Фото без описуОдин з батьків дитини (дітей) військовослужбовця, який (яка) проходять військову службу, або загинув (загинула), помер (померла) чи пропав (пропала) безвісти під час проходження військової служби у складі Збройних Сил України,  має право на відшкодування компенсації за виготовлення закордонного паспорту на ім’я дитини (дітей) без врахування доходу заявника та його майнового стану за кошти місцевого бюджету.

Для отримання матеріальної допомоги, заявник надає до відділу «ЦНАП» Брусилівської селищної ради наступні документи:

 • письмову заяву встановленої форми; 
 • письмову згоду на обробку  персональних даних;
 • копію паспорта отримувача матеріальної допомоги;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи– платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 • копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
 • копія довідки з військової частини про проходження військової служби на момент звернення (для батьків дітей, які проходять військову службу в Збройних Силах України);
 • копія свідоцтва про смерть одного з батьків дитини (дітей), який загинув (загинула), помер (померла) чи пропав (пропала) безвісти під час проходження військової служби у складі Збройних Сил України;
 • копія посвідчення члена сім’ї загиблого військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісті під час проходження військової служби;
 • довідка про реєстрацію місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи);
 • копію квитанції про сплату адміністративного збору;
 • документ, що підтверджує відкриття рахунку в банківській установі розташованій на території Брусилівської селищної територіальної громади.