На виконання статті 28 Бюджетного

кодексу України управління фінансів

Брусилівської селищної ради

надає інформацію про виконання селищного

бюджету за січень – березень 2019 року

 

     Протягом  січня – березня 2019 року до  селищного бюджету надійшло  27937,7 тис.грн., що складає 83,0% плану звітного періоду, в тому числі до загального фонду надійшло 26165,5 тис.грн. доходів, або 78,3% запланованого обсягу та до спеціального фонду – 1772,3 тис.грн., або 815,9% запланованого обсягу.

За 1 квартал 2019 року до загального фонду селищного бюджету надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 11517,3 тис.грн., що становить 61,4% плану звітного періоду.

    Серед власних доходів селищного бюджету надійшло: податку та збору на доходи фізичних осіб – 6503,3 тис.грн.; податку на прибуток підприємств комунальної власності – 5,5 тис.грн.; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів –  20,6 тис.грн.; рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного кодексу – 0,7 тис.грн.; акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 119,3 тис.грн.;  податку на майно (плата за землю) – 2326,1 тис.грн.; єдиного податку – 2355,6 тис.грн.; адміністративних штрафів – 5,5 тис.грн.; адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 53,0 тис.грн.; плати за надання адміністративних послуг – 87,4 тис.грн.; надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 27,8 тис.грн.; державного мита – 1,2 тис.грн.; інші надходження – 11,3 тис.грн..

   Доходи спеціального фонду селищного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 1772,3  тис.грн., в т.ч.: екологічний податок – 3,5 тис.грн.; власні надходження бюджетних установ – 1672,5 тис.грн.; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 20,0 тис.грн.; цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування – 76,3 тис.грн.

За звітний період бюджет селищної ради до загального фонду отримав :

базову дотацію у сумі 903,9 тис.грн;

освітню субвенцію у сумі 7632,6 тис.грн.;

медичну субвенцію у сумі 2333,9 тис.грн.;

субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 1775,1 тис.грн.;

дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 1194,3 тис.грн.;

субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 243,8 тис.грн.;

субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 58,8 тис.грн.;

субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 267,4 тис.грн.;

субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 107,4 тис.грн.;

інші субвенції у сумі 131,0 тис.грн.

 

    Видатки загального фонду селищного бюджету за січень – березень 2019 року становили 26923,5 тис. грн., що перевищує відповідний показник 2018 року на 3247,9 тис.грн.

    Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

Найбільшу питому вагу, 53,4 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти у сумі 14370,6 тис. грн..

На видатки по охороні здоров’я протягом 1 кварталу 2019 року спрямовано 4279,9 тис. грн., що становить 15,9 відсотка видатків селищного бюджету.

На соціальний захист та соціальне забезпечення протягом звітного періоду спрямовано 2199,9 тис. грн..

По установах культури за 1 квартал 2019 року проведені видатки становлять 864,2 тис. грн., що становить 3,2 відсотка видатків селищного бюджету.

На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 102,6 тис. грн., що становить 0,4 відсотка видатків селищного бюджету.

На державне управління  спрямовано коштів у загальній сумі 4574,4 тис. грн., що становить 16,9 відсотка видатків селищного бюджету.

На розвиток житлово-комунального господарства за 1 квартал 2019 року направлено 493,5 тис.грн. коштів селищного бюджету, що становить 1,8 відсотка видатків селищного бюджету

Аналізуючи виконання селищного бюджету в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 20299,8 тис. грн..  

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно  168,6 тис.грн. та  79,4 тис. грн.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 2801,7 тис. грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету проведено видатків на загальну суму 1866,4 тис. грн.

                                                                                          Брусилівська селищна

                                                                                          рада