Фото без опису

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Довідка ВПО підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Довідка надає право:

 • отримувати допомогу на проживання;
 • переоформити соціальні виплати, пенсію;
 • влаштувати дитину в садок/школу;
 • отримати доступ до медичного обслуговування тощо.

На отримання довідки ВПО мають право особи, які після введення Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 воєнного стану перемістилися з територій, на яких проводяться бойові дії. Перелік таких територіальних громад затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22.12.2022 №309 (зі змінами).

Для отримання довідки ВПО необхідно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг Брусилівської селищної ради (селище Брусилів, вул. Захисників України, 7) або до адміністраторів на віддалених робочих місцях у старостинських округах.

 Недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, звертаються через законного представника. Від імені малолітньої дитини звертається один з батьків або інший родич. Якщо дитина прибула без родичів, то заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем знаходження дитини.

Оформлення довідки онлайн

Заява про взяття на облік може також бути подана в електронній формі з використанням мобільного додатка “Портал Дія”. Подати заяву у такій спосіб може повнолітня або неповнолітня ВПО, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі наявності в такої особи дітей, подання заяви онлайн можливе лише за відображення в електронному вигляді інформації зі свідоцтва про народження таких дітей.

Для подання заяви необхідно встановити мобільний додаток “Портал Дія” на електронний пристрій. Необхідні також підключення до Інтернету та увімкнена функція геолокації. Заявнику потрібно пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням:

 • інтегрованої системи електронної ідентифікації,
 • електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або
 • інших засобів електронної ідентифікації.

Для отримання довідки ВПО необхідно подати:

 • заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • документ, що посвідчує особу заявника;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • свідоцтва про народження дитини (за необхідності).

Якщо в таких документах відсутні відмітки про реєстрацію місця проживання, заявник має надати докази факту проживання на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.

Якщо заява про взяття на облік подається законним представником особи, додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу законного представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника;
 • свідоцтво про народження дитини (у разі потреби).

У разі подання заяви про взяття на облік  дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу заявника;
 • документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником або документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування.

Довідку про взяття на облік ВПО надають безоплатно у день подання відповідної заяви. Довідка ВПО роздруковується, підписується посадовою особою уповноваженого органу та скріплюється печаткою.

У разі відсутності в документах заявника відмітки про реєстрацію місця проживання, уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву протягом 15 робочих днів. Протягом цього строку приймається рішення про видачу довідки або відмову в її видачі.

Електронна форма довідки передається в мобільний додаток Порталу Дія за запитом внутрішньо переміщеної особи.

Довідка діє безстроково, окрім окремих випадків, передбачених законодавством.