Фото без опису На виконання статті 28 Бюджетного

кодексу України відділ фінансів

Брусилівської селищної ради

надає інформацію про виконання бюджету

селищної територіальної громади

                                                          за січень-вересень 2021 року

  Протягом  січня – вересня 2021 року до  бюджету селищної територіальної громади надійшло  1119347,1 тис.грн., що складає 94,8% плану звітного періоду, в тому числі до загального фонду надійшло 110590,2 тис.грн. доходів, або 95,2% запланованого обсягу та до спеціального фонду – 2548,7 тис.грн., або 81,0% запланованого річного обсягу.

  За січень – вересень 2021 року до загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 61720,3 тис.грн., що становить 91,7% плану звітного періоду та перевищує відповідний показник минулого року на 12656,2 тис.грн. 

 Серед власних доходів бюджету селищної територіальної громади надійшло: податку та збору на доходи фізичних осіб – 33375,9 тис.грн.; податку на прибуток підприємств комунальної власності – 5,9 тис.грн.; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів –  242,6 тис.грн.; рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 3,0 тис.грн.; акцизний податок з виробленого в Україні пального – 654,5 тис.грн.; акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального – 2222,7 тис.грн.; акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 921,1 тис.грн.; податок на нерухоме майно – 1122,0 тис.грн.; податку на майно (плата за землю) – 13004,5 тис.грн.; транспортного податку з юридичних осіб – 14,6 тис.грн.; єдиного податку – 9150,7 тис.грн.; адміністративних штрафів – 8,4 тис.грн.; адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 40,4 тис.грн.;плата за встановлення земельного сервітуту – 26,4тис.грн.; адміністративний збір за проведення державної реєстрації – 81,9тис.грн.;плати за надання інших адміністративних послуг – 369,7 тис.грн.;  адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 127,2 тис.грн.; плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 5,7 тис.грн.;надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 106,7 тис.грн.; державного мита – 4,5 тис.грн.; інші надходження – 231,9 тис.грн.. 

  Доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 2548,7 тис.грн., в т.ч.: екологічний податок – 9,4 тис.грн.; грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 1,8 тис.грн.; надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 225,0 тис.грн.; власні надходження бюджетних установ – 1784,8 тис.грн. , в т.ч.: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 1000,9 тис грн., плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» – 418,4тис. грн., надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 23,6 тис.грн., благодійні внески, гранти та дарунки – 341,9 грн.; кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності – 67,1 тис.грн.; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території     Автономної Республіки Крим – 460,6грн.

 За звітний період бюджет селищної територіальної громади отримав :

базову дотацію у сумі 3309,3 тис.грн;

освітню субвенцію у сумі 40781,5 тис.грн.; 

субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 65,0 тис.грн.;

субвенцію на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 574,0 тис.грн.;

дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 1152,9 тис.грн.;

субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1103,3 тис.грн.;

субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 185,5 тис.грн.;

субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 803,6 тис.грн.;

за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 33,2 тис.грн.;

субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 482,8 тис.грн.;

інші субвенції у сумі 378,9 тис.грн.

 

  Видатки загального фонду  бюджету селищної територіальної громади за січень-вересень 2021 року становили 106006,1тис. грн., що перевищує відповідний показник 2020 року на 31381,8 тис.грн. 

 Наявні ресурси  бюджету селищної територіальної громади спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

  Найбільшу питому вагу, 65,7 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти у сумі 69641,3 тис. грн..

 На видатки по охороні здоров’я протягом січня-вересня 2021 року  спрямовано 7899,4 тис. грн., що становить 7,5 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

  На соціальний захист та соціальне забезпечення протягом звітного періоду спрямовано 5065,1 тис. грн. що становить 4,8 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

 По установах культури за січень-вересень 2021 року  проведені видатки становлять 4051,0тис. грн., що становить 3,8 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

  На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 605,2 тис. грн., що становить 0,6 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

  На державне управління  спрямовано коштів у загальній сумі 17162,5 тис. грн., що становить 16,2 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

 На розвиток житлово-комунального господарства за січень-липень 2021року направлено 1352,5 тис.грн., що становить 1,3 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

  На економічну діяльність спрямовано 159,1 тис.грн., що становить0,15 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів становлять 70,0 тис.грн., що становить 0,07 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

 

  Аналізуючи виконання  бюджету селищної територіальної громади в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 86310,3 тис. грн..  

 На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 533,8 тис.грн. 

  На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 4615,6 тис.грн.

 По спеціальному фонду селищного бюджету проведено видатків на загальну суму 3342,2 тис.грн.

                                                                                          Брусилівська селищна

                                                                                          Рада