Фото без опису   Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті  детального плану території садибної житлової забудови по: вул Чернівецька, с. Привороття, Брусилівського району, Житомирської області.

 

 1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

Детальний план території садибної житлової забудови по: вул Чернівецька, с. Привороття, Брусилівського району, Житомирської області, розроблено на підставі рішення 34 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 17.07.2019 №1060 «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території».

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та розвитку території, яка перебуває у власності, для розміщення житлових будинків і господарських споруд.

Детальний план території садибної житлової забудови по: вул Чернівецька, с. Привороття, Брусилівського району, Житомирської області складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»


 

2. Основні техніко – економічні показники:

1. Площа земельної ділянки – 0,2500 га;

2. Площа території під житловими будинками та спорудами 0,0144 га:

3. Площа території зелених насаджень загального користування 0,1527 га;

4. Довжина вулиць, доріг, проїздів – 0,0829 км;

5. Чисельність мешканців3 чол;


 

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення

Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Розробник:  ПП «Брусилів-сервіс» 12601,Житомирська область, смт. Брусилів вулиця Митрополита Іларіона,40

Підстава для проектування: рішення Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області від 27.03.2017 р

Фінансування робіт здійснювалось за кошти осіб зацікавлених у розробці містобудівної документації.


 

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території садибної житлової забудови по: вул Чернівецька, с. Привороття, Брусилівського району, Житомирської області.

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитися на сайті http://brusylivska.gromada.org.ua/

Строк ознайомлення 1 місяць


 

5. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 04.10.2019р. до 04.11.2019р. за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50, тел.(04162) 30-4-85.

6. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Публічне представлення містобудівної документації  відбудуться у  тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості після 04.11.2019 року, у приміщені Брусилівської селищної ради, за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2.

 Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

 1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

 2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

 3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

 4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 

 5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 , або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Додатки:

 1. ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

 2. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

 3. СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН

 4. СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 5. ФОТО ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 6. СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