ПРОЄКТ

 

Фото без опису

БРУСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ

ВИКОНКОМУ БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

від 02.06.2021                                                                                                   №

 

Про затвердження Порядку оформлення свідоцтв про право власності на житло та бланка свідоцтва

 

            Керуючись ст.ст. 30, 52-54, 59, ч.1 ст.73  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до пп.3 п.1 ст.19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та обтяжень», ст.8  Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” та «Положення  про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, рішення восьмої сесії Брусилівської селищної ради восьмого скликання від 21.04.2021 № 282 «Про упорядкування діяльності виконавчих органів селищної ради у сфері приватизації житлового фонду комунальної власності Брусилівської селищної територіальної громади», виконавчий комітет селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити Порядок оформлення свідоцтва про право власності на житло згідно з додатком 1.
  2. Затвердити форму заяви згідно з додатком 2.
  3. Затвердити форму бланку «Свідоцтво про право власності на житло» згідно з додатком  3.
  4. Затвердити форму розрахунку вартості надлишкової загальної площі (будинку) квартири, жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі,  що приватизується згідно з додатком 4.
  5. Затвердити форму довідки про склад сім’ї наймача квартири (одноквартирного будинку) та займані ними приміщення згідно з додатком 5.
  6. Призначити відповідальним Стаднюк Н.О., головного спеціаліста відділу комунальної власності селищної ради за проведення розрахунків вартості надлишкової загальної площі (будинку) квартири, жилого приміщення в гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується.
  7. Доручити відділу комунальної власності Брусилівської селищної ради (Торбенко М.І.) забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному веб сайті Брусилівської селищної ради.

 
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Захарченка В.В.

 

 

 

Селищний голова                                                             Володимир ГАБЕНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Додаток  1

до рішення виконавчого комітету  селищної ради

від 02.06.2021 №     

 

 

Порядок

оформлення свідоцтва про право власності на житло

 

І. Загальні положення

 

 1.1. Порядок оформлення свідоцтва про право власності на житло  (далі – Порядок) визначає порядок оформлення свідоцтв про право власності на квартири багатоквартирних будинків, одноквартирних будинків, житлових приміщень у гуртожитках, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках,  перелік обов’язкових відомостей для внесення у свідоцтво про право власності на житло, та форму цього свідоцтва.

1.2. Оформлення свідоцтва про право власності на житло здійснюється відповідно до Законів  України: «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 грудня 2009 року № 396 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», рішення восьмої сесії Брусилівської селищної ради восьмого скликання від 21.04.2021 № 282 «Про упорядкування діяльності виконавчих органів селищної ради у сфері приватизації житлового фонду комунальної власності Брусилівської селищної територіальної громади».

1.3. Підставою для оформлення свідоцтва про право власності на житло є рішення органу приватизації виконавчого комітету Брусилівської селищної ради про передачу житла у власність громадян.

1.4. Форма свідоцтва про право власності на житло затверджується рішенням виконавчого комітету Брусилівської селищної ради.

1.5. Органом приватизації житлового фонду є виконавчий комітет Брусилівської селищної ради (надалі - орган приватизації) розглядає питання передачі у власність громадянам квартир у багатоквартирних будинках та одноквартирних будинків, які використовуються громадянами на підставі договору найму у спосіб та на умовах, визначених Законом України “Про приватизацію державного житлового фонду”.

1.6. Передача квартир (будинків) у власність громадян здійснюється на підставі рішення колегіального органу виконавчого комітету Брусилівської селищної ради, що приймається не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина, але з врахуванням строку проведення чергового засідання виконавчого комітету селищної ради.

1.7. Збір, реєстрацію, підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків) здійснює центр надання адміністративних послуг Брусилівської селищної ради.

1.8. Передача займаних квартир (будинків) в приватну (для одиноких наймачів) та  у спільну (сумісну або часткову) власність здійснюється за письмовою згодою всіх повнолітніх (віком від 18 і більше років) членів сім’ї з обов’язковим визначенням уповноваженого власника квартири (будинку).

До членів сім’ї наймача включаються лише громадяни, які постійно мешкають у квартирі (будинку) разом з наймачем або тимчасово відсутні, за якими зберігається право на житло.

