Фото без опису

БРУСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ВОСЬМОЇ СЕСІЇ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ВОСЬМОГО   СКЛИКАННЯ

від 21.04.2021                                                                                         №  278

 

Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади

 

Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про дорожній рух»,

постанови Кабінету Міністрів України: від 01 серпня 2006 р. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»; від 18 січня 2001 р. № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами»; від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»; від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про Правила дорожнього руху»; від 22 січня 1996 р. № 115 «Про затвердження Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках»; від 29 грудня 2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»;

наказів Мінрегіону України: від 14 лютого 2012 р. № 54 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів»;

наказів Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України: від 16 січня 2007 р. № 7 «Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів»; від 10 квітня 2006 р. № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;

наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 р. № 110 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки»;

наказів Держжитлокомунгоспу України: від 05 липня 1995 р. № 30 «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України»; від 19 листопада 2003 р. № 193 «Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань»; від 17 травня 2005 р. № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»;

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 р. № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць», з метою забезпечення благоустрою, чистоти і порядку на території населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян за стан благоустрою та санітарний стан територій, враховуючи Типові правила благоустрою території населеного пункту, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017      № 310, враховуючи рекомендації постійної комісії  з питань земельних відносин, використання природних ресурсів та розвитку населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади, планування та забудови територій від 14.04.2021 та рекомендації спільного засідання постійної комісії з гуманітарних питань та  комісії з питань дотримання законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування від 15.04.2021, селищна рада

ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити Правила благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади (додаються).
    2. Уповноважити відділ самоврядного контролю Брусилівської селищної ради складати адміністративні протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
    3. Відділу культури, туризму та діяльності засобів масової інформації селищної ради організувати роботу щодо висвітлення Правил благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті селищної ради.
    4. Рішення сесії Брусилівської селищної ради від 07.02.2017 року № 41 «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної ради», вважати таким, що втратило чинність.
    5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, використання природних ресурсів та розвитку населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади, планування та забудови територій та заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Захарченка В.В.

 

 

Селищний голова                                                               Володимир  ГАБЕНЕЦЬ

Додаток 1

До рішення сесії

Брусилівської селищної ради

21.04.2021 № 278

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ

ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення

1.1. Призначення, сфера дії, учасники правил благоустрою територіальної громади

1.1.1. Правила благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної ради (далі - Правила) є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою громади, що спрямовані на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

1.1.2. Правила встановлюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території громади.

1.1.3. Правила є обов’язковими для виконання на території населених пунктів Брусилівської територіальної громади (далі - громади) органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання усіх форм власності, неприбутковими організаціями, установами, закладами незалежно від їх підпорядкування, фізичними особами-підприємцями (ФОП), органами самоорганізації населення, об’єднаннями громадян, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.1.4. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.1.5. Організацію благоустрою громади забезпечують органи місцевого самоврядування та виконавчої влади. Повноваження органів місцевого самоврядування, її виконавчих органів та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.

1.1.6. Рішення органів місцевого самоврядування щодо благоустрою території громади є обов’язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.

1.1.7. Брусилівська селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій до Правил, які є відкритими та доступними.

1.1.8. Правила містять загальнообов’язкові на території громади норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

1.1.9. Громадяни, громадські організації мають право брати участь у виконанні Правил та контролювати їх виконання, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до Правил.

1.1.10. Співробітництво об’єднань громадян, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою громади полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушень існуючого стану благоустрою громади, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів.

 

 

 

 

 

1.2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.2.1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в значеннях наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про відходи», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», а саме:

Автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).

Балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунок коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із законом.

Благоустрій населеного пункту – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та іншого, що здійснюються на території населеного пункту, з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Будівляоб’єкт нерухомого майна, який збудовано (споруджено) на виділеній в установленому порядку земельній ділянці і який призначений для задоволення відповідних потреб фізичної чи (або) юридичної особи.

Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

Відновна вартість об’єктів/елементів благоустрою – економічно обґрунтовані витрати на проведення робіт з усунення пошкоджень (відновлення) об’єктів/елементів благоустрою до стану їх функціонального використання за призначенням, яке відповідає вимогам державних стандартів, норм і правил.

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їхній власник повинен позбутися шляхом  утилізації чи видалення.

Відходи великогабаритні – тверді відходи, розміри яких перевищують 50×50×50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об’ємом до 1,1 кубічного метра.

Відходи небезпечні – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Відходи побутові – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, які утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

Відходи ремонтні – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення в житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо.

Відходи рідкі – побутові відходи, що утворюються в будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

Відходи тверді – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть надалі використовуватися за призначенням.

Вулично-дорожня мережа – мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, призначених для руху транспортних засобів і пішоходів, а також майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

Дефект елемента фасаду - несправність елемента фасаду, спричинена порушенням правил, норм, технічних умов його утримання;

Дозвіл на розміщення тимчасової споруди – документ, що дає право суб’єкту підприємницької діяльності на розміщення тимчасової споруди і видається виконавчими органами Брусилівської селищної ради в установленому порядку.

Дозвіл на порушення об’єкта благоустрою – документ на право тимчасового порушення існуючого благоустрою з наступним його відновленням чи влаштуванням нового благоустрою, який видається суб’єкту господарської діяльності дозвільними органами в установленому порядку.

Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

Елементи благоустрою:

1) покриття вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), в тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, у садах, на інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

7) спортивні споруди;

8) обладнання місць для зупинки транспортних засобів;

9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, в тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;

11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;

13) тимчасові споруди;

14) малі архітектурні форми;

15) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

16)  урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

17) садові лавки;

18) вуличні годинники, меморіальні дошки;

19) громадські вбиральні;

20) стовпи, опори, обладнання систем освітлення, інші інженерні споруди;

21) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Заходи з благоустрою населеного пункту – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

Захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів.

Збірно-розбірний гараж – споруда, призначена для розміщення транспортного засобу, яка виготовляється зі спеціальних полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово на спеціально підготовлене місце (фундамент) або без такого.

Збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації, видалення чи захоронення.

Зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

Земельна ділянка – частина земної поверхні, що має фіксовані межі, характеризується певним місцерозташуванням, природними властивостями, фізичними параметрами, правовим і господарським станом та іншими характеристиками.

Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг тощо.

Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

Користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, що розташовані в межах червоних ліній сільських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

Мала архітектурна форма - це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою. До малих архітектурних форм належать: альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони (колонади); вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, ґрати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені законодавством.

Місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою).

Місцеві дозвільні органи – Брусилівська селищна рада та її виконавчі органи, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру.

Об’єкти благоустрою:

1) території загального користування:

- парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

- спортивні, дитячі, меморіальні та інші майданчики, рекреаційні зони, пляжі;

- вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- кладовища;

- інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору;

5) інші території в межах населених пунктів;

Паспорт прив’язки тимчасової споруди – план прив’язки на топографо-геодезичній основі, текстові та графічні матеріали щодо естетичного і кольорового вирішення та інженерного забезпечення об’єкта.

Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Прибирання – санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-дорожньої мережі, площ зелених насаджень, малих архітектурних форм та іншого, що знаходяться на території населених пунктів, збирання та перевезення в установлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо.

Прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом відповідного органу місцевого самоврядування на право власності чи користування земельною ділянкою, призначена для розміщення та обслуговування житлового будинку і пов’язаних з ним господарських, технічних будівель та споруд.

Прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

Проїзна частина – частина автомобільної дороги, що безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

Рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) належать тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо).

Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.

Ремонт будинків та споруд:

а) поточний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаних зі зміною її техніко-економічних показників.

б) капітальний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

Санітарне очищення (прибирання) об’єктів благоустрою – збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо.

Спеціальні конструкції для розміщення реклами – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні/повітряні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

Суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни.

Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ,  прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту.

Територія прибирання (санітарної відповідальності) – територія проведення комплексу заходів щодо збирання та перевезення відходів, яка складається з території суб’єкта благоустрою та прилеглої/закріпленої території державної/комунальної форми власності.

Територія суб’єкта благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка перебуває у власності або надана в користування та обслуговування фізичним чи юридичним особам.

Тимчасова споруда - це одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, Правил благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної ради, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Червона лінія – геодезично фіксована межа, яка відокремлює територію вулиць і доріг від інших видів використання територій поселень, призначається для забезпечення регулювання і містобудівного контролю при забудові, реконструкції і благоустрою поселень, при виділенні земельних ділянок, встановленні умов їх використання.

 

РОЗДІЛ 2. Суб’єктами та учасниками правовідносин у сфері благоустрою є:

2.1. посадові особи та органи державної влади;

2.2. посадові особи та органи місцевого самоврядування;

2.3. органи самоорганізації населення та їх представники всіх форм власності;

2.4 суб’єкти господарювання (фізичні особи - підприємці, підприємства, установи, організації всіх форм власності), їх посадові та службові особи;

2.5. громадяни України, іноземці, особи без громадянства.

 

РОЗДІЛ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

3.1. Громадяни у сфері благоустрою мають право:

3.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою.

3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів.

3.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, уповноважених ними підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів.

3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту.

3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

3.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян, фізичних або юридичних осіб.

3.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

 

3.2. Обов’язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів

 

3.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території.

3.2.2. Дотримуватися Правил благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної ради.

3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населених пунктів.

3.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

3.2.5. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків (земельних ділянок) приватної власності, зобов’язані укладати договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів (за винятком випадків, коли послуги з вивезення побутових відходів є у складі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) відповідно до вимог Законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» від 10.12.08 №1070.

3.2.6. Дотримуватись Правил утримання домашніх тварин у населених пунктах.

3.2.7. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими чинними нормативно-правовими актами.

3.2.8. Попереджувати не пізніше ніж за тиждень до початку робіт балансоутримувача, який утримує будинок, про намір виконання ремонтних робіт, погодити з ним місце розміщення будівельних відходів та забезпечити їх вивезення в спеціально відведені місця.

 

РОЗДІЛ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНШИХ СУБ’ЕКТІВ ПДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

4.1. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

 

4.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку Брусилівської селищної ради в тій частині, що стосується заходів з благоустрою території населених пунктів.

4.1.2. Брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою населених пунктів.

4.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території населених пунктів або призводять до нецільового використання земельної ділянки.

4.1.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян, фізичних або юридичних осіб.

4.1.5. Вносити на розгляд відповідних виконавчих органів Брусилівської селищної ради та районної державної адміністрації Житомирського району, уповноважених ними підприємств, установ та організацій пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

4.1.6. Підприємства, установи, організації, як власники будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, на добровільних засадах здійснюють внески на фінансування заходів з благоустрою території м. Брусилівської селищної ради за умовами відповідних договорів.

 

4.2. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою зобов'язані:

4.2.1. Утримувати або на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами, забезпечувати утримання в належному стані території, наданої їм в установленому законом порядку, у тому числі закріпленої за ними, об'єкти благоустрою (їх частини).

4.2.2. Здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, а також встановлених державних стандартів, норм і правил.

4.2.3. Постійно утримувати в належному стані фасади закріплених в установленому порядку будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з відділом містобудування та архітектури;

4.2.4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.2.5. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

4.2.6. Проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).

4.2.7. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов їх функціонування та утримання їх у чистоті і належному стані.

4.2.8. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

4.2.9. На підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами, забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм, укладати договори із спеціалізованими підприємствами на захоронення або утилізацію відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних та інших) при утворенні обсягу не менше ніж 15м3 на місяць згідно з діючими нормами утворення.

4.2.10. Забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.

4.2.11. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності згідно з паспортами прив’язки тимчасових споруд, затвердженими уповноваженими особами.

4.2.12. Забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону;

4.2.13. Обов’язково погоджувати розташування об`єктів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг, а також тимчасове розміщення об’єктів комерційного та некомерційного призначення з метою розповсюдження інформації чи з іншою метою, з відповідними органами селищної ради, органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду та іншими уповноваженими на те підприємствами, установами, організаціями.

4.2.14. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

4.2.15. Попереджувати не пізніше ніж за тиждень балансоутримувача, а також підприємство, що обслуговує будинок, про намір виконання ремонтних робіт, погодити з ними місце розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в спеціально відведені місця.

4.2.16. Призначити особу, відповідальну за утримування в належному стані власної та закріпленої за ними території.

4.2.17. Організації, підприємства та установи, які є виконавцями будівельних робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, зобов'язані забезпечити вивезення та розміщення будівельного сміття, в спеціально відведені місця, здійснити запобіжні заходи, пов’язані з виносом ґрунту, бруду, сміття, будівельних відходів за межі будівельного майданчику, а в разі вчинення зазначених дій, негайно привести територію у відповідний стан, але не гірший ніж попередній.

4.2.18. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою зобов’язані забезпечувати благоустрій, санітарну очистку та вчинення протиожеледних заходів на відведених земельних ділянках та прилеглих територіях.

4.2.19. Дотримуватись Правил утримання домашніх тварин у на території населених пунктів.

 

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.1.1. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами, або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.

5.1.3. Балансоутримувача об'єктів благоустрою, які не перебувають у державній та комунальній власності, визначають їх власники.

5.1.4. Власник об'єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

5.1.5 На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення.

Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою.

За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

1) благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

2) усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини;

3) утримання об’єктів благоустрою (їх частин) з дотриманням відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярне здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані. Брусилівська селищна рада визначає обсяги пайової участі власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

5.1.6. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.1.7. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства.

5.1.8. За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються:

1) заходи з виконання програми благоустрою Брусилівської селищної ради, у тому числі проектів благоустрою Брусилівської селищної ради;

2) охорона та утримання об’єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям;

3) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об’єктах благоустрою комунальної форми власності;

4) роботи з утворення об’єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;

5) організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

 

5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

5.2.1. Парків (гідропарків, парків культури і відпочинку, парків – пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд, зокрема їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

- забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках.

Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у лісопарках, парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту.

Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), обприскування від шкідників, що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.

Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів.

До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю.

Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою. Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

5.2.2. Пам'яток культурної спадщини.

Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати території пам'яток культурної спадщини, пам’ятників у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства. Контроль щодо належного утримання та використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини, що знаходяться на території Брусилівської селищної ради, здійснюється органом охорони культурної спадщини. Використання пам'яток культурної спадщини, пам’ятників повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо. Власники пам'яток або їхніх частин або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам'ятки, зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір. Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється власником або користувачем пам’яток та об’єктів культурної спадщини на підставі Договору згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

5.2.3. Майданів, площ, набережних.

Благоустрій та утримання майданів, площ, бульварів, проспектів населених пунктів здійснюється відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, вулиць, умов цих Правил, інших нормативних актів.

5.2.4. Доріг, вулиць (провулків, проїздів).

5.2.4.1. Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання вимог чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

5.2.4.2. Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів.

5.2.4.3. Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.

5.2.4.4. Власники дорожніх об'єктів, користувачі, балансоутримувачі або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху.

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух.

- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями.

- вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху.

- аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних випадків, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння.

- разом з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних випадків для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки.

- сповіщати відповідні виконавчі органи Брусилівської селищної ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови.

- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

- вулиці з підвищеною інтенсивністю руху в літній період поливати так, щоб забруднення, які накопичуються у при лотковій частині дороги, не викидались водою на смугу зелених насаджень або тротуар.

5.2.4.5. Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

5.2.4.6. Забороняється заправляти транспортні засоби пальномастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

5.2.4.7. Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» вулиць і доріг населеного пункту, зобов'язані:

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття.

- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти.

- у місцях розміщення споруд побутово-торговельного обслуговування та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти за погодженням з відповідними виконавчими органами Брусилівської селищної ради.

5.2.7.8. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками та користувачами земельних ділянок, а також власники та користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов'язані на закріпленій території:

- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари.

- забезпечувати виконання дорожньо-експлуатаційними підприємствами на підставі договору прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами.

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів.

- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, а також Державну службу безпеки дорожнього руху МВС України.

- дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.

5.2.4.9. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

- розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами.

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження.

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання.

- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку.

- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку.

- випасати худобу та свійську птицю.

- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України.

5.2.4.10. При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних випадків, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод.

5.2.4.11. Місця роботи в нічний час повинні мати належне освітлення та попереджувальні знаки.

5.2.4.12. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища.

5.2.4.13. Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об'єктів є відповідність контрольованих показників окремих їх елементів і об'єктів у цілому ДСТУ 3587. Ремонт і утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі регламентується РДИ-204 УССР 049.

5.2.4.14. Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання вулиць і доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил, у тому числі ВБН В.3.2.-218-182-2003. Якість робіт по ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

5.2.4.15. Питання виробничої діяльності комунальних служб, пов'язані із закриттям або обмеженням руху, погоджуються з органом державного управління автомобільними дорогами загального користування та відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.

5.2.4.16. Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту (повністю або частково) здійснюється з повідомленням не менше ніж за три робочих дні Брусилівську селищну раду та Державну службу безпеки дорожнього руху МВС України.

5.2.5. Пляжів.

5.2.5.1. Території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вказані території передані згідно з договорами оренди, відповідно до умов, передбачених цими Правилами та іншими нормативними актами.

5.2.5.2. Контроль за утриманням територій пляжів, що не передані у користування згідно договорів оренди, забезпечує  Брусилівська селищна рада.

5.2.5.3. Території пляжів повинні бути обладнані приладами освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування на території пляжів у вечірні та нічні часи громадян.

5.2.5.4. Утримання територій пляжів включає санітарне очищення, вживання заходів щодо запобігання забрудненню річок та водоймищ, охорону зелених насаджень, огородження відповідної території, у тому числі декоративне.

5.2.5.5. Особи, які утримують пляжі: забезпечують громадян питною водою, забезпечують належний санітарний стан території пляжу, забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан туалетів, встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення, забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби.

5.2.5.6. На території пляжів в обов’язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства.

5.2.6. Кладовищ.

5.2.6.1. Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.2.6.2. Утримання військових братських та одиночних могил забезпечують виконавчі органи селищної ради, органи виконавчої влади із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх повноважень.

5.2.6.3. Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об'єкти культурної спадщини, забезпечують виконавчі органи селищної ради із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх компетенції.

5.2.6.3. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

5.2.6.4. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечують виконавчі органи селищної ради у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України та рішеннями органів місцевого самоврядування.

5.2.6.5. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

5.2.6.6. Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Брусилівської селищної ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об'єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.

5.2.6.7. Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

5.2.6.8. Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

5.2.7. Місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту).

5.2.7.1. На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

5.2.7.2. Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений рішенням сесії селищної ради чи виконавчого комітету.

5.2.7.3. У випадку розміщення місць для паркування на проїзній частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов’язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або рішенням сесії селищної ради чи виконавчого комітету.

5.2.7.4. У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, вести торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

5.2.7.5. Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням.

5.2.7.6. Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.

5.2.7.7. Особи, які утримують місця для стоянки транспортних засобів: забезпечують належне утримання власної та закріпленої території, забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан туалетів, встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення, забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби.

5.2.8. Майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.2.8.1. Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно до договору.

5.2.8.2. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

5.2.8.3.Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

5.2.9. Місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.

5.2.9.1. Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

5.2.9.2. Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативних актів.

5.2.9.3. Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані: забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення, укласти договір на вивезення твердих побутових відходів відповідно до затверджених норм їх утворення, встановити сміттєзбірники (урни) для збирання відходів та сміття, забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.

5.2.9.4. Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі здійснює виконавчий комітет Брусилівської селищної ради.

