«Три кити», на яких ґрунтується державна політика щодо оборони країни, зокрема питання, які стосуються військового обліку, це Закони України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу»,

📋 Усі військовозобов’язані, призовники та резервісти повинні самостійно оновлювати особисті дані в ТЦК та СП, це надзвичайно важливо для ведення військового обліку, а відтак для обороноздатності нашої держави.

📰Відповідно до пункту 23 згаданої вище постанови Кабінету Міністрів України № 1487, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні оновити дані в разі зміни:

🔘прізвища, ім’я, по батькові;

🔘дати та місця народження;

🔘статі;

🔘місця проживання та перебування;

🔘відомостей про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дати народження;

🔘відомостей про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також дітей;

🔘реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видавання, орган, що видав, термін дії);

🔘відомостей про громадянство;

🔘відомостей про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

🔘відомостей щодо визнання особи недієздатною чи поновлення дієздатності;

🔘відомостей про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

🔘реєстраційного номера облікової картки платника податків;

🔘відцифрованого образу обличчя особи;

🔘відомостей про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

🔘відомостей про освіту та спеціальність;

🔘відомостей про стан здоров’я, що збирають з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку;

🔘відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності;

🔘відомостей про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

🔘відомостей про наявність (відсутність) судимості;

🔘унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

🔘відомостей про право на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації.

❕Зауважимо, що повідомляти або передати нові дані ТЦК та СП потрібно протягом семи днів після зміни тієї чи іншої інформації.