Фото без описуДо департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації надійшов лист від суб’єкта інноваційної структури ТОВ «Технопарк Полісся» (м. Пінськ, Республіка Білорусь) з переліком науково-технічних розробок.

    З метою подальшої співпраці та взаємодії, звертатися за контактним телефоном: +375-44-465-73-14 або на адресу електронної пошти – tppoless@gmail.com.

 

 

 

 

 

Перелік завершених розробок

науково-технологічного парку ТОВ «Технопарк «Полісся»

№ п/п

Найменування розробки

Короткий зміст продукції (послуг),

її техніко-економичні переваги

Потенційні організації -споживачі результатів розробки. Пропозиції за формою впровадження

1

Система очищення виробничих стічних вод з реалізацією замкнутого циклу водопостачання

На підставі обліку системних недоліків аналогів і реалізації об'єктно-орієнтованих підходів (двох однакових об'єктів не буває) була розроблена система безпечного водокористування (СБВ) - безреагентний комплекс застосовуваних на певному об'єкті технічних рішень, який має відкриту архітектуру: при необхідності можна розширити перелік обладнання для вирішення певних завдань. Характеристики: безреагентний спосіб водоочищення (витратний ресурс - електроенергія) - об'єднання електродіалізного, іонообмінного, кавітаційного, електро-хімічного, озоналізного, сорбційного методів при їх гідромеханичної інтенсифікації; автоматизація - технологічні процеси СБВ автоматизовані зі створенням відповідних SCADA- систем; споживана потужність - розрахована для певного об'єкта (від 4 кВт на очистку 1 м3 стічних вод для скидання в побутову каналізацію; для очищення води до вимог деіонізованної води відповідної ФС 42 2620-89 "Вода для ін'єкцій" - близько 9 кВт на 1 м3).

Підприємства, які спожива-ють водні ресурси - відповідно, виконують скидання стічних вод, які потребують нормативного очищення від забруднювачів.

 

Форма впровадження-виконання замовлень перед проектуванням, розробці розділів проекту; розрахунку і виробництву систем водоочищення, їх установленням та пуско-налагодженням на об'єкті

2

Органічно-мінеральні добрива «ЕКО-Актив» (одержані в результаті переробки ілових полів комунальних

очисних

споруд)

Основні характеристики продукту «Еко Актив»:

- Кислотність - 6,5 - 7,5.

- Вологість - 60 - 65%.

- Органічна речовина - 30 - 35%.

- Гумус -15 -20%.

- Азот загальний 2-4%.

- Фосфор загальний - 0,3-0,7%.

- Висока різноманітність мікроелементів.

- За всіма характеристиками продукт повністю задовольняє всім санітарно епідеміологічним вимогам (повна відсутність патогенної мікрофлори), що допускає його використання в сільському господарстві під зернові, технічні й овочеві культури.

- Термін придатності продукту необмежений.

Сфера застосування продуктуорганно- мінерального добрива:

- Сільське господарство - вирощування зернових, бахчевих, овочів і інших сільськогосподарських культур.

- присадибні господарства - теж саме на присадибних і дачних ділянках.

- Міське господарство - озеленення паркових зон, алей, трав'яних газонів, придорожніх і лісополосних просторів і т.п., озеленення територій відведених під житлове та промислове налаштування.

- У промислових масштабах - біологічна рекультивація порушенихґрунтів, земель які піддаються водяній та вітровій ерозіям, спустошених територій. Допомога в створенні санітарно-захисних зон підприємств (використання в якості почвогрунта-рекультіватора).

 

3

Кавітаційні комплекси підвищення ресурсоефективності процесів обробки розчинів

Кавітаційні розробки являють собою автоматизовані електротехнічні комплекси, принцип роботи яких базується на використанні явища кавітації, що являє собою засіб локальної концентрації енергії низької щільності в високу щільність енергії, пов'язану з пульсаціями і спаданням кавітаційних бульбашок.

За допомогою розроблених апаратів можна більш ефективно, в порівнянні з сучасними аналогами, вирішувати ряд складних технологічних завдань, таких як:

- виготовлення високоякісних бензинів, світлих і темних нафтопродуктів;

- виробництва біопалива і біодизеля, використовуючи різні органічні масла;

- виробництва водо-мазутних емульсій для перетворення їх в рідке паливо для ефективності спалювання, а також для утилізації (вогневого знищення) рідких нафтошламів;

- регенерації відпрацьованих масел, освітлення котельного палива і регенерації сорбентів:

- обробки нафти перед її ректифікацією на НГ13 для збільшення виходу світлих нафтопродуктів на 8-15% і зниження зносу технологічного обладнання;

