На виконання статті 28 Бюджетного

кодексу України управління фінансів

Брусилівської селищної ради

надає інформацію про виконання селищного

бюджету за 1 півріччя 2018 року

  Протягом  січня – червня 2018 року до  селищного бюджету надійшло  55837,2 тис.грн., що складає 101,4% плану звітного періоду, в тому числі до загального фонду надійшло 54598,6 тис.грн. доходів, або 100,2% запланованого обсягу та до спеціального фонду – 1238,7 тис.грн., або 202,3% запланованого обсягу.

За 1 півріччя 2018 року до загального фонду селищного бюджету надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 22660,4 тис.грн., що становить 100,6% плану звітного періоду.

  Серед власних доходів селищного бюджету надійшло: податку та збору на доходи фізичних осіб – 12503,0 тис.грн, або 100,1% до плану на півріччя; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 519,3 тис.грн., або 125,1% до плану на півріччя; акцизного податку з виробленого в Україні пального – 191,3 тис.грн. або 100,0% до плану на півріччя; акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального – 714,1 тис.грн. або 100,0% до плану на півріччя; акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 195,6 тис.грн., або 100,0% до плану на півріччя; податку на майно (плата за землю) – 4464,4 тис.грн., або 100,1% до плану на півріччя; єдиного податку – 3746,6 тис.грн., або 100,0% до плану на півріччя; адміністративних штрафів –0,6 тис.грн., або 100,0% до плану на півріччя; плати за надання інших адміністративних послуг – 233,0 тис.грн, або 100,0% до плану на півріччя; надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 86,5 тис.грн., або 102,3% до плану на півріччя; державного мита – 4,5 тис.грн., або 103,5% до плану на півріччя; інші надходження – 3,6 тис.грн..

  За 1 півріччя 2018 року повернуто 2,1 тис.грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.

 Доходи спеціального фонду селищного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 758,7 тис.грн., в т.ч.: екологічний податок – 7,4 тис.грн.; грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 9,8 тис.грн.; власні надходження бюджетних установ – 716,6 тис.грн.; цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування – 24,9 тис.грн.

  За звітний період бюджет селищної ради до загального фонду отримав :

базову дотацію у сумі 2628,6 тис.грн;

дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 2304,7 тис.грн.;

освітню субвенцію у сумі 17308,4 тис.грн.;

медичну субвенцію у сумі 6219,1 тис.грн.;

субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 191,9 тис.грн.;

субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у сумі 294,5 тис.грн.;

субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 601,2 тис.грн.;

субвенцію за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 28,6 тис.грн.;

субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань –203,6 тис.грн.;

інші субвенціі у сумі 264,4 тис.грн.

До спеціального фонду селищного бюджету надійшли інші субвенції у сумі 480,0 тис. грн.;

 

  Видатки загального фонду селищного бюджету за І півріччя 2018 року становили 54933,6 тис. грн., що перевищує відповідний показник І півріччя 2017 року на 11302,2 тис.грн.

  Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

  Найбільшу питому вагу, 60,4 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти у сумі 33180,4 тис. грн., що на 6699,8 тис.грн. більше ніж за І півріччя 2017 року.

  На видатки по охороні здоров’я протягом І півріччя 2018 року спрямовано 10686,5 тис. грн., що становить 19,5 відсотка видатків селищного бюджету, що на 2126,7 тис.грн. більше ніж у І півріччі 2017 року.

  На соціальний захист та соціальне забезпечення протягом звітного періоду спрямовано 1815,4 тис. грн., що на 536,4 тис.грн більше видатків І півріччя 2017 року.

По установах культури за І півріччя 2018 року проведені видатки становлять 1554,4 тис. грн., що на 187,1 тис.грн. менше видатків І півріччя 2017 року.

  На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 233,8 тис. грн., що на 65,0 тис.грн. більше видатків проведених у І півріччі 2017 року.

  Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (селищної ради) спрямовано коштів у загальній сумі 5686,2 тис. грн., що на 1056,6 тис.грн. більше показника відповідного періоду минулого року.

 На розвиток житлово-комунального господарства за І півріччя 2018 року направлено 985,1 тис.грн. коштів селищного бюджету, що на 484,4 тис.грн. більше видатків, проведених у І півріччі 2017 року.

 На економічну діяльність спрямовано протягом звітного періоду 688,6 тис.грн., що на 639,8 тис.грн. більше видатків відповідного періоду минулого року.

 Аналізуючи виконання селищного бюджету в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 43536,9 тис. грн., що на 7112,9 тис.грн. більше видатків, проведених у І півріччі 2017 року.  

 На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно  383,7 тис.грн. та  250,8 тис. грн.

 На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 5111,4 тис. грн.

 По спеціальному фонду селищного бюджету проведено видатків на загальну суму 1787,1 тис. грн.

                                                                                          

                                                                                          Брусилівська селищна

                                                                                          рада