Фото без описуНа виконання статті 28 Бюджетного

кодексу України управління фінансів Брусилівської селищної ради надає інформацію про виконання селищного бюджету за січень – червень 2020 року

 

   

 

 

 

 

 

   Протягом  січня – червеня 2020 року до  селищного бюджету надійшло  56697,0 тис.грн., що складає 88,57% плану звітного періоду, в тому числі до загального фонду надійшло 55848,6 тис.грн. доходів, або 89,91% запланованого обсягу та до спеціального фонду – 848,4 тис.грн., або 44,72% запланованого обсягу.

   За II квартал 2020 року до загального фонду селищного бюджету надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 26851,1 тис.грн., що становить 82,84% плану звітного періоду та перевищує відповідний показник минулого року на 894,5 тис.грн.

  Серед власних доходів селищного бюджету надійшло: податку та збору на доходи фізичних осіб – 14622,1 тис.грн.; податку на прибуток підприємств комунальної власності – 2,5 тис.грн.; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 180,3 тис.грн.; рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного кодексу – 1,7 тис.грн.; акцизний податок з виробленого в Україні пального – 174,8 тис.грн.; акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального – 604,1 тис.грн.; акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 323,1 тис.грн.;  податку на майно (плата за землю) – 4691,7 тис.грн.; єдиного податку – 4620,1 тис.грн.; адміністративних штрафів – 2,9 тис.грн.; адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 26,8 тис.грн.; адміністративний збір за проведення державної реєстрації – 12,6 тис.грн.;плати за надання адміністративних послуг – 111,5 тис.грн.; надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 111,1 тис.грн.; державного мита – 0,3 тис.грн.; інші надходження – 1365,6 тис.грн..

  Доходи спеціального фонду селищного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 748,4  тис.грн., в т.ч.: екологічний податок – 3,8 тис.грн.; власні надходження бюджетних установ – 705,5 тис.грн.

                              За звітний період бюджет селищної ради отримав :

базову дотацію у сумі 984,6 тис.грн;

освітню субвенцію у сумі 22571,5 тис.грн.;

медичну субвенцію у сумі 2497,5 тис.грн.;

дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 1010,1 тис.грн.;

субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 796,9тис.грн.;

субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 71,2 тис.грн.;

субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 272,7 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 139,5 тис.грн.;

інші субвенції у сумі 653,4 тис.грн.

   Видатки загального фонду селищного бюджету за січень – червень 2020 року становили 55161,5 тис. грн., що на 3740,5 тис.грн. менше відповідного показника 2019 року .

  Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

   Найбільшу питому вагу 66,9 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти у сумі 36913,4 тис. грн..

   На видатки по охороні здоров’я протягом II кварталу 2020 року спрямовано 6170,7 тис. грн., що становить 11,1 відсотка видатків селищного бюджету.

   На соціальний захист та соціальне забезпечення протягом звітного періоду спрямовано 1919,8 тис. грн., що становить 3,5 відсотка видатків селищного бюджету.

   По установах культури за II квартал 2020 року проведені видатки становлять 1367,9 тис. грн., що становить 2,5 відсотка видатків селищного бюджету.

  На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 216,8 тис. грн., що становить 0,4 відсотка видатків селищного бюджету.

   На державне управління  спрямовано коштів у загальній сумі 7992,6 тис. грн., що становить 14,5 відсотка видатків селищного бюджету.

 На розвиток житлово-комунального господарства за II квартал 2020 року направлено 513,3 тис.грн. коштів селищного бюджету, що становить 0,9 відсотка видатків селищного бюджету.

 На інші видатки селищного бюджету  було спрямовано 67,0 тис.грн., що становить 0,2 відсотка видатків селищного бюджету.

 Аналізуючи виконання селищного бюджету в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 43330,7 тис. грн.  

  На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 164,5 тис. грн.

  На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 1303,7 тис. грн.

   Інші видатки по селищному бюджету становить 10362,6

  По спеціальному фонду селищного бюджету проведено видатків на загальну суму 462,0 тис. грн.

                                                                                          Брусилівська селищна

                                                                                          рада