Фото без опису      Оголошується конкурс бізнес-проектів у рамках реалізації Порядку часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів  (далі - Порядок), затвердженого рішенням Житомирської обласної ради від 21.12.2017 № 868, додаток 7 (зі змінами, затвердженими рішеннями обласної ради від 31.05.2018 №1022, від 12.09.2018 №1204). Порядок визначає умови та механізм надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва в рамках Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати наступним вимогам:

- зареєстровані на території Житомирської області.

- не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

- реалізують бізнес-проекти, спрямовані на створення нових робочих місць.

- працюють у межах видів діяльності, визначених Порядком, та отримали кредити на розвиток підприємницької діяльності.

Банками - партнерами даної програми є: АТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та інші, які долучаться до партнерства.

Детальні умови участі у конкурсі, зразок заявки на участь у конкурсі на отримання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію  бізнес - проектів у рамках Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на  2018 рік та перелік документів, які подаються суб’єктами підприємництва розміщено на сайті департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації.

Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати до департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації  до 26.10.2018 року*,  за адресою: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, каб. 206.

Опрацювання заявок та бізнес-проектів буде проведено протягом 10-ти робочих днів після закінчення терміну подачі документів.

Детальну інформацію також можна отримати за телефонами:                           (0412) 47-44-37, 47-44-92 та в банках - партнерах Програми».

 

 

_____________________________

* Участь у конкурсі можуть приймати суб’єкти підприємництва, які отримали кредити у 2018 році. 

 

 

 

Додаток 7

 (у редакції від 31.05.2018 № 1022)

                   від 12.09.2018 № 1204)

 

 

Порядок                              

часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає умови та механізм надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва в рамках заходів Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік, (далі – Програма), шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва                   (далі – Компенсація).

1.2. Компенсація, відповідно до цього Порядку, надається суб’єктам малого і середнього підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України (далі – суб’єкти підприємництва).

1.3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва в рамках Програми, є департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації,  (далі – Головний розпорядник).

1.4. Компенсація надається на конкурсних засадах протягом дії Програми в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік. Граничний строк компенсації становить не більше трьох років користування кредитом, що надається банківською установою.

1.5 Розмір кредиту, за яким здійснюється часткове відшкодування відсоткових ставок для одного суб’єкта підприємництва не обмежується.

1.6. У разі якщо розмір кредиту не перевищує 1,5 млн грн, розмір компенсації дорівнює розміру облікової ставки НБУ, яка діє на дату укладення кредитного договору.

1.7. При розрахунку банком суми компенсації, застосовується порядок погашення кредиту, за яким сума отриманого кредиту (тіло кредиту) розбивається на частини і виплачується позичальником кожного місяця разом з відсотками, які нараховуються щомісячно на залишок тіла кредиту. 

У разі якщо розмір кредиту, отриманого суб’єктом підприємництва, становить понад 1,5 млн грн, щомісячний розмір компенсації формується шляхом ділення 400 тис грн на кількість місяців користування кредитом, яка не може перевищувати 36 місяців (у тому числі не повних). У випадку, якщо розрахована банком місячна сума відсотків по кредиту є нижчою, ніж щомісячний розмір компенсації, то відшкодування відсотків відбувається на рівні місячної суми відсотків по кредиту за рахунок коштів обласного бюджету. Остаточне рішення відносно щомісячного розміру компенсації приймається комісією.

1.8. Компенсацію не може бути спрямовано на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами банківських установ, інших штрафних санкцій.

2. Право на одержання Компенсації

 

Право на одержання Компенсації мають суб’єкти підприємництва, які:

2.1. Зареєстровані на території Житомирської області.

2.2. Не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

2.3. Реалізують бізнес – проекти, спрямовані на створення нових робочих місць.

2.4. Працюють у межах видів діяльності, згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп секції С «Переробна промисловість» (крім розділу 12 «Виробництво тютюнових виробів» та підрозділів 11.01 «Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв», 11.02 «Виробництво виноградних вин», 11.03 «Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин», 11.04 «Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджувальних продуктів», 11.05 «Виробництво пива», 11.06 «Виробництво солоду» розділу 11 «Виробництво напоїв») та під перелік усіх груп секції А «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» (крім групи 01.7 «Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг») та отримали кредити на розвиток підприємницької діяльності.

 

3. Суб’єкти підприємництва, які не мають права на одержання Компенсації

 

На одержання Компенсації не мають права суб’єкти підприємництва, які:

3.1. Є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

3.2. Є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3.3. Здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

3.4. Здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

3.5. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

3.6. Перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3.7. Подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням фінансової підтримки;

3.8. Мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

3.9. Отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

3.10. Отримують аналогічну за видами фінансову підтримку, строк надання якої не закінчився.

 

 

4. Основні критерії під час визначення переможців конкурсу

 

Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:

4.1.Кількість додаткових робочих місць, які створено або планується створити.

4.2. Інноваційність проекту.

4.3. Вплив результатів реалізації проекту на збільшення обсягів виробництва.

4.4. Рівень заробітної плати.

4.5. Відповідність проекту пріоритетам, визначеним у пункті 2 цього Порядку.

5. Основні засади проведення конкурсу

 

5.1. Метою проведення конкурсу є визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано Компенсацію.

5.2. Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснюється Головним розпорядником.

5.3. Проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо Компенсації здійснюється конкурсною комісією, склад якої затверджується спільним розпорядженням голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації.

У разі недотримання суб’єктом підприємництва вимог Порядку, конкурсна комісія має право прийняти рішення про припинення надання йому Компенсації.

