Фото без опису   Брусилівська селищна рада оголошує про наявність вакантної посади  - головний спеціаліст відділу секретаріату з питань підготовки матеріалів на розгляд ради та виконавчого комітету ради Брусилівської селищної ради (на період  дії воєнного   стану).

Загальні кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду – повна вища освіта не нижче ступеня спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Знання Конституції України; законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається відділом організаційно-кадрового забезпечення Брусилівської селищної ради.

Кандидати на посади подають до відділу організаційно-кадрового забезпечення Брусилівської селищної ради:

 

 

-

заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;

-

заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

-

дві фотокартки розміром 4х6 см;

-

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-

копію документа, який посвідчує особу;

-

копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які чере свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

-

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

-

  • копія трудової книжки;

-

завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»  (за наявності);

-

підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за наявності);

-

  • державний сертифікат про рівень володіння державною мовою  (за наявності).

 

Кандидати можуть надіслати на офіційну електронну адресу Брусилівської селищної ради сканкопії документів згідно із зазначеним переліком.

Документи приймаються протягом 5 календарних днів з часу опублікування оголошення (з 11.09.2023 до 15.09.2023 включно до 16 год. 30 хв.) за адресою:

12601, Житомирська область, Житомирський район, смт. Брусилів,        вул. Небесної Сотні, 2

E-mail: brusilivsr@ukr.net

Телефон для довідок:  30322, моб. 0969459093