 

5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, території житлової та громадської забудови.

5.3.4. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

5.3.5. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно чи відумерла спадщина, проводиться Брусилівською селищною радою.

5.3.6. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, особливо на території, прилеглій до приватної забудови.

5.3.7. Забороняється паркування автотранспортних засобів на проїздах, якщо це заважає безперешкодному проїзду спеціальних машин «швидкої допомоги», пожежних, прибиральної та аварійної техніки, вивантаженню контейнерів для збору відходів.

5.3.8. Забороняється розміщення, залишення будівельних матеріалів (піску, щебню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови без відповідного дозволу більше 1 доби.

5.3.9. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення відходів. Доцільно їх збирати до купи, не допускаючи рознесення вулицями, прибирати у спеціально відведені місця для компостування або вивозити на звалище.

5.3.10. Об'єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством.

 

5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору.

 

5.4.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.4.2. Брусилівська селищна рада та її виконавчі органи закріплює для утримання у належному стані за підприємствами, установами, організаціями прилеглі до їх земельних ділянок території.

5.4.3. Підприємства, установи, організації, розташовані на території об'єкта благоустрою, з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту можуть залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

5.4.4. Підприємства, установи, організації, розташовані на території об'єкта благоустрою, повинні утримувати власну та закріплену за ними територію в належному стані відповідно до умов цих Правил, вимог законодавства, або брати пайову участь в утриманні цього об'єкта відповідно договору між суб’єктами, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, та його балансоутримувачем.

5.4.5. Межі та режим утримання у належному стані закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначаються виконавчим комітетом Брусилівської селищної ради.

5.4.6. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

 

5.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту.

 

5.5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.5.2. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.

 

5.6. Порядок санітарного очищення території населених пунктів Брусилівської селищної ради.

5.6.1. Санітарне очищення території населених пунктів Брусилівської селищної ради включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території населених пунктів відповідно до вимог цих Правил, Санітарних правил утримання територій населених місць СанПіН 42-128- 4690-8 (надалі Санітарні правила), Методичних рекомендацій з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства, рішень селищної ради, чинного законодавства.

5.6.1.1. Підприємства, установи та організації, які забезпечують виконання робіт із санітарного очищення власної та закріпленої території, щорічно розробляють схему (графік) санітарного очищення та узгоджують її з відповідним виконавчим органом Брусилівської селищної ради.

5.6.1.2. Схема розробляється таким чином, щоб забезпечити одночасне комплексне прибирання покриття проїзної частини, зупинок маршрутних транспортних засобів, трамвайних колій, зелених насаджень, прилеглих до проїзної частини вулиць, тротуарів та очищення урн.

5.6.1.3. Прибирання місць масового перебування людей (зупинок громадського транспорту, ринків, вокзалу і т. д.) проводиться не менше ніж 2 рази на день (протягом усього робочого дня).

5.6.1.4. У випадках екстремальних погодних явищ режим прибирання встановлюється відповідно до спеціально затверджених графіків.

5.6.1.5. В першу чергу забезпечується прибирання території історико-культурного ареалу населених пунктів.

5.6.1.6. З метою приведення в належний санітарний стан території населених пунктів щорічно наприкінці осінньо-зимового сезону виконавчий комітет селищної ради приймає відповідне рішення, а голови адміністрацій районів видають відповідні накази на підставі цього рішення.

5.6.2. Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

5.6.2.1. Покриття проїзної частини вулиць, провулків, набережних, бульварів, площ – покладається на відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства.

5.6.2.2. Дворів, тротуарів, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду територіальної громади в межах наданих в установленому порядку територій – покладається на виконавця послуг, з яким балансоутримувачем житлового фонду укладено договір. Прибирання проїздів може виконуватись дорожньо-експлуатаційними підприємствами на підставі договору.

5.6.2.3. Дворів, тротуарів, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду відомств в межах наданих в установленому порядку територій – покладається на відповідні відомства.

5.6.2.4. Тротуарів, покриття проїзної частини доріг, закріплених в установленому порядку прилеглих до приватних домоволодінь територій, – покладається на власників домоволодінь, а координація та контроль виконання цього обов’язку - на відділ самоврядного контролю Брусилівської селищної ради.

5.6.2.5. Дворів, тротуарів, покриття проїзної частини місцевих проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ на відстані від 20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці, – покладається на житлові кооперативи, житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

5.6.2.6. Дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїжджої частини вулиці, інших територій земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, та територій на відстані від 20 м від межі даної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок.

5.6.2.7. Територій, прилеглих до торговельних об’єктів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів торгівлі на відстані від 20 м від межі земельної ділянки, що надана їм у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці, – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти.

5.6.2.8. Охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач, трансформаторів, газорозподільних пунктів – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують.

5.6.2.9. Територій, прилеглих до АЗС, на відстані від 50 м від межі земельної ділянки, що надана їм у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці, – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти.

5.6.2.10. Територій, прилеглих до колективних гаражів та автостоянок, на відстані від 20 м від межі земельної ділянки, що надана їм у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці, – покладається на гаражно-будівельні кооперативи, власників (користувачів) автостоянок.

5.6.2.11. Територій, прилеглих до індивідуальних гаражів, сараїв, льохів на відстані від 5 м навколо них, – покладається на їх власників.

5.6.2.12. Територій, прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці, – покладається на підприємства, установи, організації на балансі яких знаходяться вказані об’єкти.

5.6.2.13. Лісопосадок, – покладається на землекористувачів або власників земельних ділянок. Організацію робіт за утриманням територій лісопосадок, що не передані у користування згідно договорів оренди, забезпечує Брусилівська селищна рада.

5.6.2.14. Автобусних зупинок, зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок (місць відстою) маршрутних таксі та території на відстані від 20 м навколо них, – покладається на відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інших суб’єктів господарювання на договірних засадах.

5.6.2.16. Парковок на відстані від 10 м навколо них, – покладається на осіб, яким вказані території надані у користування або оренду.

5.6.2.17. Зелених насаджень парків, гідропарків, парків культури та відпочинку, парків – пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних дитячих, меморіальних та інших, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, прилеглих до проїжджої частини вулиць, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, – покладається на спеціалізовані підприємства зеленого господарства, на балансі яких вони знаходяться.

Організація робіт з утримання територій зелених насаджень, що не передані у користування згідно договорів оренди, забезпечує Брусилівська селищна рада.

5.6.2.18. Вокзалів та привокзальних в межах наданих в установленому порядку територій, – покладається на відповідні підприємства, що утримують майно вокзалів на балансі.

5.6.2.19. Мостів, шляхопроводів, територій під шляхопроводами та на відстані 10 м навколо них, підземних пішохідних переходів, – покладається на їх балансоутримувачів.

5.6.2.20. Місць встановлення сміттєзбірників та територій на відстані 5 м навколо них, - покладається на балансоутримувачів територій, на яких встановлено сміттєзбірники.

5.6.2.21. Прибирання територій, які відведені під проектування та забудову, прилеглої території на відстані від 20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці, здійснюється фізичними чи юридичними особами, яким відповідно до діючого законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться.

5.6.3. На власних та закріплених територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

5.6.3.1. Регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю.

5.6.3.2. Забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або сміттєзвалище в порядку передбаченому цими Правилами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами на підставі затверджених норм утворення твердих побутових відходів.

5.6.3.3. Регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання в належному стані.

5.6.3.4. Регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників та території, на якій вони встановлені.

5.6.3.5. Вивозити сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках державного та громадського житлового фонду, не менше ніж один раз на день, а з домоволодінь приватного житлового фонду згідно з укладеними договорами, але не менше ніж два рази на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не менше ніж одного разу на тиждень.

5.6.3.6. Утримувати приміщення громадських туалетів, у тому числі дворових та туалетів на кінцевих зупинках маршрутних транспортних засобів у належному санітарному та технічному стані.

5.6.3.7. Встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами.

5.6.3.8. Здійснювати очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях.

5.6.3.9. Контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття.

5.6.3.10. Регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення.

5.6.3.11. Регулярно обстежувати власні та прилеглі (закріплені) території з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню.

5.6.3.12. Проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів.

5.6.3.13. Проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень.

5.6.3.14. Проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев.

5.6.3.15. Не допускати пошкодження елементів благоустрою населених пунктів, розташованих на прилеглих територіях.

5.6.3.16. З додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд.

5.6.3.17. Належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення стану благоустрою.

5.6.4. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

5.6.4.1. Підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди.

5.6.4.2. Суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування. Урни встановлюються біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг.

5.6.4.3. Підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку. На території вказаних об’єктів урни встановлюються з інтервалом не більше 40 м;

5.6.4.4. Балансоутримувачів багатоквартирних будинків. Урни встановлюються біля входу в будинки.

5.6.4.5. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

5.6.5. Миття сміттєзбірників (крім урн), тари для побутових відходів здійснювати не рідше 2 разів у 10 днів. Дезінфікувати сміттєзбірники (крім урн) та місця їх розташування необхідно у радіусі 1,5 м.

5.6.6. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним під’їздом для транспорту та відповідати Санітарним правилам.

5.6.7. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

5.6.8. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

5.6.8.1. Підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під'їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення.

5.6.8.2. Видалення снігу та сніговольодяних утворень. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, а також на територіях зелених насаджень. Зібрані сніг, лід повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки, визначені Брусилівською селищною радою за погодженням з органами санітарно-епідеміологічного нагляду.

5.6.8.3. Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзний частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском без застосування хлоридів. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд збирають та вивозять.

5.6.8.4. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

5.6.8.5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та обробка іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини, вулиць, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів проводиться в порядку, визначеному комунальним відділом селищної ради.

5.6.8.6. Балансоутримувачі, відповідні підприємства, установи, організації або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані мати: власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби), достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів.

5.6.8.7. Прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

5.6.8.8. Огороджувати небезпечні для пішоходів, у разі падіння бурульок та снігу з дахів, місця, забезпечувати видалення бурульок з дахів, карнизів та інших елементів будинків.

5.6.9. В період з 1 березня до 1 листопада прибирання здійснюється в загальному порядку відповідно до п. 5.6.

5.6.11. Балансоутримувачі, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

5.6.12. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

5.6.13. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням селищної ради місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами.

5.6.14. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

5.6.15. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території населених пунктів, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

5.6.16. При поводжені з небезпечними відходами:

5.6.16.1. Відходи та складові побутових відходів, що містять токсичні речовини (наприклад акумулятори, гальванічні елементи, медикаменти, розчинники фарб, клеї, луги, кислоти, засоби захисту рослин і дерев'яних виробів, люмінесцентні лампи, термометри, та інший брухт, який містить ртуть, олії та забруднені оліями відходи, конденсатори тощо) збирати окремо від інших побутових відходів, накопичувати в окремих контейнерах. Вивезення цих відходів здійснювати зокрема за договорами зі спеціалізованими організаціями, що мають відповідні ліцензії, на спеціалізовані підприємства, де проводиться їх знешкодження та знищення.

5.6.16.2. Вести облік небезпечних відходів та забезпечити їх видалення через спеціалізовані підприємства.

5.6.16.3. Специфічні біологічні відходи зберігати у одноразових герметичних збірниках.

5.6.17. Виконавець послуг з вивезення твердих побутових відходів для кожного сміттєвоза розробляє маршрутний графік та узгоджує його із замовником послуг.

5.6.18. Визначення меж територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, приватних домоволодінь громадян, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови покладається на Брусилівську селищну раду, організація або здійснює функції замовника ліквідації стихійних звалищ покладається на відповідні комунальні підприємства.

 

5.7. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

5.7.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

5.7.1.1. Виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов'язковість його отримання передбачена законом.

5.7.1.2. Вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, парканів у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд.

5.7.1.3. Самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо.

5.7.1.4. Вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища.

5.7.1.5. Спалювати у невстановлених місцях, відходи промислового, побутового або природного походження, траву, гілля, деревину, листя тощо, окрім приготування їжі.

5.7.1.6 Забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо.

5.7.1.7. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

5.7.1.8. Захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо.

5.7.1.9. Порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів.

5.7.1.10. Використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів.

5.7.1.11. Виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків.

5.7.1.13. Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

5.7.1.14. Самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо.

5.7.1.15. Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху (шлагбаум, стовпи та інше) без погодження з відповідними органами.

5.7.1.16. Влаштовувати стоянки моторних плавучих засобів у межах територій пляжів.

5.7.1.17. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях за умови їх відведення; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил.

5.7.1.18. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

5.7.1.19. Використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням.

5.7.1.20. Здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля, при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції.

5.7.1.21. Здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

5.7.1.22. Засмічувати та забруднювати об’єкти водного фонду.

5.7.1.23. Перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів.

5.7.1.24. Розміщувати оголошення, інформаційно-агітаційні плакати (зокрема передвиборних агітаційних матеріалів), рекламу, листівки, інформаційно - довідкові матеріали тощо у невстановлених для цього місцях.

5.7.1.25. Перекривати проїзди, проходи загального користування будь-якими засобами без відповідного на те дозволу виконавчого органу селищної ради.

5.7.1.26. Підключатися самовільно до будь-яких мереж та комунікацій

5.7.1.27. Вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені чинним законодавством України, цими Правилами.

 

5.8. Обмеження щодо споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів.

5.8.1. Забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв:

5.8.1.1. У закладах охорони здоров’я.

5.8.1.2. У закладах освіти.

5.8.1.3. У громадському транспорті, на зупинках транспорту, у підземних переходах.

5.8.1.4. У закладах культури.

5.8.1.5. У закритих спортивних спорудах.

5.8.1.6. На дитячих та спортивних майданчиках.

5.8.1.7. У приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

5.8.2. Забороняється куріння тютюнових виробів:

5.8.2.1. У закладах охорони здоров’я.

5.8.2.2. У закладах освіти.

5.8.2.3. На дитячих та спортивних майданчиках.

5.8.2.4. У під’їздах жилих будинків.

5.8.2.5. У підземних переходах.

5.8.2.6. У громадському транспорті, на зупинках транспорту.

5.8.3. Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів:

5.8.3.1. У закладах громадського харчування.

5.8.3.2. У приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

5.8.3.3. У приміщеннях закладів культури.

5.8.3.4. У приміщеннях закритих спортивних споруд.

5.8.3.5. У приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

5.8.4. Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнанні витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

 

5.9. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою.

5.9.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

5.9.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

5.9.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються:

- навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів.

- уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.

5.9.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

5.9.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.

5.9.5.1. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, розміщення тимчасових споруд, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

5.9.6. Звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради у межах санітарно-захисних та охоронних зон від зазначених у п. 5.9.5.1. об’єктів покладається на балансоутримувача.

5.9.7. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймищ та на островах забороняється:

5.9.7.1. Розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво.

5.9.7.2. Зберігання та застосування пестицидів і добрив.

5.9.7.3. Влаштування загонів для худоби.

5.9.7.4. Будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів.

5.9.7.5. Влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

5.9.7.6. Миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

5.9.8. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

 

5.10. Порядок звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради від безхазяйного майна, самовільно розміщених об'єктів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, механізмів.

5.10.1. Даний порядок встановлено на виконання та відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інших актів законодавства з метою запровадження гарантованого механізму забезпечення благоустрою на території населених пунктів Брусилівської селищної ради, гарантованого захисту прав територіальної громади від правопорушень у сфері благоустрою, земельній та містобудівній сферах, забезпечення та стимулювання виконання вимог актів чинного земельного законодавства, встановлення єдиного підходу у вирішенні питань щодо захисту права власності територіальної громади населених пунктів Брусилівської селищної ради на землю.

5.10.2. Положення п.5.10. розповсюджуються на випадки виявлення безхазяйного майна, самовільного розміщення об’єктів, споруд, об’єктів незавершеного будівництва, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, кіосків, павільйонів, лотків, палаток, конструкцій, іншого типу, виду, іншого майна, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій (у тому числі рекламних), транспортних засобів, механізмів, тощо. Під самовільним розміщенням об’єктів розуміється розміщення, встановлення, інші дії, пов’язані з зайняттям території населених пунктів Брусилівської територіальної громади, що здійснені без належного дозволу, відповідно до чинного законодавства, рішеннями Брусилівської селищної ради, її виконавчих органів, з відхиленням від проекту, тощо. Особа, що здійснила або здійснює самовільне встановлення (будівництво, розміщення, тощо) зазначеного майна (об’єктів), не набуває права власності на нього.

5.10.3. Звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради від зазначених у п. 5.10.2. об’єктів відбувається у випадку самовільного розміщення цих об’єктів без передбаченого чинним законодавством дозволу та/або без оформлення у встановленому законом порядку права власності чи права користування на земельну ділянку, на якій розміщено цей об’єкт.

5.10.4. Виявлення безхазяйного майна, випадків самовільного розміщення, зазначених в п. 5.10.2. цього параграфу об’єктів, здійснюється відділом самоврядного контролю Брусилівської селищної ради, відділом містобудування, архітектури та земельних відносин Брусилівської селищної ради, у тому числі на підставі інформації від виконавчих органів Брусилівської селищної ради, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та господарювання, фізичних осіб, з наданням фото об’єкта та схеми розміщення.

5.10.5. При виявленні безхазяйного майна, випадків самовільного розміщення зазначених у п. 5.10.2. цього параграфу об’єктів, на підставі інформації, отриманої від відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Брусилівської селищної ради, та інших органів, уповноваженими особами Відділу самоврядного контролю Брусилівської селищної ради складається акт (додаток 1), форма якого затверджується рішенням сесії Брусилівської селищної ради, в якому обов’язково відображається наступне:

- дата складання акту;

- опис виявленого майна (об’єкта);

- опис технічного стану майна (об’єкта); - місцезнаходження майна (об’єкта) із зазначенням адреси та описом безпосереднього місця розташування;

- відомості про особу, що здійснила встановлення (будівництво) об’єкта, або заявляє про права на майно (об’єкт), або - про відсутність власника майна;

- відомості щодо наявності документів, які відповідно до закону підтверджують право власності на майно (об’єкт);

- відомості щодо наявності (відсутності) документів, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено майно (об’єкти, за виключенням житлових будинків, будівель, тощо);

- відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством дозволу на розміщення майна (об’єкта);

- висновок про наявність (відсутність) порушення вимог законодавства у сфері благоустрою;

- посада, прізвище, ініціали, підпис посадових осіб, що склали акт.

5.10.6. До процедури складання акту, зазначеного в п. 5.10.5., відділ самоврядного контролю Брусилівської селищної ради з метою отримання інформації щодо наявності прав на землю та необхідних дозволів на розміщення майна (об’єкта) направляються запити до відповідних уповноважених на те органів.

5.10.7. Компетентні органи, до яких направлено відповідний запит, у термін, передбачений чинним законодавством, у письмовій формі надають витребувану інформацію з наданням (при наявності) копій відповідних документів (договорів, ордерів, дозволів, тощо). Надані матеріали додаються до акту, зазначеного в п. 5.10.5.

5.10.8. На підставі акту Відділу самоврядного контролю Брусилівської селищної ради власнику об’єкту, якщо встановлено особу, що здійснила розміщення (будівництво) майна (об’єкта), від якого звільняється територія населених пунктів Брусилівської селищної ради, надається повідомлення (припис), який складається у двох примірниках (1 адресату, 1 – для зберігання у відділі самоврядного контролю) про усунення порушень шляхом самостійного проведення демонтажу об’єкту у триденний термін. Повідомлення (припису), який зберігається у відділі самоврядного контролю повинен містити відмітку про його отримання (відмову отримання) особою, якою розміщено майно (об’єкт).