- змішування низькоякісного органічного палива (мазуту), відпрацьованого масла, вугільного пилу та ін.для отримання штучного палива, ефективності спалюємого в котлах;

- виробництва водно-бітумних емульсій для дорожнього будівництва;

- виробництва мастильно-охолоджуючих емульсій (МОР), емульсолов і ін .;

- дегазація і очищення будь-яких типів масел і МОР;

- введення в рідке паливо присадок для зниження в'язкості, зольності, сірки і її окислів, температура застигання і різкого зниження шкідливих викидів;

- виробництва високоякісних водоемульсійних, масляних і інших фарб з дисперсністю частин на рівні 1 мкм при 100%-ої гомогенності і максимальної продуктивності;

- знесолення і очищення нафти і мазуту;

- збільшення миючої активності води, що дозволяє знизити споживання хімічних реагентів, які використовують на мийці, на 10-15%;

- знезараження та освітлення соків і харчових масел, осадження виннокислих каменів з виноматеріалів;

- виробництва спиртів та їх очищення від летючих домішок;

- виробництва соків, кетчупів, майонезів і ін. харчових сумішей з підвищеним ступенем гомогенності і різко збільшеним терміном зберігання;

- переробки відходів харчових виробництв;

- виробництва рідких кормів у сільському господарстві;

- виробництва високоякісних білкових молочних продуктів (молочні суміші, сир та ін.) з підвищеним терміном зберігання.

Підприємства нафтової, паливної, харчової, хімічної, металургійної і лакофарбової промисловості

 

Форма впровадження-виконання замовлень перед проектуванням, розробці розділів проекту; розрахунку і виробництву кавітаційних систем,їх установленням та пуско-налагодженням на об'єкті

4

Системи товарного вирощування кларієвого сома в установці замкнутого водопостачання (УЗВ), з використанням аквапонних установок

Технологія відтворення і вирощування товарного кларієвого сома (Clariasgariepinus) в РБ буде застосовуватися вперше; рибопосадковий матеріал кларієвого сома закуповується головним чином за кордоном і відповідно, аквапонні установки на території РБ не випускаються. Використання аквапонних модулів при вирощуванні кларієвого сома, дозволить значно поліпшити гідрохімічний режим при його вирощуванні, що в свою чергу дозволить суттєво економити на облаштуванні та обслуговуванні біофільтрів. Отримана при роботі аквапонних фітопродукція є органічно чистою. Цілорічна реалізація фітопродукції дозволить значно підвищити рентабельність рибоводного підприємства, і частково захистити його від ризиків, як технологічних, так і економічних. Симбіоз риб і рослини, якими і є аквапоніка, дозволить підтримувати підприємство конкурентоспроможним, за рахунок здешевлення технології вирощування товарного кларієвого сома, а також випуску різної фітопродукції. Вся отримана продукції має високоспроможні якості, і є органічно чистою, що дозволить ввійти на зовнішні ринки.

Агропромисловий комплекс; підприємства харчової промисловості

 

Форма впровадження - виконання замовлень передпроектуванням, розрахунку та виробництву УЗВ з аквапанним модулем

5

Система

протягом року вирощування гідропонного зеленого корму

Розроблена система дозволяє щороку вирощувати гідропонний зелений корм (ДЗК). Він представляє собою зелену біомасу, вирощену з насіння різних злаків - пшениці, жита, вівса, ячменю і т.д. під впливом води, тепла і світла. Така зелена біомаса виростає за 7-9 днів, в залежності від обраного злаку. Повністю вирощені стебла досягають у висоті приблизно 25 см. В цьому кормі є всі вітамінні компоненти, необхідні для повноцінного розвитку тварини. Є повним аналогом природної кормової бази тварин. Використання 15% ГЗК в раціоні дійних корів дозволило значно підвищити продуктивність і якість отриманого молока за рахунок великого вмісту цукрів в кормах. Так само ДЗК є природним преміксом, позитивно впливає на імунітет тварини, дозволяє значно скоротити кількість використовуваних ветеринарних препаратів. Корм може бути використаний як для ВРХ так і для птиці, кролів тощо На сьогоднішній день технологія дозволяє гарантовано отримувати з одного кілограма зерна п'ять кілограм зеленого корму.

Агропромисловийкомплекс;

Сільськогосподарські підприємства, якіспеціалізуються на вирощуванні тварин.

 

Форма впровадження - виконання замовлень перед проектуванням, розрахунку та необхідної кількості ГЗК і за об'ємом внесення його в корма. Проектування і монтаж установок.

 

 

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

Брусилівської селищної ради