Фото без опису

ПОРЯДОК 
видачі дубліката свідоцтва про право власності 
на об’єкти нерухомого майна ( житлові приміщення)
у разі втрати або пошкодження оригіналу документа 
1. Загальні положення 

 

               1.1. Порядок видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна ( житлові приміщення ) у разі втрати або пошкодження оригіналу документа (далі по тексту – Порядок) розроблений відповідно до норм Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

            1.2. Порядок визначає механізм видачі дубліката свідоцтва про право власності власності на об’єкти нерухомого майна (житлові приміщення), виданого на підставі рішень виконавчого комітету Брусилівської селищної ради.

            1.3. Дублікат свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна (житлові приміщення) повинен містити ті ж відомості, що й оригінал документа. Видача дубліката полягає у відтворенні тексту документа дублікат якого видається, що спрямоване на відновлення такого документа у випадку неможливості використання останнього з певних причин.

 

2. Умови видачі дубліката свідоцтва

про право власності  на об’єкти нерухомого майна ( житлові приміщення)

 

2.1. У разі втрати або пошкодження свідоцтва про право власності власності на об’єкти нерухомого майна (житлові приміщення), виданого на підставі рішень виконавчого комітету Брусилівської селищної ради, власник (співвласники), спадкоємець (спадкоємці) або уповноважена ним (ними) особа, подає до Центру надання адміністративних послуг Брусилівської селищної ради заяву про видачу дубліката. До заяви надається необхідний перелік документів, а саме:

  • заява зі згодою всіх повнолітніх співвласників житла (заява заповнюється в присутності адміністратора);

          - копії паспортів заявників, свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, відносно яких подана заява про видачу дубліката свідоцтва;

         - у разі представлення інтересів законними представниками, опікунами чи піклувальниками додаються копії документів, що підтверджують їхні повноваження;

        - у разі звернення спадкоємця померлого власника (співвласника) нерухомого майна додаються запит органу нотаріату з інформацією про відкриття спадкової справи, спадкоємців, що звернулися у зв’язку з її відкриттям, копія свідоцтва про смерть власника (співвласника) нерухомого майна:

       - оголошення з газети про недійсність втраченого або пошкодження свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

       -  оригінал та копії технічної документації на нерухоме майно (за необхідності);

        -  у разі втрати або викрадення документу довідку з поліції про надання заяви  з даного приводу чи довідку з органів пожежної охорони у зв’язку зі знищенням документів при пожежі,

  • довідку з  бюро технічної інвентаризації  про підтвердження факту належності нерухомого майна на праві приватної власності  із зазначенням технічної характеристики майна та/або  копію відповідного свідоцтва про право власності на нерухоме майно (за необхідності).

 

2.2. Заява про видачу дубліката свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна (житлові приміщення) повинна бути підписана власником (співвласниками, які зазначені у втраченому або зіпсованому свідоцтві про право власності), спадкоємцем (спадкоємцями) даного нерухомого майна. Інтереси неповнолітніх представляють їх батьки або законні представники згідно з чинним законодавством. Інтереси недієздатних та обмежено дієздатних громадян  представляють відповідно до чинного законодавства України їх законні представники, опікуни та піклувальники. У заяві зазначається конкретна причина необхідності видачі дубліката свідоцтва.

2.3. Рішення про видачу дублікату свідоцтва на право власності на об’єкти нерухомого майна ( житлові приміщення ) приймає виконавчий комітет Брусилівської селищної ради.

2.4.  Підготовку матеріалів до виконкому селищної ради, реєстрацію в журналі видачі дублікатів свідоцтв  про право власності  на об’єкти нерухомого майна (житлові приміщення ) та їх видачу здійснює відділ комунальної власності селищної ради.

           2.5. Дублікат свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна (житлові приміщення) може бути виданий за письмовою заявою спадкоємців померлого власника (співвласника) житлового приміщення. В такому випадку, до письмової заяви додається довідка нотаріальної контори про відкриття спадкової справи, копія свідоцтва про смерть власника.

          2.6. У разі, якщо оформляється спадщина на частину житлового приміщення, а співвласник іншої частини цього ж житлового приміщення відмовляється надати в нотаріальну контору оригінал свідоцтва про право власності на житло для оформлення спадкових документів, відділ комунальної власності селищної ради вправі видати дублікат свідоцтва тільки після письмового попередження співвласника про те, що при видачі дубліката оригінал свідоцтва втратить чинність. Письмове попередження надсилається рекомендованим листом з повідомленням.

 

          2.5. Дублікат свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна може видаватися без звернення іншого співвласника нерухомого майна за наявності рішення суду про визнання такого відсутнім або померлим або свідоцтва про його смерть.

