ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         розпорядження

                                                                              селищного голови

                                                                                   від  23.01.2023  №10                                                                                                                                                                                          

Фото без опису

ФОРМА для подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Брусилівська селищна рада

 

Розпорядник інформації

  

Брусилівська селищна рада Житомирської області Житомирського району

 Фото без опису 

_________________________________________________________________
 

 

Запитувач

 Фото без опису фізична особа

 Фото без опису об'єднання громадян без статусу юридичної особи

 Фото без опису юридична особа

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи  /
найменування юридичної особи  /
найменування об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(поштова адреса (місцезнаходження) / адреса електронної пошти /
номер телефону запитувача)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" прошу надати
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                            (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк

 

  Фото без опису

на поштову адресу:
____________________________________________________
____________________________________________________

 Фото без опису 

на електронну адресу:
____________________

 

 

____________________________________________
(підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі)

           

                                         

 

ПРИМІТКА:


1.Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Брусилівської селищної ради розміщується на офіційному вебсайті селищної ради.

2. Запит на інформацію, розпорядником якої є Брусилівська селищна рада може бути поданий:

на поштову адресу: 12601, Житомирська область, Житомирський район смт Брусилів вул. Небесної Сотні, 2  (на конверті вказувати "Публічна інформація");

 

на електронну адресу: brusilivsr@ukr.net

 

телефоном: (04162) 3-03-22

3. Запит на інформацію, розпорядником якої є Брусилівська селищна рада, може бути подано запитувачем особисто за адресою: Житомирська область, Житомирський район смт Брусилів вул. Небесної Сотні, 2.

4. Форму запиту можна отримати в адміністративній будівлі Брусилівської селищної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район смт Брусилів вул. Небесної Сотні, 2.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів починаючи з 11 сторінки, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

10.1 Брусилівська селищна рада не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

10.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів;

10.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), найменування запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис  і дату ( за умови подання письмового запиту.