Повідомлення про початок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Детального плану території земельних ділянок загальною площею 3,2000 га з кадастровим номерами: 1820955100:01:002:6052; 1820955100:01:002:6053, з метою будівництва комплексу з виробництва біопалива, а саме біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів за адресою: вул. Костьольна, смт Брусилів, Житомирський район, Житомирська область.

 

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

          Детальний план території (далі- ДПТ) земельних ділянок загальною площею 3,2000 га з кадастровим номерами: 1820955100:01:002:6052; 1820955100:01:002:6053, з метою будівництва комплексу з виробництва біопалива, а саме біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів за адресою: вул. Костьольна, смт. Брусилів, Житомирський район, Житомирська область, розроблено на підставі: Рішення 38 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 22.03.2023 року № 1456 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території».

          Мета розроблення ДПТ: визначення можливості будівництва на земельних ділянках з кадастровими номерами 1820955100:01:002:6052; 1820955100:01:002:6053 комплексу з виробництва біопалива, визначення параметрів забудови, містобудівних умов та обмежень використання території. Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та розвитку території землі.

          Документація ДПТ розробляється у відповідності до Закону України Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», профільної нормативної документації з врахуванням матеріалів діючої містобудівної документації.

          Склад ДПТ:

- Текстові матеріали детального плану території (ПЗ пояснювальна записка).

- Графічні матеріали детального плану території.

 

2. Основні техніко – економічні показники:

Показники

Одиниця виміру

Існуючий стан

Проектний стан

 

коротко- строкови й період

середньо- строковий період

 

1

ТЕРИТОРІЯ

 

 

 

 

1.1

Територія в межах проекту, у тому числі:

га/%

3,62/100

3,62/100

-

 

1.2

Виробнича забудова

 

га/%

3,2/88

3,2/88

 

 

1.3

Вулиці, площі

га/%

0,010/1

0,010/1

-

 

1.4

Інші території

га/%

0,41/11

0,41/11

-

 

 

2

ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА

 

2.1

Протяжність вулично дорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво), у тому числі:

км

0,014

0,008

 

 

2.2

Щільність вулично-дорожньої мережі, всього, ), у тому числі:

км/км2

0,4

0,22

 

                         

 

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення

          Замовник: Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області.

          Розробник:  Розробник:  ТОВ «ТАМ «АРХ-Студіо»., архітектор проекту Олійник В.В. кваліфікаційний сертифікат Серія АА № 003281 від 14.07.2016 року,  тел. +380673670344.

          Фінансування робіт здійснювалось за кошти осіб зацікавлених у розробці містобудівної документації.

          Рішення 38 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від        22.03.2023 року № 1456 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території».

 

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом Детального плану території земельних ділянок загальною площею 3,2000 га з кадастровим номерами: 1820955100:01:002:6052; 1820955100:01:002:6053, з метою будівництва комплексу з виробництва біопалива, а саме біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів за адресою: вул. Костьольна, смт Брусилів, Житомирський район, Житомирська область.    

Ознайомитись з Детальним планом можливо безпосередньо в приміщенні Брусилівської селищної ради у відділі містобудування та архітектури селищної ради (смт Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2) або на офіційному веб-сайті за посиланням: http://brusylivska.gromada.org.ua/

          Строк ознайомлення: 1 місяць

5. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

          Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 22.11.2023 р. до 21.12.2023 р. за адресою: 12601, Житомирська область, Житомирський район, смт. Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2, тел.(04162) 30-4-85.

          Громадські слухання щодо матеріалів Детального плану територій відбудуться 22 грудня 2023 року о 14:00 в приміщенні селищного будинку культури за адресою: вул. Митрополита Іларіона, 17, смт. Брусилів, Житомирська обл.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

 1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
 4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
 5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

          Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

 

ДОДАТКИ:

 1. Детальний план території.
 2. Ситуаційний план; М 1:5000.
 3. Схема розташування території детального плану території в системі планувальної структури населеного пункту; М 1:20 000.
 4. План існуючого використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель; М 1:1000.
 5. Проєктний план та схема проєктних обмежень у використанні земель; М 1:1000.
 6. План функціонального зонування території; М 1:1000.
 7. Схема транспортної мобільної інфраструктури; М 1:1000.
 8. Схема інженерного забезпечення території; М 1:1000.
 9. Схема інженерної підготовки, благоустрою території та вертикального планування; М1:1000.
 10. Креслення поперечних профілів вулиць; М 1:1000.