Фото без описуПовідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті  детального плану території садибної житлової забудови по вул. Базарна в смт. Брусилів, Брусилівського району Житомирської області

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.
Детальний план території для зміни цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства на цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: вул. Базарна в смт. Брусилів, Брусилівського району Житомирської області, розроблено на підставі рішення 6 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 12.04.2017 «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території».

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови, а також ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Детальний план території садибної житлової забудови по вул. Базарна, смт. Брусилів Брусилівського району Житомирської області складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

2. Основні техніко – економічні показники:

- площа земельної ділянки, що перебуває у власності – 0,1830 га;

- площа території під житловими будинками та спорудами – 0,0144 га;

- площе території зелених насаджень обмеженого користування – 0,1706 га;

- площа території зелених насаджень загального користування – 0,0790 га;

- площа території вулиць, доріг, проїздів - ,1583 га;

- довжина вулиць, доріг, проїздів – 19,26 км.

- чисельність мешканців – 3 чол.

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення

Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Розробник:  ПП «Брусилів-Сервіс», смт. Брусилів, вул. 1-го Травня, 40, код ЄДРПОУ: 32837565

Підстава для проектування: витяг з рішення Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області № 127 від 12.04.2017 року.

Фінансування робіт здійснювалось за кошти осіб зацікавлених у розробці містобудівної документації.

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території садибної житлової забудови по вул. Базарна, смт. Брусилів Брусилівського району Житомирської області.

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитися на сайті http://brusylivska.gromada.org.ua/

Строк ознайомлення 1 місяць

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції –  Маслюк Максим Анатолійович.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 26.07.2017р. до 26.08.2017р. за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50, тел.(04162) 30-4-85.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Публічне представлення містобудівної документації  відбудуться о 14 годині, 28 серпня 2017 року, у приміщені Брусилівської селищної ради, за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25.05.2011р. № 555, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Додатки:

  1. План існуючого використання
  2. Схема вертикального планування
  3. Проектний план

 Детальний план території садибної житлової забудови по вул. Базарна, смт. Брусилів Брусилівського району Житомирської області

Громадські слухання в містобудівній сфері. Довідник