5.10.9. У разі усунення винною особою порушень у строк, передбачений повідомленням (приписом), відділом самоврядного контролю населених пунктів Брусилівської селищної ради складається акт про добровільне звільнення території (додаток 2), форма якого затверджується рішенням сесії Брусилівської селищної ради, в якому обов’язково відображається наступне:

- дата складання акту;

- висновок про усунення порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;

- фото-фіксація місця усунення порушення;

- прізвище, ініціали, підпис особи (у разі наявності), що усунула порушення;

- посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи, що склала акт.

5.10.10. На підставі передбаченого п. 5.10.5. акта, складеного уповноваженою особою відділу самоврядного контролю Брусилівської селищної ради разом з повідомленням (приписом) та іншими матеріалами, відділом самоврядного контролю готується проект рішення виконавчого комітету Брусилівської селищної ради про звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради від самовільно розміщених об’єктів.

5.10.11. Рішення виконавчого комітету Брусилівської селищної ради про звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради від зазначених у п. 5.10.2. об’єктів приймається у встановленому законом порядку. У рішенні про звільнення території від зазначених у п. 5.10.2. об’єктів зазначаються відповідні виконавчі органи селищної ради та підприємства, яким доручено його виконання, підприємство, на території якого переміщується майно (об’єкт), на зберігання інші необхідні вказівки та відомості. Організацію та координацію робіт по звільненню території від зазначених у п. 5.10.2. об’єктів здійснює відділ архітектури, містобудування та земельних відносин Брусилівської селищної ради. Визначення необхідних для здійснення робіт з демонтажу технічних засобів, їх кількості, залучення необхідної техніки та аварійних бригад з підприємств населених пунктів Брусилівської селищної ради, уповноважених рішенням виконавчого комітету Брусилівської селищної ради проводити роботи з демонтажу, здійснює відповідний виконавчий орган селищної ради згідно з повноваженнями.

5.10.12. Звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради від зазначених у п. 5.10.2. цього параграфа об’єктів здійснюється підприємствами, уповноваженими рішенням виконавчого комітету Брусилівської селищної ради.

5.10.13. Територія населених пунктів Брусилівської селищної ради звільняється від самовільно розміщених об’єктів (майна) після прийняття виконавчим комітетом Брусилівської селищної ради відповідного рішення.

5.10.14. Звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради від майна (об’єктів) здійснюється шляхом демонтажу таких об’єктів, їх транспортування до місця зберігання чи утилізації, передачі відповідальній особі комунального підприємства (зазначеного в рішенні виконкому) під розпис.

5.10.15. Під демонтажем необхідно розуміти комплекс заходів, які передбачають відокремлення зазначених у даному пункті об’єктів, а також майна, що знаходиться в цих об’єктах, від місця їх розташування або їх основи, фундаменту, тощо (у тому числі від’єднання від інженерних мереж при необхідності), транспортування на місце подальшого зберігання, утилізації, тощо.

5.10.16. Звільнення території від майна (об’єктів) здійснюється у присутності уповноваженої посадової особи Брусилівської селищної ради, уповноваженого представника Відділу самоврядного контролю Брусилівської селищної ради, уповноваженого представника відділу юридичного забезпечення селищної ради, уповноваженого представника Відділу архітектури, містобудування та земельних відносин незалежно від присутності особи, що здійснила встановлення (будівництво) об’єкта або заявляє право на майно (об’єкт). З метою технічного забезпечення демонтажу майна (об’єкта) до робіт залучаються працівники відповідних комунальних підприємств, служб, координацію їх роботи здійснюють представники виконавчих органів селищної ради, в оперативному підпорядкуванні яких знаходяться відповідні комунальні підприємства. На місце проведення звільнення території від майна (об’єктів) з повідомленням про місце, час та дату такого звільнення селищною радою запрошуються співробітники відповідних територіальних органів внутрішніх справ, відповідних органів державної податкової служби, органів міністерства з надзвичайних ситуацій, інших органів, служб, тощо.

5.10.17. Про проведене звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради від зазначеного в даному порядку майна (об’єктів) у 3-х примірниках складається акт (додаток 3), форма якого затверджується сесією Брусилівської селищної ради та підписується присутніми які під час демонтажу Брусилівської селищної ради, представником відділу самоврядного контролю, представником відділу юридичного забезпечення, представником відділу архітектури, містобудування та земельних відносин в якому відображається наступне:

- дата, час, місце складання акту;

- відомості про особу, яка розмістила майно (об’єкт), або про її відсутність;

- рішення виконавчого комітету, на підставі якого здійснюється звільнення території;

- опис технічного стану майна (об’єкта);

- адресу (місце) транспортування майна (об’єкта) для зберігання;

- відомості, які необхідні для розрахунків витрат підприємств, пов’язаних з реалізацією процедури звільнення, транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання майна (об’єкта);

- посада, прізвище, ініціали, підпис осіб, що склали акт.

У разі відмови власника майна (об’єкта) від підпису акту, в ньому робиться відповідна відмітка.

5.10.18. Звільнення території від зазначених у цьому порядку об’єктів здійснюється з фіксацією технічного стану цих об’єктів та стану території після її звільнення від об’єкту, у тому числі за допомогою засобів фото-, відео- фіксації, які додаються до акту про звільнення території.

5.10.19. Акт складається у двох

5.10.20 Один з примірників складеного акту залишається у комунального підприємства, яке здійснює облік та зберігання майна (об’єкта), другий – у відділі самоврядного контролю, третій – в Юридичному відділі Брусилівської селищної ради.

 

5.11. Порядок обліку, зберігання, повернення та реалізації самовільно розміщених об'єктів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

 

5.11.1. Даний порядок встаговлено на виконання та відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», інших актів законодавства з метою запровадження гарантованого механізму забезпечення благоустрою на території населених пунктів Брусилівської селищної ради, встановлення механізму компенсації витрат комунальних підприємств, пов’язаних зі звільненням території населених пунктів Брусилівської селищної ради від самовільно розміщених об'єктів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (в подальшому – конструкції), забезпечення та стимулювання виконання вимог актів чинного земельного законодавства.

5.11.2. Підприємство, на території якого буде розміщено майно (в подальшому – Зберігач), створює комісію щодо проведення інвентаризації, оцінки та взяття на облік конструкцій (далі – комісія), до складу якої обов’язково повинні входити керівник підприємства або його заступник, оцінювач, головний бухгалтер або його заступник.

5.11.3. Після розміщення у спеціально відведених Зберігачем для цього місцях конструкцій уповноважена особа Відділу самоврядного контролю Брусилівської селищної ради передає голові комісії другий екземпляр акту звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради з додатками.

5.11.4. Комісія проводить інвентаризацію та оцінку майна, інвентаризаційний опис із зазначенням характеристик майна (фото-таблиці, технічні дані про об’єкт, акт оцінки майна), за результатами якої складається акт опису майна в двох примірниках, один з яких долучається до інвентарної справи.

5.11.5. На кожну будівельну конструкцію заводиться окрема інвентарна справа, до якої включаються копія листа-повідомлення відділу самоврядного контролю Брусилівської селищної ради про самостійне звільнення території, акт звільнення території з додатками, акт опису майна, акт оцінки майна, інвентаризаційний опис, розрахунок витрат, копії газет з публікаціями про взяття на облік конструкцій (матеріалів) та оголошенням про їх продаж, документи про реалізацію конструкцій (матеріалів).

5.11.6. Зберігач демонтованих конструкцій визначає собівартість витрат на їх зберігання за добу у встановленому законодавством порядку.

5.11.7. Комунальні підприємства, що здійснювали демонтаж конструкцій (матеріалів), переданих на зберігання, протягом п’яти робочих днів після демонтажу надають Зберігачу відповідні документи про розмір понесених витрат на демонтаж.

5.11.8. Зберігач на підставі наданих іншими комунальними підприємствами документів про розміри витрат на демонтаж та розрахунків власних витрат на демонтаж та зберігання складає загальний розрахунок витрат.

5.11.9. Облік взятих на зберігання конструкцій здійснюється на позабалансових рахунках Зберігача «Активи, прийняті на відповідальне зберігання» на підставі акту опису майна.

5.11.10. Після взяття конструкцій на облік, Зберігач протягом десяти робочих днів розміщує в засобах масової інформації оголошення про взяття на облік конструкцій (матеріалів) з зазначенням наступних даних:

- про власника (якщо останній відомий);

- про дату та місце проведення демонтажу вказаного майна та його технічні характеристики;

- поштова адреса місця зберігання та контактні телефони зберігача.

5.11.11. Витрати на демонтаж та зберігання конструкцій здійснюється за рахунок коштів підприємств, які здійснюють відповідні роботи. Вразі виявлення власника вартість робіт відшкодовується ним на рахунок підприємств, що здійснювали роботи. В разі відсутності власника вказані споруди реалізуються за ринковою ціною.

5.11.12. Особа, що здійснила встановлення (будівництво) конструкцій або заявляє про права на конструкції, від яких звільнено територію населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади, має право на їх повернення (отримання) за зверненням до Зберігача з наданням таких документів:

а) заяви на ім'я директора комунального підприємства про повернення конструкцій;

б) документа, що посвідчує її особу, документа про підтвердження призначенням керівником юридичної особи, а у разі подання заяви представником, - документа, що підтверджує повноваження діяти від імені цієї особи, при цьому особа, яка представляє особу - нерезидента України, пред'являє документи, які в разі необхідності легалізовані в установленому чинним законодавством України порядку;

в) документів, які відповідно до чинного законодавства посвідчують право власності на конструкції особи, що звертається.

5.11.13. Зберігач, після вивчення наданих заявником документів, разом з інвентарною справою направляє їх до селищної ради для розгляду та прийняття рішення щодо повернення конструкцій заявнику.

5.11.14. Виконавчий комітет на черговому засіданні з дня, наступного за днем реєстрації матеріалів, розглядає надані матеріали та приймає рішення про погодження або відмову у погодженні повернення конструкцій заявнику.

5.11.15. Після надання позитивного висновку рішення виконкому щодо повернення конструкцій Зберігач надає заявнику квитанцію, яка підлягає оплаті протягом трьох банківських днів, та розрахунок витрат комунальних підприємств, пов'язаних з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об'єктів благоустрою на місці самовільного встановлення об'єктів, тощо.

5.11.16. Після надання заявниками документів про оплату витрат комунальних підприємств їм повертаються конструкції за актами приймання-передачі. Завантаження та вивезення конструкцій з території Зберігача здійснюється шляхом самовивезення заявником в день підписання акту приймання-передачі.

5.11.17. У видачі конструкцій заявнику може бути відмовлено у таких випадках:

а) на підставі поданих документів неможливо встановити право власності заявника на конструкції;

б) заявником не здійснена оплата наданої зберігачем квитанції про оплату витрат комунальних підприємств, пов'язаних з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об'єктів благоустрою на місці самовільного встановлення об'єктів, тощо.

5.11.18. Зберігач розпочинає процедуру реалізації конструкцій, які знаходяться на зберіганні у наступних випадках:

а) розмір витрат на демонтаж та збереження конструкцій (матеріалів) дорівнює їх оціночній вартості, однак не раніше ніж через два місяці після прийняття конструкцій на зберігання;

б) власник відмовився оплатити витрати комунальних підприємств, пов'язаних з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об'єктів благоустрою на місці самовільного встановлення об'єктів, тощо, або здійснив оплату не в повному обсязі.

5.11.19. Зберігач за місяць до дати, коли вартість конструкцій, що знаходяться на зберіганні, дорівнюватиме загальній вартості витрат комунальних підприємств, пов'язаних з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об'єктів благоустрою на місці самовільного встановлення об'єктів, готує Перелік майна, яке підлягає реалізації.

5.11.20. Перелік майна, яке підлягає реалізації, разом з інвентарними справами на конструкції, направляється Зберігачем на погодження до Відділу комунальної власності.

5.11.21. Рішення про надання згоди на реалізацію майна, що прийняте на зберігання окремих об¢єктів, приймає виконавчий комітет селищної ради.

5.11.22. Реалізація конструкцій здійснюється шляхом продажу Зберігачем за оголошеною цінністю не раніше дня, коли вартість конструкцій, що підлягають реалізації, дорівнюватиме загальній вартості витрат комунальних підприємств, пов'язаних з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об'єктів благоустрою на місці самовільного встановлення об'єктів.

5.11.23. Після прийняття рішення виконкому Зберігачем в засобах масової інформації робиться оголошення про продаж конструкцій згідно погодженого переліку з зазначенням дати продажу.

5.11.24. Кошти від реалізації конструкцій розподіляються Зберігачем між комунальними підприємствами, які понесли витрати, пов'язані з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об'єктів благоустрою на місці самовільного встановлення об'єктів згідно загального розрахунку витрат.

5.11.25. Інвентарні справи на конструкції підлягають зберіганню протягом трьох років з дати їх прийняття на облік Зберігачем.

 

РОЗДІЛ 6. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

6.1. Порядок утримання покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів.

 

6.1.1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об'єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об'єктів за погодженням з органами Державної служби безпеки дорожнього руху.

6.1.3. Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись балансоутримувачами згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

6.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов'язаний повідомити про це проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху.

6.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

6.1.6. Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов’язана отримати погодження на виконання вказаних робіт уповноваженого органу Брусилівської селищної ради з метою перевірки вказаними органами строків завершення інших будівельних та ремонтних робіт згідно з погодженими проектами на таких ділянках доріг та тротуарів.

6.1.7. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, проспектів, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

 

6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою.

 

6.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених уповноваженим органом, цими Правилами, іншими нормативними актами.

6.2.2. Виробничий процес утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, виткими рослинами, квітниками, газонами, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами; захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, видалення аварійних дерев, санітарне очищення території об’єкта благоустрою.

6.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, юридичних, фізичних осіб в залежності від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів, орендарів.

6.2.4. Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах та селищах міського типу України.

6.2.5. Місця висадки зелених насаджень визначаються згідно з Правилами утримання зелених насаджень населених пунктів України.

6.2.6. Поточне утримання скверів, парків та інших об'єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.

6.2.7. Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які здійснюють діяльність у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.8. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об'єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.9. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.

6.2.10. Будівельні організації (підрядники) повинні огороджувати зелені насадження, окремі дерева, щоб запобігти їх пошкодженню.

6.2.11. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

6.2.12. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник зобов'язаний посадити після закінчення будівельних робіт зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню згідно рішення Брусилівської селищної ради.

6.2.13. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

6.2.14. На озеленених територіях забороняється:

6.2.15.1. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без виданого в установленому порядку дозволу.

6.2.15.2. Самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони.

6.2.15.3. Вивозити та розміщати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя, сніг тощо.

6.2.15.4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання.

6.2.15.5. Самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо.

6.2.15.6. Посипати куховарською сіллю сніг та лід на тротуарах.

6.2.15.7. Влаштовувати стоянки автомашин.

6.2.15.8. Влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах.

6.2.15.9. Влаштовувати ігри на газонах.

6.2.15.10. Спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки.

6.2.15.11. Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево.

6.2.15.12. Добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження.

6.2.15.13. Рвати квіти, ламати гілки дерев.

6.2.15.14. Винищувати мурашники, ловити птахів і звірів.

6.2.15.15. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях.

6.2.15.16. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях.

6.2.16. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

6.2.16.1. Балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної чи комунальної власності.

6.2.16.2. Установи, організації, підприємства на своїх та прилеглих територіях.

6.2.16.3. Власників чи користувачів земельних ділянок, які відведені під будівництво.

6.2.16.4. Комунальні підприємства, уповноважені Брусилівською селищною радою, на безхазяйних територіях, пустирях.

6.2.16.5. Власників або користувачів приватних садиб і прилеглих до них територій.

 

6.3. Порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів об’єктів архітектури на території населених пунктів Брусилівської селищної ради.

 

6.3.1. Роботи по ремонту, реконструкції, реставрації фасадів об’єктів архітектури виконуються відповідно до паспорту опорядження фасаду, погодженого відділом містобудування, архітектури та земельних відносин Брусилівської селищної ради, а якщо об’єкт архітектури є пам’яткою культурної спадщини, – додатково погодженого відповідним органом охорони культурної спадщини.

6.3.2. Власники і користувачі об’єктів архітектури (їх частин, приміщень) зобов'язані:

6.3.2.1. Не допускати проведення самочинних робіт по зміні стильового характеру фасаду, самочинне будівництво балконів, прибудов, віконних та дверних заповнень, встановлення кондиціонерів, супутникових антен, вивісок, елементів оформлення фасадів, рекламоносіїв, елементів охоронної сигналізації, відеокамер тощо.

6.3.2.2. Здійснювати роботи по підтриманню фасадів об’єктів архітектури, їх елементів у належному технічному стані для забезпечення архітектурно-естетичного вигляду та безпеки експлуатації і обслуговування.

6.3.2.3. Утримувати фасади об’єктів архітектури - пам’яток культурної спадщини відповідно до режимів використання, встановлених відповідним органом охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, опорядження, оздоблення тощо.

6.3.2.4. Брати участь у проведенні оглядів об’єктів. При цьому особливу увагу звертати на:

- елементи конструкцій стін;

- декоративно-облицювальний шар;

- водозахисні покриття дрібних архітектурних деталей і елементів;

- балкони, піддашки, еркери, лоджії, пожежні сходи, систему водовідведення з даху і т. ін.;

- ганки, парадні двері, слухові вікна, вікна сходових кліток, вітрини та рекламу приміщень, ящики для квітів на зовнішніх площинах фасадів;

- послаблення кріплень, пошкодження та руйнування виступаючих архітектурних деталей;

- наявність тріщин, пошкодження, відшарування та руйнування облицювання, линьку, фактурного та фарбувального шарів;

- вивітрювання та випадання розчину із швів облицювання та мурування;

- руйнування герметизації стиків панельних та великоблочних будівель;

- сліди підтікань, корозії металевих елементів та плями;

- руйнування і знос металевого покриття та ринв;

- загальне забруднення поверхні стін, вікон, знаків інформаційної служби, вітрин;

- воложистий режим підвальних приміщень будинків, будівель і споруд та його вплив на стан кладки фундаментів та фасадів.

6.3.2.5. Вживати заходів по терміновому або плановому усуненню виявлених пошкоджень фасаду.

6.3.2.6. Під час огляду балконів, лоджій, еркерів, піддашків, карнизів та поясів особливу увагу звертати на стан несучих залізобетонних, металевих і дерев'яних консольних балок для виявлення можливих дефектів, зокрема на:

- тріщини в місцях закладання, замурування та забивання;

- наявність корозії металевих балок, арматури, цементного каменю;

- ураження дерев'яних балок домовим грибком або шкідниками;

- відсутність або пошкодження огорож, гідроізоляції;

- обернені нахили поверхні плит (до споруди).

6.3.2.7. При виявленні аварійного стану балконів, піддашків, еркерів та інших виступаючих елементів фасаду:

- відгородити небезпечну територію;

- негайно встановити тимчасові кріплення;

- огородити дільницю під балконами, піддашком або еркером стаціонарним огородженням;

- заборонити мешканцям вихід на балкони або еркери.

6.3.2.8. Під час огляду парапетів, балюстрад і металевих огорож перевіряти їх стійкість і надійність, а також їх кріплення з несучими конструкціями.

