Інформація про конкурс за адресою

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/konkurs/konkurs-krashhi-praktiki-mistsevogo-samovryaduvannya-u-2019-rotsi/

Фото без опису

 

УВАГА!

 

Заявку має бути створено та надіслано виключно у форматі Microsoft Word
до 4 жовтня 2019 року електронною поштою на електронну адресу:
Best.Practice.Ukraine@coe.int

 

До Заявки додається лист органу місцевого самоврядування за підписом його керівника, що є підтвердженням достовірності та точності викладеної у заявці інформації.

 

Супровідний лист (з підписом) у сканованому вигляді має бути надіслано електронною поштою одночасно із заявкою (одним електронним листом).

 

Розділ І заявки «Інформація про орган місцевого самоврядування» має містити повну інформацію за кожним пунктом. Задля забезпечення ефективної комунікації у заявці слід подати повну інформацію про автора практики.

 

Розділ ІІ заявки «Опис практики» за обсягом не має перевищувати
3-х аркушів формату А4 (шрифт Times New Roman 12, інтервал одинарний).

 

Форма заявки в електронному варіанті доступна на офіційних веб-сайтах: www.minregion.gov.ua, www.slg-coe.org.ua

 

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (044) 590-47-76; (044) 303-99-16 (внутрішні – 114; 156; 115).

 

 

 

Примірна форма

 

ЗАЯВКА

учасника конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування»
у 2019 році

 

 

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

 

 

1. Найменування органу місцевого самоврядування (далі – ОМС): ____________________________________________________________________

 

 

2. Район/Область: ____________________________________________________________________

 

 

3. Місцезнаходження ОМС (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, поштовий індекс):

____________________________________________________________________

 

 

4. Телефон (з кодом міжміського зв’язку):_____________; Факс:_____________

 

 

5. Адреса електронної пошти ОМС: ____________________________________________________________________

 

 

6. Офіційний веб-сайт ОМС: ____________________________________________________________________

 

 

7. ПІБ керівника ОМС (повністю): ____________________________________________________________________

 

 

8. Автор практики (ПІБ, посада, адреса електронної пошти, номер моб. тел.)

____________________________________________________________________

(особа, яка є безпосереднім автором практики та зможе бути учасником заходів, повязаних з поширенням/передачею здобутого практичного досвіду. Автор – не обов’язково посадова особа місцевого самоврядування, це може бути представник установи, організації)

 

 

9. Контактна особа, відповідальна за оформлення заявки та надання інформації щодо практики

____________________________________________________________________

(автор практики або інша особа, яка зможе, у разі потреби, надати вичерпну інформацію щодо практики: ПІБ, посада, тел./факс, адреса електронної пошти, номер моб. тел.)

 

 

10. З яких джерел ви дізнались про Конкурс?

____________________________________________________________________

 

 

11. Тематика заявки (оберіть одну з тем Конкурсу, позначивши її в дужках знаком «+»):

 

(  ) 1. Заходи та рішення органів місцевого самоврядування, спрямовані на ріст

доходів місцевого бюджету».

(  ) 2. Розвиток, заснований на особливостях регіонів і громад.

(  ) 3. Практики залучення молоді до місцевого економічного розвитку.

 

 

12. Категорія ОМС (оберіть одну з категорій, позначивши її в дужках знаком «+»):

 

(  ) обласна рада;

(  ) районна рада;

(  ) міська рада;

(  ) сільська рада;

(  ) селищна рада;

(  ) сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ОПИС ПРАКТИКИ

 

1. Назва практики* _______________________________________________________________________

 

 

2. Період впровадження практики

_______________________________________________________________________

(дата: місяць/рік –  місяць/рік)

 

 

3. Короткий зміст (резюме) практики

_______________________________________________________________________

(1-2 речення)

 

 

4. Передумови

_______________________________________________________________________

(опис проблеми, для вирішення якої впроваджено практику)

 

 

5. Опис практики

_______________________________________________________________________

(діяльність ОМС із впровадження практики, ухвалені ним рішення (за наявності), залучення громади, партнерство. Аргументи щодо відповідності практики критеріям оцінювання: ініціативність, інноваційність, ефективність, впливовість, сталість результатів)

 

 

6. Бюджет практики

_______________________________________________________________________

(обсяги та джерела фінансування, партнерство, співфінансування, внесок громади тощо)

 

 

7. Результати практики, висновки

_______________________________________________________________________

(якісні зміни, кількісні показники)

 

 

8. Чи ділилися досвідом з іншими ОМС і чи готові надалі продовжувати роботу у цьому напрямі. Які інформаційні продукти (презентації, публікації у ЗМІ тощо) вже створені та/або можуть бути створені на базі практики?

_______________________________________________________________________