Фото без опису

Брусилівська селищна рада оголошує про наявність вакантних посад:

1. Начальника відділу юридичного забезпечення Брусилівської селищної ради (на період  дії воєнного  стану).

Кваліфікаційні вимоги. 

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста у галузі знань «Право», вільне володіння державною мовою.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Знання Конституції України; законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»  та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідної сфери управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; інструкцію з діловодства; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

2. Провідного спеціаліста відділу юридичного забезпечення Брусилівської селищної ради (на період  дії воєнного  стану).

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче ступеня бакалавра у галузі знань «Право», вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.

Знання Конституції України; законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»  та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти,

інструкцію з діловодства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається відділом організаційно-кадрового забезпечення Брусилівської селищної ради.

Кандидати на посади подають до відділу організаційно-кадрового забезпечення Брусилівської селищної ради:

-

заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;

-

заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

-

дві фотокартки розміром 4х6 см;

-

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-

копію документа, який посвідчує особу;

-

копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

-

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

-

копія трудової книжки;

-

завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»  (за наявності); 

-

підтвердження про подання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (тип декларації – кандидат на посаду);

-

державний сертифікат про рівень володіння державною мовою  (за наявності).

Кандидати можуть надіслати на офіційну електронну адресу Брусилівської селищної ради сканкопії документів згідно із зазначеним переліком.

Документи приймаються до 29.04.2024 включно до 16 год. 30 хв. за адресою:

12601, Житомирська область, Житомирський район, смт. Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2 

E-mail: kadry@brusylivska-gromada.gov.ua

Телефон для довідок:  30322, моб. 0969459093 

                 

  Володимир ГАБЕНЕЦЬ, селищний голова