6.3.2.9. Під час огляду фасадів обстежувати пожежні сходи, надійність закладення несучих консолей, кронштейнів і опор на стіні об’єкта, стан сходових маршів, площадок, огорож і вживати термінові заходи по усуненню несправностей.

6.3.2.10. Ящики з квітами для фасадів встановлювати на спеціальних піддонах або кронштейнах на відстані не менше 10 см від стіни.

6.3.2.11. Металеві огорожі, покриття з металу, ящики для квітів та інші металеві елементи на фасаді фарбувати атмосферостійкими фарбами кожні 3 - 6 років. Колір фарби повинен відповідати паспорту опорядження фасаду.

6.3.2.12. Проводити технічне обслуговування покрівель будинків, будівель та споруд, очищення металевих елементів покрівель (жолобів, звисів тощо), а також елементів фасаду від снігу, льоду.

 

6.4. Порядок утримання будівель та споруд системи інженерного захисту територій.

 

6.4.1. Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного захисту територій здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

6.4.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій зобов’язані щорічно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечувати їх належну та безпечну роботу.

 

6.5. Порядок утримання пам’яток культурної спадщини.

 

6.5.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятки, пам’ятники культурної спадщини, в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства та охоронного договору.

6.5.2. Забороняється змінювати призначення пам'яток, пам’ятників культурної спадщини, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

6.5.3. Роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об'єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об'єкта.

6.5.4. У разі виникнення загрози для збереженості пам’ятки її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини обласної значення та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована пам’ятка.

6.5.5. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам'ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам'ятки), покладається обов'язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та утримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.

6.5.6. Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам'ятці, пам’ятнику культурної спадщини або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

6.5.7. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

6.5.9. Пам'ятки культурної спадщини, пам’ятники, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місце допускається як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам'ятки (обміри, фото-фіксація тощо).

 

 

 

6.6. Порядок утримання спортивних споруд.

6.6.1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.

6.6.2. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом та фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров'я людей, майна та навколишнього природного середовища.

6.6.3. Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров'ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.

6.6.4. Будівництво в житлових районах фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів здійснюється відповідно до встановлених нормативів за рахунок коштів, що спрямовуються на житлове будівництво, та коштів організацій – забудовників житла.

6.6.5. Нормативи мінімальної забезпеченості основними фізкультурно-оздоровчими і спортивними спорудами жилих районів, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності визначаються центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, архітектури та будівництва.

6.6.6. Не допускається:

6.6.6.1. Будівництво нових та реконструкція наявних закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх та професійних закладів освіти без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень.

6.6.6.2. Перепрофілювання та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд без створення рівноцінних споруд.

6.6.7. Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.

 

6.7. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин.

 

6.7.1. Підприємства, установи організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

6.7.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

6.7.3. На головних магістралях, проспектах та вулицях населених пунктів має бути забезпечене освітлення вітрин.

6.7.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

6.7.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого селищною радою графіка, в залежності від пори року та природних умов.

6.7.6. Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень, за проектом, погодженим відділом містобудування, архітектури та земельних відносин селищної ради.

6.7.7. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

6.7.8. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587 і БНіП ІІ-4, ДБН В.2.3.-5-2001.

 

6.8. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку.

 

6.8.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

6.8.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

6.8.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

6.8.4. Будівництво, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки», затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. № 110.

6.8.5. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

 

6.9. Порядок утримання тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.

 

6.9.1. Утримання тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі у цьому параграфі – тимчасових споруд) здійснюється їх власниками або орендарями.

6.9.2. Установка тимчасових споруд проводиться на підставі належного дозволу, встановленого чинними актами законодавства, рішеннями Брусилівської селищної ради, її виконавчих органів.

6.9.3. Власники тимчасової споруди зобов¢язані забезпечити наявність зовнішнього штучного освітлення, а також твердого покриття вдосконаленого типу для забезпечення вільного доступу до неї.

6.9.4. У разі розміщення тимчасової споруди на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки не менш 1,5 метра, під’їзд для розгрузки товарів.

6.9.5. Біля кожної тимчасової споруди встановлюються однотипна урна для сміття та вазон для квітів, обов’язки з обслуговування яких покладаються на її власника або орендаря.

6.9.6. Підключення тимчасових споруд до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об'єктів.

6.9.7. Забороняється користуватися тимчасовими спорудами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (орендарями) не забезпечено вивезення використаної ними води на спеціально відведені місця.

6.9.8. Під час розміщення тимчасових споруд не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

 

 

6.12. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху.

 

6.12.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів здійснює балансоутримувач. 6.10. Порядок утримання елементів благоустрою для розміщення зовнішньої реклами.

 

6.10.1. Зазначені у цьому пункті вимоги розповсюджуються на випадки розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на будинках, будівлях і спорудах, на відкритій місцевості, на вулицях (дорогах), майданах тощо, в зелених зонах, на елементах вуличного устаткування та інших об'єктах (місцях розміщення спеціальних конструкцій) незалежно від форм власності та підпорядкованості.

6.10.2. Установка спеціальних конструкцій проводиться на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, які видаються в порядку, визначеному Правилами розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Брусилівської селищної ради.

6.10.3. Виконання робіт по встановленню фундаменту, монтажу, експлуатації та демонтажу спеціальних конструкцій, що потребують проведення земляних робіт та/або робіт, пов’язаних з тимчасовим заняттям ділянки проїжджої частини дороги, повного припинення руху автотранспорту або обмеження руху транспорту на певній ділянці дороги, здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим органом згідно вимог Закону України «Про автомобільні дороги» та погодженого у встановленому порядку.

6.10.4. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою. Розміщення вивіски (таблички), елементу оформлення фасаду здійснюється за згодою відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Брусилівської селищної ради, власника місця та/або уповноваженої ним особи у встановленому порядку.

6.10.5. Самовільно встановлені спеціальні конструкції зовнішньої реклами, вивіски (таблички) та елементи оформлення фасаду підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконавчим комітетом Брусилівської селищної ради.

6.10.6. При продовженні терміну дії дозволу у випадках розміщення складної спеціальної конструкції до заявки розповсюджувач зовнішньої реклами додає обґрунтування відповідності встановленої спеціальної конструкції проекту та вимогам безпеки її розміщення і експлуатації (експертний висновок) спеціалізованого підприємства, установи або організації, що мають відповідні ліцензії, за винятком розміщення дошок і вивісок; настінних панно площею менше 6 м2; кронштейнів на будівлях площею однієї сторони менше 1,5 м2; тендерів; спеціальних конструкцій на огорожах, окрім пішохідних, за умови, що верхня частина конструкції не виступає за габарити огорожі.

6.10.7. На окремих територіях і об'єктах населених пунктів місця для розміщення рекламних засобів визначаються схемами розміщення спеціальних конструкцій, які затверджуються рішеннями виконавчого комітету селищної ради. З метою комплексного благоустрою територій, окремих об'єктів та їх частин, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історично-культурних факторів, типології елементів міського середовища та з дотриманням правил благоустрою територій, визначаються місця розташування та типи спеціальних конструкцій, встановлення яких здійснюється на підставі проведених конкурсів на надання права на розміщення елементів благоустрою, та у відповідності до схем розміщення спеціальних конструкцій на території селищної ради. Для забезпечення належного благоустрою території і прав територіальної громади населених пунктів Брусилівської селищної ради на окремих територіях населених пунктів, які не включені у вищезгадані схеми, розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами здійснюється з дотриманням наступних умов:

6.10.7.1. Розміщення спеціальних конструкцій дозволяється в місцях, де ширина тротуару складає більше ніж 2,5 метри.

6.10.7.2. Відстань між спеціальними конструкціями, що стоять окремо, з площею однієї сторони рівною або більшою 18 м2, розташованими в межах одного кварталу на одній стороні вулиці (проспекту, магістралі тощо), повинна складати не менше 120 метрів.

6.10.7.3. Відстань між спеціальними конструкціями, що стоять окремо, з площею однієї сторони рівною або більшою 6 м2, розташованими в межах одного кварталу на одній стороні вулиці (проспекту, магістралі тощо), повинна складати не менше 60 метрів.

6.10.7.4. Відстань між спеціальними конструкціями, що стоять окремо, з площею однієї сторони рівною або більшою 2 м2, розташованими в межах одного кварталу на одній стороні вулиці (проспекту, магістралі тощо), повинна складати не менше 40 метрів.

6.10.7.5. Відстань між спеціальними конструкціями різної площі, що стоять окремо, розташованими в межах одного кварталу на одній стороні вулиці (проспекту, магістралі тощо), визначається по нормативній відстані, визначеній для конструкцій меншої площі однієї сторони.

6.10.8. Забороняється розміщення зовнішньої реклами без застосування спеціальних конструкцій безпосереднім нанесенням фарби або плівкових матеріалів, друкованої реклами (листівки, об’яви, афіші, агітаційні матеріали) на поверхні будинків (у т.ч. на вікнах та дверях), споруд, огорож та вуличного обладнання, дерев, покриття тротуарів, вулиць та доріг.

6.10.9. Місця розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір на відновлення об’єктів благоустрою з спеціалізованим підприємством.

6.10.10. Спеціальні конструкції зовнішньої реклами повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.

6.10.11. Спеціальні конструкції зовнішньої реклами повинні утримуватись у належному технічному та естетичному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій та рекламних сюжетів.

6.10.12. При заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покритті.

6.10.13. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд спеціальних конструкцій, розміщені на них інформаційні та рекламні сюжети, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу рекламних засобів, стан благоустрою місць їх розміщення, несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно з законодавством.

6.10.14. Фундаменти спеціальних конструкцій виконуються з обов'язковим повним заглибленням у ґрунт.

6.10.15. Підведення електричних мереж до спеціальних конструкцій, що стоять окремо, проводиться під поверхнею землі.

6.10.16. Спеціальні конструкції, розміщені на будівлях (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цих будівель та істотно міняти вид їх фасадів.

6.10.17. Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на будівлях і спорудах, що відносяться до об'єктів місцевої символіки, забороняється.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12. Порядок утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів.

 

6.11.1. Утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів здійснюється з додержанням вимог цих Правил щодо утримання їх в належному стані, державних норм та правил, інших нормативних актів.

6.11.2. Організація обстеження мостів та труб здійснюється їх балансоутримувачами згідно з вимогами законодавства та ДБНВ 2.3-6-2002 «Мости та труби. Обстеження та випробування».

6.11.3. До складу робіт по прибиранню мостів та шляхопроводів у літній період входять: видалення пилу, сміття та бруду з проїзної частини та тротуарів, при необхідності проводиться миття проїзної частини та тротуарів, перил, декоративних та огороджуючих елементів. Роботи, як правило, повинні виконуватися механізованим способом, лише важкодоступні місця прибираються вручну. Прибиральні роботи проводять не менше ніж один раз на десять днів та в залежності від конкретних умов.

6.11.4. До складу робіт по прибиранню мостів та шляхопроводів у зимовий період включаються збір та видалення снігу та льоду, боротьба з ожеледицею. Вказані роботи необхідно проводити механізованим способом, очищення вузьких тротуарів проводиться вручну. Проїзна частина та тротуар повністю очищуються від снігу. Не допускається обледеніння бордюрних огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валків, що зменшують проїзд. Обов’язково очищуються від снігу та льоду водовідвідні пристрої (трубки, лотки), що попереджують потрапляння води у деформаційні шви. Прибирання снігу та льоду на стальних конструкціях повинно забезпечувати збереження офарблення металу. Боротьба з ожеледицею на проїзної частині та тротуарах мостів та шляхопроводів здійснюється шляхом посипання їх піском та шлаком без застосування хлоридів.

6.11.5. Скидання бруду, відходів, снігу та льоду із штучних інженерних споруд забороняється.

6.11.6. Прибирання підземних переходів поряд з загальним санітарним очищенням включає прибирання прилеглих територій поряд зі сходами. У зимовий період території поряд зі сходами та сходи посипають протиожеледними сумішами.

6.11.7. Відповідальність за якість виконання робіт по прибиранню та утриманню у належному стані штучних споруд та прилеглих до них територій несуть особи, які виконують такі роботи.

6.11.8. Забороняється рух на мостах, шляхопроводах та під шляхопроводами транспортних засобів, що забруднюють проїзну частину та тротуари, включаючи автомобілі, які перевозять сміття та відходи з відкритими люками.

6.11.9. Забороняється проїзд по спорудах та під ними транспортних засобів із понаднормативними навантаженнями або негабаритними вантажами без оформленого належним чином дозволу.

6.11.10. Забороняється причалювати на човнах до опор мостів, влаштовувати стоянку човнів у межах охоронної зони мостів;

6.11.11. Забороняється купатися, прати білизну, ловити рибу з мостів та під мостами, в межах їх охоронних зон.

 

6.12.2. Використання та утримання вказаних у цьому параграфі елементів благоустрою здійснюється згідно з ДСТУ 2587-94 «Розмітка дорожня», ДСТУ 4100-02 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», ДСТУ 2735-95 «Огородження дорожні і напрямні пристрої», ДСТУ 4092-02 «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування», інших норм та правил.

6.12.3. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об'єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

6.12.4. Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України забороняється.

 

6.13. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок та інших).

 

6.13.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дошок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

6.13.2. Відповідальність за збереження малих архітектурних форм, розташованих на території районів населених пунктів, що належать до комунальної власності, покладається на балансоутримувачів цих архітектурних форм. Контроль за станом утримання цих малих архітектурних форм здійснюється відділом самоврядного контролю Брусилівської селищної ради.

6.13.3. Балансоутримувачі багатоквартирних будинків, підприємств, організацій, закладів освіти, які утримують будинки, власники будинків та споруд, зобов’язані забезпечити наявність на кожному будинку однотипних, погоджених з головним архітектором населених пунктів номерних знаків, їх освітлення в нічний час.

6.13.4. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон за погодженням з органами архітектури, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

 

РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ СУКБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОКРЕМІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

7.1.1. Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється відповідно до умов цих Правил, у тому числі п. 5.6.2.

7.1.2. Поряд з місцем зупинки або посадочним майданчиком підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору, здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу.

7.1.3. Утримання у належному стані павільйонів або іншого облаштування місць для зупинки маршрутних транспортних засобів здійснюють підприємства за рішенням селищної ради.

7.1.4. Заборонено випускати на лінію брудні транспортні засоби.

 

7.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, проведення земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

 

7.2.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати виділені під будівництво земельні ділянки з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

7.2.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:

7.2.2.1. Комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями.

7.2.2.2. Розміщення гаражів, стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машино-місць відповідно до чинних державних будівельних норм.

7.2.2.3. Організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог відповідного виконавчого органу селищної ради та будівельних норм та правил.

7.2.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються у відповідності до містобудівної документації.

7.2.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

7.2.5. Планування і забудова території населених пунктів, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, будівель і споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями не допускається.

7.2.6. Фізичні та юридичні особи зобов'язані:

7.2.6.1. Утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати відведені під будівництво земельні ділянки.

7.2.6.2. Здійснювати виконання підготовчих, будівельних (монтажних) робіт з додержанням будівельних норм та правил у відповідності до порядку, визначеному чинним законодавством. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

7.2.6.3. Виконувати на об’єктах благоустрою земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання), проводити роботи з улаштування місць паркування автомобілів на об’єктах благоустрою, встановлювати риштування, каркасно-плівкових та інших легких огорож під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд на підставі дозволу, виданого згідно з вимогами Закону України «Про автомобільні дороги». Для одержання планового дозволу замовник подає у встановленому порядку до уповноваженого органу заяву, погоджену з Брусилівською селищною радою. Забороняється закриття вказаних робіт та закриття дозволу без комплексного благоустрою відповідної території. Зазначена вимога розповсюджується на випадки проведення робіт безтраншейним способом. Про закінчення робіт замовник в обов’язковому порядку повідомляє відділ комунальної власності Брусилівської селищної ради, відділ самоврядного контролю Брусилівської селищної ради та відділ містобудування, архітектури та земельних відносин Брусилівської селищної ради.

7.2.6.4. Проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож).

7.2.6.5. Встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів за погодженням з відділом архітектури, містобудування та земельних відносин Брусилівської селищної ради.

7.2.6.6. Проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється підписання акту здачі-прийняття виконаних робіт без комплексного благоустрою території.

7.2.6.7. Не більше ніж за 10 діб прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт.

7.2.6.8. Не допускати виїзд автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами.

7.2.6.9. Організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць.

7.2.6.10. Вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

7.2.6.11. Не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуарів, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод.

7.2.6.12. При здачі в експлуатацію об'єктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) проводити комплексний благоустрій відповідної території. Роботи з комплексного благоустрою території здати комісії за відповідним Актом обстеження і приймання робіт по благоустрою та озелененню ділянки до приймання об’єкта в експлуатацію у встановленому чинним законодавством порядку.

7.2.6.13. Не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об'єктів.

7.2.6.14. Не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок.

7.2.6.15. На вулицях, проспектах, магістралях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час.

7.2.6.16. Розриття шляхових покриттів, площ, набережних, вулиць, розриття тротуарів, дорожніх об’єктів протягом 3 років після їх будівництва або капітального ремонту виконується виключно на підставі рішення Брусилівської селищної ради.

7.2.7. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового дозволу на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається уповноваженим органом на наступних умовах:

7.2.7.1. Підприємство, установа, організація (субпідрядна організація), що виконує роботи, або її керівник несе відповідальність за дотримання умов, і вимог, викладених у дозволі та правилах ведення робіт.

7.2.7.2. Дозвіл повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи.

7.2.7.3. Особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов'язана до їх початку:

- обгородити місце розриття стандартними бар'єрами, пофарбованими в яскраві кольори;

- при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або обгородити місце розриття світловим сигналом червоного кольору; - встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу;

- на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити чіткий покажчик об'їзду;

- у випадках, передбачених будівельними нормами та правилами, встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією.

7.2.7.4. З метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов'язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого підрядник (субпідрядник) зобов'язаний вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників.

7.2.7.5. Керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов'язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій.

7.2.7.6. Підрядник (субпідрядник) несе відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили.

7.2.7.7. Забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом.

7.2.7.8. Доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт. Матеріали повинні складатися з таким розрахунком, щоб не загромаджувати шляхів і переходів, не пошкоджувати зелених насаджень.

7.2.7.9. При виконанні розриття в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт.

7.2.7.10 Місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені попереджуючими знаками стандартного типу, до будівельних майданчиків влаштовані під'їзні дороги з твердим покриттям.

7.2.7.11. В місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка.

7.2.7.12. Для найменшого загромадження вулиць вийнятий з траншеї ґрунт повинен прибиратись з місця робіт негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки водо-каналізаційних, телефонних та інших колодязів.

7.2.7.13. Відновлення благоустрою, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі строки з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки.

7.2.7.14. Зворотня засипка при виконанні робіт на твердому покритті проводиться з шаровим утрамбуванням піском на всю глибину з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та типу покриття такого ж дорожнього одягу проїзної частини.

7.2.7.15. Відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на головних магістралях, бульварах, проспектах, набережних, у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб, і закінчується в строки, вказані в дозволі.

7.2.7.16. Виконання робіт включає відновлення благоустрою, яке передбачає відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою.

7.2.7.17. Відновлення твердого покриття виконується на тротуарі при розритті вздовж на усю ширину, при поперечному розритті – «картою». Відновлення покриття проїжджої частини виконується «картою» з відступанням від країв розриття – 3,0-5,0 метрів. Відновлений благоустрій повинен бути не гірше ніж до початку робіт.

