Фото без опису

 

Фото без опису

У К Р А Ї Н А

БРУСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРУСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

Вісімнадцята сесія сьомого скликання

 

від  27.06.2018                                                                                        № 614

 

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2019 рік

 

Відповідно до статей 10, 12, 265, 266, 267, 269-289, 293 Податкового Кодексу України, п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції  спільного засідання постійних комісії з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу та комісії з питань  дотримання законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування  від 26.06.2018, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на 2019 рік на території Брусилівської селищної ради  такі місцеві податки і збори:

1.1. Податок на  майно, який складається з                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначивши його елементи згідно додатку 1.

1.1.2. Транспортного податку,  визначивши його елементи згідно     додатку 2.

1.1.3. Плати за землю, визначивши його елементи згідно додатку 3.

1.2. Єдиний податок з юридичних осіб.

1.3.Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, визначивши його елементи згідно додатку 4.

 

2. Встановити акцизний податок для підакцизних товарів реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України у відсотках від вартості товарів( з податком на додану вартість), визначивши його елементи згідно додатку 5.

 

3. Встановити, що місцеві податки та збори, встановлені цим рішенням, вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

 

 

4. Секретарю селищної ради Волошенко А.А. оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Брусилівської селищної ради.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально – економічного розвитку, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу.

 

Селищний голова                                                                         В.В.Габенець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення  18 сесії  7  скликання

Брусилівської селищної ради

 від 27.06.2018 року № 614

 

Елементи податку на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки

 

1. Платники податку

Платники податку визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

  2. Об’єкт оподаткування

Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

  3. База оподаткування

База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

4. Пільги із сплати податку

Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України

4.1.Відповідно підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2.Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб надані в межах норм підпункту 266.4.2. пункту 266.4. статті 266 Податкового кодексу України.

4.3.Відповідно підпункту 266.4.3. пункту 266.4 Податкового кодексу України пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта /об’єктів оподаткування, якщо такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здається в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

 

5. Ставка податку

Ставки податку у відсотках розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування відповідно Додатків 1.1 (додається).

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку, встановленому підпунктами 266.7.1-266.7.3,266.7.5 та пунктом 266.8 ст. 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України.

8. Порядок сплати податку

Податок сплачується відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України.

 9. Строки сплати податку

Строки сплату податку визначені пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

            

 

 

Секретар селищної ради                                                             А. А. Волошенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення  18 сесії  7 скликання

Брусилівської селищної ради

 від 27.06.2018 року № 614

 

Елементи транспортного податку

       

1. Платники податку

Платники податку визначені пунктом 267.1. статті 267 Податкового кодексу України.

2. Об’єкт оподаткування

 Об’єктом оподаткування визначено пунктом 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.

  3. База оподаткування

Базу оподаткування визначено пунктом 267.3. статті 267 Податкового кодексу України.

  4. Ставка податку

Ставка податку визначена пунктом 267.4. статті 267 Податкового кодексу України.

  5. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення податку

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначені пунктами 267.6-267.8 Податкового кодексу України.

7.Порядок сплати податку

Податок сплачується у відповідності до пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України.

  8. Строки сплати податку

Строки сплати податку визначені пунктом 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар селищної ради                                                             Волошенко А.А.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

до рішення  18 сесії  7 скликання

Брусилівської селищної ради

 від 27.06.2018 року № 614

Елементи плати за землю.

 

1.Платники  податку за землю

1.1.Платників  земельного податку визначено  статтею 269 Податкового кодексу України.

1.2.Платників орендної плати визначено пунктом 288.2 статті 288 Податкового кодексу України.

2.Об’єкт оподаткування

2.1.Об’єкти оподаткування земельним податком визначено статтею 270 Податкового кодексу України.

2.2.Об’єкти оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.3 статті 288 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

Базу оподаткування земельним податком, визначено пунктом 271.1 ст. 271 Податкового кодексу України.

4.Ставка податку

Ставки земельного податку визначені у Додатку 3.1.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, відповідно до пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України та не може бути меншою за розмір земельного податку.

5. Пільги із сплати податку

5.1.Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України.

5.2.Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України.

5.3.Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.

5.4.Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2-284.4 статті 284 Податкового кодексу України.

5.5.Перелік пільг для юридичних осіб, наданих у межах норм пункту 284.1 статті 284 податкового кодексу України.

6.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7.Порядок обчислення плати за землю

Порядок обчислення визначено статтею 286 Податкового кодексу України.

8. Строки оплати плати за землю

Строки сплати визначено статтею 287 Податкового кодексу України. 

 

Секретар селищної ради                                                      Волошенко А.А.

 

Додаток №4

до рішення  18 сесії  7 скликання

Брусилівської селищної ради

 від 27.06.2018 року №  614

 

Положення про оподаткування єдиним податком

1. Платники  податку

Платниками єдиного податку є фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,  та поділяються на такі групи платників єдиного податку:

а) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 300000 гривень;

б) друга група - фізичні особи - підприємці, які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.3' КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність  з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та  побутових виробів  з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам встановленим для третьої групи.

 

2.Ставка податку.

         Встановити ставки для фізичних осіб - підприємців, на один календарний місяць залежно від виду діяльності згідно національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із внесеними до нього змінами:

-    для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб) 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.

- для другої групи платників єдиного податку (фізичних осіб)  15 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року.

 

Ставки єдиного податку для третьої та четвертої групи визначені статтею 293 Податкового кодексу України.

 

3. Податковий  період

Податковим (звітним) періодом  для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

 

4.Порядок нарахування та строки  сплати  єдиного податку

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.