Фото без опису  Звертаємо Вашу увагу, що неналежне поводження з рештками загиблих тварин є загрозою для поширення небезпечних інфекцій, спільних для людини та тварини, як туберкульоз, бруцельоз та інші. Туберкульозом хворіють 55 видів свійських і диких тварин та 25 видів птахів. Найбільш чутливі до цієї хвороби є велика рогата худоба, свині та кури. Бруцельоз уражає всі види сільськогосподарських тварин, а також може передаватися до людини. Ця хвороба характеризується лихоманкою, ураженням кісток і суглобів, серцево-судинної, ендокринної, нервової та інших систем організму. Часто тварини гинуть від сибірки, сказу, атипової пневмонії, збудники яких можуть зберігатися у трупах тривалий час. При розкладанні решток тварин здебільшого забруднюються ґрунти та ґрунтові води. Забруднена вода, яку ми споживаємо й служить фактором передачі збудників багатьох інфекційних захворювань. 

   Відповідно до Закону України “Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною” побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною вважаються туші або частина туш забитих, загиблих тварин, сировина та продукти тваринного походження, що не призначені або визнані непридатними для споживання людиною. Отже, знайдені рештки загиблих тварин слід розцінювати саме як побічні продукти тваринного походження, непризначені для споживання людиною, щодо яких встановлені особливі правила поводження.

    Суб’єкти господарювання, у процесі діяльності яких утворюються побічні продукти тваринного походження, відповідно до ст. 20 Закону України “Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною” зобов’язані направляти утворені на їх потужностях побічні продукти тваринного походження (в тому числі туші тварин) на оброблення, переробку з метою подальшої утилізації або для здійснення операцій з видалення. Утилізацією є використання побічних продуктів тваринного походження як матеріальних ресурсів до або після здійснення оброблення, переробки, а також спалення з отриманням теплової енергії, пари, гарячої води тощо. Видаленням вважається спалення, захоронення або ж інші методи, дозволені законодавством, що не призводять до утилізації. Всі продукти тваринного походження, в залежності від різноманітних факторів, зокрема причин загибелі тварин, наявності інфекційних захворювань поділяються на три категорії, для кожної з яких передбачені можливі способи поводження з такими продуктами. Залежно від категорії, до якої відносяться рештки тварин, допустимими методами поводження з ними є виробництво органічних добрив або покращувачів ґрунту після стерилізації; компостування або перетворення на біогаз після оброблення, шляхом стерилізації; видалені шляхом спалювання та ін.

   Перш ніж побічні продукти тваринного походження будуть передані для їх обробки, переробки, утилізації чи видалення їх потрібно зберігати на спеціально облаштованих майданчиках, у бункерах, контейнерах, холодильних установках, конструкція яких запобігає потраплянню побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, у ґрунт та водні об’єкти.

   Тобто, закон визначає конкретний порядок поводження з рештками тварин і це в жодному разі не може бути розміщення їх у сміттєвих контейнерах чи будь-де просто неба.

  Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України “Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною” суб’єкти господарювання, у процесі діяльності яких утворюються побічні продукти тваринного походження за неналежну утилізацію чи видалення таких об’єктів несуть відповідальність у формі штрафу. Для юридичних осіб розмір штрафу становить від 23 до 30 мінімальних розмірів заробітних плат (від 115 000 грн. до 150 000 грн.), а для фізичних осіб підприємців – від 8 до 15 мінімальних заробітних плат (від 40 000 грн. до 75 000 грн.).

   Розглядати справу та накладати штраф мають право головні державні інспектори та їх заступники від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини (Держпродспоживслужби України) та його територіальних органів. Підставою для розгляду такої справи є протокол, який складається державними інспекторами Держпродспоживслужби України та її територіальних органів. 