7.2.7.18. Виконання робіт без отримання дозволу або по закінченню вказаних у дозволі строків (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу, повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України.

7.2.7.19. Компенсації шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числі порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів.

7.2.7.20. Видачі планового дозволу на проведення робіт, пов’язаних з розриттям проїжджої частини вулиць центральної частини населених пунктів, магістральних вулиць та шляхів, проводиться тільки на підставі наказу директора Відділу будівництва та шляхового господарства Брусилівської селищної ради.

7.2.7.21. При аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного розриття вулиць, організація, яка веде роботи, може розпочати їх після повідомлення про початок робіт телефонограмою органів МНС, швидкої медичної допомоги, комунальних органів, всіх організацій, які мають підземні комунікації на ділянці розриття, з подальшим оформленням (не більше доби) аварійного дозволу. Строк дії аварійного дозволу не більше трьох діб. При відсутності дозволу збільшення строку або об’єму проведення робіт, розриття вважається самовільним.

7.2.8. Комунальні підприємства видають дозвіл на підключення до підземних мереж тільки за наявності дозволу на проведення робіт, пов’язаних з розриттям.

 

7.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів.

 

7.3.1. Під час проведення виставково-ярмаркових заходів, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

7.3.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торговельну діяльність на вулицях населених пунктів, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території населених пунктів, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття на себе замовниками та/чи організаторами вказаних заходів обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.

7.3.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає селищна рада в особі її відділів та комітетів, розпорядженням селищного голови або рішенням селищної ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

7.3.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

7.3.5. На час проведення виставково-ярмаркових заходів, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення відходів та сміття, біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів повинна забезпечувати додержання чистоти та санітарних норм.

7.3.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставково ярмаркових заходів, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

7.3.7. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів. Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території населених пунктів з дотриманням порядку, встановленого виконкомом селищної ради, параграфа 6.10. цих Правил та інших нормативно правових актів.

 

7.4. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг.

 

7.4.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

7.4.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

7.4.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзної частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

7.4.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідних документів дозвільного характеру, виданих у встановленому порядку.

7.4.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються на тротуарах таким чином, щоб не перешкоджати руху пішоходів.

7.4.6. Фасади підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування повинні знаходитись у належному санітарно технічному стані та бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

 

7.5. Порядок залучення суб’єктів господарювання (інвесторів) для здійснення заходів з поліпшення благоустрою території населених пунктів найсучаснішими елементами благоустрою.

7.5.1. Розміщення елементів благоустрою на об’єктах благоустрою може здійснюватись на конкурсних засадах із залученням коштів та (або) матеріально – технічних ресурсів суб’єктів господарювання (інвесторів).

7.5.2. Порядок проведення конкурсу та перелік об’єктів благоустрою, що виноситься на конкурс, затверджується виконавчим комітетом Брусилівської селищної ради.

7.5.3. Розміщення елементів благоустрою за результатами конкурсу здійснюється на підставі відповідного договору, який укладається комунальним підприємством з переможцем конкурсу та затверджується рішенням Брусилівської селищної ради. Внесення змін у договір затверджується рішенням виконавчого комітету Брусилівської селищної ради.

 

РОЗДІЛ 8. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

8.1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів Брусилівської селищної ради спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів та цих Правил.

8.2. Контроль за станом благоустрою населених пунктів Брусилівської селищної ради, виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, водоймищ, пам`ятників культури, археології та історичної спадщини, створення міст відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій покладено рішенням селищної ради на уповноважених осіб відділу самоврядного контролю Брусилівської селищної ради.

8.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

8.4. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населених пунктів згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Громадські інспектори благоустрою населених пунктів:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

8.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

 

РОЗДІЛ 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

9.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Брусилівської селищної ради. У разі невиконання або порушення суб’єктами господарської діяльності, передбачених Правилами вимог та обов’язків, органи місцевого самоврядування передають матеріали про невиконання або порушення до відповідних органів державної виконавчої влади, прокуратури, порушують питання про призупинення дії або анулювання наданої раніше дозвільної документації.

9.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об'єктів благоустрою населених пунктів з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

4) порушенні правил благоустрою території населених пунктів;

5) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою населених пунктів;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою населених пунктів;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення населених пунктів, крім випадків, передбачених законом;

9) забрудненні (засміченні) території населених пунктів;

10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо.

9.3. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної ради особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

9.4. Балансоутримувач має право на відшкодування винною особою витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

9.5. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

- ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

- здійсненні ремонту інженерних мереж;

- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

- прокладанні нових інженерних мереж;

- виконанні інших суспільно необхідних робіт.

9.6. У випадках, зазначених у підпункті 2 пункту 9.5. цих Правил, у разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

9.7. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

9.8. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або, якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

9.9. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

9.10. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації в повному обсязі, без застосування норм зниження розміру стягнення, незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території населених пунктів або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну, та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

 

РОЗДІЛ 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

10.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Секретар селищної ради                                                    Віктор ШКУРАТІВСЬКИЙ

Фото без опису

БРУСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ВОСЬМОЇ СЕСІЇ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ВОСЬМОГО   СКЛИКАННЯ

від 21.04.2021                                                                                         №  278

 

Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади

 

Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про дорожній рух»,

постанови Кабінету Міністрів України: від 01 серпня 2006 р. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»; від 18 січня 2001 р. № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами»; від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»; від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про Правила дорожнього руху»; від 22 січня 1996 р. № 115 «Про затвердження Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках»; від 29 грудня 2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»;

наказів Мінрегіону України: від 14 лютого 2012 р. № 54 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів»;

наказів Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України: від 16 січня 2007 р. № 7 «Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів»; від 10 квітня 2006 р. № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;

наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 р. № 110 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки»;

наказів Держжитлокомунгоспу України: від 05 липня 1995 р. № 30 «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України»; від 19 листопада 2003 р. № 193 «Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань»; від 17 травня 2005 р. № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»;

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 р. № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць», з метою забезпечення благоустрою, чистоти і порядку на території населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян за стан благоустрою та санітарний стан територій, враховуючи Типові правила благоустрою території населеного пункту, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017      № 310, враховуючи рекомендації постійної комісії  з питань земельних відносин, використання природних ресурсів та розвитку населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади, планування та забудови територій від 14.04.2021 та рекомендації спільного засідання постійної комісії з гуманітарних питань та  комісії з питань дотримання законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування від 15.04.2021, селищна рада

ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити Правила благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади (додаються).
    2. Уповноважити відділ самоврядного контролю Брусилівської селищної ради складати адміністративні протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
    3. Відділу культури, туризму та діяльності засобів масової інформації селищної ради організувати роботу щодо висвітлення Правил благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті селищної ради.
    4. Рішення сесії Брусилівської селищної ради від 07.02.2017 року № 41 «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної ради», вважати таким, що втратило чинність.
    5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, використання природних ресурсів та розвитку населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади, планування та забудови територій та заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Захарченка В.В.

 

 

Селищний голова                                                               Володимир  ГАБЕНЕЦЬ

Додаток 1

До рішення сесії

Брусилівської селищної ради

21.04.2021 № 278

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ

ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення

1.1. Призначення, сфера дії, учасники правил благоустрою територіальної громади

1.1.1. Правила благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної ради (далі - Правила) є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою громади, що спрямовані на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

1.1.2. Правила встановлюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території громади.

1.1.3. Правила є обов’язковими для виконання на території населених пунктів Брусилівської територіальної громади (далі - громади) органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання усіх форм власності, неприбутковими організаціями, установами, закладами незалежно від їх підпорядкування, фізичними особами-підприємцями (ФОП), органами самоорганізації населення, об’єднаннями громадян, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.1.4. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.1.5. Організацію благоустрою громади забезпечують органи місцевого самоврядування та виконавчої влади. Повноваження органів місцевого самоврядування, її виконавчих органів та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.

1.1.6. Рішення органів місцевого самоврядування щодо благоустрою території громади є обов’язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.

1.1.7. Брусилівська селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій до Правил, які є відкритими та доступними.

1.1.8. Правила містять загальнообов’язкові на території громади норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

1.1.9. Громадяни, громадські організації мають право брати участь у виконанні Правил та контролювати їх виконання, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до Правил.

1.1.10. Співробітництво об’єднань громадян, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою громади полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушень існуючого стану благоустрою громади, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів.

 

 

 

 

 

1.2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.2.1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в значеннях наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про відходи», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», а саме:

Автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).

Балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунок коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із законом.

Благоустрій населеного пункту – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та іншого, що здійснюються на території населеного пункту, з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Будівляоб’єкт нерухомого майна, який збудовано (споруджено) на виділеній в установленому порядку земельній ділянці і який призначений для задоволення відповідних потреб фізичної чи (або) юридичної особи.

Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

Відновна вартість об’єктів/елементів благоустрою – економічно обґрунтовані витрати на проведення робіт з усунення пошкоджень (відновлення) об’єктів/елементів благоустрою до стану їх функціонального використання за призначенням, яке відповідає вимогам державних стандартів, норм і правил.

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їхній власник повинен позбутися шляхом  утилізації чи видалення.

Відходи великогабаритні – тверді відходи, розміри яких перевищують 50×50×50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об’ємом до 1,1 кубічного метра.

Відходи небезпечні – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Відходи побутові – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, які утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

Відходи ремонтні – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення в житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо.

Відходи рідкі – побутові відходи, що утворюються в будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

Відходи тверді – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть надалі використовуватися за призначенням.

Вулично-дорожня мережа – мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, призначених для руху транспортних засобів і пішоходів, а також майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

Дефект елемента фасаду - несправність елемента фасаду, спричинена порушенням правил, норм, технічних умов його утримання;

Дозвіл на розміщення тимчасової споруди – документ, що дає право суб’єкту підприємницької діяльності на розміщення тимчасової споруди і видається виконавчими органами Брусилівської селищної ради в установленому порядку.

Дозвіл на порушення об’єкта благоустрою – документ на право тимчасового порушення існуючого благоустрою з наступним його відновленням чи влаштуванням нового благоустрою, який видається суб’єкту господарської діяльності дозвільними органами в установленому порядку.

Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

Елементи благоустрою:

1) покриття вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), в тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, у садах, на інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

7) спортивні споруди;

8) обладнання місць для зупинки транспортних засобів;

9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, в тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;

11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;

13) тимчасові споруди;

14) малі архітектурні форми;

15) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

16)  урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

17) садові лавки;

18) вуличні годинники, меморіальні дошки;

19) громадські вбиральні;

20) стовпи, опори, обладнання систем освітлення, інші інженерні споруди;

21) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Заходи з благоустрою населеного пункту – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

Захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів.

Збірно-розбірний гараж – споруда, призначена для розміщення транспортного засобу, яка виготовляється зі спеціальних полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово на спеціально підготовлене місце (фундамент) або без такого.

Збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації, видалення чи захоронення.

Зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

Земельна ділянка – частина земної поверхні, що має фіксовані межі, характеризується певним місцерозташуванням, природними властивостями, фізичними параметрами, правовим і господарським станом та іншими характеристиками.

Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг тощо.

Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

Користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, що розташовані в межах червоних ліній сільських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

Мала архітектурна форма - це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою. До малих архітектурних форм належать: альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони (колонади); вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, ґрати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені законодавством.

Місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою).

Місцеві дозвільні органи – Брусилівська селищна рада та її виконавчі органи, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру.

Об’єкти благоустрою:

1) території загального користування:

- парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

- спортивні, дитячі, меморіальні та інші майданчики, рекреаційні зони, пляжі;

- вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- кладовища;

- інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору;

5) інші території в межах населених пунктів;

Паспорт прив’язки тимчасової споруди – план прив’язки на топографо-геодезичній основі, текстові та графічні матеріали щодо естетичного і кольорового вирішення та інженерного забезпечення об’єкта.

Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Прибирання – санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-дорожньої мережі, площ зелених насаджень, малих архітектурних форм та іншого, що знаходяться на території населених пунктів, збирання та перевезення в установлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо.

Прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом відповідного органу місцевого самоврядування на право власності чи користування земельною ділянкою, призначена для розміщення та обслуговування житлового будинку і пов’язаних з ним господарських, технічних будівель та споруд.

Прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

Проїзна частина – частина автомобільної дороги, що безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

Рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) належать тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо).

Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.

Ремонт будинків та споруд:

а) поточний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаних зі зміною її техніко-економічних показників.

б) капітальний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

Санітарне очищення (прибирання) об’єктів благоустрою – збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо.

Спеціальні конструкції для розміщення реклами – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні/повітряні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

Суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни.

Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ,  прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту.

Територія прибирання (санітарної відповідальності) – територія проведення комплексу заходів щодо збирання та перевезення відходів, яка складається з території суб’єкта благоустрою та прилеглої/закріпленої території державної/комунальної форми власності.

Територія суб’єкта благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка перебуває у власності або надана в користування та обслуговування фізичним чи юридичним особам.

Тимчасова споруда - це одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, Правил благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної ради, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Червона лінія – геодезично фіксована межа, яка відокремлює територію вулиць і доріг від інших видів використання територій поселень, призначається для забезпечення регулювання і містобудівного контролю при забудові, реконструкції і благоустрою поселень, при виділенні земельних ділянок, встановленні умов їх використання.

 

РОЗДІЛ 2. Суб’єктами та учасниками правовідносин у сфері благоустрою є:

2.1. посадові особи та органи державної влади;

2.2. посадові особи та органи місцевого самоврядування;

2.3. органи самоорганізації населення та їх представники всіх форм власності;

2.4 суб’єкти господарювання (фізичні особи - підприємці, підприємства, установи, організації всіх форм власності), їх посадові та службові особи;

2.5. громадяни України, іноземці, особи без громадянства.

 

РОЗДІЛ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

3.1. Громадяни у сфері благоустрою мають право:

3.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою.

3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів.

3.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, уповноважених ними підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів.

3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту.

3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

3.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян, фізичних або юридичних осіб.

3.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

 

3.2. Обов’язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів

 

3.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території.

3.2.2. Дотримуватися Правил благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної ради.

3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населених пунктів.

3.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

3.2.5. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків (земельних ділянок) приватної власності, зобов’язані укладати договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів (за винятком випадків, коли послуги з вивезення побутових відходів є у складі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) відповідно до вимог Законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» від 10.12.08 №1070.

3.2.6. Дотримуватись Правил утримання домашніх тварин у населених пунктах.

3.2.7. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими чинними нормативно-правовими актами.

3.2.8. Попереджувати не пізніше ніж за тиждень до початку робіт балансоутримувача, який утримує будинок, про намір виконання ремонтних робіт, погодити з ним місце розміщення будівельних відходів та забезпечити їх вивезення в спеціально відведені місця.

 

РОЗДІЛ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНШИХ СУБ’ЕКТІВ ПДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

4.1. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

 

4.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку Брусилівської селищної ради в тій частині, що стосується заходів з благоустрою території населених пунктів.

4.1.2. Брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою населених пунктів.

4.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території населених пунктів або призводять до нецільового використання земельної ділянки.

4.1.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян, фізичних або юридичних осіб.

4.1.5. Вносити на розгляд відповідних виконавчих органів Брусилівської селищної ради та районної державної адміністрації Житомирського району, уповноважених ними підприємств, установ та організацій пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

4.1.6. Підприємства, установи, організації, як власники будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, на добровільних засадах здійснюють внески на фінансування заходів з благоустрою території м. Брусилівської селищної ради за умовами відповідних договорів.

 

4.2. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою зобов'язані:

4.2.1. Утримувати або на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами, забезпечувати утримання в належному стані території, наданої їм в установленому законом порядку, у тому числі закріпленої за ними, об'єкти благоустрою (їх частини).

4.2.2. Здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, а також встановлених державних стандартів, норм і правил.

4.2.3. Постійно утримувати в належному стані фасади закріплених в установленому порядку будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з відділом містобудування та архітектури;

4.2.4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.2.5. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

4.2.6. Проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).

4.2.7. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов їх функціонування та утримання їх у чистоті і належному стані.

4.2.8. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

4.2.9. На підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами, забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм, укладати договори із спеціалізованими підприємствами на захоронення або утилізацію відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних та інших) при утворенні обсягу не менше ніж 15м3 на місяць згідно з діючими нормами утворення.

4.2.10. Забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.

4.2.11. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності згідно з паспортами прив’язки тимчасових споруд, затвердженими уповноваженими особами.

4.2.12. Забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону;

4.2.13. Обов’язково погоджувати розташування об`єктів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг, а також тимчасове розміщення об’єктів комерційного та некомерційного призначення з метою розповсюдження інформації чи з іншою метою, з відповідними органами селищної ради, органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду та іншими уповноваженими на те підприємствами, установами, організаціями.

4.2.14. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

4.2.15. Попереджувати не пізніше ніж за тиждень балансоутримувача, а також підприємство, що обслуговує будинок, про намір виконання ремонтних робіт, погодити з ними місце розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в спеціально відведені місця.

4.2.16. Призначити особу, відповідальну за утримування в належному стані власної та закріпленої за ними території.

4.2.17. Організації, підприємства та установи, які є виконавцями будівельних робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, зобов'язані забезпечити вивезення та розміщення будівельного сміття, в спеціально відведені місця, здійснити запобіжні заходи, пов’язані з виносом ґрунту, бруду, сміття, будівельних відходів за межі будівельного майданчику, а в разі вчинення зазначених дій, негайно привести територію у відповідний стан, але не гірший ніж попередній.

4.2.18. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою зобов’язані забезпечувати благоустрій, санітарну очистку та вчинення протиожеледних заходів на відведених земельних ділянках та прилеглих територіях.

4.2.19. Дотримуватись Правил утримання домашніх тварин у на території населених пунктів.

 

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.1.1. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами, або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.

5.1.3. Балансоутримувача об'єктів благоустрою, які не перебувають у державній та комунальній власності, визначають їх власники.

5.1.4. Власник об'єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

5.1.5 На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення.

Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою.

За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

1) благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

2) усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини;

3) утримання об’єктів благоустрою (їх частин) з дотриманням відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярне здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані. Брусилівська селищна рада визначає обсяги пайової участі власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

5.1.6. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.1.7. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства.

5.1.8. За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються:

1) заходи з виконання програми благоустрою Брусилівської селищної ради, у тому числі проектів благоустрою Брусилівської селищної ради;

2) охорона та утримання об’єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям;

3) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об’єктах благоустрою комунальної форми власності;

4) роботи з утворення об’єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;

5) організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

 

5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

5.2.1. Парків (гідропарків, парків культури і відпочинку, парків – пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд, зокрема їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

- забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках.

Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у лісопарках, парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту.

Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), обприскування від шкідників, що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.

Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів.

До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю.

Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою. Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

5.2.2. Пам'яток культурної спадщини.

Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати території пам'яток культурної спадщини, пам’ятників у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства. Контроль щодо належного утримання та використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини, що знаходяться на території Брусилівської селищної ради, здійснюється органом охорони культурної спадщини. Використання пам'яток культурної спадщини, пам’ятників повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо. Власники пам'яток або їхніх частин або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам'ятки, зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір. Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється власником або користувачем пам’яток та об’єктів культурної спадщини на підставі Договору згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

5.2.3. Майданів, площ, набережних.

