Фото без опису

1) повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Генеральний план смт Брусилів Житомирської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Завданнями генерального плану населеного пункту є:

  • визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території;
  • формування системи громадського обслуговування населення;
  • організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою;
  • організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів;
  • визначення основних принципів охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини;
  • визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

2) орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області

3) передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення починається з 01-го листопада 2019 року і триває до 15-го листопада 2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

Проведення громадських слухань щодо заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану смт Брусилів Житомирської області не здійснюється.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися із заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану смт Брусилів Житомирської області:

Ознайомитись із Заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану смт Брусилів Житомирської області можна в Брусилівській селищній раді Брусилівського району Житомирської області за адресою: смт Брусилів, вул.Митрополита Іларіона, 50, каб. відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Брусилівської селищної ради, щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану смт Брусилів Житомирської області також розміщена на сайті https://brusylivska-gromada.gov.ua.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт Брусилів, вул.Митрополита Іларіона, 50.

Електронна адреса: arhitekt_brus@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 01.11.2019 по 15.11.2019.

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.