ПРОЄКТ

 

Фото без опису

 

БРУСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ

                  ЧЕТВЕРТОЇ  СЕСІЇ  БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

від                                                                                                          №

 

 

 

Про селищний бюджет

Брусилівської селищної

 територіальної

громади на 2021 рік

 

06514000000

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України , Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні », враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради , Брусилівська селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

1)Доходи селищного бюджету у сумі -142935401 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету - 140315371  гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 2620030 гривень , згідно з додатком 1 до цього рішення;

Затвердити субвенції з місцевих бюджетів до селищного бюджету згідно з додатком 1.1 до цього рішення;

2)Видатки селищного бюджету у сумі - 142935401 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету - 140206532 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету - 2728869 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;

3) Профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 108839 гривень , напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;

4) Дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 108839 гривень , джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) , згідно з додатком 2 до цього рішення;

5)Оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 400000 гривень, що становить 0,28 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

6) Резервний фонд селищного бюджету у розмірі 200000 гривень, що становить 0,14 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти та інші субвенції з селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень згідно з додатком   4  до цього рішення .

4.Надати право виконавчому комітету селищної ради приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між сесіями селищної ради з наступним затвердженням  селищною радою .

5.Надати право виконавчому комітету селищної ради, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах селищному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків селищного бюджету, з наступним затвердженням селищною радою.

6. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 11080052 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Установити, що до доходів загального фонду селищного бюджету на 2021 рік належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України .

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2021 рік є:

1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 6 частини 1 статті 69і Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України ;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України .

9. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з відповідними пунктами  статей 69і ,101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених  статтями 89,91 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

11. Надати право селищному голові в межах поточного бюджетного періоду,  здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах ,з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про затвердження  Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних(депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Надати право селищному голові отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах , без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду ,у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України від 29.12.2010 №1204"Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів"(зі змінами) та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13. Головним розпорядникам бюджетних коштів селищного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5)затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

7)до закінчення першого кварталу 2021 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов'язкові виплати із заробітної плати;

10) видатки, пов'язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов'язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

11)провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з селищного бюджету;

12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції селищній раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.

14.Надати право виконавчому комітету селищної ради приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету і комунальної власності, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

15. Делегувати повноваження з реалізації державних програм соціального захисту населення Брусилівській районній державній адміністрації.

16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

17. Додатки 1,1.1,2,3,4,5 до рішення є його невід'ємною частиною.

18. Забезпечити публікацію даного рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття в газеті «Відродження»

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію з питань фінансів , бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестицій та заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Захарченко В.В.

 

 

Селищний голова                                       Володимир ГАБЕНЕЦЬ

 

ДОДАТОК

ЗАВАНТАЖИТИ