Благоустрій та утримання майданів, площ, бульварів, проспектів населених пунктів здійснюється відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, вулиць, умов цих Правил, інших нормативних актів.

5.2.4. Доріг, вулиць (провулків, проїздів).

5.2.4.1. Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання вимог чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

5.2.4.2. Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів.

5.2.4.3. Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.

5.2.4.4. Власники дорожніх об'єктів, користувачі, балансоутримувачі або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху.

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух.

- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями.

- вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху.

- аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних випадків, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння.

- разом з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних випадків для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки.

- сповіщати відповідні виконавчі органи Брусилівської селищної ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови.

- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

- вулиці з підвищеною інтенсивністю руху в літній період поливати так, щоб забруднення, які накопичуються у при лотковій частині дороги, не викидались водою на смугу зелених насаджень або тротуар.

5.2.4.5. Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

5.2.4.6. Забороняється заправляти транспортні засоби пальномастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

5.2.4.7. Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» вулиць і доріг населеного пункту, зобов'язані:

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття.

- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти.

- у місцях розміщення споруд побутово-торговельного обслуговування та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти за погодженням з відповідними виконавчими органами Брусилівської селищної ради.

5.2.7.8. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками та користувачами земельних ділянок, а також власники та користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов'язані на закріпленій території:

- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари.

- забезпечувати виконання дорожньо-експлуатаційними підприємствами на підставі договору прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами.

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів.

- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, а також Державну службу безпеки дорожнього руху МВС України.

- дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.

5.2.4.9. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

- розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами.

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження.

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання.

- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку.

- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку.

- випасати худобу та свійську птицю.

- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України.

5.2.4.10. При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних випадків, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод.

5.2.4.11. Місця роботи в нічний час повинні мати належне освітлення та попереджувальні знаки.

5.2.4.12. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища.

5.2.4.13. Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об'єктів є відповідність контрольованих показників окремих їх елементів і об'єктів у цілому ДСТУ 3587. Ремонт і утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі регламентується РДИ-204 УССР 049.

5.2.4.14. Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання вулиць і доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил, у тому числі ВБН В.3.2.-218-182-2003. Якість робіт по ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

5.2.4.15. Питання виробничої діяльності комунальних служб, пов'язані із закриттям або обмеженням руху, погоджуються з органом державного управління автомобільними дорогами загального користування та відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.

5.2.4.16. Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту (повністю або частково) здійснюється з повідомленням не менше ніж за три робочих дні Брусилівську селищну раду та Державну службу безпеки дорожнього руху МВС України.

5.2.5. Пляжів.

5.2.5.1. Території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вказані території передані згідно з договорами оренди, відповідно до умов, передбачених цими Правилами та іншими нормативними актами.

5.2.5.2. Контроль за утриманням територій пляжів, що не передані у користування згідно договорів оренди, забезпечує  Брусилівська селищна рада.

5.2.5.3. Території пляжів повинні бути обладнані приладами освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування на території пляжів у вечірні та нічні часи громадян.

5.2.5.4. Утримання територій пляжів включає санітарне очищення, вживання заходів щодо запобігання забрудненню річок та водоймищ, охорону зелених насаджень, огородження відповідної території, у тому числі декоративне.

5.2.5.5. Особи, які утримують пляжі: забезпечують громадян питною водою, забезпечують належний санітарний стан території пляжу, забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан туалетів, встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення, забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби.

5.2.5.6. На території пляжів в обов’язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства.

5.2.6. Кладовищ.

5.2.6.1. Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.2.6.2. Утримання військових братських та одиночних могил забезпечують виконавчі органи селищної ради, органи виконавчої влади із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх повноважень.

5.2.6.3. Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об'єкти культурної спадщини, забезпечують виконавчі органи селищної ради із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх компетенції.

5.2.6.3. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

5.2.6.4. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечують виконавчі органи селищної ради у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України та рішеннями органів місцевого самоврядування.

5.2.6.5. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

5.2.6.6. Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Брусилівської селищної ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об'єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.

5.2.6.7. Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

5.2.6.8. Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

5.2.7. Місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту).

5.2.7.1. На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

5.2.7.2. Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений рішенням сесії селищної ради чи виконавчого комітету.

5.2.7.3. У випадку розміщення місць для паркування на проїзній частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов’язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або рішенням сесії селищної ради чи виконавчого комітету.

5.2.7.4. У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, вести торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

5.2.7.5. Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням.

5.2.7.6. Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.

5.2.7.7. Особи, які утримують місця для стоянки транспортних засобів: забезпечують належне утримання власної та закріпленої території, забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан туалетів, встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення, забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби.

5.2.8. Майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.2.8.1. Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно до договору.

5.2.8.2. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

5.2.8.3.Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

5.2.9. Місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.

5.2.9.1. Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

5.2.9.2. Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативних актів.

5.2.9.3. Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані: забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення, укласти договір на вивезення твердих побутових відходів відповідно до затверджених норм їх утворення, встановити сміттєзбірники (урни) для збирання відходів та сміття, забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.

5.2.9.4. Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі здійснює виконавчий комітет Брусилівської селищної ради.

 

5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, території житлової та громадської забудови.

5.3.4. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

5.3.5. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно чи відумерла спадщина, проводиться Брусилівською селищною радою.

5.3.6. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, особливо на території, прилеглій до приватної забудови.

5.3.7. Забороняється паркування автотранспортних засобів на проїздах, якщо це заважає безперешкодному проїзду спеціальних машин «швидкої допомоги», пожежних, прибиральної та аварійної техніки, вивантаженню контейнерів для збору відходів.

5.3.8. Забороняється розміщення, залишення будівельних матеріалів (піску, щебню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови без відповідного дозволу більше 1 доби.

5.3.9. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення відходів. Доцільно їх збирати до купи, не допускаючи рознесення вулицями, прибирати у спеціально відведені місця для компостування або вивозити на звалище.

5.3.10. Об'єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством.

 

5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору.

 

5.4.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.4.2. Брусилівська селищна рада та її виконавчі органи закріплює для утримання у належному стані за підприємствами, установами, організаціями прилеглі до їх земельних ділянок території.

5.4.3. Підприємства, установи, організації, розташовані на території об'єкта благоустрою, з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту можуть залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

5.4.4. Підприємства, установи, організації, розташовані на території об'єкта благоустрою, повинні утримувати власну та закріплену за ними територію в належному стані відповідно до умов цих Правил, вимог законодавства, або брати пайову участь в утриманні цього об'єкта відповідно договору між суб’єктами, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, та його балансоутримувачем.

5.4.5. Межі та режим утримання у належному стані закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначаються виконавчим комітетом Брусилівської селищної ради.

5.4.6. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

 

5.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту.

 

5.5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.5.2. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.

 

5.6. Порядок санітарного очищення території населених пунктів Брусилівської селищної ради.

5.6.1. Санітарне очищення території населених пунктів Брусилівської селищної ради включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території населених пунктів відповідно до вимог цих Правил, Санітарних правил утримання територій населених місць СанПіН 42-128- 4690-8 (надалі Санітарні правила), Методичних рекомендацій з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства, рішень селищної ради, чинного законодавства.

5.6.1.1. Підприємства, установи та організації, які забезпечують виконання робіт із санітарного очищення власної та закріпленої території, щорічно розробляють схему (графік) санітарного очищення та узгоджують її з відповідним виконавчим органом Брусилівської селищної ради.

5.6.1.2. Схема розробляється таким чином, щоб забезпечити одночасне комплексне прибирання покриття проїзної частини, зупинок маршрутних транспортних засобів, трамвайних колій, зелених насаджень, прилеглих до проїзної частини вулиць, тротуарів та очищення урн.

5.6.1.3. Прибирання місць масового перебування людей (зупинок громадського транспорту, ринків, вокзалу і т. д.) проводиться не менше ніж 2 рази на день (протягом усього робочого дня).

5.6.1.4. У випадках екстремальних погодних явищ режим прибирання встановлюється відповідно до спеціально затверджених графіків.

5.6.1.5. В першу чергу забезпечується прибирання території історико-культурного ареалу населених пунктів.

5.6.1.6. З метою приведення в належний санітарний стан території населених пунктів щорічно наприкінці осінньо-зимового сезону виконавчий комітет селищної ради приймає відповідне рішення, а голови адміністрацій районів видають відповідні накази на підставі цього рішення.

5.6.2. Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

5.6.2.1. Покриття проїзної частини вулиць, провулків, набережних, бульварів, площ – покладається на відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства.

5.6.2.2. Дворів, тротуарів, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду територіальної громади в межах наданих в установленому порядку територій – покладається на виконавця послуг, з яким балансоутримувачем житлового фонду укладено договір. Прибирання проїздів може виконуватись дорожньо-експлуатаційними підприємствами на підставі договору.

5.6.2.3. Дворів, тротуарів, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду відомств в межах наданих в установленому порядку територій – покладається на відповідні відомства.

5.6.2.4. Тротуарів, покриття проїзної частини доріг, закріплених в установленому порядку прилеглих до приватних домоволодінь територій, – покладається на власників домоволодінь, а координація та контроль виконання цього обов’язку - на відділ самоврядного контролю Брусилівської селищної ради.

5.6.2.5. Дворів, тротуарів, покриття проїзної частини місцевих проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ на відстані від 20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці, – покладається на житлові кооперативи, житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

5.6.2.6. Дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїжджої частини вулиці, інших територій земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, та територій на відстані від 20 м від межі даної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок.

5.6.2.7. Територій, прилеглих до торговельних об’єктів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів торгівлі на відстані від 20 м від межі земельної ділянки, що надана їм у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці, – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти.

5.6.2.8. Охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач, трансформаторів, газорозподільних пунктів – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують.

5.6.2.9. Територій, прилеглих до АЗС, на відстані від 50 м від межі земельної ділянки, що надана їм у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці, – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти.

5.6.2.10. Територій, прилеглих до колективних гаражів та автостоянок, на відстані від 20 м від межі земельної ділянки, що надана їм у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці, – покладається на гаражно-будівельні кооперативи, власників (користувачів) автостоянок.

5.6.2.11. Територій, прилеглих до індивідуальних гаражів, сараїв, льохів на відстані від 5 м навколо них, – покладається на їх власників.

5.6.2.12. Територій, прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці, – покладається на підприємства, установи, організації на балансі яких знаходяться вказані об’єкти.

5.6.2.13. Лісопосадок, – покладається на землекористувачів або власників земельних ділянок. Організацію робіт за утриманням територій лісопосадок, що не передані у користування згідно договорів оренди, забезпечує Брусилівська селищна рада.

5.6.2.14. Автобусних зупинок, зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок (місць відстою) маршрутних таксі та території на відстані від 20 м навколо них, – покладається на відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інших суб’єктів господарювання на договірних засадах.

5.6.2.16. Парковок на відстані від 10 м навколо них, – покладається на осіб, яким вказані території надані у користування або оренду.

5.6.2.17. Зелених насаджень парків, гідропарків, парків культури та відпочинку, парків – пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних дитячих, меморіальних та інших, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, прилеглих до проїжджої частини вулиць, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, – покладається на спеціалізовані підприємства зеленого господарства, на балансі яких вони знаходяться.

Організація робіт з утримання територій зелених насаджень, що не передані у користування згідно договорів оренди, забезпечує Брусилівська селищна рада.

5.6.2.18. Вокзалів та привокзальних в межах наданих в установленому порядку територій, – покладається на відповідні підприємства, що утримують майно вокзалів на балансі.

5.6.2.19. Мостів, шляхопроводів, територій під шляхопроводами та на відстані 10 м навколо них, підземних пішохідних переходів, – покладається на їх балансоутримувачів.

5.6.2.20. Місць встановлення сміттєзбірників та територій на відстані 5 м навколо них, - покладається на балансоутримувачів територій, на яких встановлено сміттєзбірники.

5.6.2.21. Прибирання територій, які відведені під проектування та забудову, прилеглої території на відстані від 20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці, здійснюється фізичними чи юридичними особами, яким відповідно до діючого законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться.

5.6.3. На власних та закріплених територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

5.6.3.1. Регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю.

5.6.3.2. Забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або сміттєзвалище в порядку передбаченому цими Правилами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами на підставі затверджених норм утворення твердих побутових відходів.

5.6.3.3. Регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання в належному стані.

5.6.3.4. Регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників та території, на якій вони встановлені.

5.6.3.5. Вивозити сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках державного та громадського житлового фонду, не менше ніж один раз на день, а з домоволодінь приватного житлового фонду згідно з укладеними договорами, але не менше ніж два рази на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не менше ніж одного разу на тиждень.

5.6.3.6. Утримувати приміщення громадських туалетів, у тому числі дворових та туалетів на кінцевих зупинках маршрутних транспортних засобів у належному санітарному та технічному стані.

5.6.3.7. Встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами.

5.6.3.8. Здійснювати очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях.

5.6.3.9. Контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття.

5.6.3.10. Регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення.

5.6.3.11. Регулярно обстежувати власні та прилеглі (закріплені) території з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню.

5.6.3.12. Проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів.

5.6.3.13. Проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень.

5.6.3.14. Проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев.

5.6.3.15. Не допускати пошкодження елементів благоустрою населених пунктів, розташованих на прилеглих територіях.

5.6.3.16. З додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд.

5.6.3.17. Належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення стану благоустрою.

5.6.4. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

5.6.4.1. Підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди.

5.6.4.2. Суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування. Урни встановлюються біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг.

5.6.4.3. Підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку. На території вказаних об’єктів урни встановлюються з інтервалом не більше 40 м;

5.6.4.4. Балансоутримувачів багатоквартирних будинків. Урни встановлюються біля входу в будинки.

5.6.4.5. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

5.6.5. Миття сміттєзбірників (крім урн), тари для побутових відходів здійснювати не рідше 2 разів у 10 днів. Дезінфікувати сміттєзбірники (крім урн) та місця їх розташування необхідно у радіусі 1,5 м.

5.6.6. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним під’їздом для транспорту та відповідати Санітарним правилам.

5.6.7. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

5.6.8. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

5.6.8.1. Підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під'їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення.

5.6.8.2. Видалення снігу та сніговольодяних утворень. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, а також на територіях зелених насаджень. Зібрані сніг, лід повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки, визначені Брусилівською селищною радою за погодженням з органами санітарно-епідеміологічного нагляду.

5.6.8.3. Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзний частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском без застосування хлоридів. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд збирають та вивозять.

5.6.8.4. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

5.6.8.5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та обробка іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини, вулиць, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів проводиться в порядку, визначеному комунальним відділом селищної ради.

5.6.8.6. Балансоутримувачі, відповідні підприємства, установи, організації або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані мати: власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби), достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів.

5.6.8.7. Прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

5.6.8.8. Огороджувати небезпечні для пішоходів, у разі падіння бурульок та снігу з дахів, місця, забезпечувати видалення бурульок з дахів, карнизів та інших елементів будинків.

5.6.9. В період з 1 березня до 1 листопада прибирання здійснюється в загальному порядку відповідно до п. 5.6.

5.6.11. Балансоутримувачі, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

5.6.12. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

5.6.13. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням селищної ради місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами.

5.6.14. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

5.6.15. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території населених пунктів, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

5.6.16. При поводжені з небезпечними відходами:

5.6.16.1. Відходи та складові побутових відходів, що містять токсичні речовини (наприклад акумулятори, гальванічні елементи, медикаменти, розчинники фарб, клеї, луги, кислоти, засоби захисту рослин і дерев'яних виробів, люмінесцентні лампи, термометри, та інший брухт, який містить ртуть, олії та забруднені оліями відходи, конденсатори тощо) збирати окремо від інших побутових відходів, накопичувати в окремих контейнерах. Вивезення цих відходів здійснювати зокрема за договорами зі спеціалізованими організаціями, що мають відповідні ліцензії, на спеціалізовані підприємства, де проводиться їх знешкодження та знищення.

5.6.16.2. Вести облік небезпечних відходів та забезпечити їх видалення через спеціалізовані підприємства.

5.6.16.3. Специфічні біологічні відходи зберігати у одноразових герметичних збірниках.

5.6.17. Виконавець послуг з вивезення твердих побутових відходів для кожного сміттєвоза розробляє маршрутний графік та узгоджує його із замовником послуг.

5.6.18. Визначення меж територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, приватних домоволодінь громадян, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови покладається на Брусилівську селищну раду, організація або здійснює функції замовника ліквідації стихійних звалищ покладається на відповідні комунальні підприємства.

 

5.7. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

5.7.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

5.7.1.1. Виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов'язковість його отримання передбачена законом.

5.7.1.2. Вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, парканів у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд.

5.7.1.3. Самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо.

5.7.1.4. Вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища.

5.7.1.5. Спалювати у невстановлених місцях, відходи промислового, побутового або природного походження, траву, гілля, деревину, листя тощо, окрім приготування їжі.

5.7.1.6 Забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо.

5.7.1.7. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

5.7.1.8. Захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо.

5.7.1.9. Порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів.

5.7.1.10. Використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів.

5.7.1.11. Виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків.

5.7.1.13. Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

5.7.1.14. Самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо.

5.7.1.15. Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху (шлагбаум, стовпи та інше) без погодження з відповідними органами.

5.7.1.16. Влаштовувати стоянки моторних плавучих засобів у межах територій пляжів.

5.7.1.17. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях за умови їх відведення; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил.

5.7.1.18. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

5.7.1.19. Використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням.

5.7.1.20. Здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля, при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції.

5.7.1.21. Здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

5.7.1.22. Засмічувати та забруднювати об’єкти водного фонду.

5.7.1.23. Перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів.

5.7.1.24. Розміщувати оголошення, інформаційно-агітаційні плакати (зокрема передвиборних агітаційних матеріалів), рекламу, листівки, інформаційно - довідкові матеріали тощо у невстановлених для цього місцях.

5.7.1.25. Перекривати проїзди, проходи загального користування будь-якими засобами без відповідного на те дозволу виконавчого органу селищної ради.

5.7.1.26. Підключатися самовільно до будь-яких мереж та комунікацій

5.7.1.27. Вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені чинним законодавством України, цими Правилами.

 

5.8. Обмеження щодо споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів.

5.8.1. Забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв:

5.8.1.1. У закладах охорони здоров’я.

5.8.1.2. У закладах освіти.

5.8.1.3. У громадському транспорті, на зупинках транспорту, у підземних переходах.

5.8.1.4. У закладах культури.

5.8.1.5. У закритих спортивних спорудах.

5.8.1.6. На дитячих та спортивних майданчиках.

5.8.1.7. У приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

5.8.2. Забороняється куріння тютюнових виробів:

5.8.2.1. У закладах охорони здоров’я.

5.8.2.2. У закладах освіти.

5.8.2.3. На дитячих та спортивних майданчиках.

5.8.2.4. У під’їздах жилих будинків.

5.8.2.5. У підземних переходах.

5.8.2.6. У громадському транспорті, на зупинках транспорту.

5.8.3. Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів:

5.8.3.1. У закладах громадського харчування.

5.8.3.2. У приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

5.8.3.3. У приміщеннях закладів культури.

5.8.3.4. У приміщеннях закритих спортивних споруд.

5.8.3.5. У приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

5.8.4. Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнанні витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

 

5.9. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою.

5.9.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

5.9.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

5.9.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються:

- навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів.

- уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.

5.9.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

5.9.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.

