Фото без опису 

  Житомирська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»), код ЄДРПОУ 45204957, юр. адреса: 10002, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, буд. 35 має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для Попільнянської дільниці, проммайданчик №1 (Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Попільня, вул. Каштанова, 102) , Попільнянської дільниці, проммайданчик №2 (Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Корнин, вул. Королівська, 3), Андрушівської дільниці (Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Лисенка, 12), Брусилівської дільниці (Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Брусилів, вул. Захисників України, 66), Ружинської дільниці (Житомирська обл., Бердичівський р-н, смт Ружин, вул. Київська, 74) Попільнянського УЕГГ та Бердичівської дільниці ( Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Бердичів, вул. Житомирська , 89А), Чуднівської дільниці (Житомирська обл., Житомирський р-н, вул. Робітнича, 48Б), Любарської дільниці (Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Старий Любар, вул. Перемоги, 1) Бердичівського УЕГГ Житомирської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Контактний номер телефону: 0983639199, електронна пошта: o.zavadska@grmu.com.ua   

Мета: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючих об’єктів, що надає право експлуатувати об’єкт, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Попільнянська дільниця проммайданчик №1, Попільнянська дільниця проммайданчик №2, Андрушівська, Брусилівська, Ружинська дільниці Попільнянського УЕГГ та Бердичівська, Чуднівська, Любарська дільниці Бердичівського УЕГГ Житомирської філії ТОВ «Газорозподільні мережі Україіни» діючі дільниці, діяльність яких не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Діяльність полягає у розподіленні та постачанні газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи. Для здійснення безперебійного технологічного процесу на дільницях встановлено генератори. Джерелами утворення забруднюючих речовин є: котлоагрегати, допоміжна техніка, генератори.

Під час роботи технологічного устаткування на дільницях до атмосферного повітря викидаються:

Попільнянська дільниця проммайданчик №1: заліза та його сполук ( у перерахунку на залізо) – 0,0005 т/рік; ртуті та її сполук (у перерахунку на ртуть) – 0,0000006 т/рік; мангану та його сполук (у перерахунку на манган) – 0,00005 т/рік; речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,03 т/рік; сажи – 0,006 т/рік; оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) – 0,7 т/рік; азоту (1) оксид (N2O) -  0,0007 т/рік; діоксиду сірки – 0,008 т/рік; оксиду вуглецю – 0,11 т/рік; діоксиду вуглецю – 300 т/рік; НМЛОС – 0,008 т/рік; метану – 0,01 т/рік; фтору та його сполук (у перерахунку на фтор) – 0,00007 т/рік; фтористого водню – 0,000001 т/рік.

Попільнянська дільниця проммайданчик №2: ртуті та її сполук (у перерахунку на ртуть) – 0,0000002 т/рік; оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) – 0,3 т/рік; азоту (1) оксид (N2O) -  0,0004 т/рік; діоксиду сірки – 0,0002 т/рік; оксиду вуглецю – 0,09 т/рік; діоксиду вуглецю – 100 т/рік; метану – 0,7 т/рік.

Андрушівська дільниця: діоксиду титану – 0,00001 т/рік; заліза та його сполук (перерахунку на залізо) – 0,0008 т/рік; ртуті та її сполук (у перерахунку на ртуть) – 0,000002 т/рік; мангану та його сполук (у перерахунку на манган) – 0,00008 т/рік; речовин у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом – 0,0003 т/рік; оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) – 0,7 т/рік; азоту (1) оксид (N2O) – 0,001 т/рік; сірки діоксиду – 0,0005 т/рік; оксиду вуглецю – 0,09 т/рік; діоксиду вуглецю – 150 т/рік; НМЛОС – 0,002 т/рік; метану – 0,0096 т/рік.

Брусилівська дільниця: ртуті та її сполук (у перерахунку на ртуть) – 0,0000007 т/рік; оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) – 0,5 т/рік; азоту (1) оксид (N2O) -  0,001 т/рік; діоксиду сірки – 0,003 т/рік; оксиду вуглецю – 0,1 т/рік; діоксиду вуглецю – 150 т/рік; НМЛОС – 0,065 т/рік; метану – 0,008 т/рік.

Ружинська дільниця: заліза та його сполук ( у перерахунку на залізо) – 0,005 т/рік; ртуті та її сполук (у перерахунку на ртуть) – 0,0000009 т/рік; мангану та його сполук (у перерахунку на манган) – 0,0001 т/рік; оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) – 0,8 т/рік; азоту (1) оксид (N2O) -  0,0008 т/рік; діоксиду сірки – 0,0008 т/рік; оксиду вуглецю – 0,1 т/рік; діоксиду вуглецю – 250 т/рік; НМЛОС – 0,006 т/рік; метану – 1 т/рік

Бердичівська дільниця: алюмінію металевого – 0,0000006 т/рік; залізо та його сполук ( у перерахунку на залізо) – 0,0006 т/рік; ртуті та її сполук (у перерахунку на ртуть) – 0,0000006 т/рік; свинцю та його сполук (у перерахунку на свинець) – 0,00000008 т/рік; мангану та його сполук (у перерахунку на манган) – 0,00005 т/рік; олова та його сполук (у перерахунку на олово) – 0,00000008т/рік; речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,1 т/рік; сажи – 0,007 т/рік; оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) – 0,9 т/рік; азоту (1) оксид (N2O) -  0,0005 т/рік; діоксиду сірки – 0,0008 т/рік; сульфатна кислота ( H2SO4) – 0,00001 т/рік; оксиду вуглецю – 0,09 т/рік; діоксиду вуглецю – 350 т/рік; НМЛОС – 0,009 т/рік; акролеїн – 0,0000008 т/рік; етилацетат – 0,0008 т/рік; метану – 3,5 т/рік; фтористого водню – 0,000009 т/рік.

Чуднівська дільниця: залізо та його сполук ( у перерахунку на залізо) – 0,0003 т/рік; ртуті та її сполук (у перерахунку на ртуть) – 0,0000009 т/рік; мангану та його сполук (у перерахунку на манган) – 0,00005 т/рік; речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,1 т/рік; сажи – 0,008 т/рік; оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) – 0,75 т/рік; азоту (1) оксид (N2O) -  0,0009 т/рік; діоксиду сірки – 0,005 т/рік; оксиду вуглецю – 0,1 т/рік; діоксиду вуглецю – 150 т/рік; НМЛОС – 0,01 т/рік; акролеїн – 0,0000001 т/рік; метану – 1,5 т/рік.

Любарська дільниця: залізо та його сполук ( у перерахунку на залізо) – 0,0001 т/рік; ртуті та її сполук (у перерахунку на ртуть) – 0,0000001 т/рік; мангану та його сполук (у перерахунку на манган) – 0,00001 т/рік; оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) – 0,8 т/рік; азоту (1) оксид (N2O) -  0,0008 т/рік; діоксиду сірки – 0,001 т/рік; оксиду вуглецю – 0,06 т/рік; діоксиду вуглецю – 100 т/рік; НМЛОС – 0,01 т/рік; метану – 0,007 т/рік.

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкти відносяться до третьої групи, що не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та не ставиться на Державний облік. Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря розроблені відповідно до діючого законодавства.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації до: Житомирської обласної державної адміністрації: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1, (0412) 470857; до Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської ОДА: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Театральна 17/20, (0412) 472536.