 

2. Перелік документів і порядок їх оформлення при передачі

житла у власність громадян

2.1. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім’ї на умовах найму квартиру (одноквартирний будинок), звертається до органу  приватизації, де отримує бланк заяви (додаток 1) та необхідну консультацію.

Заяву підписують всі повнолітні члени сім’ї. Згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку) підтверджується письмово і додається до заяви.

2.2. При оформленні заяви на приватизацію квартири (будинку) громадянин додає:

1.  Довідка про склад сім'ї та займані приміщення за відповідною формою із зазначенням членів сім’ї наймача, які зареєстровані та мешкають разом з ним, а також тимчасово відсутніх осіб, за якими зберігається право на житло і також із зазначенням відомостей про новонароджених, на яких враховується норма площі, що передається безкоштовно.

2. Копія договору найму жилої площі у гуртожитку, що засвідчує правомірність проживання  на відповідній жилій площі.

3. Копії паспортів (всі сторінки документу, на яких відмічено реєстрацію та сторінки із заміною фото), заявника та членів його сім’ї, копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей.

4. Нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів або піклувальників) на участь у приватизації дітей віком до 18 років.

         5. Технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), а на одноквартирний будинок - технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок.

          6. Документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї житлових чеків для приватизації державного житлового фонду.

         7. Копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до законодавства (за наявності).

         8. Заява - згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.

        9. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта.

Додаткові відомості та документи для уточнення даних надаються у разі необхідності.

 

2.3. Оформлена заява на приватизацію квартири (будинку) з доданими до неї документами подається громадянином до центру надання адміністративних послуг селищної ради, яка згодом передається до відділу комунальної власності селищної ради.

2.4. Відділ комунальної власності селищної ради заяву з пакетом долучених документів, проектом рішення подає на чергове засідання виконкому Брусилівської селищної ради для подальшого її розгляду та вирішення по суті.

Комісія з житлових питань при виконавчому комітеті селищної ради, в разі потреби, уточнює необхідні для розрахунків дані в залежності від складу сім’ї і розміру загальної площі квартири (будинку), перевіряє розрахунки та виносить відповідний пакет документів на розгляд виконавчого комітету селищної ради для прийняття відповідних рішень.

2.5. При відповідності поданих документів нормам чинного законодавства орган приватизації приймає рішення про передачу житлових приміщень у власність громадян та видає свідоцтво про право власності згідно встановленого зразка (додаток 3).

Свідоцтво на право власності на квартиру (будинок) підлягає обов’язковій реєстрації відповідно до чинного законодавства.

2.6. Кожний громадянин, який приватизував займане ним житло безоплатно,   з компенсацією чи з доплатою, вважається таким, що використав право на безоплатне одержання житла від держави чи органів місцевого самоврядування одержання нового житла чи органів місцевого самоврядування може здійснюватися на платній основі з використанням одержаних при приватизації житлових чеків.

3. Перелік відомостей, які обов’язково  вносяться у свідоцтво про право власності на житло.

 

         3.1. Найменування органу приватизації -  Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області.

         3.2. Тип об’єкта (квартири багатоквартирних будинків, одноквартирних будинків, житлові приміщення у гуртожитках, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках).

         3.3. Опис об’єкта  загальна та житлова площа, характеристика житла із господарськими будівлями і спорудами, що передаються у приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах безоплатно і окремо приватизації не підлягають.

         3.4. Адреса об’єкта.

         3.5. Прізвище, ім’я та по батькові власника (власників).

         3.6. Форма власності (спільна сумісна, спільна часткова).

         3.7. Вид спільної власності та розмір часток, якщо майно належить на праві спільної часткової власності.

         3.8. Підстава для оформлення свідоцтва про право власності на житло (дата та номер рішення виконавчого комітету Брусилівської селищної ради).

         3.9. Підпис селищного голови  та гербова печатка селищної ради як органу, що видав свідоцтво про право власності на житло.

4. Особливості щодо оформлення

свідоцтва про право власності на житло

        

         4.1. У свідоцтво про право власності на житло вносяться господарські будівлі (приміщення), які є у користуванні осіб, що приватизують житло, а саме: сараї, гаражі, комори і таке інше, які розташовані на прибудинковій території та не є самовільно  збудованими. Вказані господарські будівлі (приміщення) передаються у приватну (спільну сумісну, спільну часткову).

власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах безоплатно і окремо приватизації не підлягають.

         4.2. Реєстрація свідоцтва про право власності на житло проводиться у спеціальній реєстраційній книзі обліку свідоцтв (додаток до Порядка 1).

         4.3. Свідоцтво про право власності на житло оформляється в двох примірниках, один видається власникові, другий примірник зберігається у приватизаційній справі.

 

Заступник селищного голови                                      Василь ЗАХАРЧЕНКО

                                                                             Додаток  3

до рішення виконавчого комітету селищної ради

від 02.06.2021 №

Фото без опису     

 

 

 

 

 

 

                         СВІДОЦТВО

 ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ

 НА  ЖИТЛО

 

   Житомирська обл.,  смт. Брусилів                                                                                                 ________

                                                                                                                   (дата)

Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

    Тип об’єкта:     (квартира багатоквартирного будинку, одноквартирний  будинок,   житлові   

                                 приміщення у гуртожитку, кімната у квартирі та одноквартирному будинку)

    Адреса об’єкта: Житомирська область, Брусилівський район,  село ( смт)________________________

                                 вулиця ____________________, будинок  ____, корпус _____, квартира ______

 

Власники

Прізвище, ім’я, по батькові

Форма власності

(приватна, спільна часткова, спільна сумісна)

Частка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис об’єкта:

загальна   площа  ____  кв. м.,    житлова  площа  _____  кв. м., господарські будівлі і споруди, що передаються у приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах безоплатно і окремо приватизації не підлягають: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Технічна характеристика квартири (будинку) наведена, згідно технічного паспорта від «__»____________________20__року, який є складовою частиною даного свідоцтва.

Квартира (будинок) передана громадянам у власність відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та “Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян”, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 16.12.2009 року №396.

 

Підстава: рішення виконавчого комітету Брусилівської селищної ради №___від_____20___р.

 

Селищний голова                                     _________                              ____________

                                                                                    (підпис)                                            (ПІБ)

                                                                                МП

Заступник селищного голови                                        Василь ЗАХАРЧЕНКО

                                                                          Додаток  2

до рішення виконавчого комітету селищної ради

від 02.06.2021 №

 

Виконкому Брусилівської селищної ради

від наймача(ів) кв._______будинку №_____

вул.____________________________________

_________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

________________________________________

№ телефону______________________________

            

ЗАЯВА

Прошу оформити передачу в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність квартиру, жиле приміщення в гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі (необхідне підкреслити), що займаю я _________________________________________

                                                                                                                    (Прізвище, ім’я, по-батькові)

разом із членами сім’ї на умовах найму.

Згідно з Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» моя сім’я має право на безоплатну приватизацію житла.

При оформленні квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартир(необхідне підкреслити) у спільну часткову власність прошу передати у приватну власність членам сім’ї у рівних частках:

_______________________________________________________________________

Вартість надлишків загальної площі жилих приміщень зобов’язуюсь сплатити грошима.

Уповноваженим власником житла визначено_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані)

 

Згідно з п.39 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»:

«Кожний громадянин, який приватизував займане ним житло безоплатно, з компенсацією чи з доплатою, вважається таким, що використав безоплатне одержання житла від держави. Одержання нового житла у держави може здійснюватися на платній основі»,

ОЗНАЙОМЛЕНІ:

                                                                                                _________________

                                                                                                _________________

При наявності тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача, за якими зберігається право на житло, попереджений про надання їх письмової згоди на приватизацію квартири, кімнати у гуртожитку.

Попереджений про те, що право власності на приватизоване нерухоме майно виникає з моменту його державної реєстрації і видане свідоцтво про право власності на будинок (квартиру) чи кімнату у гуртожитку підлягає реєстрації у відповідних органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

 

До заяви додаю:

1.  Довідка про склад сім'ї та займані приміщення за відповідною формою із зазначенням членів сім’ї наймача, які зареєстровані та мешкають разом з ним, а також тимчасово відсутніх осіб, за якими зберігається право на житло і також із зазначенням відомостей про новонароджених, на яких враховується норма площі, що передається безкоштовно.

2. Копія ордера про надання жилої площі або копія договору найму жилої площі у гуртожитку, що засвідчує правомірність проживання  на відповідній жилій площі.

