Відповідно до положень Житлового Кодексу Української РСР, Основ житлового законодавства союзу РСР і Союзних республік, Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470, виконавчий комітет Брусилівської селищної ради щорічно у ІV кварталі проводить перереєстрацію громадян, що перебувають на квартирному обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, під час якої перевіряються облікові дані громадян.

Для проходження перереєстрації Вам необхідно поновити документи облікової справи, а саме:

- довідка про місцепроживання та склад сім'ї;

- копії документів, щопосвідчують особу громадянина та членів сім'ї;

- копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера громадянинові та членам сім'ї;

- копії документів, що підтверджують право громадянина та членів сім'ї на надання пільг під час взяття на облік;

- акт обстеження житлових умов;

- заява на обробку персональних даних.

серокопії технічного паспорта, свідоцтва про право власності або іншого правовстановлюючого документа на житло (для громадян, які проживають у приватних житлових приміщеннях);

серокопію договору найму або піднайму (для громадян, які проживають у наймани хжитлових приміщеннях).

Громадяни, якіу період з 01 жовтня до 31 грудня 2019 року не пройдутьперереєстрацію квартирного обліку, вважатимуться такими, що не потребують поліпшення житлових умов та будуть зняті з квартирного обліку.

Фото без опису

 

                                                      В. ГАБЕНЕЦЬ, селищний голова