Фото без опису Повідомлення про початок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території громадської забудови на вул. Круча в  смт. Брусилів  Житомирського району  Житомирської області.

 

 1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

         Детальний план території громадської  забудови розроблено на підставі Рішення 12 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 20.08.2021 року № 542 «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території».

         Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та розвитку території, яка перебуває у власності з метою зміни цільового призначення земельної ділянки з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі для будівництва та  обслуговування будівель торгівлі.

         Детальний план території громадської забудови на вул. Круча в смт. Брусилів Житомирського району Житомирської області  складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

         Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

 

 

 

 

2. Основні техніко – економічні показники:

1. Площа території проектування – 0,12 га;

2. Площа території під спорудами  – 0,048 га:

3. Кількість працюючих – 4  чол.

 

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення

         Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

         Розробник:  ПП «БРУСИЛІВ-СЕРВІС», архітектор проекту Слободенюк В.В. кваліфікаційний сертифікат Серія АА № 001985 від 19.11.2013 року, 12601, Житомирська область, смт. Брусилів вулиця Митрополита Іларіона, 40, тел. +380676887765.  

         Фінансування робіт здійснювалось за кошти осіб зацікавлених у розробці містобудівної документації.

         Підстава для проектування: Рішення 12 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 20.08.2021 року  № 542 «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території».

 

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території громадської забудови на вул. Круча в смт. Брусилів, Житомирського району Житомирської області.

         Ознайомитись з Детальним планом можливо безпосередньо в приміщенні Брусилівської селищної ради в секторі містобудування та архітектури селищної ради (смт Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2) або на офіційному веб-сайті за посиланням: http://brusylivska.gromada.org.ua/

         Строк ознайомлення 1 місяць

 

5. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

         Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 04.02.2021р. до 04.03.2021р. за адресою: 12601, Житомирська область, Житомирський район, смт Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2 тел.(04162) 30-4-85.

         Громадські слухання щодо матеріалів детального плану територій відбудуться 7 березня 2021 року о 11:30 в  приміщенні  Брусилівської  селищної ради за адресою: вул. Небесної Сотні, 2, смт Брусилів, Житомирська обл.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

 

         Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

 

 

ДОДАТКИ:

 

1. ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ.

2. ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

3. ОПОРНИЙ ПЛАН

4. ПРОЕКТНИЙ ПЛАН

5. СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

6. СХЕМА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

7. СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