2.6. Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області, яка є правонаступником сільських рад Брусилівського району Житомирської області, які увійшли до її складу має право видавати дублікати свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна (житлові приміщення), які були видані останніми.

          2.6. Дублікат свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна (житлові приміщення) повинен містити весь текст виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

           

        2.7. На дублікаті у правому верхньому кутку робиться відмітка з зазначенням слів «Дублікат, що  має силу оригіналу» та дату його видачі.

 

3. Порядок розгляду звернень та видачі дубліката свідоцтва

про право власності на об’єкт нерухомого майна (житлові приміщення)

 

3.1. Видача дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна (житлові приміщення) здійснюється на підставі рішення виконкому  Брусилівської селищної ради.

3.2. Обов’язки щодо розгляду заяв з питань видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкт нерухомого майна (житлові приміщення), оформлення та видачу дублікатів свідоцтв про право власності на  нерухоме майно (житлові приміщення), покладаються на відділ комунальної власності селищної ради.

3.3. Дублікат свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна (житлові приміщення) за підписом Брусилівського селищного голови, що завіряється мокрою печаткою Брусилівської селищної ради, оформляється у двох примірниках. Перший примірник дубліката залишається та зберігається  у відділі комунальної власності селищної ради, а інший примірник видається на руки власнику (уповноваженому співвласнику), спадкоємцю.

 3.4. Видача дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна (житлові приміщення),  реєструється в журналі видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкт нерухомого майна (житлові приміщення), який ведеться за встановленою формою, повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою голови Брусилівської селищної ради.

Документи, на підставі яких видано дублікат свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна (житлові приміщення), підшиваються до матеріалів виконкому Брусилівської селищної ради.

3.5. Видача дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна (житлові приміщення), здійснюється без використання відповідного спеціального бланка на аркуші А4.

3.6. Підстави для відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна (житлові приміщення):

- виявлення в документах недостовірних відомостей;

- подання заявником неповного пакета документів.

У разі відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна (житлові приміщення),  питання вирішується в судовому порядку.

 

4. Порядок виправлення відомостей, внесених

до відповідних свідоцтв на право власності на нерухоме майно помилково

 

      4.1. У разі виявлення власником нерухомого майна відомостей, що внесені до свідоцтва про право власності на нерухоме майно помилково, останній має право  подати до Центру надання адміністративних послуг Брусилівської селищної ради заяву про внесення відповідних виправлень.

      4.2. До заяви додається оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно,  а також  оригінали документів або їх нотаріально засвідчені копії, що підтверджують невідповідність відомостей внесених до свідоцтва на право власності  на нерухоме майно дійсності.

       4.3. У разі подання власником нерухомого майна документів, визначених у пункті 4.2  даного Порядку та  виявлення помилково внесених відомостей готується відповідне рішення виконавчого комітету селищної ради.

       4.4. На підставі рішення виконавчого комітету селищної ради відділ  комунальної власності селищної ради вносить зміни до оригіналу примірника, поданого власником нерухомого майна та оригіналу примірника, що зберігається у реєстраційній справі об'єкта нерухомого майна з зазначенням слів "Виправленому вірить". 

          Вказаний запис посвідчується підписом посадової особи, визначеної у розділі 3 цього рішення ( №_______ від _________________) та скріплюється мокрою печаткою Брусилівської селищної ради. 

        4.5. Після внесення відповідних змін, оригінал свідоцтва на право власності на нерухоме майно, наданий власником, повертається останньому.

        4.6. Не підлягають зміні відомості, внесені до свідоцтва про право власності на нерухоме майно, якщо останні пов'язанні зі зміною найменування юридичної особи чи прізвища, ім'я, по-батькові фізичної особи, призначення та площ об'єкта нерухомого майна. Як виняток, відомості щодо площі об'єкта нерухомого майна можуть бути змінено за умови, якщо  такі зміни підтверджуються матеріалами первинної технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна.

 

Заступник селищного голови                                            Василь ЗАХАРЧЕНКО                                                        

                                                              

 

 

                                                                      Додаток 2

                                                                             до рішення виконкому

 Брусилівської селищної ради

                                                             07.07.2021 №      

 

 

Ж У Р Н А Л 

видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна  ( житлові приміщення)

 

Реєстрацій-ний номер дубліката свідоцтва

 

Дата видачі

Тип та адреса нерухомого майна

Рішення виконкому

Найменування (П.І.Б.) власника (співвласників), спадкоємця (спадкоємців) або уповноваженої ним (ними) особи

Розписка в отриманні дубліката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                Василь ЗАХАРЧЕНКО