Фото без опису

ЗАПРОШУЄМО

учнів 9-11 класів ЗОШ України прийняти участь у

Конкурсі учнівських екологічних проєктів Державного університету      «Житомирська політехніка» (далі – Конкурс)

 

ОРГАНІЗАТОРОМ КОНКУРСУ є кафедра екології Державного університету «Житомирська політехніка»

МЕТОЮ КОНКУРСУ є: формування освіченої і творчої особистості, становлення її екологічної свідомості через залучення учнівської молоді у практичну еколого-просвітницьку й природоохоронну діяльність в Україні.

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ БЕЗКОШТОВНА! Для участі у конкурсі необхідно: надіслати електронною поштою на адресу ecology407@gmail.com заявку та проєкт до 26.03.2020 р, який повинен відповідати встановленій формі. Вимоги, основні положення та підсумки Конкурсу повідомляються учасникам за допомогою електронної пошти, а також розміщуються на сайті організаторів Конкурсу: https://ztu.edu.ua/.

ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЄКТІВ буде проходити на базі кафедри екології Державного університету «Житомирська політехніка» – 17-18.04.2020 р. за адресою: м. Житомир, вулиця Чуднівська, 103.

ВСІ УЧАСНИКИ КОНКУРСУ нагороджуються грамотами та подяками за участь в кожній категорії. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами лауреата І, ІІ, ІІІ премії та цінними подарунками Оргкомітету конкурсу в кожній категорії.

ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ Є:

1. Відходи. Моніторинг за стихійними звалищами і запобігання їх утворення. Впровадження елементів роздільного збору сміття та інших сучасних систем поводження з відходами.

2. Екологічна безпека. Охорона та збільшення зелених насаджень. Лісовідновлення, в першу чергу в особливо екологічно уразливих місцях (водоохоронні зони, яри тощо). Запобігання спалювання листя та випалювання сухої трави, боротьба з палами.

3. Збереження біорізноманіття. Охорона і захист видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги; збереження і розвиток пам'яток природи та інших особливо охоронюваних природних територій, збереження малопорушених територій та унікальних природних екосистем. Розбудова міжнародної та регіональної екомереж.

4. Захист водних об'єктів. Моніторинг якості водних об'єктів та їх прибережних територій. Заходи з відновлення, очищення та запобігання забрудненню. Робота з населенням.

5. Екологічний моніторинг і контроль стану навколишнього середовища.

6. Сталий розвиток населених пунктів. Самоорганізація громадян для будівництва екологічного житла. Проєктування і облаштування пішохідних та велосипедних доріжок, як альтернативи автомобільному транспорту.

7. Екологічна освіта та комунікація. Підготовка просвітницької та рекламної продукції. Проведення інформаційних кампаній з допомогою Інтернет - технологій.

Форма заявки додається.

Обсяг проєкту, який подається заявником, не повинен перевищувати 20 сторінок (Шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1-1,5, поля  - 2 см з усіх боків).

СТРУКТУРА ПРОЄКТУ:

• Постановка проблеми – чому  виникла необхідність у виконанні проєкту. Потрібно детально (бажано з кількісними даними) і переконливо представити аналіз основних причин, що викликали появу проблеми, довести її важливість і актуальність.

• Мета проєкту. Мета – це  найбільш загальне твердження про те, задля чого здійснюється проєкт, «найвища точка», яку необхідно досягти, або зробити значний внесок в її досягнення. Необхідно уточнювати масштаби і географію.

• Завдання проєкту. Конкретні заходи і результати, що піддаються оцінці.

•Викладення суті проєкту.

•Висновки.

•Перелік використаних джерел.

ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРОЄКТУ НЕОБХІДНО підготувати доповідь (тривалість – до 10 хв) із презентацією (ілюстративний матеріал роботи: рисунки, діаграми, схеми, фотографії, графічні зображення), яку виконують у програмі PowerPoint, обсягом не більше 20 слайдів.

КРИТЕРІЯМИ ОЦІНКИ ПРОЄКТІВ КОНКУРСУ є: актуальність розв'язуваної проблеми, розуміння причин, що її викликали; конкретний, вимірюваний природоохоронний результат, позитивні соціальні зміни в місцевих спільнотах, життєздатність отриманих результатів; реалістичність поставлених завдань, ефективність пропонованих рішень; відкритість, партнерство, суспільний резонанс; стійкість проєкту, перспектива подальшого розвитку по закінченню реалізації проєкту; творчий підхід, нетривіальні, інноваційні рішення.

 

Чекаємо на ваші проєкти!

 

 

Заявка учасника

Конкурсу учнівських екологічних проєктів у Державному університеті «Житомирська політехніка»

 1. Назва проєкту:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Напрямок (відповідно до пункту 3 Положення про Конкурс):

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Назва організації - заявника:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. П.І.Б. керівника проєкту (повністю):

__________________________________________________________________

 1. П.І.Б. виконавця проєкту (повністю):

__________________________________________________________________

 1. Адреса і контактна інформація:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поштова адреса з індексом:

__________________________________________________________________

 1. Телефон: _______________________________________________________
 2. е-mail: _________________________________________________________

 

До уваги керівника та учасника!

Конкурс учнівських екологічних проєктів відбудеться:

 • І етап – дистанційний – прийом заявок і проєктів - до 26.03.2020 р.
 • ІІ етап – очний - захист екологічних проєктів на базі кафедри екології Державного університету «Житомирська політехніка» – 17-18.04.2020 р.