Фото без опису

На виконання статті 28 Бюджетного

кодексу України відділ фінансів

Брусилівської селищної ради

надає інформацію про виконання бюджету

селищної територіальної громади

за січень - лютий 2024 року

 

 

Протягом  січня - лютого 2024 року до  бюджету селищної територіальної громади надійшло  34363,4 тис.грн., що складає 78,3% плану звітного періоду, в тому числі до загального фонду надійшло 31394,9 тис.грн. доходів, або 75,2% запланованого обсягу та до спеціального фонду – 2968,5 тис.грн..

За січень - лютий 2024 року до загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 22476,4 тис. грн., що становить 68,9% плану звітного періоду та перевищує відповідний показник минулого року на 5803,7 тис.грн.

Серед власних доходів бюджету селищної територіальної громади надійшло: податку та збору на доходи фізичних осіб – 9480,5 тис.грн.; податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 1,1 тис.грн.; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 29,4 тис.грн.; рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 1,6 тис.грн.; акцизний податок (пальне) - 1118,8 тис.грн., акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1656,1 тис.грн.; податок на нерухоме майно – 439,2 тис.грн.; податку на майно (плата за землю) – 3436,1 тис.грн.; транспортного податку з фізичних осіб – 2,1 тис.грн.; транспортного податку з юридичних осіб – 6,2 тис.грн.; єдиного податку – 6012,4 тис.грн.; адміністративних штрафів – 0,9 тис.грн.; штрафні санкції (алкоголь, тютюн) – 30,1 тис.грн.; плата за встановлення земельного сервітуту – 1,6 тис.грн.; кошти гарантійного та реєстраційного внесків – 1,4 тис.грн.; адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань - 15,1 тис.грн.; плата за надання інших адміністративних послуг – 76,3 тис.грн.; адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень- 85,3 тис.грн.;  плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації – 1,5 тис.грн.; надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 0,3 тис.грн.; державне мито – 0,1 тис.грн.; інші надходження – 80,3 тис.грн..

Доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 2968,5 тис.грн., в т.ч.: екологічний податок – 9,4 тис.грн.; грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1,2 тис.грн.; власні надходження бюджетних установ – 785,4 тис.грн., в т.ч.: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 361,9 тис грн., плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» – 136,2 тис. грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 287,3 тис.грн.;  кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 674,6 тис.грн.; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності – 1497,9 тис.грн..

За звітний період бюджет селищної територіальної громади отримав :

базову дотацію у сумі 259,2 тис.грн;

освітню субвенцію у сумі 8450,8 тис.грн.;

інші дотації з місцевого бюджету – 17,2 тис.грн.;

субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 142,0 тис.грн.;

іншу субвенцію – 49,4 тис.грн..

Видатки загального фонду  бюджету селищної територіальної громади за січень-лютий 2024 року становили 29491,3 тис. грн., що перевищує відповідний показник 2023 року на   4359,4 тис. грн.

Наявні ресурси  бюджету селищної територіальної громади спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

Найбільшу питому вагу 57,2 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти у сумі 16870,2 тис. грн..

На видатки по охороні здоров’я протягом січня-лютого 2024 року  спрямовано 3129,4 тис. грн., що становить 10,6 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

На соціальний захист та соціальне забезпечення протягом звітного періоду спрямовано  1950,4 тис. грн. що становить 6,6 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

По установах культури за січень-лютий 2024 року  проведені видатки становлять  1281,2 тис. грн., що становить 4,3 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 156,4 тис. грн., що становить 0,5 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

На державне управління  спрямовано коштів у загальній сумі 5527,2 тис. грн., що становить 18,7 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

На розвиток житлово-комунального господарства за січень-лютий 2024року направлено 547,9 тис. грн., що становить 1,9 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів становлять 28,6 тис. грн., що становить 0,1 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

 Аналізуючи виконання  бюджету селищної територіальної громади в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 21550,9 тис. грн..  

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 3181,6 тис.грн. Продукти харчування               306,7 тис.грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету  видатки становлять                      596,2 тис.грн..

                                                                                          Брусилівська селищна  рада