Ще з часів римського приватного права для забезпечення потреби належного здійснення суб’єктивних прав та виконання обов’язків в тих випадках, коли особа не може і не здатна це робити самостійно, існують спеціальні правові інститути. Вони засновані на ідеї турботи про людину. Це завдання органів опіки та піклування.

Фото без опису

 

1.Завдання опіки та піклування. Встановлення опіки та піклування.

          Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки. Опіка та піклування таких осіб регулюється чинним законодавством, а саме: Цивільним кодексом України, Цивільно-процесуальним кодексом  України, Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88. Опіка передбачена для осіб, визнаних рішенням суду недієздатними; піклування-для осіб, визнаних рішенням суду обмежено дієздатними. Особам, визнаними рішенням суду недієздатними, призначається опікун. Особам, визнаними рішенням суду обмежено дієздатними, призначається рішенням суду піклувальник.  Але перед зверненням до суду родичі осіб, які потребують опіки та піклування, повинні знати про те, як оформити  опіку, піклування.

          1)Заява про  надання висновку опікунської ради при виконавчому комітеті Брусилівської селищної ради про можливість виконання обов’язків опікуна, піклувальника подається до адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради.

          2) Працівники відділу «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради передають заяву з відповідним пакетом документів для розгляду  опікунською радою при виконавчому комітеті селищної ради.

          2) Опікунська рада на своєму засіданні розглядає заяву та подані до неї документи, приймає рішення, готує висновок та проєкт рішення виконавчого комітету селищної ради.

          3) Виконавчий комітет селищної ради з розгляду цього питання приймає відповідне рішення.

          4) Для вирішення питання щодо опіки чи піклування в судовому порядку необхідно звертатись, маючи на руках висновок опікунської ради та рішення виконавчого комітету.

          5) Тільки суд вирішує питання визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна за поданням органу опіки та піклування; тільки суд вирішує питання визнання особи обмежено дієздатною та призначення їй піклувальника за поданням органу опіки та піклування.

 

2.Хто може бути опікуном, піклувальником?

          Опікуном, піклувальником можуть бути тільки повнолітні дієздатні громадяни. Переважне право серед осіб, які бажають стати опікуном або піклувальником, мають особи:

-у сім’ї якої проживає недієздатна особа, обмежено дієздатна особа, особа, яка потребує опіки та піклування;

-яка перебуває у сімейних, родинних відносинах із потенційним підопічним;

-яку бажає мати опікуном або піклувальником особа, яка потребує опіки чи піклування.

 

3.Хто не може бути опікуном, піклувальником?

          Не може бути опікуном недієздатної фізичної особи, не може бути піклувальником обмежено дієздатної фізичної особа:

- яка не досягла 18 років;

-визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

-інтереси якої суперечать інтересам потенційного  підопічного;

-за станом здоров’я не може виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника, що підтверджено відповідною медичною довідкою;

-раніше була опікуном або піклувальником та була звільнена від повноважень опікуна або піклувальника;

-була засуджена за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності тощо;

-відбуває покарання у місцях позбавлення  або обмеження волі;

-під час здійснення кримінального провадження тримається під вартою;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

4.Причини визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною.

          Єдиною підставою визнання особи недієздатною є наявність хронічного, стійкого психічного розладу, внаслідок чого вона не здатна усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними.

          Підставами обмежити цивільну дієздатність повнолітньої особи є психічні розлади, що істотно впливають на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми, тощо і тим самим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

 

5. Відмінність між опікою, піклуванням та доглядом за людьми похилого віку, особами з інвалідністю, які розуміють значення своїх дій, але за станом   здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

          Оформлення догляду за особою похилого віку, особою з інвалідністю, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки не потребує звернення до суду.

 

 Які є види догляду за літньою людиною, або особою з інвалідністю?

-призначення дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, помічника (заява подається до адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради );

-надання соціальних послуг  фізичною особою на непрофесійній основі (заява подається до адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради).

 

 

Директор КУ «Центр надання соціальних послуг»

Брусилівської селищної ради,

голова опікунської ради при виконкомі Брусилівської селищної ради  Валентина МАЗУРЕНКО.