – 8527,2 тис.грн., або 108,8% запланованого обсягу.

За 2017 рік до загального фонду селищного бюджету надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 41992,7 тис.грн., що становить 110,5% плану звітного періоду.

     Серед власних доходів селищного бюджету надійшло: податку та збору на доходи фізичних осіб –21572,9 тис.грн, або 110,5% до плану на рік; податку на прибуток підприємств комунальної власності – 18,7 тис.грн., або 103,7% до плану на рік; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 223,0 тис.грн., або 112,2% до плану на рік; акцизного податку з виробленого в Україні пального – 444,8 тис.грн. або 105,9% до плану на рік; акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального – 1707,3 тис.грн. або 101,0% до плану на рік; акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 757,7 тис.грн., або 107,5% до плану на рік; податку на майно (плата за землю) – 9594,2 тис.грн., або 112,3% до плану на рік; єдиного податку – 6721,6 тис.грн., або 105,8% до плану на рік; коштів, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог п.43 розділу VI Бюджетного кодексу України та постанови КМУ від 08.02.2017р. № 96 – 373,8 тис.грн.; адміністративних штрафів –8,4 тис.грн., або 100,0% до плану на рік; адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 36,8 тис.грн, або100,0% до плану на рік; плати за надання інших адміністративних послуг – 395,9 тис.грн, або 105,4% до плану на рік; надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 124,1 тис.грн., або 100,0% до плану на рік; державного мита – 11,4 тис.грн., або 104,6% до плану на рік; інші надходження та кошти від реалізації безхазяйного майна  склали відповідно 3,6 тис.грн. та 0,6 тис.грн.

      За 2017 рік повернуто 2,1 тис.грн. збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року.

      Доходи спеціального фонду селищного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 1533,6 тис.грн., що на 124,3 відсотки більше в порівнянні з затвердженими показниками, тобто сума отриманих надходжень перевищує запланований обсяг доходів на 849,8 тис.грн.

      За 2017 рік до спеціального фонду надійшло: екологічного податку – 11,1тис.грн.; грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 19,8 тис.грн.; власних надходжень бюджетних установ –1384,4тис.грн.; коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 67,6 тис.грн.; коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 50,7 тис.грн.

За звітний період бюджет селищної ради до загального фонду отримав :

базову дотацію у сумі 3910,2 тис.грн;

додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 8656,0 тис.грн.;

стабілізаційну дотацію у сумі 179,3 тис.грн.;

субвенцію на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у сумі 2591,1 тис.грн.;

субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 219,8 тис.грн.;

освітню субвенцію у сумі 25610,8 тис.грн.;

медичну субвенцію у сумі 11930,6 тис.грн.;

субвенцію на придбання соціального житла для дітей, позбавлених батьківського піклування у сумі 230,5 тис.грн.;

субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій у сумі 185,0 тис.грн.;

субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 89,3 тис.грн.;

інші субвенціі у сумі 424,8 тис.грн.;

субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду у сумі 75,7 тис.грн.;

субвенцію за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду у сумі 152,4 тис.грн.;

До спеціального фонду селищного бюджету надійшли:

субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 5073,8 тис.грн.;

субвенція на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 759,0 тис.грн.;

інші субвенції у сумі 548,4 грн.;

субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду у сумі 612,4 тис.грн.

Видатки загального фонду селищного бюджету за 2017 рік становили 87612,1 тис. грн.

Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

Найбільшу питому вагу, 54,7 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти у сумі 47958,5 тис. грн.

На видатки по охороні здоров’я спрямовано 18757,6 тис. грн., що становить 21,4 відсотка видатків селищного бюджету.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 3084,5 тис. грн.

По установах культури проведені видатки становлять 3679,2 тис. грн.

На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 351,8 тис. грн.

Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (селищної ради) спрямовано коштів у загальній сумі 10140,1 тис. грн.

На розвиток житлово-комунального господарства (благоустрій населених пунктів) направлено 1522,3 тис.грн. коштів селищного бюджету.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг використано 1592,7 тис.грн.

Аналізуючи виконання селищного бюджету в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 69338,6 тис. грн.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно  827,8 тис.грн. та  576,1 тис. грн.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 7612,2 тис. грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету проведено видатків на загальну суму 14121,6 тис. грн.

                                                                                          Брусилівська селищна

                                                                                          рада