Фото без опису   Повідомлення про початок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Митрополита Іларіона, 39 в смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області.

 

 Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

       Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Митрополита Іларіона, 39 в смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області розроблено на підставі Рішення 47 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 29.07.2020 року  №1598.

      Детальний план розробляється з метою визначення функціонального призначення та планувальної організації ділянки в межах населеного пункту смт. Брусилів по вул. Митрополита Іларіона – для обгрунтування параметрів і просторової композиції параметрів будівництва будівель торгівлі та з метою благоустрою прилеглої території.

      Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Митрополита Іларіона, 39 в смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

     Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

    Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Митрополита Іларіона, 39 в смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області.

 З текстовою та графічною частинами  зазначеного проекту, можна ознайомитись в приміщенні Брусилівської селищної ради.

Строк ознайомлення 1 місяць

    Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації

Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Розробник ТОВ «Центр Інвентаризації» м.Житомир.

  Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

    Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 05.10.2020р. до   05.11.2020р. за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50, тел.(04162) 30-4-85.

Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо).

       Публічне представлення містобудівної документації  відбудуться у  тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості після  05.11.2020 року, у приміщені Брусилівської селищної ради, за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

       Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Додатки:

1. ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

2.  ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

3. СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

4. СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН.

5. ОПОРНИЙ ПЛАН.

6. СХЕМА ІСНУЮЧИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ.