Фото без описуПовідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті  детального плану території під розміщення одноквартирного житлового будинку та господарських будівель і споруд по вул. Миру, 36 в смт. Брусилів, Брусилівського району Житомирської області

Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

Виконання містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки під розміщення одноквартирного житлового будинку та господарських будівель і споруд по вул. Миру, 36 в смт. Брусилів Брусилівського району, Житомирської області» обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови території Брусилівської селищної ради та з метою удосконалення містобудівної документації, якою регулюється планування та розвиток району.

Детальний план території земельної ділянки під розміщення одноквартирного житлового будинку та господарських будівель і споруд по вул. Миру, 36 в смт. Брусилів Брусилівського району, Житомирської області складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

2. Основні техніко – економічні показники:

- Загальна площа земельної ділянки – 0,1200 га;

- площа ділянки під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 1200 м. кв.;

- площа забудови на ділянці – 207 м. кв.;

- площа під твердим покриттям – 142 м. кв.;

- площа озеленення – 851 м. кв.;

- відсоток озеленення по ділянці– 70 %.

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення

Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Розробник:  ТОВ «Центр інвентаризації» м. Житомир, вул. Вел. Бердичівська, 36, Офіс 1код ЄДРПОУ: 8862100

Підстава для проектування: рішення 5 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради  від 27.03.2017 року № 105 «Про внесення змін до рішення 46 сесії 5 скликання Брусилівської селищної ради від 28.10.10».

Фінансування робіт здійснювалось за кошти осіб зацікавлених у розробці містобудівної документації.

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території земельної ділянки під розміщення одноквартирного житлового будинку та господарських будівель і споруд по вул. Миру, 36 в смт. Брусилів Брусилівського району, Житомирської області.

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитися на сайті http://brusylivska.gromada.org.ua/

Строк ознайомлення 1 місяць

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції –  Маслюк Максим Анатолійович.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 11.08.2017р. до 11.09.2017р. за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50, тел.(04162) 30-4-85.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Публічне представлення містобудівної документації  відбудуться о 14 годині, 11 вересня 2017 року, у приміщені Брусилівської селищної ради, за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25.05.2011р. № 555, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Додатки:

1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

2. СХЕМА РЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

3. ФОТОФІКСАЦІЯ ДІЛЯНКИ

4. ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ДІЛЯНКИ

5. ПРОЕКТНИЙ ПЛАН

6. СХЕМА ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

7. ПРОПОЗИЦІЯ ПЛАНУВАННЯ

8. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ФАСАДІВ

9. ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