3. Копії паспортів (всі сторінки документу, на яких відмічено реєстрацію та сторінки із заміною фото), заявника та членів його сім’ї, копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей.

4.  Нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів або піклувальників) на участь у приватизації дітей віком до 18 років.

         5. Технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), а на одноквартирний будинок - технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок.

          6. Документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї житлових чеків для приватизації державного житлового фонду.

         7. Копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до законодавства (за наявності).

         8. Заява - згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.

        9. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла.

       10. Копію договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди житла.

Додаткові відомості та документи для уточнення даних надаються у разі необхідності.

* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю  згоду на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги. З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений.

 

Підпис наймача та повнолітніх членів сім’ї:

___________________ 

 «___»______________20__ року                                                    ___________________

 

 

Заступник селищного голови                                        Василь ЗАХАРЧЕНКО

                                                                            Додаток  4

до рішення виконавчого комітету селищної ради

від 02.06.2021 №

 

РОЗРАХУНОК

вартості надлишкової загальної площі
(будинку) квартири, жилого приміщення
у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі,
що приватизується

 

     1. Загальна площа будинку (П)   ___   кв. м.

     2. Кількість зареєстрованих у будинку осіб (М)  __  (згідно довідки про склад сім’ї від _________№______ наймача будинку, що приватизується).

 

     3.Розмір загальної площі,  що підлягає безоплатній передачі мешканцям будинку згідно з законом:

 

                                      Пб = _М__ х 21 + 10 =   ___  кв. м.

   

   

      4. Розмір надлишків площі, що підлягає оплаті:
 

                                        Пн =__П__ - __Пб__ = _____ кв.м.
 

 

     5.  Вартість надлишкової загальної площі квартири (будинку), житлового будинку що приватизується (розмір доплати за надлишкову площу):

 

                                      Д = __Пн__ х 0,18 = _____  грн.

 

 Підпис відповідальної за

 розрахунок особи                            _________________     ________________
 

 

 Підпис наймача, що приватизує
 (будинок) квартиру,
 житлове приміщення у гуртожитку,
 кімнату у комунальній квартирі       ________________  __________________

 

Заступник селищного голови                                        Василь ЗАХАРЧЕНКО

                                                                          Додаток  5

до рішення виконавчого комітету селищної ради

                                                                             від 02.06.2021 №

 

ДОВІДКА

про склад сім'ї наймача

 квартири (одноквартирного будинку)

та займані ними приміщення

 

У квартирі (будинку) (неохідне підкреслити)  за адресою:_____________________________________________________________________________________________________________________________

 постійно мешкають

 п/п

 

Прізвище, ім'я, по батькові зареєстрованих

у квартирі (будинку) членів сім”ї

 

Родинні

відносини

 

Рік народження

 

Дата реєстрації осіб

 

Дата зняття з реєстрації осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квартира складається з  _________ кімнат жилою площею ________ кв.м., кухні площею_______  кв.м.,  ванної площею _____ кв.м., вбиральні площею ______ кв.м., коридору   площею ____ кв.м.,    веранди площею _____ кв.м., вбудованого приміщення площею __________кв.м.

Квартира обладнана балконом, лоджією, терасою площею ___ кв.м.  (наявне пдкреслити).

Загальна площа  квартири (будинку)  _______________ кв. м.

За наймачем квартири (будинку) закріплена комора площею ____________ кв.м., що розташована у підвалі (цокольному поверсі), сарай площею __ кв.м.

(інші будівлі та споруди)

  _________________________________________________________________

  Одноквартирний будинок потребує ремонту, який передбачається виконати в _______________ році. 

 

________________________               ________________________      _____________________

 

                М.П.                                   (підпис)

Заступник селищного голови                                        Василь ЗАХАРЧЕНКО

                                                                                                           Додаток  1

                               до Порядку

 

 

КНИГА 

              реєстрації свідоцтв про право власності на
житло 

 

     Розпочато "___" _______________ 20___ року
 

         Закінчено "___" _______________ 20___ року
 

 

№ з/п

Дата

Тип блан (витяг/свідоцтво)

Серія

Номер

Ким видані

Ким одержані

початковий

останній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник селищного голови                                        Василь ЗАХАРЧЕНКО