5.9.5.1. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, розміщення тимчасових споруд, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

5.9.6. Звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради у межах санітарно-захисних та охоронних зон від зазначених у п. 5.9.5.1. об’єктів покладається на балансоутримувача.

5.9.7. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймищ та на островах забороняється:

5.9.7.1. Розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво.

5.9.7.2. Зберігання та застосування пестицидів і добрив.

5.9.7.3. Влаштування загонів для худоби.

5.9.7.4. Будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів.

5.9.7.5. Влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

5.9.7.6. Миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

5.9.8. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

 

5.10. Порядок звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради від безхазяйного майна, самовільно розміщених об'єктів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, механізмів.

5.10.1. Даний порядок встановлено на виконання та відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інших актів законодавства з метою запровадження гарантованого механізму забезпечення благоустрою на території населених пунктів Брусилівської селищної ради, гарантованого захисту прав територіальної громади від правопорушень у сфері благоустрою, земельній та містобудівній сферах, забезпечення та стимулювання виконання вимог актів чинного земельного законодавства, встановлення єдиного підходу у вирішенні питань щодо захисту права власності територіальної громади населених пунктів Брусилівської селищної ради на землю.

5.10.2. Положення п.5.10. розповсюджуються на випадки виявлення безхазяйного майна, самовільного розміщення об’єктів, споруд, об’єктів незавершеного будівництва, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, кіосків, павільйонів, лотків, палаток, конструкцій, іншого типу, виду, іншого майна, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій (у тому числі рекламних), транспортних засобів, механізмів, тощо. Під самовільним розміщенням об’єктів розуміється розміщення, встановлення, інші дії, пов’язані з зайняттям території населених пунктів Брусилівської територіальної громади, що здійснені без належного дозволу, відповідно до чинного законодавства, рішеннями Брусилівської селищної ради, її виконавчих органів, з відхиленням від проекту, тощо. Особа, що здійснила або здійснює самовільне встановлення (будівництво, розміщення, тощо) зазначеного майна (об’єктів), не набуває права власності на нього.

5.10.3. Звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради від зазначених у п. 5.10.2. об’єктів відбувається у випадку самовільного розміщення цих об’єктів без передбаченого чинним законодавством дозволу та/або без оформлення у встановленому законом порядку права власності чи права користування на земельну ділянку, на якій розміщено цей об’єкт.

5.10.4. Виявлення безхазяйного майна, випадків самовільного розміщення, зазначених в п. 5.10.2. цього параграфу об’єктів, здійснюється відділом самоврядного контролю Брусилівської селищної ради, відділом містобудування, архітектури та земельних відносин Брусилівської селищної ради, у тому числі на підставі інформації від виконавчих органів Брусилівської селищної ради, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та господарювання, фізичних осіб, з наданням фото об’єкта та схеми розміщення.

5.10.5. При виявленні безхазяйного майна, випадків самовільного розміщення зазначених у п. 5.10.2. цього параграфу об’єктів, на підставі інформації, отриманої від відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Брусилівської селищної ради, та інших органів, уповноваженими особами Відділу самоврядного контролю Брусилівської селищної ради складається акт (додаток 1), форма якого затверджується рішенням сесії Брусилівської селищної ради, в якому обов’язково відображається наступне:

- дата складання акту;

- опис виявленого майна (об’єкта);

- опис технічного стану майна (об’єкта); - місцезнаходження майна (об’єкта) із зазначенням адреси та описом безпосереднього місця розташування;

- відомості про особу, що здійснила встановлення (будівництво) об’єкта, або заявляє про права на майно (об’єкт), або - про відсутність власника майна;

- відомості щодо наявності документів, які відповідно до закону підтверджують право власності на майно (об’єкт);

- відомості щодо наявності (відсутності) документів, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено майно (об’єкти, за виключенням житлових будинків, будівель, тощо);

- відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством дозволу на розміщення майна (об’єкта);

- висновок про наявність (відсутність) порушення вимог законодавства у сфері благоустрою;

- посада, прізвище, ініціали, підпис посадових осіб, що склали акт.

5.10.6. До процедури складання акту, зазначеного в п. 5.10.5., відділ самоврядного контролю Брусилівської селищної ради з метою отримання інформації щодо наявності прав на землю та необхідних дозволів на розміщення майна (об’єкта) направляються запити до відповідних уповноважених на те органів.

5.10.7. Компетентні органи, до яких направлено відповідний запит, у термін, передбачений чинним законодавством, у письмовій формі надають витребувану інформацію з наданням (при наявності) копій відповідних документів (договорів, ордерів, дозволів, тощо). Надані матеріали додаються до акту, зазначеного в п. 5.10.5.

5.10.8. На підставі акту Відділу самоврядного контролю Брусилівської селищної ради власнику об’єкту, якщо встановлено особу, що здійснила розміщення (будівництво) майна (об’єкта), від якого звільняється територія населених пунктів Брусилівської селищної ради, надається повідомлення (припис), який складається у двох примірниках (1 адресату, 1 – для зберігання у відділі самоврядного контролю) про усунення порушень шляхом самостійного проведення демонтажу об’єкту у триденний термін. Повідомлення (припису), який зберігається у відділі самоврядного контролю повинен містити відмітку про його отримання (відмову отримання) особою, якою розміщено майно (об’єкт).

5.10.9. У разі усунення винною особою порушень у строк, передбачений повідомленням (приписом), відділом самоврядного контролю населених пунктів Брусилівської селищної ради складається акт про добровільне звільнення території (додаток 2), форма якого затверджується рішенням сесії Брусилівської селищної ради, в якому обов’язково відображається наступне:

- дата складання акту;

- висновок про усунення порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;

- фото-фіксація місця усунення порушення;

- прізвище, ініціали, підпис особи (у разі наявності), що усунула порушення;

- посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи, що склала акт.

5.10.10. На підставі передбаченого п. 5.10.5. акта, складеного уповноваженою особою відділу самоврядного контролю Брусилівської селищної ради разом з повідомленням (приписом) та іншими матеріалами, відділом самоврядного контролю готується проект рішення виконавчого комітету Брусилівської селищної ради про звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради від самовільно розміщених об’єктів.

5.10.11. Рішення виконавчого комітету Брусилівської селищної ради про звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради від зазначених у п. 5.10.2. об’єктів приймається у встановленому законом порядку. У рішенні про звільнення території від зазначених у п. 5.10.2. об’єктів зазначаються відповідні виконавчі органи селищної ради та підприємства, яким доручено його виконання, підприємство, на території якого переміщується майно (об’єкт), на зберігання інші необхідні вказівки та відомості. Організацію та координацію робіт по звільненню території від зазначених у п. 5.10.2. об’єктів здійснює відділ архітектури, містобудування та земельних відносин Брусилівської селищної ради. Визначення необхідних для здійснення робіт з демонтажу технічних засобів, їх кількості, залучення необхідної техніки та аварійних бригад з підприємств населених пунктів Брусилівської селищної ради, уповноважених рішенням виконавчого комітету Брусилівської селищної ради проводити роботи з демонтажу, здійснює відповідний виконавчий орган селищної ради згідно з повноваженнями.

5.10.12. Звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради від зазначених у п. 5.10.2. цього параграфа об’єктів здійснюється підприємствами, уповноваженими рішенням виконавчого комітету Брусилівської селищної ради.

5.10.13. Територія населених пунктів Брусилівської селищної ради звільняється від самовільно розміщених об’єктів (майна) після прийняття виконавчим комітетом Брусилівської селищної ради відповідного рішення.

5.10.14. Звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради від майна (об’єктів) здійснюється шляхом демонтажу таких об’єктів, їх транспортування до місця зберігання чи утилізації, передачі відповідальній особі комунального підприємства (зазначеного в рішенні виконкому) під розпис.

5.10.15. Під демонтажем необхідно розуміти комплекс заходів, які передбачають відокремлення зазначених у даному пункті об’єктів, а також майна, що знаходиться в цих об’єктах, від місця їх розташування або їх основи, фундаменту, тощо (у тому числі від’єднання від інженерних мереж при необхідності), транспортування на місце подальшого зберігання, утилізації, тощо.

5.10.16. Звільнення території від майна (об’єктів) здійснюється у присутності уповноваженої посадової особи Брусилівської селищної ради, уповноваженого представника Відділу самоврядного контролю Брусилівської селищної ради, уповноваженого представника відділу юридичного забезпечення селищної ради, уповноваженого представника Відділу архітектури, містобудування та земельних відносин незалежно від присутності особи, що здійснила встановлення (будівництво) об’єкта або заявляє право на майно (об’єкт). З метою технічного забезпечення демонтажу майна (об’єкта) до робіт залучаються працівники відповідних комунальних підприємств, служб, координацію їх роботи здійснюють представники виконавчих органів селищної ради, в оперативному підпорядкуванні яких знаходяться відповідні комунальні підприємства. На місце проведення звільнення території від майна (об’єктів) з повідомленням про місце, час та дату такого звільнення селищною радою запрошуються співробітники відповідних територіальних органів внутрішніх справ, відповідних органів державної податкової служби, органів міністерства з надзвичайних ситуацій, інших органів, служб, тощо.

5.10.17. Про проведене звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради від зазначеного в даному порядку майна (об’єктів) у 3-х примірниках складається акт (додаток 3), форма якого затверджується сесією Брусилівської селищної ради та підписується присутніми які під час демонтажу Брусилівської селищної ради, представником відділу самоврядного контролю, представником відділу юридичного забезпечення, представником відділу архітектури, містобудування та земельних відносин в якому відображається наступне:

- дата, час, місце складання акту;

- відомості про особу, яка розмістила майно (об’єкт), або про її відсутність;

- рішення виконавчого комітету, на підставі якого здійснюється звільнення території;

- опис технічного стану майна (об’єкта);

- адресу (місце) транспортування майна (об’єкта) для зберігання;

- відомості, які необхідні для розрахунків витрат підприємств, пов’язаних з реалізацією процедури звільнення, транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання майна (об’єкта);

- посада, прізвище, ініціали, підпис осіб, що склали акт.

У разі відмови власника майна (об’єкта) від підпису акту, в ньому робиться відповідна відмітка.

5.10.18. Звільнення території від зазначених у цьому порядку об’єктів здійснюється з фіксацією технічного стану цих об’єктів та стану території після її звільнення від об’єкту, у тому числі за допомогою засобів фото-, відео- фіксації, які додаються до акту про звільнення території.

5.10.19. Акт складається у двох

5.10.20 Один з примірників складеного акту залишається у комунального підприємства, яке здійснює облік та зберігання майна (об’єкта), другий – у відділі самоврядного контролю, третій – в Юридичному відділі Брусилівської селищної ради.

 

5.11. Порядок обліку, зберігання, повернення та реалізації самовільно розміщених об'єктів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

 

5.11.1. Даний порядок встаговлено на виконання та відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», інших актів законодавства з метою запровадження гарантованого механізму забезпечення благоустрою на території населених пунктів Брусилівської селищної ради, встановлення механізму компенсації витрат комунальних підприємств, пов’язаних зі звільненням території населених пунктів Брусилівської селищної ради від самовільно розміщених об'єктів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (в подальшому – конструкції), забезпечення та стимулювання виконання вимог актів чинного земельного законодавства.

5.11.2. Підприємство, на території якого буде розміщено майно (в подальшому – Зберігач), створює комісію щодо проведення інвентаризації, оцінки та взяття на облік конструкцій (далі – комісія), до складу якої обов’язково повинні входити керівник підприємства або його заступник, оцінювач, головний бухгалтер або його заступник.

5.11.3. Після розміщення у спеціально відведених Зберігачем для цього місцях конструкцій уповноважена особа Відділу самоврядного контролю Брусилівської селищної ради передає голові комісії другий екземпляр акту звільнення території населених пунктів Брусилівської селищної ради з додатками.

5.11.4. Комісія проводить інвентаризацію та оцінку майна, інвентаризаційний опис із зазначенням характеристик майна (фото-таблиці, технічні дані про об’єкт, акт оцінки майна), за результатами якої складається акт опису майна в двох примірниках, один з яких долучається до інвентарної справи.

5.11.5. На кожну будівельну конструкцію заводиться окрема інвентарна справа, до якої включаються копія листа-повідомлення відділу самоврядного контролю Брусилівської селищної ради про самостійне звільнення території, акт звільнення території з додатками, акт опису майна, акт оцінки майна, інвентаризаційний опис, розрахунок витрат, копії газет з публікаціями про взяття на облік конструкцій (матеріалів) та оголошенням про їх продаж, документи про реалізацію конструкцій (матеріалів).

5.11.6. Зберігач демонтованих конструкцій визначає собівартість витрат на їх зберігання за добу у встановленому законодавством порядку.

5.11.7. Комунальні підприємства, що здійснювали демонтаж конструкцій (матеріалів), переданих на зберігання, протягом п’яти робочих днів після демонтажу надають Зберігачу відповідні документи про розмір понесених витрат на демонтаж.

5.11.8. Зберігач на підставі наданих іншими комунальними підприємствами документів про розміри витрат на демонтаж та розрахунків власних витрат на демонтаж та зберігання складає загальний розрахунок витрат.

5.11.9. Облік взятих на зберігання конструкцій здійснюється на позабалансових рахунках Зберігача «Активи, прийняті на відповідальне зберігання» на підставі акту опису майна.

5.11.10. Після взяття конструкцій на облік, Зберігач протягом десяти робочих днів розміщує в засобах масової інформації оголошення про взяття на облік конструкцій (матеріалів) з зазначенням наступних даних:

- про власника (якщо останній відомий);

- про дату та місце проведення демонтажу вказаного майна та його технічні характеристики;

- поштова адреса місця зберігання та контактні телефони зберігача.

5.11.11. Витрати на демонтаж та зберігання конструкцій здійснюється за рахунок коштів підприємств, які здійснюють відповідні роботи. Вразі виявлення власника вартість робіт відшкодовується ним на рахунок підприємств, що здійснювали роботи. В разі відсутності власника вказані споруди реалізуються за ринковою ціною.

5.11.12. Особа, що здійснила встановлення (будівництво) конструкцій або заявляє про права на конструкції, від яких звільнено територію населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади, має право на їх повернення (отримання) за зверненням до Зберігача з наданням таких документів:

а) заяви на ім'я директора комунального підприємства про повернення конструкцій;

б) документа, що посвідчує її особу, документа про підтвердження призначенням керівником юридичної особи, а у разі подання заяви представником, - документа, що підтверджує повноваження діяти від імені цієї особи, при цьому особа, яка представляє особу - нерезидента України, пред'являє документи, які в разі необхідності легалізовані в установленому чинним законодавством України порядку;

в) документів, які відповідно до чинного законодавства посвідчують право власності на конструкції особи, що звертається.

5.11.13. Зберігач, після вивчення наданих заявником документів, разом з інвентарною справою направляє їх до селищної ради для розгляду та прийняття рішення щодо повернення конструкцій заявнику.

5.11.14. Виконавчий комітет на черговому засіданні з дня, наступного за днем реєстрації матеріалів, розглядає надані матеріали та приймає рішення про погодження або відмову у погодженні повернення конструкцій заявнику.

5.11.15. Після надання позитивного висновку рішення виконкому щодо повернення конструкцій Зберігач надає заявнику квитанцію, яка підлягає оплаті протягом трьох банківських днів, та розрахунок витрат комунальних підприємств, пов'язаних з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об'єктів благоустрою на місці самовільного встановлення об'єктів, тощо.

5.11.16. Після надання заявниками документів про оплату витрат комунальних підприємств їм повертаються конструкції за актами приймання-передачі. Завантаження та вивезення конструкцій з території Зберігача здійснюється шляхом самовивезення заявником в день підписання акту приймання-передачі.

5.11.17. У видачі конструкцій заявнику може бути відмовлено у таких випадках:

а) на підставі поданих документів неможливо встановити право власності заявника на конструкції;

б) заявником не здійснена оплата наданої зберігачем квитанції про оплату витрат комунальних підприємств, пов'язаних з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об'єктів благоустрою на місці самовільного встановлення об'єктів, тощо.

5.11.18. Зберігач розпочинає процедуру реалізації конструкцій, які знаходяться на зберіганні у наступних випадках:

а) розмір витрат на демонтаж та збереження конструкцій (матеріалів) дорівнює їх оціночній вартості, однак не раніше ніж через два місяці після прийняття конструкцій на зберігання;

б) власник відмовився оплатити витрати комунальних підприємств, пов'язаних з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об'єктів благоустрою на місці самовільного встановлення об'єктів, тощо, або здійснив оплату не в повному обсязі.

5.11.19. Зберігач за місяць до дати, коли вартість конструкцій, що знаходяться на зберіганні, дорівнюватиме загальній вартості витрат комунальних підприємств, пов'язаних з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об'єктів благоустрою на місці самовільного встановлення об'єктів, готує Перелік майна, яке підлягає реалізації.

5.11.20. Перелік майна, яке підлягає реалізації, разом з інвентарними справами на конструкції, направляється Зберігачем на погодження до Відділу комунальної власності.

5.11.21. Рішення про надання згоди на реалізацію майна, що прийняте на зберігання окремих об¢єктів, приймає виконавчий комітет селищної ради.

5.11.22. Реалізація конструкцій здійснюється шляхом продажу Зберігачем за оголошеною цінністю не раніше дня, коли вартість конструкцій, що підлягають реалізації, дорівнюватиме загальній вартості витрат комунальних підприємств, пов'язаних з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об'єктів благоустрою на місці самовільного встановлення об'єктів.

5.11.23. Після прийняття рішення виконкому Зберігачем в засобах масової інформації робиться оголошення про продаж конструкцій згідно погодженого переліку з зазначенням дати продажу.

5.11.24. Кошти від реалізації конструкцій розподіляються Зберігачем між комунальними підприємствами, які понесли витрати, пов'язані з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об'єктів благоустрою на місці самовільного встановлення об'єктів згідно загального розрахунку витрат.

5.11.25. Інвентарні справи на конструкції підлягають зберіганню протягом трьох років з дати їх прийняття на облік Зберігачем.

 

РОЗДІЛ 6. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

6.1. Порядок утримання покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів.

 

6.1.1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об'єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об'єктів за погодженням з органами Державної служби безпеки дорожнього руху.

6.1.3. Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись балансоутримувачами згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

6.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов'язаний повідомити про це проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху.

6.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

6.1.6. Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов’язана отримати погодження на виконання вказаних робіт уповноваженого органу Брусилівської селищної ради з метою перевірки вказаними органами строків завершення інших будівельних та ремонтних робіт згідно з погодженими проектами на таких ділянках доріг та тротуарів.

6.1.7. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, проспектів, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

 

6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою.

 

6.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених уповноваженим органом, цими Правилами, іншими нормативними актами.

6.2.2. Виробничий процес утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, виткими рослинами, квітниками, газонами, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами; захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, видалення аварійних дерев, санітарне очищення території об’єкта благоустрою.

6.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, юридичних, фізичних осіб в залежності від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів, орендарів.

6.2.4. Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах та селищах міського типу України.

6.2.5. Місця висадки зелених насаджень визначаються згідно з Правилами утримання зелених насаджень населених пунктів України.

6.2.6. Поточне утримання скверів, парків та інших об'єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.

6.2.7. Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які здійснюють діяльність у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.8. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об'єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.9. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.

6.2.10. Будівельні організації (підрядники) повинні огороджувати зелені насадження, окремі дерева, щоб запобігти їх пошкодженню.

6.2.11. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

6.2.12. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник зобов'язаний посадити після закінчення будівельних робіт зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню згідно рішення Брусилівської селищної ради.

