Фото без опису Зап. Завдання  опіки та піклування

        Відповідно до ст.55 Цивільного Кодексу України опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових та майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров’я внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки. На органи опіки та піклування  покладено здійснення опіки та піклування, забезпечення  прав та інтересів фізичних осіб. Рішенням виконавчого комітету Брусилівської селищної ради від 01.02.2017 року №8 відповідно з чинним законодавством утворено Опікунську раду при виконавчому комітеті селищної ради та затверджено її склад.

         Зап. Над ким встановлюється опіка?

         Опіка встановлюється над фізичними особами, які визнані недієздатними. Суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.

         Зап. Над ким встановлюється піклування?

         Піклування встановлюється над фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена. Суд встановлює піклування над фізичною особою у разі обмеження її цивільної дієздатності і призначає піклувальника за поданням органу опіки та піклування.

         Опіка та піклування встановлюється за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.

         Відповідно до ч.3.ст.296  ЦКУ передбачено, що заяву про визнання фізичної особи недієздатною або обмежено дієздатною може бути подано членом його сім’ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, психіатричним закладом. Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Опікун або піклувальник призначається з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.

         Зап. Які функції опікунської ради при виконкомі Брусилівської селищної ради?

         Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

          1)розглядає питання про надання до судових органів висновку органу опіки та піклування про доцільність призначення опіки над недієздатною особою та призначення піклування над фізичною особою у разі обмеження її цивільної дієздатності;

         2)розглядає питання про влаштування осіб з інвалідністю, одиноких пристарілих громадян в інтернатні  заклади;

         3)розглядає питання про використання опікунами пенсій, державної допомоги, аліментів, які одержують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів;

         4) розглядає звіти опікунів про виконання покладених на них обов’язків щодо підопічних.

         Для надання до судових органів висновку органу опіки та піклування про доцільність призначення опіки над недієздатною особою, призначення піклувальника над фізичною особою у разі обмеження її цивільної дієздатності члени сім’ї, близькі родичі подають заяву до  виконавчого комітету Брусилівської селищної ради. Окрім заяви необхідно подати наступні документи:

        акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна (піклувальника);

        характеристику потенційного опікуна (піклувальника) з місця роботи;

        довідку про склад сім’ї;

        висновок про стан здоров’я потенційного опікуна (піклувальника);

        копію документів про власність на житло потенційного опікуна (піклувальника);

        копію документів про власність на житло (інше майно) особи, яка потребує опіки чи піклування;

       копії документів, що підтверджують стан здоров’я особи, яка потребує опіки чи піклування та про стан здоров’я потенційного опікуна чи піклувальника;

       копії паспорта, ідентифікаційного коду потенційного опікуна (піклувальника);

       копії паспорта, ідентифікаційного коду особи, яка потребує опіки чи піклування;

       довідку про доходи.

       Опікунська рада при виконкомі Брусилівської селищної ради на своєму засіданні розглядає подану заяву потенційного опікуна чи піклувальника та надає висновок про можливість виконання особою обов’язків опікуна чи піклувальника. Висновок разом з протоколом засідання подається на затвердження виконавчим комітетом Брусилівської селищної ради. Після прийняття рішення виконавчим комітетом потенційний опікун чи піклувальник звертається із заявою до судових органів про призначення його опікуном  фізичної особи, яка визнана недієздатною чи піклувальником фізичної особи, яка визнана судом обмежено дієздатною особою.

        

 

Валентина Мазуренко, голова опікунської ради при виконкомі Брусилівської селищної ради