Фото без опису 

 

 

 

 

На виконання статті 28 Бюджетного

  кодексу України відділ фінансів

  Брусилівської селищної ради

  надає інформацію про виконання бюджету

  селищної територіальної громади

  за січень-листопад 2023 року

  Протягом січня-листопада 2023 року до бюджету селищної    територіальної громади надійшло 195813,6 тис.грн., що складає 101,7%        плану звітного періоду, в тому числі до загального фонду надійшло 189464,0 тис.грн. доходів, або 100,2% запланованого обсягу та до спеціального фонду –6349,6 тис.грн.

         За січень-листопад 2023 року до загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло (без урахування міжбюджетних    трансфертів) 119334,1 тис.грн., що становить 100,5% плану звітного періоду та перевищує відповідний показник минулого року на 39179,2 тис.грн.

                    Серед власних доходів бюджету селищної територіальної громади надійшло:

 • податку та збору на доходи фізичних осіб – 69814,4 тис.грн.;
 • податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 16,7 тис.грн.;
 • рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 325,4 тис.грн.;
 • рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 6,6 тис.грн.;
 • акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 1215,1 тис.грн., акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) – 4444,6 тис.грн.;
 • акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2586,5 тис.грн.;
 • податок на нерухоме майно – 1805,7 тис.грн.;
 • податку на майно (плата за землю) – 20933,3 тис.грн.;
 • транспортного податку з юридичних осіб – 25,0  тис.грн.;
 • єдиного податку – 16513,3тис.грн.;
 • штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг – 0,001 тис.грн.;
 • адміністративних штрафів – 3,1 тис.грн.;
 • штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» – 100,9 тис.грн.;
 • плата за встановлення земельного сервітуту – 29,4 тис.грн.;
 • кошти гарантійного та реєстраційного внесків – 4,0 тис.грн.;
 • адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 87,3 тис.грн.;
 • плата за надання інших адміністративних послуг – 445,0 тис.грн.; адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 479,5 тис.грн.;
 • надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 206,5 тис.грн.;
 • державного мита – 2,5 тис.грн.;
 • інші надходження – 289,2 тис.грн.

     Доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної     громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 6177,2    тис.грн., в т.ч.: екологічний податок – 33,6 тис.грн.; грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього           природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 89,1 тис.грн.; власні надходження бюджетних установ – 2259,1 тис.грн., в т.ч.:    плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх   основною діяльністю – 1662,0 тис.грн., плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду      державного та комунального майна» – 592,1 тис.грн., надходження      бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна) – 5,0 тис.грн.; інші джерела власних надходжень          бюджетних установ – 3014,1 грн.; кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 722,7 тис.грн.; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок,   які знаходяться на території        Автономної Республіки Крим – 58,6 грн.

                    За звітний період бюджет селищної територіальної громади отримав:

 • базову дотацію у сумі 10674,4 тис.грн.;
 • додаткову дотацію – 13235,2 тис.грн.;
 • освітню субвенцію у сумі  44796,8 тис.грн.;
 • інші дотації з місцевого бюджету – 20,4 тис.грн.;
 • субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 719,8 тис.грн.;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 210,7 тис.грн.;
 • субвенцію за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 106,7 тис.грн.;
 • іншу субвенцію –365,9 тис.грн.

                    Видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади за січень-листопад 2023 року становили 165429,2 тис.грн., що перевищує     відповідний показник 2022 року на 35327,7 тис.грн.

                    Наявні ресурси бюджету селищної територіальної громади спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші     соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

                  Найбільшу питому вагу 57,8 відсотка, становлять видатки на  утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти у сумі 95653,7 тис.грн.

                На видатки по охороні здоров’я протягом січня-листопада 2023 року спрямовано 16005,0 тис.грн., що становить 9,7 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

                На соціальний захист та соціальне забезпечення протягом звітного      періоду спрямовано 9219,4 тис.грн. що становить 5,6 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

                    По установах  культури за січень-листопад 2023 року проведені   видатки становлять 6221,5 тис.грн., що становить 3,8 відсотка видатків          бюджету селищної територіальної громади.

                  На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 1063,0 тис.грн., що становить 0,6 відсотка видатків          бюджету селищної територіальної громади.

              На державне управління спрямовано коштів у загальній сумі 31031,9  тис.грн., що становить 18,8 відсотка видатків бюджету селищної        територіальної громади.

        На розвиток житлово-комунального господарства за січень-листопад  2023 року направлено 2861,5 тис.грн., що становить 1,7 відсотка видатків     бюджету селищної територіальної громади.

        Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів становлять 594,7 тис.грн., що становить 0,4 відсотка видатків бюджету         селищної територіальної громади.

       На економічну діяльність за січень-листопад 2023 року направлено 1917,1 тис.грн., що становить 1,1 відсотків видатків бюджету селищної        територіальної громади.

    На іншу діяльність за січень-листопад 2023 року направлено 861,4 тис.грн., що становить 0,5 відсотка видатків бюджету селищної        територіальної громади.

      Аналізуючи виконання бюджету селищної територіальної громади в   розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 121 678,8 тис.грн., продукти харчування в сумі 1 237,7 тис.грн.

      На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 11 121,4 тис.грн.

      По спеціальному фонду селищного бюджету – 11 313,7 тис.грн.

 

                                                                               Брусилівська селищна рада