Фото без опису 

   5 грудня 2018 року відбулось 32 засідання виконавчого комітету селищної ради на якому було розглянуто 29 питань порядку денного. Одним із найголовніших питань – це розгляд проекту бюджету Брусилівської селищної ради на 2019 рік.

  Заслухавши інформацію начальника управління фінансів селищної ради Овсієнко І.Л., керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в України", Бюджетним кодексом України та враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2019 рік:

1.1Доходи селищного бюджету у сумі 120038317,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 119738317,00 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету  300000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів селищному бюджету згідно з додатком 1,1 до цього рішення.

Затвердити медичну  субвенцію т додаткову дотацію з місцевого бюджету селищному бюджету згідно з додатком 1,2 до цього рішення.

1.2Видатки селищного бюджету у сумі 120038317,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 119738317,00 гривень, видатки  спеціального фонду селищного бюджету грн..

2.Встановити, що у 2018 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 2 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік обсяги міжбюджетних трансферти згідно з додатком 4 ,в тому числі інші субвенції з селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень згідно з додатками 4.1 до цього рішення.

5. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі  400 000,00 грн.

6.Затвердити на 2019 рік резервний фонд селищного бюджету  у сумі 200 000,00 грн.

 

7. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 47298000,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України , надати право селищній раді  отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

11.  Установити, що джерелами формування загального фонду селищного бюджету  на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного  бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

13.Надати право селищному голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

14.  Додатки 1 - 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

                                              Додаток 1

                                              Додаток 2

 

 

 

В.В.Габенець, селищний голова