Фото без опису    Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 926 затверджено Положення про малий груповий будинок. Це Положення спрямоване на зменшення в закладах інституційного догляду та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в тому числі з інвалідністю та осіб з їх числа шляхом влаштування їх до малих групових будинків, забезпечення можливостей для таких дітей виховуватися в умовах наближених до сімейних.

    Малий груповий будинок - заклад інституційного догляду та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в тому числі з інвалідністю та осіб з їх числа шляхом влаштування їх до малих групових будинків, забезпечення можливостей для таких дітей виховуватися в умовах наближених до сімейних.

  Метою діяльності малого групового будинку є забезпечення умов проживання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в тому числі з інвалідністю, та осіб з їх числа шляхом їх догляду та виховання в умовах, максимально наближених до сімейних, соціалізації та підготовки до самостійного життя, організації надання їм комплексу необхідних послуг, зокрема, в громаді, сприяння поверненню дітей в біологічну сім’ю або влаштування в сімейні форми виховання.

Діяльність малого групового будинку базується на засадах:

  • довіри в стосунках між спеціалістами (вихователями) та дітьми;

  • догляду і виховання дітей на основі оцінки потреб кожної дитини та її індивідуального плану соціального захисту, у тому числі з урахуванням фізичних особливостей та стану здоровя дитини;

  • врахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити;

  • врахування національного, етнічного та соціального походження релігійної і культурної належності, стану здоров’я, особливих освітніх потреб, мови спілкування дитини, в тому числі шляхом використання працівниками української жестової мови та рельєфно - крапкового шрифту (шрифту Брайля);

  • самоврядування за участі дітей у плануванні та організації своєї життєдіяльності.

    Малий груповий будинок розміщується на території, безпечній для життєдіяльності дітей, максимально наближеній до соціальної інфраструктури громади; приміщення мають бути спеціально побудованими або пристосованими до життєдіяльності дітей, забезпечені всіма видами послуг комунального благоустрою та відповідати державним будівельним нормам та стандартам, у тому числі для маломобільних груп, принципам універсального дизайну та розумного пристосування, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, правилам технічної безпеки.

  Малий груповий будинок створюється, ліквідовується або реорганізовується за рішенням засновника (засновників) у порядку, передбаченому законодавством.

   За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді КУ «Центр соціальних послуг» Брусилівської селищної ради», смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 16 та за тел. 3-16-41.

 

 

 

В.МАЗУРЕНКО, директор центру соціальних послуг