Фото без описуПротягом  січня - травня 2022 року до  бюджету селищної територіальної громади надійшло  60432,4 тис.грн., що складає 79,8% плану звітного періоду, в тому числі до загального фонду надійшло 59509,6 тис.грн. доходів, або 82,2% запланованого обсягу та до спеціального фонду – 922,8 тис.грн..

   За січень – травень 2022 року до загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 33308,0 тис.грн., що становить 72,2% плану звітного періоду та менший відповідного показника минулого року на 2068,6 тис.грн.

Серед власних доходів бюджету селищної територіальної громади надійшло: податку та збору на доходи фізичних осіб – 18672,7 тис.грн.; податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 8,0 тис.грн.; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів –  148,5 тис.грн.; рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 2,1 тис.грн.; акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) – 256,9 тис.грн., акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів(пальне) – 867,9 тис.грн.; акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 474,6 тис.грн.; податок на нерухоме майно – 700,2 тис.грн.; податку на майно (плата за землю) – 5705,4 тис.грн.; транспортного податку з юридичних осіб – 12,5 тис.грн.; єдиного податку – 6033,4 тис.грн.; адміністративних штрафів – 5,1 тис.грн.; адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – -14,8 тис.грн.; плата за встановлення земельного сервітуту – 11,9 тис.грн.; адміністративний збір за проведення державної реєстрації – 24,0 тис.грн.; плати за надання інших адміністративних послуг – 176,6 тис.грн.;  адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 35,9 тис.грн.; плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 6,0 тис.грн.;надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 124,5 тис.грн.; державного мита – 1,3 тис.грн.; інші надходження – 55,3 тис.грн..

   Доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 922,8  тис.грн., в т.ч.: екологічний податок – 10,0 тис.грн.; власні надходження бюджетних установ – 458,7 тис.грн., в т.ч.: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 307,5 тис грн., плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» – 92,4 тис. грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 0,8 тис.грн.; благодійні внески, гранти та дарунки – 58,0 грн.; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній та комунальній власності – 454,1 тис.грн.

       За звітний період бюджет селищної територіальної громади отримав :

базову дотацію у сумі 1565,0 тис.грн;

освітню субвенцію у сумі 23078,2 тис.грн.;

дотацію з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утворюються за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 994,7 тис.грн.;

субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 380,0 тис.грн.;

субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 30,5 тис.грн.;

іншу субвенцію з місцевого бюджету – 153,2 тис.грн..

 

     Видатки загального фонду  бюджету селищної територіальної громади за січень-травень 2022 року становили 59933,7 тис. грн., що перевищує відповідний показник 2021 року на 4338,1 тис. грн.

Наявні ресурси  бюджету селищної територіальної громади спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

    Найбільшу питому вагу 67,8 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти у сумі 40618,0 тис. грн..

     На фінансову підтримку по охороні здоров’я протягом січня – травня 2022 року  спрямовано 5841,9 тис. грн., що становить 9,7 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

   На соціальний захист та соціальне забезпечення протягом звітного періоду спрямовано 1566,3 тис. грн. що становить 2,6 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

  По установах культури за січень-травень 2022 року  проведені видатки становлять 1763,3 тис.грн., що становить 2,9 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 227,6 тис. грн., що становить 0,4 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

      На державне управління  спрямовано коштів у загальній сумі 7997,1 тис. грн., що становить 15,1 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

   На розвиток житлово-комунального господарства за січень-травень 2022року направлено 1096,8 тис. грн., що становить 1,8 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

   Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів становлять 235,3 тис.грн., що становить 0,4 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

    Інша діяльність становить 28,0 тис.грн., що становить 0,05 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

  Аналізуючи виконання  бюджету селищної територіальної громади в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 45576,7 тис. грн.. 

  На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 4979,5 тис.грн.

   На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 154,6 тис.грн.

   По спеціальному фонду селищного бюджету проведено видатків на загальну суму 386,2 тис.грн

                                                                                          Брусилівська селищна рада