Фото без опису   Повідомлення про початок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території  Коригування детального  плану території земельних ділянок площею 0,8955 га для реконструкції та будівництва об’єктів виробничого призначення по вул. Костьольна,   3-А в смт. Брусилів у зв’язку з розширенням та модернізацією виробничих потужностей підприємства ТОВ «БЛФЗ ФАЙДАЛ УА».

 1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

       Детальний план території розроблено на підставі: Рішення 15 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 24.11.2021 року  № 725  «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території».

         Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та розвитку території та з метою реконструкції та будівництва об’єктів виробничого призначення та обслуговуючих їх будівель і споруд.

        Детальний план території складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

     Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

 

         2. Основні техніко – економічні показники:

1. Площа території проектування – 0,8012 га;

2. Площа території проектування – 0,0943 га;

3. Площа забудови (по двом ділянкам) – 3950 м.кв.;

4. Площа прибудови – 350 м.кв. (реконструкція будівлі за рахунок прибудови);

5. Площа під пішохідним та автомобільним покриттям – 4050 м.кв.;

6. Площа озеленення – 950 м.кв.;

7. Загальна кількість працюючих – 35 чол.

 

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення

         Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

         Розробник:  ТОВ «Центр Інвентаризації» код ЄДРПОУ: 38862100 10002 м. Житомир, вулиця  Степана Бандери, 7, офіс 107.

         Фінансування розроблення детального плану здійснюється за рахунок: ТОВ «БЛФЗ ФАЙДАЛ УА».

         Підстава для проектування: Рішення 15 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 24.11.2021 року  № 725  «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території».

       4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території Коригування детального  плану території земельних ділянок площею 0,8955 га для реконструкції та будівництва об’єктів виробничого призначення по вул. Костьольна, 3-А в смт. Брусилів у зв’язку з розширенням та модернізацією виробничих потужностей підприємства ТОВ «БЛФЗ ФАЙДАЛ УА».

  Ознайомитись з Детальним планом можливо безпосередньо в приміщенні Брусилівської селищної ради в секторі містобудування та архітектури селищної ради (смт Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2) або на офіційному веб-сайті за посиланням: http://brusylivska.gromada.org.ua/

         Строк ознайомлення 1 місяць

 

5. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

         Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 04.02.2021р. до 04.03.2021р. за адресою: 12601, Житомирська область, Житомирський район, смт Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2 тел.(04162) 30-4-85.

    Громадські слухання щодо матеріалів детального плану територій відбудуться 7 березня 2021 року о 11:30 в  приміщенні  Брусилівської  селищної ради за адресою: вул. Небесної Сотні, 2, смт Брусилів, Житомирська обл.

 

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

   Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

 

ДОДАТКИ:

 

1.ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ.

2. ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

3. ОПОРНИЙ ПЛАН

4. ПРОЕКТНИЙ ПЛАН

5.СХЕМА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

6.СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ

7. СИТУАЦІЙНИЙ  ПЛАН

8.СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