До складу конкурсної комісії входять заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови обласної ради, представники структурного підрозділу облдержадміністрації, основним завданням якого є участь у забезпеченні реалізації в області державної політики з питань економічного і соціального розвитку, депутати обласної ради, представники інституцій громадянського суспільства.

Конкурсною комісією, у разі необхідності, утворюються тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу бізнес-планів проектів.

5.4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється у засобах масової інформації або розміщується на веб-сайтах обласної державної адміністрації, обласної ради та має містити інформацію щодо терміну проведення конкурсу, умови проведення конкурсу, кінцевий термін подання заявок з відповідними документами, адреса, за якою приймаються заявки з відповідними документами, телефон для довідок.

5.5. Для участі у конкурсі будь-який суб’єкт підприємництва може звернутися до будь-якої фінансово-кредитної установи із числа тих, які уклали генеральні договори з структурним підрозділом облдержадміністрації, основним завданням якого є участь у забезпеченні реалізації в області державної політики з питань економічного і соціального розвитку, щодо отримання згоди на кредитування. Після аналізу платоспроможності позичальника та його бізнес-проекту на предмет економічної ефективності, відповідності вимогам Порядку, а також  відповідним  вимогам  фінансово-кредитної установи, визначена установа надає (не надає) письмову згоду щодо надання кредиту із зазначенням позичальника, розміру кредиту, терміну на який надається кредит або копію кредитної угоди, завірену банківською установою.

Письмова згода не є кредитною угодою чи її частиною, вона лише підтверджує готовність фінансово-кредитної установи надати кредит позичальнику на відповідну суму і на певний термін, дає право суб’єкту господарювання, який отримав таку згоду, брати участь у конкурсі бізнес-проектів.

5.6. Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у двох примірниках конкурсній комісії заявку на участь у конкурсі за формою, згідно з додатком 1 Порядку, документи (оригінали та їх копії, завірені заявником в одному примірнику), визначені переліком, згідно з додатком 2 Порядку. Кожен претендент може подати тільки одну заявку на отримання Компенсації протягом дії Програми.

5.7. Документи подаються конкурсній комісії суб’єктом підприємництва або уповноваженою ним особою.

5.8. У разі подання неповного комплекту документів або з порушенням вимог цього Порядку, такі документи не реєструються і повертаються претенденту.

5.9. Головний розпорядник повідомляє членам конкурсної комісії та учасникам конкурсу про дату його проведення.

5.10. Термін прийому заяв та документів зазначається в оголошенні про проведення конкурсу.

5.11. Прийняття рішення щодо визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано Компенсацію, здійснюється конкурсною комісією та оформлюється протоколом конкурсної комісії.

5.12. Переможці конкурсу визначаються конкурсною комісією з урахуванням критеріїв, визначених пунктом 4 Порядку.

Презентації бізнес-проектів на засіданні конкурсної комісії здійснюють безпосередньо керівники суб’єктів підприємництва або уповноважені ними особи.

Переможцями конкурсу визнаються суб’єкти підприємництва, якими надано найкращі пропозиції для здійснення бізнес - проектів.

5.13. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданнях. Засідання комісії є правомочними у разі присутності не менш 2/3 її складу. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії. Член комісії, який не згоден з її рішенням, вписує у протокол зауваження та пропозиції, які є невід’ємною частиною протоколу.

5.14. Конкурсна комісія протягом 10-ти (десяти) робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсу всіх учасників.

5.15. Здійснення видатків проводитиметься відповідно до генерального договору про співробітництво та інших договорів про часткову компенсацію відсоткових ставок за відповідний період між Головним розпорядником коштів обласного бюджету і фінансово-кредитною установою. Фінансово-кредитні установи щомісяця подають Головному розпорядникові коштів обласного бюджету реєстр нових позичальників (у разі їх наявності), які отримали кредит та відповідають вимогам Порядку, а також не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця зведений реєстр позичальників, які взяли кредити в установах, із зазначенням суми відшкодування за конкретний місяць.

Відшкодування відбувається помісячно, шляхом перерахунку Головним розпорядником коштів обласного бюджету на один передбачений генеральним договором чи  іншими договорами транзитний чи поточний рахунок відповідної фінансово-кредитної установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки позичальників, про що Головному розпорядникові коштів надаються  відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

Компенсація позичальникам, визначеним до введення в дію даного Порядку проводиться згідно умов укладених договорів.

5.16. Контроль за виконанням показників реалізації бізнес-проектів, передбачених у п. 4 цього Порядку, здійснює Головний розпорядник коштів.

5.17. Складення та подання звітності про використання коштів обласного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

5.18. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України.

5.19. Питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до вимог діючого законодавства України.

 

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                           С.М. Крамаренко

 

Додаток 1

до Порядку часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації

бізнес-проектів

 

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на отримання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію  бізнес-проектів у рамках Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік

 

Прошу допустити______________________________________________

(повна назва суб’єкта підприємництва або ПІБ фізичної особи-підприємця)

до участі у конкурсному відборі на отримання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес - проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва:

_____________________________________________________________

(назва бізнес-плану)

Відомості про суб'єкта підприємництва:

Керівник (назва посади, ПІБ) _________________________________________

Юридична адреса __________________________________________________

Місце реалізації бізнес-проекту_____________________________________

Телефон/факс_____________________

E-mail ________________________

Вид діяльності (основний) _________________________________________

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) _______________________________

Банківські реквізити ________________________________________________

 

З вимогами Порядку часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів, затвердженого рішенням сесії обласної ради від ____ № ____ ,ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати, також даю згоду на обробку персональних даних та інформації щодо діяльності очолюваного мною підприємства, яка може вважатися конфіденційною.

Керівник

(підпис) (ініціали та прізвище)

Реєстраційний №

від "___"  20__ р.

 

 

 

 

Додаток 2