6.2.13. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

6.2.14. На озеленених територіях забороняється:

6.2.15.1. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без виданого в установленому порядку дозволу.

6.2.15.2. Самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони.

6.2.15.3. Вивозити та розміщати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя, сніг тощо.

6.2.15.4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання.

6.2.15.5. Самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо.

6.2.15.6. Посипати куховарською сіллю сніг та лід на тротуарах.

6.2.15.7. Влаштовувати стоянки автомашин.

6.2.15.8. Влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах.

6.2.15.9. Влаштовувати ігри на газонах.

6.2.15.10. Спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки.

6.2.15.11. Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево.

6.2.15.12. Добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження.

6.2.15.13. Рвати квіти, ламати гілки дерев.

6.2.15.14. Винищувати мурашники, ловити птахів і звірів.

6.2.15.15. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях.

6.2.15.16. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях.

6.2.16. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

6.2.16.1. Балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної чи комунальної власності.

6.2.16.2. Установи, організації, підприємства на своїх та прилеглих територіях.

6.2.16.3. Власників чи користувачів земельних ділянок, які відведені під будівництво.

6.2.16.4. Комунальні підприємства, уповноважені Брусилівською селищною радою, на безхазяйних територіях, пустирях.

6.2.16.5. Власників або користувачів приватних садиб і прилеглих до них територій.

 

6.3. Порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів об’єктів архітектури на території населених пунктів Брусилівської селищної ради.

 

6.3.1. Роботи по ремонту, реконструкції, реставрації фасадів об’єктів архітектури виконуються відповідно до паспорту опорядження фасаду, погодженого відділом містобудування, архітектури та земельних відносин Брусилівської селищної ради, а якщо об’єкт архітектури є пам’яткою культурної спадщини, – додатково погодженого відповідним органом охорони культурної спадщини.

6.3.2. Власники і користувачі об’єктів архітектури (їх частин, приміщень) зобов'язані:

6.3.2.1. Не допускати проведення самочинних робіт по зміні стильового характеру фасаду, самочинне будівництво балконів, прибудов, віконних та дверних заповнень, встановлення кондиціонерів, супутникових антен, вивісок, елементів оформлення фасадів, рекламоносіїв, елементів охоронної сигналізації, відеокамер тощо.

6.3.2.2. Здійснювати роботи по підтриманню фасадів об’єктів архітектури, їх елементів у належному технічному стані для забезпечення архітектурно-естетичного вигляду та безпеки експлуатації і обслуговування.

6.3.2.3. Утримувати фасади об’єктів архітектури - пам’яток культурної спадщини відповідно до режимів використання, встановлених відповідним органом охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, опорядження, оздоблення тощо.

6.3.2.4. Брати участь у проведенні оглядів об’єктів. При цьому особливу увагу звертати на:

- елементи конструкцій стін;

- декоративно-облицювальний шар;

- водозахисні покриття дрібних архітектурних деталей і елементів;

- балкони, піддашки, еркери, лоджії, пожежні сходи, систему водовідведення з даху і т. ін.;

- ганки, парадні двері, слухові вікна, вікна сходових кліток, вітрини та рекламу приміщень, ящики для квітів на зовнішніх площинах фасадів;

- послаблення кріплень, пошкодження та руйнування виступаючих архітектурних деталей;

- наявність тріщин, пошкодження, відшарування та руйнування облицювання, линьку, фактурного та фарбувального шарів;

- вивітрювання та випадання розчину із швів облицювання та мурування;

- руйнування герметизації стиків панельних та великоблочних будівель;

- сліди підтікань, корозії металевих елементів та плями;

- руйнування і знос металевого покриття та ринв;

- загальне забруднення поверхні стін, вікон, знаків інформаційної служби, вітрин;

- воложистий режим підвальних приміщень будинків, будівель і споруд та його вплив на стан кладки фундаментів та фасадів.

6.3.2.5. Вживати заходів по терміновому або плановому усуненню виявлених пошкоджень фасаду.

6.3.2.6. Під час огляду балконів, лоджій, еркерів, піддашків, карнизів та поясів особливу увагу звертати на стан несучих залізобетонних, металевих і дерев'яних консольних балок для виявлення можливих дефектів, зокрема на:

- тріщини в місцях закладання, замурування та забивання;

- наявність корозії металевих балок, арматури, цементного каменю;

- ураження дерев'яних балок домовим грибком або шкідниками;

- відсутність або пошкодження огорож, гідроізоляції;

- обернені нахили поверхні плит (до споруди).

6.3.2.7. При виявленні аварійного стану балконів, піддашків, еркерів та інших виступаючих елементів фасаду:

- відгородити небезпечну територію;

- негайно встановити тимчасові кріплення;

- огородити дільницю під балконами, піддашком або еркером стаціонарним огородженням;

- заборонити мешканцям вихід на балкони або еркери.

6.3.2.8. Під час огляду парапетів, балюстрад і металевих огорож перевіряти їх стійкість і надійність, а також їх кріплення з несучими конструкціями.

6.3.2.9. Під час огляду фасадів обстежувати пожежні сходи, надійність закладення несучих консолей, кронштейнів і опор на стіні об’єкта, стан сходових маршів, площадок, огорож і вживати термінові заходи по усуненню несправностей.

6.3.2.10. Ящики з квітами для фасадів встановлювати на спеціальних піддонах або кронштейнах на відстані не менше 10 см від стіни.

6.3.2.11. Металеві огорожі, покриття з металу, ящики для квітів та інші металеві елементи на фасаді фарбувати атмосферостійкими фарбами кожні 3 - 6 років. Колір фарби повинен відповідати паспорту опорядження фасаду.

6.3.2.12. Проводити технічне обслуговування покрівель будинків, будівель та споруд, очищення металевих елементів покрівель (жолобів, звисів тощо), а також елементів фасаду від снігу, льоду.

 

6.4. Порядок утримання будівель та споруд системи інженерного захисту територій.

 

6.4.1. Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного захисту територій здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

6.4.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій зобов’язані щорічно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечувати їх належну та безпечну роботу.

 

6.5. Порядок утримання пам’яток культурної спадщини.

 

6.5.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятки, пам’ятники культурної спадщини, в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства та охоронного договору.

6.5.2. Забороняється змінювати призначення пам'яток, пам’ятників культурної спадщини, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

6.5.3. Роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об'єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об'єкта.

6.5.4. У разі виникнення загрози для збереженості пам’ятки її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини обласної значення та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована пам’ятка.

6.5.5. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам'ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам'ятки), покладається обов'язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та утримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.

6.5.6. Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам'ятці, пам’ятнику культурної спадщини або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

6.5.7. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

6.5.9. Пам'ятки культурної спадщини, пам’ятники, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місце допускається як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам'ятки (обміри, фото-фіксація тощо).

 

 

 

6.6. Порядок утримання спортивних споруд.

6.6.1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.

6.6.2. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом та фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров'я людей, майна та навколишнього природного середовища.

6.6.3. Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров'ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.

6.6.4. Будівництво в житлових районах фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів здійснюється відповідно до встановлених нормативів за рахунок коштів, що спрямовуються на житлове будівництво, та коштів організацій – забудовників житла.

6.6.5. Нормативи мінімальної забезпеченості основними фізкультурно-оздоровчими і спортивними спорудами жилих районів, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності визначаються центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, архітектури та будівництва.

6.6.6. Не допускається:

6.6.6.1. Будівництво нових та реконструкція наявних закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх та професійних закладів освіти без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень.

6.6.6.2. Перепрофілювання та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд без створення рівноцінних споруд.

6.6.7. Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.

 

6.7. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин.

 

6.7.1. Підприємства, установи організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

6.7.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

6.7.3. На головних магістралях, проспектах та вулицях населених пунктів має бути забезпечене освітлення вітрин.

6.7.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

6.7.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого селищною радою графіка, в залежності від пори року та природних умов.

6.7.6. Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень, за проектом, погодженим відділом містобудування, архітектури та земельних відносин селищної ради.

6.7.7. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

6.7.8. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587 і БНіП ІІ-4, ДБН В.2.3.-5-2001.

 

6.8. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку.

 

6.8.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

6.8.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

6.8.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

6.8.4. Будівництво, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки», затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. № 110.

6.8.5. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

 

6.9. Порядок утримання тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.

 

6.9.1. Утримання тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі у цьому параграфі – тимчасових споруд) здійснюється їх власниками або орендарями.

6.9.2. Установка тимчасових споруд проводиться на підставі належного дозволу, встановленого чинними актами законодавства, рішеннями Брусилівської селищної ради, її виконавчих органів.

6.9.3. Власники тимчасової споруди зобов¢язані забезпечити наявність зовнішнього штучного освітлення, а також твердого покриття вдосконаленого типу для забезпечення вільного доступу до неї.

6.9.4. У разі розміщення тимчасової споруди на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки не менш 1,5 метра, під’їзд для розгрузки товарів.

6.9.5. Біля кожної тимчасової споруди встановлюються однотипна урна для сміття та вазон для квітів, обов’язки з обслуговування яких покладаються на її власника або орендаря.

6.9.6. Підключення тимчасових споруд до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об'єктів.

6.9.7. Забороняється користуватися тимчасовими спорудами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (орендарями) не забезпечено вивезення використаної ними води на спеціально відведені місця.

6.9.8. Під час розміщення тимчасових споруд не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

 

 

6.12. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху.

 

6.12.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів здійснює балансоутримувач. 6.10. Порядок утримання елементів благоустрою для розміщення зовнішньої реклами.

 

6.10.1. Зазначені у цьому пункті вимоги розповсюджуються на випадки розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на будинках, будівлях і спорудах, на відкритій місцевості, на вулицях (дорогах), майданах тощо, в зелених зонах, на елементах вуличного устаткування та інших об'єктах (місцях розміщення спеціальних конструкцій) незалежно від форм власності та підпорядкованості.

6.10.2. Установка спеціальних конструкцій проводиться на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, які видаються в порядку, визначеному Правилами розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Брусилівської селищної ради.

6.10.3. Виконання робіт по встановленню фундаменту, монтажу, експлуатації та демонтажу спеціальних конструкцій, що потребують проведення земляних робіт та/або робіт, пов’язаних з тимчасовим заняттям ділянки проїжджої частини дороги, повного припинення руху автотранспорту або обмеження руху транспорту на певній ділянці дороги, здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим органом згідно вимог Закону України «Про автомобільні дороги» та погодженого у встановленому порядку.

6.10.4. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою. Розміщення вивіски (таблички), елементу оформлення фасаду здійснюється за згодою відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Брусилівської селищної ради, власника місця та/або уповноваженої ним особи у встановленому порядку.

6.10.5. Самовільно встановлені спеціальні конструкції зовнішньої реклами, вивіски (таблички) та елементи оформлення фасаду підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконавчим комітетом Брусилівської селищної ради.

6.10.6. При продовженні терміну дії дозволу у випадках розміщення складної спеціальної конструкції до заявки розповсюджувач зовнішньої реклами додає обґрунтування відповідності встановленої спеціальної конструкції проекту та вимогам безпеки її розміщення і експлуатації (експертний висновок) спеціалізованого підприємства, установи або організації, що мають відповідні ліцензії, за винятком розміщення дошок і вивісок; настінних панно площею менше 6 м2; кронштейнів на будівлях площею однієї сторони менше 1,5 м2; тендерів; спеціальних конструкцій на огорожах, окрім пішохідних, за умови, що верхня частина конструкції не виступає за габарити огорожі.

6.10.7. На окремих територіях і об'єктах населених пунктів місця для розміщення рекламних засобів визначаються схемами розміщення спеціальних конструкцій, які затверджуються рішеннями виконавчого комітету селищної ради. З метою комплексного благоустрою територій, окремих об'єктів та їх частин, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історично-культурних факторів, типології елементів міського середовища та з дотриманням правил благоустрою територій, визначаються місця розташування та типи спеціальних конструкцій, встановлення яких здійснюється на підставі проведених конкурсів на надання права на розміщення елементів благоустрою, та у відповідності до схем розміщення спеціальних конструкцій на території селищної ради. Для забезпечення належного благоустрою території і прав територіальної громади населених пунктів Брусилівської селищної ради на окремих територіях населених пунктів, які не включені у вищезгадані схеми, розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами здійснюється з дотриманням наступних умов:

6.10.7.1. Розміщення спеціальних конструкцій дозволяється в місцях, де ширина тротуару складає більше ніж 2,5 метри.

6.10.7.2. Відстань між спеціальними конструкціями, що стоять окремо, з площею однієї сторони рівною або більшою 18 м2, розташованими в межах одного кварталу на одній стороні вулиці (проспекту, магістралі тощо), повинна складати не менше 120 метрів.

6.10.7.3. Відстань між спеціальними конструкціями, що стоять окремо, з площею однієї сторони рівною або більшою 6 м2, розташованими в межах одного кварталу на одній стороні вулиці (проспекту, магістралі тощо), повинна складати не менше 60 метрів.

6.10.7.4. Відстань між спеціальними конструкціями, що стоять окремо, з площею однієї сторони рівною або більшою 2 м2, розташованими в межах одного кварталу на одній стороні вулиці (проспекту, магістралі тощо), повинна складати не менше 40 метрів.

6.10.7.5. Відстань між спеціальними конструкціями різної площі, що стоять окремо, розташованими в межах одного кварталу на одній стороні вулиці (проспекту, магістралі тощо), визначається по нормативній відстані, визначеній для конструкцій меншої площі однієї сторони.

6.10.8. Забороняється розміщення зовнішньої реклами без застосування спеціальних конструкцій безпосереднім нанесенням фарби або плівкових матеріалів, друкованої реклами (листівки, об’яви, афіші, агітаційні матеріали) на поверхні будинків (у т.ч. на вікнах та дверях), споруд, огорож та вуличного обладнання, дерев, покриття тротуарів, вулиць та доріг.

6.10.9. Місця розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір на відновлення об’єктів благоустрою з спеціалізованим підприємством.

6.10.10. Спеціальні конструкції зовнішньої реклами повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.

6.10.11. Спеціальні конструкції зовнішньої реклами повинні утримуватись у належному технічному та естетичному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій та рекламних сюжетів.

6.10.12. При заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покритті.

6.10.13. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд спеціальних конструкцій, розміщені на них інформаційні та рекламні сюжети, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу рекламних засобів, стан благоустрою місць їх розміщення, несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно з законодавством.

6.10.14. Фундаменти спеціальних конструкцій виконуються з обов'язковим повним заглибленням у ґрунт.

6.10.15. Підведення електричних мереж до спеціальних конструкцій, що стоять окремо, проводиться під поверхнею землі.

6.10.16. Спеціальні конструкції, розміщені на будівлях (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цих будівель та істотно міняти вид їх фасадів.

6.10.17. Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на будівлях і спорудах, що відносяться до об'єктів місцевої символіки, забороняється.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12. Порядок утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів.

 

6.11.1. Утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів здійснюється з додержанням вимог цих Правил щодо утримання їх в належному стані, державних норм та правил, інших нормативних актів.

6.11.2. Організація обстеження мостів та труб здійснюється їх балансоутримувачами згідно з вимогами законодавства та ДБНВ 2.3-6-2002 «Мости та труби. Обстеження та випробування».

6.11.3. До складу робіт по прибиранню мостів та шляхопроводів у літній період входять: видалення пилу, сміття та бруду з проїзної частини та тротуарів, при необхідності проводиться миття проїзної частини та тротуарів, перил, декоративних та огороджуючих елементів. Роботи, як правило, повинні виконуватися механізованим способом, лише важкодоступні місця прибираються вручну. Прибиральні роботи проводять не менше ніж один раз на десять днів та в залежності від конкретних умов.

6.11.4. До складу робіт по прибиранню мостів та шляхопроводів у зимовий період включаються збір та видалення снігу та льоду, боротьба з ожеледицею. Вказані роботи необхідно проводити механізованим способом, очищення вузьких тротуарів проводиться вручну. Проїзна частина та тротуар повністю очищуються від снігу. Не допускається обледеніння бордюрних огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валків, що зменшують проїзд. Обов’язково очищуються від снігу та льоду водовідвідні пристрої (трубки, лотки), що попереджують потрапляння води у деформаційні шви. Прибирання снігу та льоду на стальних конструкціях повинно забезпечувати збереження офарблення металу. Боротьба з ожеледицею на проїзної частині та тротуарах мостів та шляхопроводів здійснюється шляхом посипання їх піском та шлаком без застосування хлоридів.

6.11.5. Скидання бруду, відходів, снігу та льоду із штучних інженерних споруд забороняється.

6.11.6. Прибирання підземних переходів поряд з загальним санітарним очищенням включає прибирання прилеглих територій поряд зі сходами. У зимовий період території поряд зі сходами та сходи посипають протиожеледними сумішами.

6.11.7. Відповідальність за якість виконання робіт по прибиранню та утриманню у належному стані штучних споруд та прилеглих до них територій несуть особи, які виконують такі роботи.

6.11.8. Забороняється рух на мостах, шляхопроводах та під шляхопроводами транспортних засобів, що забруднюють проїзну частину та тротуари, включаючи автомобілі, які перевозять сміття та відходи з відкритими люками.

6.11.9. Забороняється проїзд по спорудах та під ними транспортних засобів із понаднормативними навантаженнями або негабаритними вантажами без оформленого належним чином дозволу.

6.11.10. Забороняється причалювати на човнах до опор мостів, влаштовувати стоянку човнів у межах охоронної зони мостів;

6.11.11. Забороняється купатися, прати білизну, ловити рибу з мостів та під мостами, в межах їх охоронних зон.

 

6.12.2. Використання та утримання вказаних у цьому параграфі елементів благоустрою здійснюється згідно з ДСТУ 2587-94 «Розмітка дорожня», ДСТУ 4100-02 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», ДСТУ 2735-95 «Огородження дорожні і напрямні пристрої», ДСТУ 4092-02 «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування», інших норм та правил.

6.12.3. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об'єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

6.12.4. Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України забороняється.

 

6.13. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок та інших).

 

6.13.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дошок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

6.13.2. Відповідальність за збереження малих архітектурних форм, розташованих на території районів населених пунктів, що належать до комунальної власності, покладається на балансоутримувачів цих архітектурних форм. Контроль за станом утримання цих малих архітектурних форм здійснюється відділом самоврядного контролю Брусилівської селищної ради.

6.13.3. Балансоутримувачі багатоквартирних будинків, підприємств, організацій, закладів освіти, які утримують будинки, власники будинків та споруд, зобов’язані забезпечити наявність на кожному будинку однотипних, погоджених з головним архітектором населених пунктів номерних знаків, їх освітлення в нічний час.

6.13.4. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон за погодженням з органами архітектури, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

 

РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ СУКБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОКРЕМІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

7.1.1. Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється відповідно до умов цих Правил, у тому числі п. 5.6.2.

7.1.2. Поряд з місцем зупинки або посадочним майданчиком підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору, здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу.

7.1.3. Утримання у належному стані павільйонів або іншого облаштування місць для зупинки маршрутних транспортних засобів здійснюють підприємства за рішенням селищної ради.

7.1.4. Заборонено випускати на лінію брудні транспортні засоби.

 

7.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, проведення земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

 

7.2.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати виділені під будівництво земельні ділянки з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

7.2.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:

7.2.2.1. Комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями.

7.2.2.2. Розміщення гаражів, стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машино-місць відповідно до чинних державних будівельних норм.