Фото без опису   24 лютого 2022 року російська федерація вторглася в Україну, суверену та незалежну державу, окупувавши її територію та розв'язавши кроваві бої на мирній землі. Чим спричинив ріст людей які боючись за своє життя та життя своїх близьких змушенні були переїхали на підконтрольні Україною території. Цим особам було надано статус внутрішньо переміщених, за для допомоги соціалізації на новому місці, а також матеріальній підтримці.

Внутрішньо переміщеною особою(ВПО) є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в лютому 2023 року оновлено Перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або тих, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), до яких на даний час входить 9 областей: це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (64), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (19), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку 331 громада.

Відповідно пункту 8 статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень забезпечують:

 • прийом громадян та надання їм безоплатної первинної правової допомоги з питання взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;
 • взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в порядку, встановленому статтею 4 цього Закону;
 • надання інформації внутрішньо переміщеним особам про можливі місця і умови для їх тимчасового проживання/перебування з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, волонтерських, благодійних організацій, інших юридичних та фізичних осіб, про стан інфраструктури, довкілля у таких місцях;
 • надання у разі необхідності внутрішньо переміщеним особам медико-психологічної допомоги;
 • безоплатне харчування відповідно до законодавства внутрішньо переміщених осіб на період до отримання такими особами статусу безробітних або їх працевлаштування, але не більше одного місяця;
 • надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам житлового приміщення або соціального житла, придатного для проживання, за умови оплати зазначеними особами відповідно до законодавства вартості житлово-комунальних послуг;
 • внесення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення відомостей про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у тому числі місце її фактичного перебування, та про надані такій особі послуги;
 • набуття відповідно до законодавства внутрішньо переміщеними особами за місцем їх фактичного перебування прав на земельну ділянку із земель державної власності;
 • допомогу за клопотанням внутрішньо переміщеної особи у переміщенні рухомого майна під час залишення особою місця проживання на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 цього Закону, та поверненні до такого залишеного місця проживання;
 • влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади державної форми власності;
 • одержання гуманітарної та благодійної допомоги;
 • виявлення із числа внутрішньо переміщених осіб сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення передбачених законодавством заходів у разі виникнення загрози життю та здоров’ю дітей, втрати дітьми батьківського піклування;
 • здійснення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, сімей, в яких виховуються такі діти, соціального супроводження таких сімей і дітей;
 • здійснення в повному обсязі повноважень органу опіки та піклування стосовно зареєстрованих на їх території внутрішньо переміщених дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • прийняття рішень про забезпечення функціонування внутрішньо переміщених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей з дітьми, над якими встановлено опіку чи піклування, до яких діти влаштовані згідно з рішеннями районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських чи районних у містах рад тих адміністративно-територіальних одиниць, з яких здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у частині першій статті 1 цього Закону;
 • надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно залишили місце проживання у зв’язку з обставинами, визначеними у частині першій статті 1 цього Закону;
 • організацію роботи з виявлення дітей, переміщених без супроводження батьків, інших законних представників, здійснення заходів щодо встановлення особи дитини, пошуку її батьків, влаштування таких дітей у сім’ї родичів, патронатних вихователів, до закладів соціального захисту дітей з урахуванням потреб дитини;
 • влаштування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які проживали в стаціонарних інтернатних установах та закладах на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 цього Закону, в аналогічні установи та заклади за місцем фактичного перебування таких осіб;
 • організацію роботи медичних закладів з надання необхідної допомоги населенню з урахуванням тимчасового проживання/перебування на відповідній території внутрішньо переміщених осіб;
 • безоплатний проїзд залізничним, автомобільним транспортом внутрішньо переміщених осіб до залишеного місця проживання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно пункту 9 статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» органи місцевого самоврядування (яким є Брусилівська селищна рада) в межах своїх повноважень:

 • інформують місцеві державні адміністрації про можливі місця і умови для тимчасового проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб, про стан інфраструктури, довкілля у таких місцях;
 • надають у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним особам з комунальної власності житлові приміщення, придатні для проживання (за умови оплати особою відповідно до законодавства вартості комунальних послуг);
 • вирішують питання щодо набуття відповідно до законодавства внутрішньо переміщеними особами за місцем їх фактичного перебування прав на земельну ділянку із земель комунальної власності;
 • сприяють за клопотанням внутрішньо переміщеної особи у переміщенні її рухомого майна для повернення на залишене місце проживання;
 • забезпечують надання медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров’я з урахуванням відомостей про внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають (перебувають) у відповідному населеному пункті;
 • забезпечують влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності;
 • забезпечують соціальний захист внутрішньо переміщених дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, сімей, в яких виховуються такі діти, соціальне супроводження таких сімей і дітей;
 • забезпечують зарахування внутрішньо переміщених дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб;
 • здійснюють у повному обсязі повноваження органу опіки та піклування стосовно зареєстрованих на їх території внутрішньо переміщених дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • приймають рішення про забезпечення функціонування внутрішньо переміщених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей з дітьми, над якими встановлено опіку чи піклування, до яких діти влаштовані згідно з рішеннями районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських чи районних у містах рад тих адміністративно-територіальних одиниць, з яких здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у частині першій статті 1 цього Закону;
 • забезпечують надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно залишили місце проживання у зв’язку з обставинами, визначеними у частині першій статті 1 цього Закону;
 • організовують роботу з виявлення дітей, переміщених без супроводження батьків, інших законних представників, здійснюють заходи щодо встановлення особи дитини, пошуку її батьків, влаштування таких дітей у сім’ї родичів, патронатних вихователів, до закладів соціального захисту дітей з урахуванням потреб дитини.

Брусилівською селищною радою забезпечується активна робота з внутрішньо переміщеними особами через:

відділ соціального захисту населення Брусилівської селищної ради – начальник Шарамко Марія Павлівна.

Комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради – директор Мазуренко Валентина Василівна, тел. 04162-31641.

Координацію діяльності ради з питань внутрішньо переміщених осіб забезпечує заступник селищної голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приходько Світлана Василівна, тел. 04162-30322.

Також, на території України успішно функціонують громадські організації які активно допомагають внутрішньо переміщеним особам, серед них:

Благодійний фонд "У матусиних долонях" допомагає сім'ям з дітьми, які зареєстровані як ВПО, через бойові дії в вашому місті або селищі та сім'ї з дітьми, які проживають в містах, де проводяться бойові дії.

Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд Help Us Help UA" надає гуманітарну допомогу сім'ям з дітьми, які зареєстровані як ВПО.

Гуманітарна допомога може надаватися сім’ям з дітьми ВПО, в яких є діти з відповідним соціальним статусом:

діти-сироти (запит може подати опікун, або повнолітня особа з відповідним статусом);

діти, позбавлені батьківського піклування (запит може подати опікун, або повнолітня особа з відповідним статусом);

діти з інвалідністю;

багатодітна сім’я (запит подають сім’ї в яких є троє і більше неповнолітніх дітей або студенти).

Громадська молодіжна організація «Ми покоління за зміни» надає засоби гігієни для дітей, з інвалідністю, харчування, іграшки та одяг переселенцям з Луганської і Донецької області, сім’ям з дітьми;  вагітним;  притулкам з літніми людьми;   людям з інвалідністю.

Благодійна організація From Heart надає гуманітарну допомогу ВПО.