   Незаконне розміщення решток тварин на земельній ділянці призводить до псування земель та зниження їх родючості. Кодекс України про адміністративні правопорушення у ст. 52 встановлює відповідальність за псування та забруднення сільськогосподарських та інших земель. Псування земель, в розумінні ЗУ “Про державний контроль за використанням та охороною земель” означає порушення природного стану земель, яке здійснюється без обґрунтованих проектних рішень, погоджених та затверджених в установленому законодавством порядку, забруднення їх хімічними, біологічними та радіоактивними речовинами, в тому числі тими, що викидаються в атмосферне повітря, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, неочищеними стічними водами, порушення родючого шару ґрунту, невиконання вимог встановленого режиму використання земель, а також використання земель у спосіб, що погіршує їх природну родючість.
   Псування земель тягне за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 340 грн. до 1 360 грн), а на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн. до 1700 грн.). Право складати протоколи та накладати штраф за це правопорушення мають представники Державної екологічної інспекції та її територіальних органів.

   Окрім адміністративної відповідальності, незаконне розміщення решток тварин на земельній ділянці, залежно від завданої шкоди, тягне за собою і кримінальну відповідальність. Відповідно до статті 239 Кримінального кодексу України, забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 3 400 грн.). 

    Отже, рештки загиблих тварин належать до побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною. Законами України визначається порядок поводження з такими продуктами, серед яких є утилізація або ж видалення побічних продуктів тваринного походження, однак ні в якому разі їх не можна розміщувати у смітниках, вже не кажучи про залишення їх розкладатися просто неба посеред поля чи в іншому місці.     

   Невиконання цього обов’язку може стати причиною забруднення ґрунтів, підземних вод та атмосферного повітря. Крім того, при виявлені решток тварин ніколи не відомо, що стало причиною їх загибелі та переносниками яких інфекцій вони є. Здебільшого, всі інфекції, якими можуть бути заражені свійські тварини є зооантропонозні, тобто такі, що можуть передаватися до людини. Тому, у разі виявлення решток загиблих тварин необхідно повідомити про це територіальні органи Держпродспоживслужби України, Державної екологічної інспекції України (зразки скарг внизу) та Національної поліції.

 

 

 

ЗРАЗКИ СКАРГ:

 

 

 

Державна екологічна інспекція Поліського округу

вул.Леха Качинського, 12а, м. Житомир, 10014

______________________________

______________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові, адреса

та ном.телефону скаржника )

Скарга

У селі/місті__________________________________________, за адресою _________________________________ мною було виявлено рештки загиблих тварин, що розкладаються (Додаток 1) та призводять до забруднення земель та ґрунтових вод, а відтак для поширення інфекційних захворювань. Це порушує моє право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, гарантоване ст. 50 Конституції України.

Враховуючи вищенаведене та керуючись Конституцією України, ЗУ “Про звернення громадян”, прошу:

1. Здійснити перевірку додержання природоохоронного законодавства на території______________________________________________________.

2. Здійснити відбір та аналіз проб ґрунтів, на яких виявлено рештки загиблих тварин.

3. За виявлені порушення притягнути винних осіб до адміністративної відповідальності за псування і забруднення земель та зобов’язати усунути виявлені порушення.

4. Про результати розгляду скарги повідомити за адресою:______________________________________________________.

Додаток:

  1. Фотокопії

 

Дата___________________ Підпис__________________

 

 

 

 

 

Головне управління Держпродспожив

служби у Житомирській області

вул. Гагаріна, 55, м. Житомир, 10002

____________________________

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса

та ном.телефону скаржника)

Скарга

У селі/місті___________________________________________, за адресою _________________________________ мною було виявлено рештки загиблих тварин, що розкладаються (Додаток 1) та становлять загрозу для забруднення земель та ґрунтових вод, а відтак для поширення інфекційних захворювань. Це порушує моє право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, гарантоване ст. 50 Конституції України.

Враховуючи вищенаведене та керуючись Конституцією України, ЗУ “Про звернення громадян”, прошу:

1. Здійснити перевірку додержання санітарного та ветеринарного законодавства на території____________________________________________________.

2. За виявлені порушення притягнути винних осіб до відповідальності та зобов’язати усунути виявлені порушення.

3. Про результати розгляду скарги прошу повідомити за адресою:_________________________________.

Додаток:

  1. Фотокопії

Дата________________ Підпис_____________


 

      

                                                                                                                      Відділ комунальної власності,            

                                                                                                                      надзвичайних ситуацій,

                                                                                                                      цивільного захисту населення

                                                                                                                      та екології  селищної ради